Corpus Judaicum

Philo Judaeus

Josephus Flavius

רבי עקיבא ותלמידיו

משנה

תוספתא

תלמוד ירושלמי

תלמוד בבלי

תולדות ישו

פסיקתא זוטרתא

ספר מגיד משרים

Megilloth Midbar Yehuda. The Scrolls from the Judean Desert. Edited with Vocalization, Introduction, Notes and Concordance by A. M. Habermann. Israel: Machbaroth Lesifrut Publishing House, 1959.

The Dead Sea Scrolls Study Edition. Edited by Florentino García Martínez and Eibert J. C. Tigchelaar. Leiden: Brill.

Lilienthal D. Theod. Christ. Commentatio critica sistens duorum Codicum MS Torum Biblia Hebraica continentium: qui Regiomonti Borussorum asservantur praestantissimorum notitiam, cum praecipuarum variantium lectionum ex utroque codice excerptarum Sylloge. Regiomonti et Lipsiae: Impensis Haered. Hartung. et Zeisii, 1770.

A Text-Book of North-Semitic Inscriptions: Moabite, Hebrew, Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish. Ed. G. A. Cooke. Oxford: Clarendon Press, 1903.

Types of Jewish-Palestinian Piety from 70 B.C.E. to 70 C.E. The Ancient Pious Men. By Adolph Büchler. // Jews’ College Publications 8. London: Milford, 1922.

Jüdisch-palästinisches Corpus Inscriptionum (Ossuar-, Grab- und Synagogeninschriften). Von Samuel Klein. Wien – Berlin: Löwit, 1920.

Semitic Inscriptions. By Enno Littmann. New York: The Century Co, 1904.

Corpus papyrorum Judaicarum. Edited by Victor A. Tcherikover and Alexander Fuks. Volume I. Cambridge, Massachusetts: Hebrew University, Harvard University Press, 1957.

Corpus papyrorum Judaicarum. Edited by Victor A. Tcherikover and Alexander Fuks. Volume II. Cambridge, Massachusetts: Hebrew University, Harvard University Press, 1960.

Inscriptiones Judaicae Orientis. Volume III: Syria und Cyprus. Edited by David Noy and Hanswulf Bloedhorn. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004.

Leopoldus Treitel. De Philonis Judaei sermone. Breslau, 1870.

Grossmann C. G. L. Quaestionum Philonearum: I. De theologiae Philonis fontibus et auctoritate; II. De Λογω Philonis. Leipzig: Teubner, 1829.

Thalemann C. W. Tractatus de nube super arca foederis commento Iudaico, iterum editus, cum vindiciis; accessit commentatio de auctoritate Philonis et Iosephi in historia rituum sacrorum. Leipzig: Schwickard, 1771.

Φλαβίου Ἰωσήπου Ἱεροσολυμίτου ἱερέως τὰ εὑρισκόμενα. Flavii Iosephi Hierosolymitani sacerdotis opera quæ extant, nempe Antiquitatum Iudaicarum Libri XX. Sigismundo Gelenio interprete. De Bello Iudaico Libri VII. (interprete, ut vulgo creditum est, Rufino Aquileiensi) quibus Appendicis loco accessit De vita Iosephi. Adversus Apionem Libri II. ex interpretatione Rufini à Gelenio emendata. De Machabæis, seu de imperio rationis Liber I. cum paraphrasi Erasmi Roterodami. Quæ Græcolatina editio Græcorum Palatinæ Bibliothecæ manuscriptorum codicum collatione castigatior facta est. Cum indice locupletissimo. Geneva: Petrus de la Rouiere, 1611.

Flavii Josephi opera ex versione Latina antiqua. Edidit C. Boysen. // Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 37.6. Vienna: Tempsky, 1898.

Die Schöpfungsurkunde nach Darstellung des Midrasch nebst Vergleichung mit der Septuaginta, Peschitta und dem Targum Jonathan. Von Rabbiner S. Banberger. Mainz: Wirth’sche Hofbuchdruckerei, 1903.

Die Legende von Rabbi Akiba. Von Emil Bernhard Cohn. Frankfurt am Main: J. Kauffmann Verlag, 1928.

Rabbi Akiba and his pupils. A collection of narratives compiled from the Talmud and other sources of ancient Hebrew literature. By B. Greenberg. New York, 1932.

The Letters of Rabbi Akiba, or The Jewish Primer as it was used in the public schools two thousand years ago. By Naphtali Herz Imber. Washington: Government Printing Office, 1897.

Jewish Forerunners of Christianity. By Adolph Danziger. New York: Dutton and Co, 1903.

Sayings of the Jewish Fathers, comprising Pirqe Aboth and Pereq r. Meir in Hebrew an English. Edited by Charles Taylor. Cambridge: Cambridge University Press, 1877.

The Mishnah treatise Sanhedrin. Edited by Samuel Krauss. // Semitic Study Series 11. Leiden: Brill, 1909.

The Talmud: Selections from the contens of that ancient book, its commentaries, teachings, poetry, and legends. Also brief sketches of the Men who made and commented upon it. Translated from the original, by H. Polano. Philadelphia: Stuart, 1876.

Commentaire de r. Tan’houm de Jérusalem, sur le livre de ’Habakkouk. Par S. Munk. Paris, 1845.

ספר האגדה   Sepher Haaggadah: Consisting of Parables and Legends from Talmud and Medrash. By Gerald Friedlander. London: Vallentine and Sons, 1914.

מדרש בראשית רבא   Bereschit Rabba mit kritischem Apparat und Kommentar von J. Theodor. Parascha I–XLVII. Berlin, 1912.

מדרש איכה רבה   Midrasch Echa Rabbati. Sammiung agadischer Auslegungen der Klagelieder. Kritisch bearbeitet, commentirt und mit einer Einleitung versehen von Salomon Buber. Wilna: Romm, 1899.

ספר תולדות ישוע הנצרי   Ed. A. Meir. New York: Goetzel, 1880.

ספר מגיד משרים   Vilna.

ספר יצירה   Sepher Yezirah. A Book on Creation, or The Jewish Metaphysics of Remote Antiquity. With English Translation, Preface, Explanatory Notes and Glossary, by Isidor Kalisch. New York: Frank and Co, 1877.

מדרש לקח טוב (פסיקתא זוטרתא)   Lekach Tob (Pesikta Sutarta). Ein Agadischer Commentar zum ersten und zweiten Buche Mosis. Von Rabbi Tobia ben Elieser. Zum ersten Male herausgegeben nach einer Jerusalemischen Handschrift, mit Vergleichungen der betrefenden Handschriften aus den Bibliotheken in Florenz und St. Petersburg. Kritisch bearbeitet mit einem Commentar und einer ausführlichen Einleitung versehen von Salomon Buber. Wilna: Romm, 1880.

פירוש לקח טוב (פסיקתא זוטרתא)   Lekach Tob (Pesikta Sutarta). Ein Agadischer Kommentar zu Megillat Ruth. Von Rabbi Tobia ben Elieser. Zum ersten Male herausgegeben nach einer Handschrift der Münchener Hof- und Staatsbibliothek, mit Vergleichung der betr. Handschriften aus den Bibliotheken Oxford, Brit. Mus.- London (Cod. Harleian), Cambridge, Wien (Cod. Jellinek), Petersburg (Kais. Bibliothek), Parma und Rom (Cod. Casanata und Cod. Angelica) und mit Kommentar versehen. Vorgelegt von Seckel Bamberger. Francfurt am Main: Kauffmann, 1887.

ספר הרזים   Sepher ha-Razim. A newly recovered book of magic from the Talmud Period. Edited by Mordecai Margalioth. Jerusalem: Yediot Achronot, 1966.

Documents of Jewish sectaries. Edited from Hebrew manuscript in the Cairo genizah collection and provided with an English translation, introduction and notes by Solomon Schechter. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1910.