בראשית

א,א בְּקַדְמִין בְּרָא יְיָ יָת שְׁמַיָּא וְיָת אַרְעָא.  א,ב וְאַרְעָא הֲוָת צָדְיָא וְרֵיקָנְיָא וַחֲשׁוֹכָא עַל אַפֵּי תְהוֹמָא וְרוּחָא מִן קֳדָם יְיָ מְנַשְּׁבָא עַל אַפֵּי מַיָּא.  א,ג וַאֲמַר יְיָ יְהֵי נְהוֹרָא וַהֲוָה נְהוֹרָא.  א,ד וַחֲזָא יְיָ יָת נְהוֹרָא אֲרֵי טָב וְאַפְרֵישׁ יְיָ בֵּין נְהוֹרָא וּבֵין חֲשׁוֹכָא.  א,ה וּקְרָא יְיָ לִנְהוֹרָא יְמָמָא וְלַחֲשׁוֹכָא קְרָא לֵילְיָא וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם חַד.  {פ}

א,ו וַאֲמַר יְיָ יְהֵי רְקִיעָא בִּמְצִיעוּת מַיָּא וִיהֵי מַפְרֵישׁ בֵּין מַיָּא לְמַיָּא.  א,ז וַעֲבַד יְיָ יָת רְקִיעָא וְאַפְרֵישׁ בֵּין מַיָּא דְּמִלְּרַע לִרְקִיעָא וּבֵין מַיָּא דְּמֵעַל לִרְקִיעָא וַהֲוָה כֵין.  א,ח וּקְרָא יְיָ לִרְקִיעָא שְׁמַיָּא וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם תִּנְיָן.  {פ}

א,ט וַאֲמַר יְיָ יִתְכַּנְשׁוּן מַיָּא מִתְּחוֹת שְׁמַיָּא לַאֲתַר חַד וְתִתֲּחְזֵי יַבֶּשְׁתָּא וַהֲוָה כֵין.  א,י וּקְרָא יְיָ לְיַבֶּשְׁתָּא אַרְעָא וּלְבֵית כְּנֵישָׁת מַיָּא קְרָא יַמְמֵי וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב.  א,יא וַאֲמַר יְיָ תַּדְאֵית אַרְעָא דִּתְאָה עִסְבָּא דְּבַר זַרְעֵיהּ מִזְדְּרַע אִילָן פֵּירִין עָבֵיד פֵּירִין לִזְנֵיהּ דְּבַר זַרְעֵיהּ בֵּיהּ עַל אַרְעָא וַהֲוָה כֵין.  א,יב וְאַפֵּיקַת אַרְעָא דִּתְאָה עִסְבָּא דְּבַר זַרְעֵיהּ מִזְדְּרַע לִזְנוֹהִי וְאִילָן עָבֵיד פֵּירִין דְּבַר זַרְעֵיהּ בֵּיהּ לִזְנוֹהִי וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב.  א,יג וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם תְּלִיתָאי.  {פ}

א,יד וַאֲמַר יְיָ יְהוֹן נְהוֹרִין בִּרְקִיעָא דִּשְׁמַיָּא לְאַפְרָשָׁא בֵּין יְמָמָא וּבֵין לֵילְיָא וִיהוֹן לְאָתִין וּלְזִמְנִין וּלְמִמְנֵי בְהוֹן יוֹמִין וּשְׁנִין.  א,טו וִיהוֹן לִנְהוֹרִין בִּרְקִיעָא דִּשְׁמַיָּא לְאַנְהָרָא עַל אַרְעָא וַהֲוָה כֵין.  א,טז וַעֲבַד יְיָ יָת תְּרֵין נְהוֹרַיָּא רַבְרְבַיָּא:  יָת נְהוֹרָא רַבָּא לְמִשְׁלַט בִּימָמָא וְיָת נְהוֹרָא זְעֵירָא לְמִשְׁלַט בְּלֵילְיָא וְיָת כּוֹכְבַיָּא.  א,יז וִיהַב יָתְהוֹן יְיָ בִּרְקִיעָא דִּשְׁמַיָּא לְאַנְהָרָא עַל אַרְעָא.  א,יח וּלְמִשְׁלַט בִּימָמָא וּבְלֵילְיָא וּלְאַפְרָשָׁא בֵּין נְהוֹרָא וּבֵין חֲשׁוֹכָא וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב.  א,יט וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם רְבִיעָאי.  {פ}

א,כ וַאֲמַר יְיָ יִרְחֲשׁוּן מַיָּא רְחֵישׁ נַפְשָׁא חַיְתָא וְעוֹפָא יְפָרַח עַל אַרְעָא עַל אַפֵּי רְקִיעַ שְׁמַיָּא.  א,כא וּבְרָא יְיָ יָת תַּנִּינַיָּא רַבְרְבַיָּא וְיָת כָּל נַפְשָׁא חַיְתָא דְּרָחֲשָׁא דְּאַרְחִישׁוּ מַיָּא לִזְנֵיהוֹן וְיָת כָּל עוֹפָא דְּפָרַח לִזְנוֹהִי וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב.  א,כב וּבָרֵיךְ יָתְהוֹן יְיָ לְמֵימַר:  פּוּשׁוּ וּסְגוֹ וּמְלוֹ יָת מַיָּא בְּיַמְמַיָּא וְעוֹפָא יִסְגֵּי בְּאַרְעָא.  א,כג וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם חֲמִישָׁאי.  {פ}

א,כד וַאֲמַר יְיָ תַּפֵּיק אַרְעָא נַפְשָׁא חַיְתָא לִזְנַהּ בְּעִיר וּרְחֵישׁ וְחַיַּת אַרְעָא לִזְנַהּ וַהֲוָה כֵין.  א,כה וַעֲבַד יְיָ יָת חַיַּת אַרְעָא לִזְנַהּ וְיָת בְּעִירָא לִזְנַהּ וְיָת כָּל רִחְשָׁא דְּאַרְעָא לִזְנוֹהִי וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי טָב.  א,כו וַאֲמַר יְיָ נַעֲבֵיד אֲנָשָׁא בְּצַלְמַנָא כִּדְמוּתַנָא וְיִשְׁלְטוּן בְּנוּנֵי יַמָּא וּבְעוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וּבִבְעִירָא וּבְכָל אַרְעָא וּבְכָל רִחְשָׁא דְּרָחֵישׁ עַל אַרְעָא.  א,כז וּבְרָא יְיָ יָת אָדָם בְּצַלְמֵיהּ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בְּרָא יָתֵיהּ:  דְּכַר וְנֻקְבָּא בְּרָא יָתְהוֹן.  א,כח וּבָרֵיךְ יָתְהוֹן יְיָ וַאֲמַר לְהוֹן יְיָ פּוּשׁוּ וּסְגוֹ וּמְלוֹ יָת אַרְעָא וּתְקוּפוּ עֲלַהּ וּשְׁלוּטוּ בְּנוּנֵי יַמָּא וּבְעוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וּבְכָל חַיְתָא דְּרָחֲשָׁא עַל אַרְעָא.  א,כט וַאֲמַר יְיָ הָא יְהַבִית לְכוֹן יָת כָּל עִסְבָּא דְּבַר זַרְעֵיהּ מִזְדְּרַע דְּעַל אַפֵּי כָל אַרְעָא וְיָת כָּל אִילָנָא דְּבֵיהּ פֵּירֵי אִילָנָא דְּבַר זַרְעֵיהּ מִזְדְּרַע:  לְכוֹן יְהֵי לְמֵיכַל.  א,ל וּלְכָל חַיַּת אַרְעָא וּלְכָל עוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וּלְכֹל דְּרָחֵישׁ עַל אַרְעָא דְּבֵיהּ נַפְשָׁא חַיְתָא יָת כָּל יָרוֹק עִסְבָּא לְמֵיכַל וַהֲוָה כֵין.  א,לא וַחֲזָא יְיָ יָת כָּל דַּעֲבַד וְהָא תָקֵין לַחְדָּא וַהֲוָה רְמַשׁ וַהֲוָה צְפַר יוֹם שְׁתִיתָאי.  {פ}

ב,א וְאִשְׁתַּכְלַלוּ שְׁמַיָּא וְאַרְעָא וְכָל חֵילֵיהוֹן.  ב,ב וְשֵׁיצִי יְיָ בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה עֲבִידְתֵיהּ דַּעֲבַד וְנָח בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה מִכָּל עֲבִידְתֵיהּ דַּעֲבַד.  ב,ג וּבָרֵיךְ יְיָ יָת יוֹמָא שְׁבִיעָאָה וְקַדֵּישׁ יָתֵיהּ:  אֲרֵי בֵּיהּ נָח מִכָּל עֲבִידְתֵיהּ דִּבְרָא יְיָ לְמֶעֱבַד.  {פ}

ב,ד אִלֵּין תּוֹלְדָת שְׁמַיָּא וְאַרְעָא כַּד אִתְבְּרִיאוּ:  בְּיוֹמָא דַּעֲבַד יְיָ אֱלֹהִים אַרְעָא וּשְׁמַיָּא.  ב,ה וְכֹל אִילָנֵי חַקְלָא עַד לָא הֲווֹ בְּאַרְעָא וְכָל עִסְבָּא דְּחַקְלָא עַד לָא צְמַח:  אֲרֵי לָא אַחֵית יְיָ אֱלֹהִים מִטְרָא עַל אַרְעָא וַאֲנָשׁ לֵית לְמִפְלַח יָת אֲדַמְתָּא.  ב,ו וַעֲנָנָא הֲוָה סָלֵיק מִן אַרְעָא וּמַשְׁקֵי יָת כָּל אַפֵּי אֲדַמְתָּא.  ב,ז וּבְרָא יְיָ אֱלֹהִים יָת אָדָם עַפְרָא מִן אַרְעָא וּנְפַח בְּאַפּוֹהִי נִשְׁמְתָא דְּחַיֵּי וַהֲוָת בְּאָדָם לְרוּחַ מְמַלְּלָא.  ב,ח וּנְצַב יְיָ אֱלֹהִים גִּנְּתָא בְּעֵדֶן מִלְּקַדְמִין וְאַשְׁרִי תַמָּן יָת אָדָם דִּבְרָא.  ב,ט וְאַצְמַח יְיָ אֱלֹהִים מִן אַרְעָא כָּל אִילָן דִּמְרַגַּג לְמִחְזֵי וְטָב לְמֵיכַל וְאִילָן חַיַּיָּא בִּמְצִיעוּת גִּנְּתָא וְאִילָן דְּאָכְלֵי פֵירוֹהִי חָכְמִין בֵּין טָב לְבִישׁ.  ב,י וְנַהְרָא הֲוָה נָפֵיק מֵעֵדֶן לְאַשְׁקָאָה יָת גִּנְּתָא וּמִתַּמָּן מִתְפָּרַשׁ וְהָוֵי לְאַרְבְּעָא רֵישֵׁי נַהְרִין.  ב,יא שׁוֹם חַד פִּישׁוֹן הוּא דְּמַקֵּיף יָת כָּל אֲרַע חֲוִילָה דְּתַמָּן דַּהְבָּא.  ב,יב וְדַהְבָּא דְּאַרְעָא הַהִיא טָב תַּמָּן בְּדֻלְחָא וְאַבְנֵי בֻרְלָא.  ב,יג וְשׁוֹם נַהְרָא תִּנְיָנָא גִּיחוֹן הוּא דְמַקֵּיף יָת כָּל אֲרַע כּוּשׁ.  ב,יד וְשׁוֹם נַהְרָא תְּלִיתָאָה דִּגְלָת הוּא דִּמְהַלֵּיךְ לְמַדְנְחָא דְּאַתּוּר וְנַהְרָא רְבִיעָאָה הוּא פְרָת.  ב,טו וּדְבַר יְיָ אֱלֹהִים יָת אָדָם וְאַשְׁרְיֵיהּ בְּגִנְּתָא דְּעֵדֶן לְמִפְלְחַהּ וּלְמִטְּרַהּ.  ב,טז וּפַקֵּיד יְיָ אֱלֹהִים עַל אָדָם לְמֵימַר:  מִכֹּל אִילָן גִּנְּתָא מֵיכָל תֵּיכוֹל.  ב,יז וּמֵאִילָן דְּאָכְלֵי פֵירוֹהִי חָכְמִין בֵּין טָב לְבִישׁ לָא תֵיכוֹל מִנֵּיהּ:  אֲרֵי בְּיוֹמָא דְּתֵיכוֹל מִנֵּיהּ מְמָת תְּמוּת.  ב,יח וַאֲמַר יְיָ אֱלֹהִים לָא תָּקֵין דִּיהֵי אָדָם בִּלְחוֹדוֹהִי אַעֲבֵיד לֵיהּ סְמָךְ כְּקִבְלֵיהּ.  ב,יט וּבְרָא יְיָ אֱלֹהִים מִן אַרְעָא כָּל חַיַּת בָּרָא וְיָת כָּל עוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וְאַיְתִי לְוָת אָדָם לְמִחְזֵי מָא יִקְרֵי לֵיהּ וְכֹל דַּהֲוָה קָרֵי לֵיהּ אָדָם נַפְשָׁא חַיְתָא הוּא שְׁמֵיהּ.  ב,כ וּקְרָא אָדָם שְׁמָהָן לְכָל בְּעִירָא וּלְעוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וּלְכֹל חַיַּת בָּרָא וּלְאָדָם לָא אַשְׁכַּח סְמָךְ כְּקִבְלֵיהּ.  ב,כא וּרְמָא יְיָ אֱלֹהִים שִׁינְתָא עַל אָדָם וּדְמוּךְ וּנְסֵיב חֲדָא מֵעִלְעוֹהִי וּמַלִּי בִּסְרָא תְּחוֹתַהּ.  ב,כב וּבְנָא יְיָ אֱלֹהִים יָת עִלְעָא דִּנְסֵיב מִן אָדָם לְאִתְּתָא וְאַיְתְיַהּ לְוָת אָדָם.  ב,כג וַאֲמַר אָדָם הָדָא זִמְנָא גַּרְמָא מִגַּרְמַי וּבִסְרָא מִבִּסְרִי לְדָא יִתְקְרֵי אִתְּתָא אֲרֵי מִבַּעְלַהּ נְסִיבָא דָּא.  ב,כד עַל כֵּין יִשְׁבּוֹק גְּבַר בֵּית מִשְׁכְּבֵי אֲבוּהִי וְאִמֵּיהּ וְיִדְבּוֹק בְּאִתְּתֵיהּ וִיהוֹן לְבִסְרָא חַד.  ב,כה וַהֲווֹ תַּרְוֵיהוֹן עַרְטִלָּאִין אָדָם וְאִתְּתֵיהּ וְלָא מִתְכַּלְמִין.  ג,א וְחִוְיָא הֲוָה חֲכִים מִכֹּל חַיַּת בָּרָא דַּעֲבַד יְיָ אֱלֹהִים וַאֲמַר לְאִתְּתָא בְּקֻשְׁטָא אֲרֵי אֲמַר יְיָ לָא תֵיכְלוּן מִכֹּל אִילָן גִּנְּתָא.  ג,ב וַאֲמַרַת אִתְּתָא לְחִוְיָא:  מִפֵּירֵי אִילָן גִּנְּתָא נֵיכוֹל.  ג,ג וּמִפֵּירֵי אִילָנָא דְּבִמְצִיעוּת גִּנְּתָא אֲמַר יְיָ לָא תֵיכְלוּן מִנֵּיהּ וְלָא תִקְרְבוּן בֵּיהּ:  דִּלְמָא תְּמוּתוּן.  ג,ד וַאֲמַר חִוְיָא לְאִתְּתָא:  לָא מְמָת תְּמוּתוּן.  ג,ה אֲרֵי גְּלֵי קֳדָם יְיָ אֲרֵי בְּיוֹמָא דְּתֵיכְלוּן מִנֵּיהּ יִתְפַּתְּחָן עֵינֵיכוֹן וּתְהוֹן כְּרַבְרְבִין חָכְמִין בֵּין טָב לְבִישׁ.  ג,ו וַחֲזָת אִתְּתָא אֲרֵי טָב אִילָנָא לְמֵיכַל וַאֲרֵי אָסוּ הוּא לְעַיְנִין וּמְרַגַּג אִילָנָא לְאִסְתַּכָּלָא בֵיהּ וּנְסֵיבַת מֵאִבֵּיהּ וַאֲכַלַת וִיהַבַת אַף לְבַעְלַהּ עִמַּהּ וַאֲכַל.  ג,ז וְאִתְפַּתַּחָא עֵינֵי תַּרְוֵיהוֹן וִידַעוּ אֲרֵי עַרְטִלָּאִין אִנּוּן וְחָטִיטוּ לְהוֹן טַרְפֵי תֵינִין וַעֲבַדוּ לְהוֹן זְרָזִין.  ג,ח וּשְׁמַעוּ יָת קָל מֵימְרָא דַּייָ אֱלֹהִים מְהַלֵּיךְ בְּגִנְּתָא לִמְנָח יוֹמָא וְאִטְּמַר אָדָם וְאִתְּתֵיהּ מִן קֳדָם יְיָ אֱלֹהִים בְּגוֹ אִילָן גִּנְּתָא.  ג,ט וּקְרָא יְיָ אֱלֹהִים לְאָדָם וַאֲמַר לֵיהּ אָן אַתְּ.  ג,י וַאֲמַר יָת קָל מֵימְרָךְ שְׁמַעִית בְּגִנְּתָא וּדְחֵילִית אֲרֵי עַרְטִלַּאי אֲנָא וְאִטְּמַרִית.  ג,יא וַאֲמַר מַאן חַוִּי לָךְ אֲרֵי עַרְטִלַּאי אַתְּ הֲמִן אִילָנָא דְּפַקֵּידְתָּךְ בְּדִיל דְּלָא לְמֵיכַל מִנֵּיהּ אֲכַלְתָּא.  ג,יב וַאֲמַר אָדָם:  אִתְּתָא דִּיהַבְתְּ עִמִּי הִיא יְהַבַת לִי מִן אִילָנָא וַאֲכַלִית.  ג,יג וַאֲמַר יְיָ אֱלֹהִים לְאִתְּתָא מָא דָא עֲבַדְתְּ וַאֲמַרַת אִתְּתָא חִוְיָא אַטְעְיַנִי וַאֲכַלִית.  ג,יד וַאֲמַר יְיָ אֱלֹהִים לְחִוְיָא אֲרֵי עֲבַדְתְּ דָּא לִיט אַתְּ מִכָּל בְּעִירָא וּמִכֹּל חַיַּת בָּרָא עַל מְעָךְ תֵּיזֵיל וְעַפְרָא תֵיכוֹל כָּל יוֹמֵי חַיָּךְ.  ג,טו וּדְבָבוּ אֲשַׁוֵּי בֵּינָךְ וּבֵין אִתְּתָא וּבֵין בְּנָךְ וּבֵין בְּנַהָא:  הוּא יְהֵי דְּכִיר מָא דַּעֲבַדְתְּ לֵיהּ מִלְּקַדְמִין וְאַתְּ תְּהֵי נָטַר לֵיהּ לְסוֹפָא.  {ס}

ג,טז לְאִתְּתָא אֲמַר אַסְגָּאָה אַסְגֵּי צַעֲרַכִי וְעִדּוּיַכִי בִּצְעַר תְּלִידִין בְּנִין וּלְוָת בַּעְלִיךְ תְּהֵי תֵיאֻבְתִּיךְ וְהוּא יִשְׁלוֹט בִּיךְ.  {ס}

ג,יז וּלְאָדָם אֲמַר אֲרֵי קַבֵּילְתָּא לְמֵימַר אִתְּתָךְ וַאֲכַלְתְּ מִן אִילָנָא דְּפַקֵּידְתָּךְ לְמֵימַר לָא תֵיכוֹל מִנֵּיהּ לִיטָא אַרְעָא בְּדִילָךְ בַּעֲמַל תֵּיכְלִנַּהּ כֹּל יוֹמֵי חַיָּךְ.  ג,יח וְכֻבִּין וְאָטְדִין תְּצַמַּח לָךְ וְתֵיכוֹל יָת עִסְבָּא דְּחַקְלָא.  ג,יט בְּזֵיעֲתָא דְּאַפָּךְ תֵּיכוֹל לַחְמָא עַד דְּתִתָּתַב לְאַרְעָא דְּמִנַּהּ אִתְבְּרִיתָא:  אֲרֵי עַפְרָא אַתְּ וּלְעַפְרָא תְּתוּב.  ג,כ וּקְרָא אָדָם שׁוֹם אִתְּתֵיהּ חַוָּה:  אֲרֵי הִיא הֲוָת אִמָּא דְּכָל בְּנֵי אֲנָשָׁא.  ג,כא וַעֲבַד יְיָ אֱלֹהִים לְאָדָם וּלְאִתְּתֵיהּ לְבוּשִׁין דִּיקָר עַל מְשַׁךְ בִּסְרְהוֹן וְאַלְבֵּישִׁנּוּן.  {פ}

ג,כב וַאֲמַר יְיָ אֱלֹהִים הָא אָדָם הֲוָה יְחִידַאי בְּעָלְמָא מִנֵּיהּ לְמִדַּע טָב וּבִישׁ וּכְעַן דִּלְמָא יוֹשֵׁיט יְדֵיהּ וְיִסַּב אַף מֵאִילָן חַיַּיָּא וְיֵיכוֹל וְיֵיחֵי לְעָלַם.  ג,כג וְשַׁלְּחֵיהּ יְיָ אֱלֹהִים מִגִּנְּתָא דְּעֵדֶן לְמִפְלַח בְּאַרְעָא דְּאִתְבְּרִי מִתַּמָּן.  ג,כד וְתָרֵיךְ יָת אָדָם וְאַשְׁרִי מִלְּקַדְמִין לְגִנְּתָא דְּעֵדֶן יָת כְּרוּבַיָּא וְיָת שְׁנַן חַרְבָּא דְּמִתְהַפְכָא לְמִטַּר יָת אוֹרַח אִילָן חַיַּיָּא.  {ס}

ד,א וְאָדָם יְדַע יָת חַוָּה אִתְּתֵיהּ וְעַדִּיאַת וִילֵידַת יָת קַיִן וַאֲמַרַת קְנֵיתִי גֻּבְרָא מִן קֳדָם יְיָ.  ד,ב וְאוֹסֵיפַת לְמֵילַד יָת אֲחוּהִי יָת הָבֶל וַהֲוָה הֶבֶל רָעֵי עָנָא וְקַיִן הֲוָה פָּלַח בְּאַרְעָא.  ד,ג וַהֲוָה מִסּוֹף יוֹמִין וְאַיְתִי קַיִן מֵאִבָּא דְּאַרְעָא קֻרְבָּנָא קֳדָם יְיָ.  ד,ד וְהֶבֶל אַיְתִי אַף הוּא מִבַּכִּירֵי עָנֵיהּ וּמִשַּׁמִּינֵיהוֹן וַהֲוָת רַעֲוָא מִן קֳדָם יְיָ בְּהֶבֶל וּבְקֻרְבָּנֵיהּ.  ד,ה וּבְקַיִן וּבְקֻרְבָּנֵיהּ לָא הֲוָת רַעֲוָא וּתְקֵיף לְקַיִן לַחְדָּא וְאִתְכְּבִישׁוּ אַפּוֹהִי.  ד,ו וַאֲמַר יְיָ לְקָיִן:  לְמָא תְּקֵיף לָךְ וּלְמָא אִתְכְּבִישׁוּ אַפָּךְ.  ד,ז הֲלָא אִם תּוֹטֵיב עוּבָדָךְ יִשְׁתְּבֵיק לָךְ וְאִם לָא תוֹטֵיב עוּבָדָךְ לְיוֹם דִּינָא חֶטְאָךְ נְטִיר עֲתִיד לְאִתְפְּרָעָא מִנָּךְ אִם לָא תְתוּב וְאִם תְּתוּב יִשְׁתְּבֵיק לָךְ.  ד,ח וַאֲמַר קַיִן לְהֶבֶל אֲחוּהִי וַהֲוָה בְּמִהְוֵיהוֹן בְּחַקְלָא וְקָם קַיִן עַל הֶבֶל אֲחוּהִי וְקַטְלֵיהּ.  ד,ט וַאֲמַר יְיָ לְקַיִן אָן הֶבֶל אֲחוּךְ וַאֲמַר לָא יָדַעְנָא הֲנָטַר אֲחִי אֲנָא.  ד,י וַאֲמַר מָא עֲבַדְתָּא קָל דַּם זַרְעֲיָן דַּעֲתִידִין לְמִפַּק מִן אֲחוּךְ קָבְלָן קֳדָמַי מִן אַרְעָא.  ד,יא וּכְעַן לִיט אַתְּ מִן אַרְעָא דִּפְתַחַת יָת פֻּמַּהּ וְקַבֵּילַת יָת דְּמָא דַּאֲחוּךְ מִן יְדָךְ.  ד,יב אֲרֵי תִפְלַח בְּאַרְעָא לָא תוֹסֵיף לְמִתַּן חֵילַהּ לָךְ מְטֻלְטַל וְגָלֵי תְּהֵי בְּאַרְעָא.  ד,יג וַאֲמַר קַיִן קֳדָם יְיָ:  סַגִּי חוֹבִי מִלְּמִשְׁבַּק.  ד,יד הָא תָרֵיכְתָּא יָתִי יוֹמָא דֵין מֵעַל אַפֵּי אַרְעָא וּמִן קֳדָמָךְ לֵית אִפְשָׁר לְאִטְּמָרָא וְאֵיהֵי מְטֻלְטַל וְגָלֵי בְּאַרְעָא וִיהֵי כָּל דְּיַשְׁכְּחִנַּנִי יִקְטְלִנַּנִי.  ד,טו וַאֲמַר לֵיהּ יְיָ לָכֵין כָּל קָטוֹלַיָּא קַיִן לְשִׁבְעָא דָּרִין יִתְפְּרַע מִנֵּיהּ וְשַׁוִּי יְיָ לְקַיִן אָתָא בְּדִיל דְּלָא לְמִקְטַל יָתֵיהּ כָּל דְּיַשְׁכְּחִנֵּיהּ.  ד,טז וּנְפַק קַיִן מִן קֳדָם יְיָ וִיתֵיב בַּאֲרַע גָלֵי וּמְטֻלְטַל דַּהֲוָת עֲבִידָא עֲלוֹהִי מִלְּקַדְמִין כְּגִנְּתָא דְּעֵדֶן.  ד,יז וִידַע קַיִן יָת אִתְּתֵיהּ וְעַדִּיאַת וִילֵידַת יָת חֲנוֹךְ וַהֲוָה בָּנֵי קַרְתָּא וּקְרָא שְׁמַהּ דְּקַרְתָּא כְּשׁוֹם בְּרֵיהּ חֲנוֹךְ.  ד,יח וְאִתְיְלֵיד לַחֲנוֹךְ יָת עִירָד וְעִירָד אוֹלֵיד יָת מְחוּיָאֵל וּמְחִיָּיאֵל אוֹלֵיד יָת מְתוּשָׁאֵל וּמְתוּשָׁאֵל אוֹלֵיד יָת לָמֶךְ.  ד,יט וּנְסֵיב לֵיהּ לֶמֶךְ תַּרְתֵּין נְשִׁין:  שׁוֹם חֲדָא עָדָה וְשׁוֹם תִּנְיֵיתָא צִלָּה.  ד,כ וִילֵידַת עָדָה יָת יָבָל:  הוּא הֲוָה רִבְּהוֹן דְּיָתְבֵי מַשְׁכְּנִין וּמָרֵי בְּעִיר.  ד,כא וְשׁוֹם אֲחוּהִי יוּבָל:  הוּא הֲוָה רִבְּהוֹן דְּכָל דִּמְנַגַּן עַל פֹּם נִבְלָא יָדְעֵי זְמָר כִּנָּרָא וַאֲבוּבָא.  ד,כב וְצִלָּה אַף הִיא יְלֵידַת יָת תּוּבַל קַיִן הוּא הֲוָה רִבְּהוֹן דְּכָל דְּיָדְעֵי עֲבִידַת נְחָשָׁא וּבַרְזְלָא וַאֲחָתֵיהּ דְּתוּבַל קַיִן נַעֲמָה.  ד,כג וַאֲמַר לֶמֶךְ לִנְשׁוֹהִי עָדָה וְצִלָּה שְׁמַעָא קָלִי נְשֵׁי לֶמֶךְ אַצִּיתָא לְמֵימְרִי:  לָא גֻּבְרָא קְטֵילִית דִּבְדִילֵיהּ אֲנָא סָבֵיל חוֹבִין לִמְמָת וְאַף לָא עוּלֵימָא חַבֵּילִית דִּבְדִילֵיהּ יִשְׁתֵּיצֵי זַרְעִי.  ד,כד אֲרֵי שִׁבְעָא דָּרִין אִתְּלִיאוּ לְקָיִן הֲלָא לְלֶמֶךְ בְּרֵיהּ שִׁבְעִין וְשִׁבְעָא.  ד,כה וִידַע אָדָם עוֹד יָת אִתְּתֵיהּ וִילֵידַת בַּר וּקְרָת יָת שְׁמֵיהּ שֵׁת:  אֲרֵי אֲמַרַת יְהַב לִי יְיָ בַּר אָחֳרָן חֲלַף הֶבֶל דְּקַטְלֵיהּ קָיִן.  ד,כו וּלְשֵׁת אַף הוּא אִתְיְלֵיד בַּר וּקְרָא יָת שְׁמֵיהּ אֱנוֹשׁ בְּכֵין בְּיוֹמוֹהִי חָלוּ בְּנֵי אֲנָשָׁא מִלְּצַלָּאָה בִּשְׁמָא דַּייָ.  {ס}

ה,א דֵּין סֵפֶר תּוֹלְדָת אָדָם:  בְּיוֹמָא דִּבְרָא יְיָ אָדָם בִּדְמוּת אֱלֹהִים עֲבַד יָתֵיהּ.  ה,ב דְּכַר וְנֻקְבָּא בְּרָאנוּן וּבָרֵיךְ יָתְהוֹן וּקְרָא יָת שׁוֹמְהוֹן אָדָם בְּיוֹמָא דְּאִתְבְּרִיאוּ.  ה,ג וַחֲיָא אָדָם מְאָה וּתְלָתִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד בִּדְמוּתֵיהּ דְּדָמֵי לֵיהּ וּקְרָא יָת שְׁמֵיהּ שֵׁת.  ה,ד וַהֲווֹ יוֹמֵי אָדָם בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת שֵׁת תַּמְנֵי מְאָה שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,ה וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי אָדָם דַּחֲיָא תְּשַׁע מְאָה וּתְלָתִין שְׁנִין וּמִית.  {ס}

ה,ו וַחֲיָא שֵׁת מְאָה וַחֲמֵישׁ שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת אֱנוֹשׁ.  ה,ז וַחֲיָא שֵׁת בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת אֱנוֹשׁ תַּמְנֵי מְאָה וּשְׁבַע שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,ח וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי שֵׁת תְּשַׁע מְאָה וְתַרְתַּא עַסְרֵי שְׁנִין וּמִית.  {ס}

ה,ט וַחֲיָא אֱנוֹשׁ תִּשְׁעִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת קֵינָן.  ה,י וַחֲיָא אֱנוֹשׁ בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת קֵינָן תַּמְנֵי מְאָה וַחֲמֵישׁ עַסְרֵי שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,יא וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי אֱנוֹשׁ תְּשַׁע מְאָה וַחֲמֵישׁ שְׁנִין וּמִית.  {ס}

ה,יב וַחֲיָא קֵינָן שִׁבְעִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת מַהֲלַלְאֵל.  ה,יג וַחֲיָא קֵינָן בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת מַהֲלַלְאֵל תַּמְנֵי מְאָה וְאַרְבְּעִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,יד וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי קֵינָן תְּשַׁע מְאָה וַעֲסַר שְׁנִין וּמִית.  {ס}

ה,טו וַחֲיָא מַהֲלַלְאֵל שִׁתִּין וַחֲמֵישׁ שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת יָרֶד.  ה,טז וַחֲיָא מַהֲלַלְאֵל בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת יֶרֶד תַּמְנֵי מְאָה וּתְלָתִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,יז וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי מַהֲלַלְאֵל תַּמְנֵי מְאָה וְתִשְׁעִין וַחֲמֵישׁ שְׁנִין וּמִית.  {ס}

ה,יח וַחֲיָא יֶרֶד מְאָה וְשִׁתִּין וְתַרְתֵּין שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת חֲנוֹךְ.  ה,יט וַחֲיָא יֶרֶד בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת חֲנוֹךְ תַּמְנֵי מְאָה שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,כ וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי יֶרֶד תְּשַׁע מְאָה וְשִׁתִּין וְתַרְתֵּין שְׁנִין וּמִית.  {ס}

ה,כא וַחֲיָא חֲנוֹךְ שִׁתִּין וַחֲמֵישׁ שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת מְתוּשָׁלַח.  ה,כב וְהַלֵּיךְ חֲנוֹךְ בְּדַחְלְתָא דַּייָ בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת מְתוּשֶׁלַח תְּלָת מְאָה שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,כג וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי חֲנוֹךְ תְּלָת מְאָה וְשִׁתִּין וַחֲמֵישׁ שְׁנִין.  ה,כד וְהַלֵּיךְ חֲנוֹךְ בְּדַחְלְתָא דַּייָ וְלָיְתוֹהִי אֲרֵי אֲמִית יָתֵיהּ יְיָ.  {ס}

ה,כה וַחֲיָא מְתוּשֶׁלַח מְאָה וּתְמָנַן וּשְׁבַע שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת לָמֶךְ.  ה,כו וַחֲיָא מְתוּשֶׁלַח בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת לָמֶךְ שְׁבַע מְאָה וּתְמָנַן וְתַרְתֵּין שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,כז וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי מְתוּשֶׁלַח תְּשַׁע מְאָה וְשִׁתִּין וּתְשַׁע שְׁנִין וּמִית.  {ס}

ה,כח וַחֲיָא לֶמֶךְ מְאָה וּתְמָנַן וְתַרְתֵּין שְׁנִין וְאוֹלֵיד בַּר.  ה,כט וּקְרָא יָת שְׁמֵיהּ נוֹחַ לְמֵימַר:  דֵּין יְנַחֲמִנַּנָא מֵעוּבָדַנָא וּמִלֵּיאוּת יְדַנָא מִן אַרְעָא דְּלָטַהּ יְיָ.  ה,ל וַחֲיָא לֶמֶךְ בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת נוֹחַ חֲמֵישׁ מְאָה וְתִשְׁעִין וַחֲמֵישׁ שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  ה,לא וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי לֶמֶךְ שְׁבַע מְאָה וְשִׁבְעִין וּשְׁבַע שְׁנִין וּמִית.  {ס}

ה,לב וַהֲוָה נוֹחַ בַּר חֲמֵישׁ מְאָה שְׁנִין וְאוֹלֵיד נוֹחַ יָת שֵׁם יָת חָם וְיָת יָפֶת.  ו,א וַהֲוָה כַּד שָׁרִיאוּ בְּנֵי אֲנָשָׁא לְמִסְגֵּי עַל אַפֵּי אַרְעָא וּבְנָתָא אִתְיְלִידָא לְהוֹן.  ו,ב וַחֲזוֹ בְּנֵי רַבְרְבַיָּא יָת בְּנָת אֲנָשָׁא אֲרֵי שַׁפִּירָן אִנִּין וּנְסִיבוּ לְהוֹן נְשִׁין מִכֹּל דְּאִתְרְעִיאוּ.  ו,ג וַאֲמַר יְיָ לָא יִתְקַיַּם דָּרָא בִּישָׁא הָדֵין קֳדָמַי לְעָלַם בְּדִיל דְּאִנּוּן בִּסְרָא וְעוֹבָדֵיהוֹן בִּישִׁין אַרְכָּא יְהִיב לְהוֹן מְאָה וְעַסְרִין שְׁנִין אִם יְתוּבוּן.  ו,ד גִּבָּרַיָּא הֲווֹ בְּאַרְעָא בְּיוֹמַיָּא הָאִנּוּן וְאַף בָּתַר כֵּין דְּעָלִין בְּנֵי רַבְרְבַיָּא לְוָת בְּנָת אֲנָשָׁא וְיָלְדָן לְהוֹן:  אִנּוּן גִּבָּרַיָּא דְּמֵעָלְמָא אֲנָשִׁין דִּשְׁמָא.  {פ}

ו,ה וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי סְגִיאַת בִּישַׁת אֲנָשָׁא בְּאַרְעָא וְכָל יִצְרָא מַחְשְׁבָת לִבֵּיהּ לְחוֹד בִּישׁ כָּל יוֹמָא.  ו,ו וְתָב יְיָ בְּמֵימְרֵיהּ אֲרֵי עֲבַד יָת אֲנָשָׁא בְּאַרְעָא וַאֲמַר בְּמֵימְרֵיהּ לְמִתְבַּר תֻּקְפְהוֹן כִּרְעוּתֵיהּ.  ו,ז וַאֲמַר יְיָ אֶמְחֵי יָת אֲנָשָׁא דִּבְרֵיתִי מֵעַל אַפֵּי אַרְעָא מֵאֲנָשָׁא עַד בְּעִירָא עַד רִחְשָׁא וְעַד עוֹפָא דִּשְׁמַיָּא:  אֲרֵי תַּבִית בְּמֵימְרִי אֲרֵי עֲבַדְתִּנּוּן.  ו,ח וְנוֹחַ אַשְׁכַּח רַחֲמִין קֳדָם יְיָ.  {פ}

ו,ט אִלֵּין תּוֹלְדָת נוֹחַ נוֹחַ גְּבַר זַכַּאי שְׁלִים הֲוָה בְּדָרוֹהִי:  בְּדַחְלְתָא דַּייָ הַלֵּיךְ נוֹחַ.  ו,י וְאוֹלֵיד נוֹחַ תְּלָתָא בְנִין יָת שֵׁם יָת חָם וְיָת יָפֶת.  ו,יא וְאִתְחַבַּלַת אַרְעָא קֳדָם יְיָ וְאִתְמְלִיאַת אַרְעָא חָטוֹפִין.  ו,יב וַחֲזָא יְיָ יָת אַרְעָא וְהָא אִתְחַבַּלַת:  אֲרֵי חַבִּילוּ כָל בִּסְרָא אֲנָשׁ אוֹרְחֵיהּ עַל אַרְעָא.  {ס}

ו,יג וַאֲמַר יְיָ לְנוֹחַ קִצָּא דְּכָל בִּסְרָא עָאל לִקְדָמַי אֲרֵי אִתְמְלִיאַת אַרְעָא חָטוֹפִין מִן קֳדָם עוֹבָדֵיהוֹן בִּישַׁיָּא וְהָאֲנָא מְחַבֵּילְהוֹן עִם אַרְעָא.  ו,יד עֲבֵיד לָךְ תֵּיבְתָא דְּאָעִין דְּקַדְרוֹס מְדוֹרִין תַּעֲבֵיד יָת תֵּיבְתָא וְתִחְפֵי יָתַהּ מִגָּיו וּמִבַּרָא בְּכֻפְרָא.  ו,טו וְדֵין דְּתַעֲבֵיד יָתַהּ:  תְּלָת מְאָה אַמִּין אֻרְכָּא דְּתֵיבְתָא חַמְשִׁין אַמִּין פֻּתְיַהּ וּתְלָתִין אַמִּין רוּמַהּ.  ו,טז נֵיהוֹר תַּעֲבֵיד לְתֵיבְתָא וּלְאַמְּתָא תְּשַׁכְלְלִנַּהּ מִלְּעֵילָא וְתַרְעָהּ דְּתֵיבְתָא בְּסִטְרַהּ תְּשַׁוֵּי מְדוֹרִין אַרְעָאִין תִּנְיָנִין וּתְלִיתָאִין תַּעְבְּדִנַּהּ.  ו,יז וַאֲנָא הָאֲנָא מֵיתֵי יָת טוֹפָנָא מַיָּא עַל אַרְעָא לְחַבָּלָא כָל בִּסְרָא דְּבֵיהּ רוּחָא דְּחַיֵּי מִתְּחוֹת שְׁמַיָּא:  כֹּל דִּבְאַרְעָא יְמוּת.  ו,יח וַאֲקֵים יָת קְיָמִי עִמָּךְ וְתֵיעוֹל לְתֵיבְתָא אַתְּ וּבְנָךְ וְאִתְּתָךְ וּנְשֵׁי בְנָךְ עִמָּךְ.  ו,יט וּמִכָּל דְּחַי מִכָּל בִּסְרָא תְּרֵין מִכּוֹלָא תַּעֵיל לְתֵיבְתָא לְקַיָּמָא עִמָּךְ:  דְּכַר וְנֻקְבָּא יְהוֹן.  ו,כ מֵעוֹפָא לִזְנוֹהִי וּמִן בְּעִירָא לִזְנַהּ מִכֹּל רִחְשָׁא דְּאַרְעָא לִזְנוֹהִי תְּרֵין מִכּוֹלָא יֵיעֲלוּן לְוָתָךְ לְקַיָּמָא.  ו,כא וְאַתְּ סַב לָךְ מִכָּל מֵיכָל דְּמִתְאֲכִיל וְתִכְנוֹשׁ לְוָתָךְ וִיהֵי לָךְ וּלְהוֹן לְמֵיכַל.  ו,כב וַעֲבַד נוֹחַ:  כְּכֹל דְּפַקֵּיד יָתֵיהּ יְיָ כֵּין עֲבַד.  ז,א וַאֲמַר יְיָ לְנוֹחַ עוֹל אַתְּ וְכָל אֲנָשׁ בֵּיתָךְ לְתֵיבְתָא:  אֲרֵי יָתָךְ חֲזֵיתִי זַכַּאי קֳדָמַי בְּדָרָא הָדֵין.  ז,ב מִכֹּל בְּעִירָא דָּכְיָא תִּסַּב לָךְ שִׁבְעָא שִׁבְעָא דְּכַר וְנֻקְבָּא וּמִן בְּעִירָא דְּלָיְתַהָא דָּכְיָא תְּרֵין דְּכַר וְנֻקְבָּא.  ז,ג אַף מֵעוֹפָא דִּשְׁמַיָּא שִׁבְעָא שִׁבְעָא דְּכַר וְנֻקְבָּא לְקַיָּמָא זַרְעָא עַל אַפֵּי כָל אַרְעָא.  ז,ד אֲרֵי לִזְמַן יוֹמִין עוֹד שִׁבְעָא אֲנָא מַחֵית מִטְרָא עַל אַרְעָא אַרְבְּעִין יְמָמִין וְאַרְבְּעִין לֵילָוָן וְאֶמְחֵי יָת כָּל יְקוּמָא דַּעֲבַדִית מֵעַל אַפֵּי אַרְעָא.  ז,ה וַעֲבַד נוֹחַ כְּכֹל דְּפַקְּדֵיהּ יְיָ.  ז,ו וְנוֹחַ בַּר שֵׁית מְאָה שְׁנִין וְטוֹפָנָא הֲוָה מַיָּא עַל אַרְעָא.  ז,ז וְעָאל נוֹחַ וּבְנוֹהִי וְאִתְּתֵיהּ וּנְשֵׁי בְנוֹהִי עִמֵּיהּ לְתֵיבְתָא:  מִן קֳדָם מֵי טוֹפָנָא.  ז,ח מִן בְּעִירָא דָּכְיָא וּמִן בְּעִירָא דְּלָיְתַהָא דָּכְיָא וּמִן עוֹפָא וְכֹל דְּרָחֵישׁ עַל אַרְעָא.  ז,ט תְּרֵין תְּרֵין עָאלוּ עִם נוֹחַ לְתֵיבְתָא דְּכַר וְנֻקְבָּא:  כְּמָא דְּפַקֵּיד יְיָ יָת נוֹחַ.  ז,י וַהֲוָה לִזְמַן שִׁבְעָא יוֹמִין וּמֵי טוֹפָנָא הֲווֹ עַל אַרְעָא.  ז,יא בִּשְׁנַת שֵׁית מְאָה שְׁנִין לְחַיֵּי נוֹחַ בְּיַרְחָא תִּנְיָנָא בְּשִׁבְעַת עַסְרָא יוֹמָא לְיַרְחָא בְּיוֹמָא הָדֵין אִתְבְּזַעוּ כָּל מַבּוּעֵי תְּהוֹם רַבָּא וְכַוֵּי דִּשְׁמַיָּא אִתְפְּתַחָא.  ז,יב וַהֲוָה מִטְרָא נָחֵית עַל אַרְעָא אַרְבְּעִין יְמָמִין וְאַרְבְּעִין לֵילָוָן.  ז,יג בִּכְרַן יוֹמָא הָדֵין עָאל נוֹחַ וְשֵׁם וְחָם וָיֶפֶת בְּנֵי נוֹחַ וְאִתַּת נוֹחַ וּתְלָת נְשֵׁי בְנוֹהִי עִמְּהוֹן לְתֵיבְתָא.  ז,יד אִנּוּן וְכָל חַיְתָא לִזְנַהּ וְכָל בְּעִירָא לִזְנַהּ וְכָל רִחְשָׁא דְּרָחֵישׁ עַל אַרְעָא לִזְנוֹהִי וְכָל עוֹפָא לִזְנוֹהִי כֹּל צִפַּר כָּל דְּפָרַח.  ז,טו וְעָאלוּ עִם נוֹחַ לְתֵיבְתָא תְּרֵין תְּרֵין מִכָּל בִּסְרָא דְּבֵיהּ רוּחָא דְּחַיֵּי.  ז,טז וְעָאלַיָּא דְּכַר וְנֻקְבָּא מִכָּל בִּסְרָא עָאלוּ כְּמָא דְּפַקֵּיד יָתֵיהּ יְיָ וְאַגֵּין יְיָ בְּמֵימְרֵיהּ עֲלוֹהִי.  ז,יז וַהֲוָה טוֹפָנָא אַרְבְּעִין יוֹמִין עַל אַרְעָא וּסְגִיאוּ מַיָּא וּנְטַלוּ יָת תֵּיבְתָא וְאִתָּרַמַת מֵעַל אַרְעָא.  ז,יח וּתְקִיפוּ מַיָּא וּסְגִיאוּ לַחְדָּא עַל אַרְעָא וּמְהַלְּכָא תֵּיבְתָא עַל אַפֵּי מַיָּא.  ז,יט וּמַיָּא תְּקִיפוּ לַחְדָּא לַחְדָּא עַל אַרְעָא וְאִתְחֲפִיאוּ כָּל טוּרַיָּא רָמַיָּא דִּתְחוֹת כָּל שְׁמַיָּא.  ז,כ חֲמֵישׁ עַסְרֵי אַמִּין מִלְּעֵילָא תְּקִיפוּ מַיָּא וְאִתְחֲפִיאוּ טוּרַיָּא.  ז,כא וּמִית כָּל בִּסְרָא דְּרָחֵישׁ עַל אַרְעָא בְּעוֹפָא וּבִבְעִירָא וּבְחַיְתָא וּבְכָל רִחְשָׁא דְּרָחֵישׁ עַל אַרְעָא וְכֹל אֲנָשָׁא.  ז,כב כֹּל דְּנִשְׁמַת רוּחַ חַיִּין בְּאַפּוֹהִי מִכֹּל דִּבְיַבֶּשְׁתָּא מִיתוּ.  ז,כג וּמְחָא יָת כָּל יְקוּמָא דְּעַל אַפֵּי אַרְעָא מֵאֲנָשָׁא עַד בְּעִירָא עַד רִחְשָׁא וְעַד עוֹפָא דִּשְׁמַיָּא וְאִתְמְחִיאוּ מִן אַרְעָא וְאִשְׁתְּאַר בְּרַם נוֹחַ וּדְעִמֵּיהּ בְּתֵיבְתָא.  ז,כד וּתְקִיפוּ מַיָּא עַל אַרְעָא מְאָה וְחַמְשִׁין יוֹמִין.  ח,א וּדְכִיר יְיָ יָת נוֹחַ וְיָת כָּל חַיְתָא וְיָת כָּל בְּעִירָא דְּעִמֵּיהּ בְּתֵיבְתָא וְאַעְבַּר יְיָ רוּחָא עַל אַרְעָא וְנָחוּ מַיָּא.  ח,ב וְאִסְתְּכַרוּ מַבּוּעֵי תְהוֹמָא וְכַוֵּי דִּשְׁמַיָּא וְאִתְכְּלִי מִטְרָא מִן שְׁמַיָּא.  ח,ג וְתָבוּ מַיָּא מֵעַל אַרְעָא אָזְלִין וְתָיְבִין וַחֲסַרוּ מַיָּא מִסּוֹף מְאָה וְחַמְשִׁין יוֹמִין.  ח,ד וְנַחַת תֵּיבְתָא בְּיַרְחָא שְׁבִיעָאָה בְּשִׁבְעַת עַסְרָא יוֹמָא לְיַרְחָא עַל טוּרֵי קַרְדּוֹ.  ח,ה וּמַיָּא הֲווֹ אָזְלִין וְחָסְרִין עַד יַרְחָא עֲסִירָאָה בַּעֲסִירָאָה בְּחַד לְיַרְחָא אִתַּחְזִיאוּ רֵישֵׁי טוּרַיָּא.  ח,ו וַהֲוָה מִסּוֹף אַרְבְּעִין יוֹמִין וּפְתַח נוֹחַ יָת כַּוַּת תֵּיבְתָא דַּעֲבַד.  ח,ז וְשַׁלַּח יָת עוֹרְבָא וּנְפַק מִפָּק וְתָאֵיב עַד דִּיבִישׁוּ מַיָּא מֵעַל אַרְעָא.  ח,ח וְשַׁלַּח יָת יוֹנָה מִלְּוָתֵיהּ לְמִחְזֵי אִם קַלּוּ מַיָּא מֵעַל אַפֵּי אַרְעָא.  ח,ט וְלָא אַשְׁכַּחַת יוֹנָה מְנָח לְפַרְסַת רַגְלַהּ וְתַבַת לְוָתֵיהּ לְתֵיבְתָא אֲרֵי מַיָּא עַל אַפֵּי כָל אַרְעָא וְאוֹשֵׁיט יְדֵיהּ וְנַסְבַּהּ וְאַעֵיל יָתַהּ לְוָתֵיהּ לְתֵיבְתָא.  ח,י וְאוֹרֵיךְ עוֹד שִׁבְעָא יוֹמִין אָחֳרָנִין וְאוֹסֵיף שַׁלַּח יָת יוֹנָה מִן תֵּיבְתָא.  ח,יא וַאֲתָת לְוָתֵיהּ יוֹנָה לְעִדָּן רַמְשָׁא וְהָא טְרַף זֵיתָא תְּבִיר מַחַת בְּפֻמַּהּ וִידַע נוֹחַ אֲרֵי קַלּוּ מַיָּא מֵעַל אַרְעָא.  ח,יב וְאוֹרֵיךְ עוֹד שִׁבְעָא יוֹמִין אָחֳרָנִין וְשַׁלַּח יָת יוֹנָה וְלָא אוֹסֵיפַת לִמְתָב לְוָתֵיהּ עוֹד.  ח,יג וַהֲוָה בְּשֵׁית מְאָה וּחְדָּא שְׁנִין בְּקַדְמָאָה בְּחַד לְיַרְחָא נְגוּבוּ מַיָּא מֵעַל אַרְעָא וְאַעְדִּי נוֹחַ יָת חוּפָאָה דְּתֵיבְתָא וַחֲזָא וְהָא נְגוּבוּ אַפֵּי אַרְעָא.  ח,יד וּבְיַרְחָא תִּנְיָנָא בְּעַסְרִין וְשִׁבְעָא יוֹמָא לְיַרְחָא יְבֵישַׁת אַרְעָא.  {ס}

ח,טו וּמַלֵּיל יְיָ עִם נוֹחַ לְמֵימַר.  ח,טז פּוֹק מִן תֵּיבְתָא אַתְּ וְאִתְּתָךְ וּבְנָךְ וּנְשֵׁי בְנָךְ עִמָּךְ.  ח,יז כָּל חַיְתָא דְעִמָּךְ מִכָּל בִּסְרָא בְּעוֹפָא וּבִבְעִירָא וּבְכָל רִחְשָׁא דְּרָחֵישׁ עַל אַרְעָא אַפֵּיק עִמָּךְ וְיִתְיַלְּדוּן בְּאַרְעָא וְיִפְּשׁוּן וְיִסְגּוֹן עַל אַרְעָא.  ח,יח וּנְפַק נוֹחַ וּבְנוֹהִי וְאִתְּתֵיהּ וּנְשֵׁי בְנוֹהִי עִמֵּיהּ.  ח,יט כָּל חַיְתָא כָּל רִחְשָׁא וְכָל עוֹפָא כֹּל דְּרָחֵישׁ עַל אַרְעָא לְזַרְעֲיָתְהוֹן נְפַקוּ מִן תֵּיבְתָא.  ח,כ וּבְנָא נוֹחַ מַדְבְּחָא קֳדָם יְיָ וּנְסֵיב מִכֹּל בְּעִירָא דָּכְיָא וּמִכֹּל עוֹפָא דְּכֵי וְאַסֵּיק עֲלָוָן עַל מַדְבְּחָא.  ח,כא וְקַבֵּיל יְיָ בְּרַעֲוָא יָת קֻרְבָּנֵיהּ וַאֲמַר יְיָ בְּמֵימְרֵיהּ לָא אוֹסֵיף לִמְלָט עוֹד יָת אַרְעָא בְּדִיל חוֹבֵי אֲנָשָׁא אֲרֵי יִצְרָא לִבָּא דַּאֲנָשָׁא בִּישׁ מִזְּעוּרֵיהּ וְלָא אוֹסֵיף עוֹד לְמִמְחֵי יָת כָּל דְּחַי כְּמָא דַּעֲבַדִית.  ח,כב עוֹד כָּל יוֹמֵי אַרְעָא:  זְרוּעָא וּחְצָדָא וְקוֹרָא וְחוֹמָא וְקֵיטָא וְסִתְוָא וְיֵימָם וְלֵילֵי לָא יִבְטְלוּן.  ט,א וּבָרֵיךְ יְיָ יָת נוֹחַ וְיָת בְּנוֹהִי וַאֲמַר לְהוֹן פּוּשׁוּ וּסְגוֹ וּמְלוֹ יָת אַרְעָא.  ט,ב וְדַחְלַתְכוֹן וְאֵימַתְכוֹן תְּהֵי עַל כָּל חַיַּת אַרְעָא וְעַל כָּל עוֹפָא דִּשְׁמַיָּא בְּכֹל דְּתַרְחֵישׁ אַרְעָא וּבְכָל נוּנֵי יַמָּא בְּיַדְכוֹן מְסִירִין.  ט,ג כָּל רִחְשָׁא דְּהוּא חַי לְכוֹן יְהֵי לְמֵיכַל:  כְּיָרוֹק עִסְבָּא יְהַבִית לְכוֹן יָת כּוֹלָא.  ט,ד בְּרַם בִּסְרָא בְּנַפְשֵׁיהּ דְּמֵיהּ לָא תֵיכְלוּן.  ט,ה וּבְרַם יָת דִּמְכוֹן לְנַפְשָׁתְכוֹן אֶתְבַּע מִיַּד כָּל חַיְתָא אֶתְבְּעִנֵּיהּ וּמִיַּד אֲנָשָׁא מִיַּד גְּבַר דְּיֵישׁוֹד יָת דְּמָא דַּאֲחוּהִי אֶתְבַּע יָת נַפְשָׁא דַּאֲנָשָׁא.  ט,ו דְּיֵישׁוֹד דְּמָא דַּאֲנָשָׁא בְּסָהֲדִין עַל מֵימַר דַּיָּנַיָּא דְּמֵיהּ יִתְאֲשַׁד:  אֲרֵי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עֲבַד יָת אֲנָשָׁא.  ט,ז וְאַתּוּן פּוּשׁוּ וּסְגוֹ אִתְיַלַּדוּ בְּאַרְעָא וּסְגוֹ בַהּ.  {ס}

ט,ח וַאֲמַר יְיָ לְנוֹחַ וְלִבְנוֹהִי עִמֵּיהּ לְמֵימַר.  ט,ט וַאֲנָא הָאֲנָא מְקִים יָת קְיָמִי עִמְּכוֹן וְעִם בְּנֵיכוֹן בָּתְרֵיכוֹן.  ט,י וְעִם כָּל נַפְשָׁא חַיְתָא דְּעִמְּכוֹן בְּעוֹפָא בִּבְעִירָא וּבְכָל חַיַּת אַרְעָא עִמְּכוֹן מִכֹּל נָפְקֵי תֵּיבְתָא לְכֹל חַיַּת אַרְעָא.  ט,יא וַאֲקֵים יָת קְיָמִי עִמְּכוֹן וְלָא יִשְׁתֵּיצֵי כָל בִּסְרָא עוֹד מִמֵּי טוֹפָנָא וְלָא יְהֵי עוֹד טוֹפָנָא לְחַבָּלָא אַרְעָא.  ט,יב וַאֲמַר יְיָ דָּא אָת קְיָם דַּאֲנָא יָהֵיב בֵּין מֵימְרִי וּבֵינֵיכוֹן וּבֵין כָּל נַפְשָׁא חַיְתָא דְּעִמְּכוֹן לְדָרֵי עָלְמָא.  ט,יג יָת קַשְׁתִּי יְהַבִית בַּעֲנָנָא וּתְהֵי לְאָת קְיָם בֵּין מֵימְרִי וּבֵין אַרְעָא.  ט,יד וִיהֵי בְּעַנָּנוּתִי עֲנָנָא עַל אַרְעָא וְתִתַּחְזֵי קַשְׁתָּא בַּעֲנָנָא.  ט,טו וּדְכִירְנָא יָת קְיָמִי דְּבֵין מֵימְרִי וּבֵינֵיכוֹן וּבֵין כָּל נַפְשָׁא חַיְתָא בְּכָל בִּסְרָא וְלָא יְהֵי עוֹד מַיָּא לְטוֹפָנָא לְחַבָּלָא כָּל בִּסְרָא.  ט,טז וּתְהֵי קַשְׁתָּא בַּעֲנָנָא וְאַחְזֵינַהּ לְדֻכְרַן קְיָם עָלַם בֵּין מֵימְרָא דַּייָ וּבֵין כָּל נַפְשָׁא חַיְתָא בְּכָל בִּסְרָא דְּעַל אַרְעָא.  ט,יז וַאֲמַר יְיָ לְנוֹחַ:  דָּא אָת קְיָם דַּאֲקֵימִית בֵּין מֵימְרִי וּבֵין כָּל בִּסְרָא דְּעַל אַרְעָא.  {פ}

ט,יח וַהֲווֹ בְּנֵי נוֹחַ דִּנְפַקוּ מִן תֵּיבְתָא שֵׁם וְחָם וָיָפֶת וְחָם הוּא אֲבוּהִי דִּכְנָעַן.  ט,יט תְּלָתָא אִלֵּין בְּנֵי נוֹחַ וּמֵאִלֵּין אִתְבַּדַּרוּ בְּכָל אַרְעָא.  ט,כ וְשָׁרִי נוֹחַ גְּבַר פָּלַח בְּאַרְעָא וּנְצַב כַּרְמָא.  ט,כא וּשְׁתִי מִן חַמְרָא וּרְוִי וְאִתְגַּלִּי בְּגוֹ מַשְׁכְּנֵיהּ.  ט,כב וַחֲזָא חָם אֲבוּהִי דִּכְנַעַן יָת עֶרְיְתָא דַּאֲבוּהִי וְחַוִּי לִתְרֵין אֲחוֹהִי בְּשׁוּקָא.  ט,כג וּנְסֵיב שֵׁם וָיֶפֶת יָת כְּסוּתָא וְשַׁוִּיאוּ עַל כְּתַף תַּרְוֵיהוֹן וַאֲזַלוּ מַחְזְרִין וְכַסִּיאוּ יָת עֶרְיְתָא דַּאֲבוּהוֹן וְאַפֵּיהוֹן מַחְזְרִין וְעֶרְיְתָא דַּאֲבוּהוֹן לָא חֲזוֹ.  ט,כד וְאִתְּעַר נוֹחַ מֵחַמְרֵיהּ וִידַע יָת דַּעֲבַד לֵיהּ בְּרֵיהּ זְעֵירָא.  ט,כה וַאֲמַר לִיט כְּנָעַן:  עֶבֶד פָּלַח יְהֵי לַאֲחוֹהִי.  ט,כו וַאֲמַר בְּרִיךְ יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּשֵׁם וִיהֵי כְנַעַן עַבְדָּא לְהוֹן.  ט,כז יַפְתֵּי יְיָ לְיֶפֶת וְיַשְׁרֵי שְׁכִינְתֵיהּ בְּמַשְׁכְּנֵי שֵׁם וִיהֵי כְנַעַן עַבְדָּא לְהוֹן.  ט,כח וַחֲיָא נוֹחַ בָּתַר טוֹפָנָא תְּלָת מְאָה וְחַמְשִׁין שְׁנִין.  ט,כט וַהֲווֹ כָּל יוֹמֵי נוֹחַ תְּשַׁע מְאָה וְחַמְשִׁין שְׁנִין וּמִית.  {פ}

י,א וְאִלֵּין תּוֹלְדָת בְּנֵי נוֹחַ שֵׁם חָם וָיָפֶת וְאִתְיְלִידוּ לְהוֹן בְּנִין בָּתַר טוֹפָנָא.  י,ב בְּנֵי יֶפֶת גֹּמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתוּבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס.  י,ג וּבְנֵי גֹּמֶר אַשְׁכְּנַז וְרִיפַת וְתוֹגַרְמָה.  י,ד וּבְנֵי יָוָן אֱלִישָׁה וְתַרְשִׁישׁ כִּתִּים וְדוֹדָנִים.  י,ה מֵאִלֵּין אִתְפָּרַשׁוּ נְגָוָת עַמְמַיָּא בְּאַרְעָתְהוֹן גְּבַר לְלִישָׁנֵיהּ לְזַרְעֲיָתְהוֹן בְּעַמְמֵיהוֹן.  י,ו וּבְנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם וּפוּט וּכְנָעַן.  י,ז וּבְנֵי כוּשׁ סְבָא וַחֲוִילָה וְסַבְתָּה וְרַעְמָה וְסַבְתְּכָא וּבְנֵי רַעְמָה שְׁבָא וּדְדָן.  י,ח וְכוּשׁ אוֹלֵיד יָת נִמְרוֹד הוּא שָׁרִי לְמִהְוֵי גִבָּר בְּאַרְעָא.  י,ט הוּא הֲוָה גִבָּר תַּקִּיף קֳדָם יְיָ עַל כֵּין יִתְאֲמַר כְּנִמְרוֹד גִּבָּר תַּקִּיף קֳדָם יְיָ.  י,י וַהֲוָת רֵישׁ מַלְכוּתֵיהּ בָּבֶל וְאֶרֶךְ וְאַכַּד וְכַלְנֵה בְּאַרְעָא דְּבָבֶל.  י,יא מִן אַרְעָא הַהִיא נְפַק אַתּוּרָאָה וּבְנָא יָת נִינְוֵה וְיָת רְחוֹבוֹת קַרְתָּא וְיָת כָּלַח.  י,יב וְיָת רֶסֶן בֵּין נִינְוֵה וּבֵין כָּלַח הִיא קַרְתָּא רַבְּתָא.  י,יג וּמִצְרַיִם אוֹלֵיד יָת לוּדָאֵי וְיָת עַנְמָאֵי וְיָת לַהְבָּאֵי וְיָת נַפְתּוּחָאֵי.  י,יד וְיָת פַּתְרוּסָאֵי וְיָת כַּסְלוּחָאֵי דִּנְפַקוּ מִתַּמָּן פְּלִשְׁתָּאֵי וְיָת קְפֻטְקָאֵי.  {ס}

י,טו וּכְנַעַן אוֹלֵיד יָת צִידוֹן בֻּכְרֵיהּ וְיָת חֵת.  י,טז וְיָת יְבוּסָאֵי וְיָת אֱמוֹרָאֵי וְיָת גַּרְגִּישָׁאֵי.  י,יז וְיָת חִוָּאֵי וְיָת עַרְקָאֵי וְיָת אַנְתּוּסָאֵי.  י,יח וְיָת אַרְוְדָאֵי וְיָת צַמְרָאֵי וְיָת חִמְתָּאֵי וּבָתַר כֵּין אִתְבַּדַּרוּ זַרְעֲיָת כְּנַעֲנָאֵי.  י,יט וַהֲוָה תְּחוּם כְּנַעֲנָאָה מִצִּידוֹן מָטֵי לִגְרָר עַד עַזָּה:  מָטֵי לִסְדוֹם וַעֲמוֹרָה וְאַדְמָה וּצְבוֹיִים עַד לָשַׁע.  י,כ אִלֵּין בְּנֵי חָם לְזַרְעֲיָתְהוֹן לְלִישָׁנְהוֹן בְּאַרְעָתְהוֹן בְּעַמְמֵיהוֹן.  {ס}

י,כא וּלְשֵׁם אִתְיְלִיד אַף הוּא:  אֲבוּהוֹן דְּכָל בְּנֵי עֵבֶר אֲחוּהִי דְּיֶפֶת רַבָּא.  י,כב בְּנֵי שֵׁם עֵילָם וְאַשּׁוּר וְאַרְפַּכְשַׁד וְלוּד וַאֲרָם.  י,כג וּבְנֵי אֲרָם עוּץ וְחוּל וְגֶתֶר וָמַשׁ.  י,כד וְאַרְפַּכְשַׁד אוֹלֵיד יָת שָׁלַח וְשֶׁלַח אוֹלֵיד יָת עֵבֶר.  י,כה וּלְעֵבֶר אִתְיְלִידוּ תְּרֵין בְּנִין:  שׁוֹם חַד פֶּלֶג אֲרֵי בְיוֹמוֹהִי אִתְפְּלֵיגַת אַרְעָא וְשׁוֹם אֲחוּהִי יָקְטָן.  י,כו וְיָקְטָן אוֹלֵיד יָת אַלְמוֹדָד וְיָת שָׁלֶף וְיָת חֲצַרְמָוֶת וְיָת יָרַח.  י,כז וְיָת הֲדוֹרָם וְיָת אוּזָל וְיָת דִּקְלָה.  י,כח וְיָת עוֹבָל וְיָת אֲבִימָאֵל וְיָת שְׁבָא.  י,כט וְיָת אוֹפִיר וְיָת חֲוִילָה וְיָת יוֹבָב כָּל אִלֵּין בְּנֵי יָקְטָן.  י,ל וַהֲוָה מוֹתַבְהוֹן מִמֵּישָׁא מָטֵי לִסְפַר טוּר מַדְנְחָא.  י,לא אִלֵּין בְּנֵי שֵׁם לְזַרְעֲיָתְהוֹן לְלִישָׁנְהוֹן בְּאַרְעָתְהוֹן לְעַמְמֵיהוֹן.  י,לב אִלֵּין זַרְעֲיָת בְּנֵי נוֹחַ לְתוֹלְדָתְהוֹן בְּעַמְמֵיהוֹן וּמֵאִלֵּין אִתְפָּרַשׁוּ עַמְמַיָּא בְּאַרְעָא בָּתַר טוֹפָנָא.  {פ}

יא,א וַהֲוָה כָל אַרְעָא לִישָׁן חַד וּמַמְלַל חַד.  יא,ב וַהֲוָה בְּמִטַּלְהוֹן בְּקַדְמֵיתָא וְאַשְׁכַּחוּ בִּקְעֲתָא בְּאַרְעָא דְּבָבֶל וִיתִיבוּ תַמָּן.  יא,ג וַאֲמַרוּ גְּבַר לְחַבְרֵיהּ הַבוּ נִרְמֵי לִבְנִין וְנוֹקֵידִנּוּן בְּנוּרָא וַהֲוָת לְהוֹן לְבֵינְתָא לְאַבְנָא וְחֵימָרָא הֲוָה לְהוֹן לִשְׁיָע.  יא,ד וַאֲמַרוּ הַבוּ נִבְנֵי לַנָא קַרְתָּא וּמִגְדְּלָא וְרֵישֵׁיהּ מָטֵי עַד צֵית שְׁמַיָּא וְנַעֲבֵיד לַנָא שׁוֹם:  דִּלְמָא נִתְבַּדַּר עַל אַפֵּי כָל אַרְעָא.  יא,ה וְאִתְגְּלִי יְיָ לְאִתְפְּרָעָא עַל עוֹבָד קַרְתָּא וּמִגְדְּלָא דִּבְנוֹ בְּנֵי אֲנָשָׁא.  יא,ו וַאֲמַר יְיָ הָא עַמָּא חַד וְלִישָׁן חַד לְכֻלְּהוֹן וְדֵין דְּשָׁרִיאוּ לְמֶעֱבַד וּכְעַן לָא יִתְמְנַע מִנְּהוֹן כֹּל דְּחַשִּׁיבוּ לְמֶעֱבַד.  יא,ז הַבוּ נִתְגְּלֵי וּנְבַלְבֵּיל תַּמָּן לִישָׁנְהוֹן דְּלָא יִשְׁמְעוּן אֲנָשׁ לִישָׁן חַבְרֵיהּ.  יא,ח וּבַדַּר יְיָ יָתְהוֹן מִתַּמָּן עַל אַפֵּי כָל אַרְעָא וְאִתְמְנַעוּ מִלְּמִבְנֵי קַרְתָּא.  יא,ט עַל כֵּין קְרָא שְׁמַהּ בָּבֶל אֲרֵי תַמָּן בַּלְבֵּיל יְיָ לִישָׁן כָּל אַרְעָא וּמִתַּמָּן בַּדַּרִנּוּן יְיָ עַל אַפֵּי כָּל אַרְעָא.  {פ}

יא,י אִלֵּין תּוֹלְדָת שֵׁם שֵׁם בַּר מְאָה שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת אַרְפַּכְשָׁד:  תַּרְתֵּין שְׁנִין בָּתַר טוֹפָנָא.  יא,יא וַחֲיָא שֵׁם בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת אַרְפַּכְשָׁד חֲמֵישׁ מְאָה שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  {ס}

יא,יב וְאַרְפַּכְשָׁד חֲיָא תְּלָתִין וַחֲמֵישׁ שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת שָׁלַח.  יא,יג וַחֲיָא אַרְפַּכְשָׁד בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת שֶׁלַח אַרְבַּע מְאָה וּתְלָת שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  {ס}

יא,יד וְשֶׁלַח חֲיָא תְּלָתִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת עֵבֶר.  יא,טו וַחֲיָא שֶׁלַח בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת עֵבֶר אַרְבַּע מְאָה וּתְלָת שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  {ס}

יא,טז וַחֲיָא עֵבֶר תְּלָתִין וְאַרְבַּע שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת פָּלֶג.  יא,יז וַחֲיָא עֵבֶר בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת פֶּלֶג אַרְבַּע מְאָה וּתְלָתִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  {ס}

יא,יח וַחֲיָא פֶלֶג תְּלָתִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת רְעוּ.  יא,יט וַחֲיָא פֶלֶג בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת רְעוּ מָאתַן וּתְשַׁע שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  {ס}

יא,כ וַחֲיָא רְעוּ תְּלָתִין וְתַרְתֵּין שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת שְׂרוּג.  יא,כא וַחֲיָא רְעוּ בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת שְׂרוּג מָאתַן וּשְׁבַע שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  {ס}

יא,כב וַחֲיָא שְׂרוּג תְּלָתִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת נָחוֹר.  יא,כג וַחֲיָא שְׂרוּג בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת נָחוֹר מָאתַן שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  {ס}

יא,כד וַחֲיָא נָחוֹר עַסְרִין וּתְשַׁע שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת תָּרַח.  יא,כה וַחֲיָא נָחוֹר בָּתַר דְּאוֹלֵיד יָת תֶּרַח מְאָה וּתְשַׁע עַסְרֵי שְׁנִין וְאוֹלֵיד בְּנִין וּבְנָן.  {ס}

יא,כו וַחֲיָא תֶרַח שִׁבְעִין שְׁנִין וְאוֹלֵיד יָת אַבְרָם יָת נָחוֹר וְיָת הָרָן.  יא,כז וְאִלֵּין תּוֹלְדָת תֶּרַח תֶּרַח אוֹלֵיד יָת אַבְרָם יָת נָחוֹר וְיָת הָרָן וְהָרָן אוֹלֵיד יָת לוֹט.  יא,כח וּמִית הָרָן עַל אַפֵּי תֶּרַח אֲבוּהִי בַּאֲרַע יַלָּדוּתֵיהּ בְּאוּר דְּכַסְדָּאֵי.  יא,כט וּנְסֵיב אַבְרָם וְנָחוֹר לְהוֹן נְשִׁין:  שׁוֹם אִתַּת אַבְרָם שָׂרָי וְשׁוֹם אִתַּת נָחוֹר מִלְכָּה בַּת הָרָן אֲבוּהָא דְּמִלְכָּה וַאֲבוּהָא דְּיִסְכָּה.  יא,ל וַהֲוָת שָׂרַי עַקְרָא:  לֵית לַהּ וְלַד.  יא,לא וּדְבַר תֶּרַח יָת אַבְרָם בְּרֵיהּ וְיָת לוֹט בַּר הָרָן בַּר בְּרֵיהּ וְיָת שָׂרַי כַּלְּתֵיהּ אִתַּת אַבְרָם בְּרֵיהּ וּנְפַקוּ עִמְּהוֹן מֵאוּר דְּכַסְדָּאֵי לְמֵיזַל לְאַרְעָא דִּכְנַעַן וַאֲתוֹ עַד חָרָן וִיתִיבוּ תַמָּן.  יא,לב וַהֲווֹ יוֹמֵי תֶרַח מָאתַן וַחֲמֵישׁ שְׁנִין וּמִית תֶּרַח בְּחָרָן.  {פ}

יב,א וַאֲמַר יְיָ לְאַבְרָם אִיזֵיל לָךְ מֵאַרְעָךְ וּמִיַּלָּדוּתָךְ וּמִבֵּית אֲבוּךְ לְאַרְעָא דְּאַחְזֵינָךְ.  יב,ב וְאַעְבְּדִנָּךְ לְעַם סַגִּי וַאֲבָרְכִנָּךְ וַאֲרַבֵּי שְׁמָךְ וּתְהֵי מְבָרַךְ.  יב,ג וַאֲבָרֵיךְ מְבָרְכָךְ וּמְלָטְטָךְ אֲלוּט וְיִתְבָּרְכוּן בְּדִילָךְ כֹּל זַרְעֲיָת אַרְעָא.  יב,ד וַאֲזַל אַבְרָם כְּמָא דְּמַלֵּיל עִמֵּיהּ יְיָ וַאֲזַל עִמֵּיהּ לוֹט וְאַבְרָם בַּר שִׁבְעִין וַחֲמֵישׁ שְׁנִין בְּמִפְּקֵיהּ מֵחָרָן.  יב,ה וּדְבַר אַבְרָם יָת שָׂרַי אִתְּתֵיהּ וְיָת לוֹט בַּר אֲחוּהִי וְיָת כָּל קִנְיָנְהוֹן דִּקְנוֹ וְיָת נַפְשָׁתָא דְּשַׁעֲבִידוּ לְאוֹרָיְתָא בְּחָרָן וּנְפַקוּ לְמֵיזַל לְאַרְעָא דִּכְנַעַן וַאֲתוֹ לְאַרְעָא דִּכְנָעַן.  יב,ו וַעֲבַר אַבְרָם בְּאַרְעָא עַד אֲתַר שְׁכֶם עַד מֵישַׁר מוֹרֶה וּכְנַעֲנָאָה בְּכֵין בְּאַרְעָא.  יב,ז וְאִתְגְּלִי יְיָ לְאַבְרָם וַאֲמַר לִבְנָךְ אֶתֵּין יָת אַרְעָא הָדָא וּבְנָא תַמָּן מַדְבְּחָא קֳדָם יְיָ דְּאִתְגְּלִי לֵיהּ.  יב,ח וְאִסְתַּלַּק מִתַּמָּן לְטוּרָא מִמַּדְנַח לְבֵית אֵל וּפַרְסֵיהּ לְמַשְׁכְנֵיהּ בֵּית אֵל מִמַּעְרְבָא וְעַי מִמַּדְנְחָא וּבְנָא תַמָּן מַדְבְּחָא קֳדָם יְיָ וְצַלִּי בִּשְׁמָא דַּייָ.  יב,ט וּנְטַל אַבְרָם אָזֵיל וְנָטֵיל לְדָרוֹמָא.  {פ}

יב,י וַהֲוָה כַפְנָא בְּאַרְעָא וּנְחַת אַבְרָם לְמִצְרַיִם לְאִתּוֹתָבָא תַּמָּן אֲרֵי תְּקֵיף כַּפְנָא בְּאַרְעָא.  יב,יא וַהֲוָה כַּד קְרֵיב לְמֵיעַל לְמִצְרָיִם וַאֲמַר לְשָׂרַי אִתְּתֵיהּ הָא כְעַן יָדַעְנָא אֲרֵי אִתְּתָא שַׁפִּירַת חֵיזוּ אַתְּ.  יב,יב וִיהֵי אֲרֵי יִחְזוֹן יָתִיךְ מִצְרָאֵי וְיֵימְרוּן אִתְּתֵיהּ דָּא וְיִקְטְלוּן יָתִי וְיָתִיךְ יְקַיְּמוּן.  יב,יג אֵימַרִי כְעַן דַּאֲחָת אַתְּ בְּדִיל דְּיִיטַב לִי בְּדִילִיךְ וְתִתְקַיַּם נַפְשִׁי בְּפִתְגָמַכִי.  יב,יד וַהֲוָה כַּד עָאל אַבְרָם לְמִצְרָיִם וַחֲזוֹ מִצְרָאֵי יָת אִתְּתָא אֲרֵי שַׁפִּירָא הִיא לַחְדָּא.  יב,טו וַחֲזוֹ יָתַהּ רַבְרְבֵי פַרְעֹה וְשַׁבַּחוּ יָתַהּ לְפַרְעֹה וְאִדְּבַרַת אִתְּתָא לְבֵית פַּרְעֹה.  יב,טז וּלְאַבְרָם אוֹטֵיב בְּדִילַהּ וַהֲווֹ לֵיהּ עָן וְתוֹרִין וּחְמָרִין וְעַבְדִּין וְאַמְהָן וַאֲתָנָן וְגַמְלִין.  יב,יז וְאַיְתִי יְיָ עַל פַּרְעֹה מַכְתָּשִׁין רַבְרְבִין וְעַל אֲנָשׁ בֵּיתֵיהּ עַל עֵיסַק שָׂרַי אִתַּת אַבְרָם.  יב,יח וּקְרָא פַרְעֹה לְאַבְרָם וַאֲמַר מָא דָא עֲבַדְתְּ לִי לְמָא לָא חַוֵּית לִי אֲרֵי אִתְּתָךְ הִיא.  יב,יט לְמָא אֲמַרְתְּ אֲחָת הִיא וּדְבַרִית יָתַהּ לִי לְאִתּוּ וּכְעַן הָא אִתְּתָךְ דְּבַר וְאִיזֵיל.  יב,כ וּפַקֵּיד עֲלוֹהִי פַּרְעֹה גֻּבְרִין וְאַלְוִיאוּ יָתֵיהּ וְיָת אִתְּתֵיהּ וְיָת כָּל דְּלֵיהּ.  יג,א וּסְלֵיק אַבְרָם מִמִּצְרַיִם הוּא וְאִתְּתֵיהּ וְכָל דְּלֵיהּ וְלוֹט עִמֵּיהּ לְדָרוֹמָא.  יג,ב וְאַבְרָם תְּקֵיף לַחְדָּא בִּבְעִירָא בְּכַסְפָּא וּבְדַהְבָּא.  יג,ג וַאֲזַל לְמַטְּלָנוֹהִי מִדָּרוֹמָא וְעַד בֵּית אֵל עַד אַתְרָא דְּפַרְסֵיהּ תַּמָּן לְמַשְׁכְּנֵיהּ בְּקַדְמֵיתָא בֵּין בֵּית אֵל וּבֵין עָי.  יג,ד לַאֲתַר מַדְבְּחָא דַּעֲבַד תַּמָּן בְּקַדְמֵיתָא וְצַלִּי תַמָּן אַבְרָם בִּשְׁמָא דַּייָ.  יג,ה וְאַף לְלוֹט דְּאָזֵיל עִם אַבְרָם:  הֲווֹ עָן וְתוֹרִין וּמַשְׁכְּנִין.  יג,ו וְלָא סוֹבַרַת יָתְהוֹן אַרְעָא לְמִתַּב כַּחְדָּא:  אֲרֵי הֲוָה קִנְיָנְהוֹן סַגִּי וְלָא יְכִילוּ לְמִתַּב כַּחְדָּא.  יג,ז וַהֲוָת מַצּוּתָא בֵּין רָעַן בְּעִירֵיהּ דְּאַבְרָם וּבֵין רָעַן בְּעִירֵיהּ דְּלוֹט וּכְנַעֲנָאָה וּפְרִזָּאָה בְּכֵין יָתֵיב בְּאַרְעָא.  יג,ח וַאֲמַר אַבְרָם לְלוֹט לָא כְעַן תְּהֵי מַצּוּתָא בֵּינָא וּבֵינָךְ וּבֵין רָעֲוָתִי וּבֵין רָעֲוָתָךְ:  אֲרֵי גֻּבְרִין אַחִין אֲנַחְנָא.  יג,ט הֲלָא כָל אַרְעָא קֳדָמָךְ אִתְפָּרַשׁ כְּעַן מִלְּוָתִי:  אִם אַתְּ לְצִפּוּנָא אֲנָא לְדָרוֹמָא וְאִם אַתְּ לְדָרוֹמָא וְאַצְפְּנָךְ.  יג,י וּזְקַף לוֹט יָת עֵינוֹהִי וַחֲזָא יָת כָּל מֵישַׁר יַרְדְּנָא אֲרֵי כֻלֵּיהּ בֵּית שִׁקְיָא קֳדָם חַבָּלוּת יְיָ יָת סְדוֹם וְיָת עֲמוֹרָה כְּגִנְּתָא דַּייָ כְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם מָטֵי צֹעַר.  יג,יא וּבְחַר לֵיהּ לוֹט יָת כָּל מֵישַׁר יַרְדְּנָא וּנְטַל לוֹט בְּקַדְמֵיתָא וְאִתְפָּרַשׁוּ גְּבַר מִלְּוָת אֲחוּהִי.  יג,יב אַבְרָם יְתֵיב בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן וְלוֹט יְתֵיב בְּקִרְוֵי מֵישְׁרָא וּפְרַס עַד סְדוֹם.  יג,יג וְאַנְשֵׁי סְדוֹם בִּישִׁין בְּמָמוֹנְהוֹן וְחַיָּבִין בְּגִוְיָתְהוֹן קֳדָם יְיָ לַחְדָּא.  יג,יד וַייָ אֲמַר לְאַבְרָם בָּתַר דְּאִתְפָּרַשׁ לוֹט מֵעִמֵּיהּ זְקוֹף כְּעַן עֵינָךְ וַחְזִי מִן אַתְרָא דְּאַתְּ תַּמָּן לְצִפּוּנָא וּלְדָרוֹמָא וּלְמַדְנְחָא וּלְמַעְרְבָא.  יג,טו אֲרֵי יָת כָּל אַרְעָא דְּאַתְּ חָזֵי לָךְ אֶתְּנִנַּהּ וְלִבְנָךְ עַד עָלְמָא.  יג,טז וַאֲשַׁוֵּי יָת בְּנָךְ סַגִּיאִין כְּעַפְרָא דְּאַרְעָא:  כְּמָא דְּלֵית אִפְשָׁר לִגְבַר לְמִמְנֵי יָת עַפְרָא דְּאַרְעָא אַף בְּנָךְ לָא יִתְמְנוֹן.  יג,יז קוּם הַלֵּיךְ בְּאַרְעָא לְאֻרְכַּהּ וּלְפֻתְיַהּ:  אֲרֵי לָךְ אֶתְּנִנַּהּ.  יג,יח וּפְרַס אַבְרָם וַאֲתָא וִיתֵיב בְּמֵישְׁרֵי מַמְרֵא דִּבְחֶבְרוֹן וּבְנָא תַמָּן מַדְבְּחָא קֳדָם יְיָ.  {פ}

יד,א וַהֲוָה בְּיוֹמֵי אַמְרָפֶל מַלְכָּא דְּבָבֶל אַרְיוֹךְ מַלְכָּא דְּאֶלָּסָר כְּדָרְלָעֹמֶר מַלְכָּא דְּעֵילָם וְתִדְעָל מַלְכָּא דְּעַמְמֵי.  יד,ב עֲבַדוּ קְרָבָא עִם בֶּרַע מַלְכָּא דִּסְדוֹם וְעִם בִּרְשַׁע מַלְכָּא דַּעֲמוֹרָה שִׁנְאָב מַלְכָּא דְּאַדְמָה וְשֶׁמְאֵבֶר מַלְכָּא דִּצְבוֹיִים וּמַלְכָּא דְּבֶלַע הִיא צֹעַר.  יד,ג כָּל אִלֵּין אִתְכַּנַּשׁוּ לְמֵישַׁר חַקְלַיָּא:  הוּא אֲתַר יַמָּא דְּמִלְחָא.  יד,ד תַּרְתַּא עַסְרֵי שְׁנִין פְּלַחוּ יָת כְּדָרְלָעֹמֶר וּתְלָת עַסְרֵי שְׁנִין מְרַדוּ.  יד,ה וּבְאַרְבַּע עַסְרֵי שְׁנִין אֲתָא כְדָרְלָעֹמֶר וּמַלְכַיָּא דְּעִמֵּיהּ וּמְחוֹ יָת גִּבָּרַיָּא דִּבְעַשְׁתְּרוֹת קַרְנַיִם וְיָת תַּקִּיפַיָּא דִּבְהָמְתָא וְיָת אֵימְתָנֵי דִּבְשָׁוֵה קִרְיָתָיִם.  יד,ו וְיָת חוֹרָאֵי דִּבְטוּרָא דְּשֵׂעִיר עַד מֵישַׁר פָּארָן דִּסְמִיךְ עַל מַדְבְּרָא.  יד,ז וְתָבוּ וַאֲתוֹ לְמֵישַׁר פִּלּוּג דִּינָא הִיא רְקַם וּמְחוֹ יָת כָּל חֲקַל עֲמַלְקָאָה וְאַף יָת אֱמוֹרָאָה דְּיָתֵיב בְּעֵין גֶּדִי.  יד,ח וּנְפַק מַלְכָּא דִּסְדוֹם וּמַלְכָּא דַּעֲמוֹרָה וּמַלְכָּא דְּאַדְמָה וּמַלְכָּא דִּצְבוֹיִים וּמַלְכָּא דְּבֶלַע הִיא צֹעַר וְסַדַּרוּ עִמְּהוֹן קְרָבָא בְּמֵישַׁר חַקְלַיָּא.  יד,ט עִם כְּדָרְלָעֹמֶר מַלְכָּא דְּעֵילָם וְתִדְעָל מַלְכָּא דְּעַמְמֵי וְאַמְרָפֶל מַלְכָּא דְּבָבֶל וְאַרְיוֹךְ מַלְכָּא דְּאֶלָּסָר אַרְבְּעָא מַלְכִין לָקֳבֵיל חַמְשָׁא.  יד,י וּמֵישַׁר חַקְלַיָּא בֵּירָן בֵּירָן מַסְּקָן חֵימָרָא וַעֲרַקוּ מַלְכָּא דִּסְדוֹם וַעֲמוֹרָה וּנְפַלוּ תַמָּן וּדְאִשְׁתְּאַרוּ לְטוּרָא עֲרַקוּ.  יד,יא וּשְׁבוֹ יָת כָּל קִנְיָנָא דִּסְדוֹם וַעֲמוֹרָה וְיָת כָּל מֵיכַלְהוֹן וַאֲזַלוּ.  יד,יב וּשְׁבוֹ יָת לוֹט וְיָת קִנְיָנֵיהּ בַּר אֲחוּהִי דְּאַבְרָם וַאֲזַלוּ וְהוּא יָתֵיב בִּסְדוֹם.  יד,יג וַאֲתָא מְשֵׁיזְבָא וְחַוִּי לְאַבְרָם עִבְרָאָה וְהוּא שָׁרֵי בְּמֵישְׁרֵי מַמְרֵא אֱמוֹרָאָה אֲחוּהִי דְּאֶשְׁכּוֹל וַאֲחוּהִי דְּעָנֵר וְאִנּוּן אֲנָשׁ קְיָמֵיהּ דְּאַבְרָם.  יד,יד וּשְׁמַע אַבְרָם אֲרֵי אִשְׁתְּבִי אֲחוּהִי וְזָרֵיז יָת עוּלֵימוֹהִי יְלִידֵי בֵיתֵיהּ תְּלָת מְאָה וּתְמָנַת עֲסַר וּרְדַף עַד דָּן.  יד,טו וְאִתְפְּלֵיג עֲלֵיהוֹן לֵילְיָא הוּא וְעַבְדּוֹהִי וּמְחָנוּן וּרְדַפִנּוּן עַד חוֹבָה דְּמִצִּפּוּנָא לְדַמָּשֶׂק.  יד,טז וַאֲתֵיב יָת כָּל קִנְיָנָא וְאַף יָת לוֹט אֲחוּהִי וְקִנְיָנֵיהּ אֲתֵיב וְאַף יָת נְשַׁיָּא וְיָת עַמָּא.  יד,יז וּנְפַק מַלְכָּא דִּסְדוֹם לְקַדָּמוּתֵיהּ בָּתַר דְּתָב מִלְּמִמְחֵי יָת כְּדָרְלָעֹמֶר וְיָת מַלְכַיָּא דְּעִמֵּיהּ לְמֵישַׁר מְפֻנַּא הוּא בֵּית רֵיסָא דְּמַלְכָּא.  יד,יח וּמַלְכִּי צֶדֶק מַלְכָּא דִּירוּשְׁלֶם אַפֵּיק לְחֵים וַחֲמַר וְהוּא מְשַׁמֵּישׁ קֳדָם אֵל עִלָּאָה.  יד,יט וּבָרְכֵיהּ וַאֲמַר:  בְּרִיךְ אַבְרָם לְאֵל עִלָּאָה דְּקִנְיָנֵיהּ שְׁמַיָּא וְאַרְעָא.  יד,כ וּבְרִיךְ אֵל עִלָּאָה דִּמְסַר סָנְאָךְ בִּידָךְ וִיהַב לֵיהּ חַד מִן עַסְרָא מִכּוֹלָא.  יד,כא וַאֲמַר מַלְכָּא דִּסְדוֹם לְאַבְרָם:  הַב לִי נַפְשָׁתָא וְקִנְיָנָא סַב לָךְ.  יד,כב וַאֲמַר אַבְרָם לְמַלְכָּא דִּסְדוֹם:  אֲרֵימִית יְדִי בִּצְלוֹ קֳדָם יְיָ אֵל עִלָּאָה דְּקִנְיָנֵיהּ שְׁמַיָּא וְאַרְעָא.  יד,כג אִם מִחוּטָא וְעַד עַרְקַת מְסָנָא וְאִם אֶסַּב מִכָּל דְּלָךְ וְלָא תֵימַר אֲנָא עַתַּרִית יָת אַבְרָם.  יד,כד בָּר מִדַּאֲכַלוּ עוּלֵימַיָּא וְחוּלָק גֻּבְרַיָּא דַּאֲזַלוּ עִמִּי:  עָנֵר אֶשְׁכּוֹל וּמַמְרֵא אִנּוּן יְקַבְּלוּן חוּלָקְהוֹן.  {ס}

טו,א בָּתַר פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין הֲוָה פִתְגָמָא דַּייָ עִם אַבְרָם בִּנְבוּאָה לְמֵימַר:  לָא תִדְחַל אַבְרָם מֵימְרִי תְּקוֹף לָךְ אַגְרָךְ סַגִּי לַחְדָּא.  טו,ב וַאֲמַר אַבְרָם יְיָ אֱלֹהִים מָא תִתֵּין לִי וַאֲנָא אָזֵיל דְּלָא וְלַד וּבַר פַּרְנָסָא הָדֵין דִּבְבֵּיתִי הוּא דְּמַשְׂקָאָה אֱלִיעֶזֶר.  טו,ג וַאֲמַר אַבְרָם הָא לִי לָא יְהַבְתְּ וְלַד וְהָא בַּר בֵּיתִי יָרֵית יָתִי.  טו,ד וְהָא פִּתְגָמָא דַּייָ עִמֵּיהּ לְמֵימַר לָא יֵירְתִנָּךְ דֵּין:  אֱלָהֵין בַּר דְּתוֹלֵיד הוּא יֵירְתִנָּךְ.  טו,ה וְאַפֵּיק יָתֵיהּ לְבָרָא וַאֲמַר אִסְתְּכִי כְעַן לִשְׁמַיָּא וּמְנִי כּוֹכְבַיָּא אִם תִּכּוֹל לְמִמְנֵי יָתְהוֹן וַאֲמַר לֵיהּ כְּדֵין יְהוֹן בְּנָךְ.  טו,ו וְהֵימִין בְּמֵימְרָא דַּייָ וְחַשְׁבַּהּ לֵיהּ לְזָכוּ.  טו,ז וַאֲמַר לֵיהּ:  אֲנָא יְיָ דְּאַפֵּיקְתָּךְ מֵאוּר דְּכַשְׂדָּאֵי לְמִתַּן לָךְ יָת אַרְעָא הָדָא לְמֵירְתַהּ.  טו,ח וַאֲמַר:  יְיָ אֱלֹהִים בְּמָא אֶדַּע אֲרֵי אֵירְתִנַּהּ.  טו,ט וַאֲמַר לֵיהּ קָרֵיב קֳדָמַי עִגְלִין תְּלָתָא וְעִזִּין תְּלָתָא וְדִכְרִין תְּלָתָא וְשַׁפְנִינָא וּבַר יוֹנָה.  טו,י וְקָרֵיב קֳדָמוֹהִי יָת כָּל אִלֵּין וּפַלֵּיג יָתְהוֹן בִּשְׁוֵי וִיהַב פַּלְגַּיָּא פֵּילַג לָקֳבֵיל חַבְרֵיהּ וְיָת עוֹפָא לָא פַלֵּיג.  טו,יא וּנְחַת עוֹפָא עַל פַּלְגַיָּא וְאַפְרַח יָתְהוֹן אַבְרָם.  טו,יב וַהֲוָה שִׁמְשָׁא לְמֵיעַל וְשִׁינְתָא נְפַלַת עַל אַבְרָם וְהָא אֵימָה קְבַל סַגִּי נְפַלַת עֲלוֹהִי.  טו,יג וַאֲמַר לְאַבְרָם מִדָּע תִּדַּע אֲרֵי דַיָּרִין יְהוֹן בְּנָךְ בַּאֲרַע לָא דִילְהוֹן וְיִפְלְחוּן בְּהוֹן וִיעַנּוֹן יָתְהוֹן אַרְבַּע מְאָה שְׁנִין.  טו,יד וְאַף יָת עַמָּא דְּיִפְלְחוּן בְּהוֹן דָּאֵין אֲנָא וּבָתַר כֵּין יִפְּקוּן בְּקִנְיָנָא סַגִּי.  טו,טו וְאַתְּ תִּתְכְּנֵישׁ לְוָת אֲבָהָתָךְ בִּשְׁלָם:  תִּתְקְבַר בְּסֵיבוּ טָבָא.  טו,טז וְדָרָא רְבִיעָאָה יְתוּבוּן הָלְכָא:  אֲרֵי לָא שְׁלִים חוֹבָא דֶאֱמוֹרָאָה עַד כְּעַן.  טו,יז וַהֲוָה שִׁמְשָׁא עַאלַת וְקַבְלָא הֲוָה וְהָא תַנּוּר דְּתָנַן וּבָעוֹר דְּאִישָׁא עֲדָא בֵּין פַּלְגַּיָּא הָאִלֵּין.  טו,יח בְּיוֹמָא הַהוּא גְּזַר יְיָ עִם אַבְרָם קְיָם לְמֵימַר:  לִבְנָךְ יְהַבִית יָת אַרְעָא הָדָא מִנַּהְרָא דְּמִצְרַיִם עַד נַהְרָא רַבָּא נַהְרָא פְרָת.  טו,יט יָת שָׁלְמָאֵי וְיָת קְנִזָּאֵי וְיָת קַדְמוֹנָאֵי.  טו,כ וְיָת חִתָּאֵי וְיָת פְּרִזָּאֵי וְיָת גִּבָּרַיָּא.  טו,כא וְיָת אֱמוֹרָאֵי וְיָת כְּנַעֲנָאֵי וְיָת גַּרְגִּישָׁאֵי וְיָת יְבוּסָאֵי.  {ס}

טז,א וְשָׂרַי אִתַּת אַבְרָם לָא יְלֵידַת לֵיהּ וְלַהּ אַמְתָּא מִצְרֵיתָא וּשְׁמַהּ הָגָר.  טז,ב וַאֲמַרַת שָׂרַי לְאַבְרָם הָא כְעַן מַנְעַנִי יְיָ מִלְּמֵילַד עוֹל כְּעַן לְוָת אַמְתִּי מָאִם אֶתְבְּנֵי מִנַּהּ וְקַבֵּיל אַבְרָם לְמֵימַר שָׂרָי.  טז,ג וּדְבַרַת שָׂרַי אִתַּת אַבְרָם יָת הָגָר מִצְרֵיתָא אַמְתַּהּ מִסּוֹף עֲסַר שְׁנִין לְמִתַּב אַבְרָם בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן וִיהַבַת יָתַהּ לְאַבְרָם בַּעְלַהּ לֵיהּ לְאִתּוּ.  טז,ד וְעָאל לְוָת הָגָר וְעַדִּיאַת וַחֲזָת אֲרֵי עַדִּיאַת וְקַלַת רִבּוֹנְתַהּ בְּעֵינַהָא.  טז,ה וַאֲמַרַת שָׂרַי לְאַבְרָם דִּין לִי עֲלָךְ אֲנָא יְהַבִית אַמְתִּי לָךְ וַחֲזָת אֲרֵי עַדִּיאַת וְקַלִית בְּעֵינַהָא יְדִין יְיָ בֵּינָא וּבֵינָךְ.  טז,ו וַאֲמַר אַבְרָם לְשָׂרַי הָא אַמְתִּיךְ בִּידִיךְ עֲבִידִי לַהּ דְּתָקֵין בְּעֵינַכִי וְעַנִּיתַהּ שָׂרַי וַעֲרַקַת מִן קֳדָמַהָא.  טז,ז וְאַשְׁכְּחַהּ מַלְאֲכָא דַּייָ עַל עֵינָא דְּמַיָּא בְּמַדְבְּרָא:  עַל עֵינָא בְּאוֹרְחָא דְּחַגְרָא.  טז,ח וַאֲמַר הָגָר אַמְתַּהּ דְּשָׂרַי מְנָן אַתְּ אָתְיָא וּלְאָן אַתְּ אָזְלָא וַאֲמַרַת מִן קֳדָם שָׂרַי רִבּוֹנְתִי אֲנָא עָרְקָא.  טז,ט וַאֲמַר לַהּ מַלְאֲכָא דַּייָ תּוּבִי לְוָת רִבּוֹנְתִיךְ וְאִשְׁתַּעֲבִידִי תְּחוֹת יְדַהָא.  טז,י וַאֲמַר לַהּ מַלְאֲכָא דַּייָ אַסְגָּאָה אַסְגֵּי יָת בְּנַכִי וְלָא יִתְמְנוֹן מִסְּגֵי.  טז,יא וַאֲמַר לַהּ מַלְאֲכָא דַּייָ הָא אַתְּ מְעַדְּיָא וּתְלִידִין בַּר וְתִקְרַן שְׁמֵיהּ יִשְׁמָעֵאל אֲרֵי קַבֵּיל יְיָ צְלוֹתִיךְ.  טז,יב וְהוּא יְהֵי מָרוֹד בַּאֲנָשָׁא הוּא יְהֵי צְרִיךְ לְכוֹלָא וְאַף אֲנָשָׁא יְהוֹן צְרִיכִין לֵיהּ וְעַל אַפֵּי כָל אֲחוֹהִי יִשְׁרֵי.  טז,יג וְצַלִּיאַת בִּשְׁמָא דַּייָ דְּאִתְמַלַּל עִמַּהּ אֲמַרַת אַתְּ הוּא אֱלָהָא חָזֵי כוֹלָא:  אֲרֵי אֲמַרַת אַף אֲנָא שָׁרִיתִי חָזְיָא בָּתַר דְּאִתְגְּלִי לִי.  טז,יד עַל כֵּין קְרָא לְבֵירָא בֵּירָא דְּמַלְאַךְ קַיָּמָא אִתַּחְזִי עֲלַהּ הָא הִיא בֵּין רְקַם וּבֵין חַגְרָא.  טז,טו וִילֵידַת הָגָר לְאַבְרָם בַּר וּקְרָא אַבְרָם שׁוֹם בְּרֵיהּ דִּילֵידַת הָגָר יִשְׁמָעֵאל.  טז,טז וְאַבְרָם בַּר תְּמָנַן וְשֵׁית שְׁנִין כַּד יְלֵידַת הָגָר יָת יִשְׁמָעֵאל לְאַבְרָם.  {ס}

יז,א וַהֲוָה אַבְרָם בַּר תִּשְׁעִין וּתְשַׁע שְׁנִין וְאִתְגְּלִי יְיָ לְאַבְרָם וַאֲמַר לֵיהּ אֲנָא אֵל שַׁדַּי פְּלַח קֳדָמַי וִהְוִי שְׁלִים.  יז,ב וְאֶתֵּין קְיָמִי בֵּין מֵימְרִי וּבֵינָךְ וְאַסְגֵּי יָתָךְ לַחְדָּא לַחְדָּא.  יז,ג וּנְפַל אַבְרָם עַל אַפּוֹהִי וּמַלֵּיל עִמֵּיהּ יְיָ לְמֵימַר.  יז,ד אֲנָא הָא גָּזַר קְיָמִי עִמָּךְ וּתְהֵי לְאַב סְגֵי עַמְמִין.  יז,ה וְלָא יִתְקְרֵי עוֹד יָת שְׁמָךְ אַבְרָם וִיהֵי שְׁמָךְ אַבְרָהָם אֲרֵי לְאַב סְגֵי עַמְמִין יְהַבְתָּךְ.  יז,ו וְאַפֵּישׁ יָתָךְ לַחְדָּא לַחְדָּא וְאֶתְּנִנָּךְ לְכִנְשָׁן וּמַלְכִין דְּשָׁלְטִין בְּעַמְמַיָּא מִנָּךְ יִפְּקוּן.  יז,ז וַאֲקֵים יָת קְיָמִי בֵּין מֵימְרִי וּבֵינָךְ וּבֵין בְּנָךְ בָּתְרָךְ לְדָרֵיהוֹן לִקְיָם עָלַם:  לְמִהְוֵי לָךְ לֶאֱלָהּ וְלִבְנָךְ בָּתְרָךְ.  יז,ח וְאֶתֵּין לָךְ וְלִבְנָךְ בָּתְרָךְ יָת אֲרַע תּוֹתָבוּתָךְ יָת כָּל אַרְעָא דִּכְנַעַן לְאַחְסָנַת עָלַם וְאֶהְוֵי לְהוֹן לֶאֱלָהּ.  יז,ט וַאֲמַר יְיָ לְאַבְרָהָם וְאַתְּ יָת קְיָמִי תִטַּר אַתְּ וּבְנָךְ בָּתְרָךְ לְדָרֵיהוֹן.  יז,י דֵּין קְיָמִי דְּתִטְּרוּן בֵּין מֵימְרִי וּבֵינֵיכוֹן וּבֵין בְּנָךְ בָּתְרָךְ:  מִגְזַר לְכוֹן כָּל דְּכוּרָא.  יז,יא וְתִגְזְרוּן יָת בִּסְרָא דְּעֻרְלַתְכוֹן וִיהֵי לְאָת קְיָם בֵּין מֵימְרִי וּבֵינֵיכוֹן.  יז,יב וּבַר תְּמָנְיָא יוֹמִין יִגְזַר לְכוֹן כָּל דְּכוּרָא לְדָרֵיכוֹן:  יְלִיד בֵּיתָא וּזְבִין כַּסְפָּא מִכֹּל בַּר עַמְמִין דְּלָא מִבְּנָךְ הוּא.  יז,יג מִגְזָר יִגְזַר יְלִיד בֵּיתָךְ וּזְבִין כַּסְפָּךְ וִיהֵי קְיָמִי בְּבִסְרְכוֹן לִקְיָם עָלַם.  יז,יד וַעֲרַל דְּכוּרָא דְּלָא יִגְזַר יָת בִּסְרָא דְּעֻרְלְתֵיהּ וְיִשְׁתֵּיצֵי אֲנָשָׁא הַהוּא מֵעַמֵּיהּ:  יָת קְיָמִי אַשְׁנִי.  {ס}

יז,טו וַאֲמַר יְיָ לְאַבְרָהָם שָׂרַי אִתְּתָךְ לָא תִקְרֵי יָת שְׁמַהּ שָׂרָי:  אֲרֵי שָׂרָה שְׁמַהּ.  יז,טז וַאֲבָרֵיךְ יָתַהּ וְאַף אֶתֵּין מִנַּהּ לָךְ בַּר וַאֲבָרְכִנַּהּ וּתְהֵי לְכִנְשָׁן מַלְכִין דְּשָׁלְטִין בְּעַמְמַיָּא מִנַּהּ יְהוֹן.  יז,יז וּנְפַל אַבְרָהָם עַל אַפּוֹהִי וַחְדִּי וַאֲמַר בְּלִבֵּיהּ הַלְבַר מְאָה שְׁנִין יְהֵי וְלַד וְאִם שָׂרָה הֲבַת תִּשְׁעִין שְׁנִין תְּלִיד.  יז,יח וַאֲמַר אַבְרָהָם קֳדָם יְיָ:  לְוֵי יִשְׁמָעֵאל יִתְקַיַּם קֳדָמָךְ.  יז,יט וַאֲמַר יְיָ בְּקֻשְׁטָא שָׂרָה אִתְּתָךְ תְּלִיד לָךְ בַּר וְתִקְרֵי יָת שְׁמֵיהּ יִצְחָק וַאֲקֵים יָת קְיָמִי עִמֵּיהּ לִקְיָם עָלַם לִבְנוֹהִי בָּתְרוֹהִי.  יז,כ וְעַל יִשְׁמָעֵאל קַבֵּילִית צְלוֹתָךְ הָא בָּרֵיכִית יָתֵיהּ וְאַפֵּישִׁית יָתֵיהּ וְאַסְגִּיתִי יָתֵיהּ לַחְדָּא לַחְדָּא:  תְּרֵי עֲסַר רַבְרְבִין יוֹלִיד וְאֶתְּנִנֵּיהּ לְעַם סַגִּי.  יז,כא וְיָת קְיָמִי אֲקֵים עִם יִצְחָק דִּתְלִיד לָךְ שָׂרָה לְזִמְנָא הָדֵין בְּשַׁתָּא אֻחְרָנְתָא.  יז,כב וְשֵׁיצִי לְמַלָּלָא עִמֵּיהּ וְאִסְתַּלַּק יְקָרָא דַּייָ מֵעִלָּווֹהִי דְּאַבְרָהָם.  יז,כג וּדְבַר אַבְרָהָם יָת יִשְׁמָעֵאל בְּרֵיהּ וְיָת כָּל יְלִידֵי בֵיתֵיהּ וְיָת כָּל זְבִינֵי כַּסְפֵּיהּ כָּל דְּכוּרָא בַּאֲנָשֵׁי בֵּית אַבְרָהָם וּגְזַר יָת בִּסְרָא דְּעֻרְלַתְהוֹן בִּכְרַן יוֹמָא הָדֵין כְּמָא דְּמַלֵּיל עִמֵּיהּ יְיָ.  יז,כד וְאַבְרָהָם בַּר תִּשְׁעִין וּתְשַׁע שְׁנִין:  כַּד גְּזַר בִּסְרָא דְּעֻרְלְתֵיהּ.  יז,כה וְיִשְׁמָעֵאל בְּרֵיהּ בַּר תְּלָת עַסְרֵי שְׁנִין:  כַּד גְּזַר יָת בִּסְרָא דְּעֻרְלְתֵיהּ.  יז,כו בִּכְרַן יוֹמָא הָדֵין אִתְגְּזַר אַבְרָהָם וְיִשְׁמָעֵאל בְּרֵיהּ.  יז,כז וְכָל אֲנָשֵׁי בֵיתֵיהּ יְלִידֵי בֵיתָא וּזְבִינֵי כַּסְפָּא מִן בְּנֵי עַמְמַיָּא אִתְגְּזַרוּ עִמֵּיהּ.  {פ}

יח,א וְאִתְגְּלִי לֵיהּ יְיָ בְּמֵישְׁרֵי מַמְרֵא וְהוּא יָתֵיב בִּתְרַע מַשְׁכְּנָא כְּמֵיחַם יוֹמָא.  יח,ב וּזְקַף עֵינוֹהִי וַחֲזָא וְהָא תְּלָתָא גֻּבְרִין קָיְמִין עִלָּווֹהִי וַחֲזָא וּרְהַט לְקַדָּמוּתְהוֹן מִתְּרַע מַשְׁכְּנָא וּסְגֵיד עַל אַרְעָא.  יח,ג וַאֲמַר:  יְיָ אִם כְּעַן אַשְׁכַּחִית רַחֲמִין קֳדָמָךְ לָא כְעַן תִּעְבַּר מֵעַל עַבְדָּךְ.  יח,ד יִסְּבוּן כְּעַן זְעֵיר מַיָּא וְאַסְחוֹ רַגְלֵיכוֹן וְאִסְתְּמִיכוּ תְּחוֹת אִילָנָא.  יח,ה וְאֶסַּב פִּתָּא דְּלַחְמָא וּסְעוּדוּ לִבְּכוֹן בָּתַר כֵּין תִּעְבְּרוּן אֲרֵי עַל כֵּין עֲבַרְתּוּן עַל עַבְדְּכוֹן וַאֲמַרוּ כֵּין תַּעֲבֵיד כְּמָא דְּמַלֵּילְתָּא.  יח,ו וְאוֹחִי אַבְרָהָם לְמַשְׁכְּנָא לְוָת שָׂרָה וַאֲמַר אוֹחַא תְּלָת סָאוָן קִמְחָא סֻלְתָּא לוּשִׁי וַעֲבִידִי גְּרִיצָן.  יח,ז וּלְבֵית תּוֹרֵי רְהַט אַבְרָהָם וּנְסֵיב בַּר תּוֹרֵי רַכִּיךְ וְטָב וִיהַב לְעוּלֵימָא וְאוֹחִי לְמֶעֱבַד יָתֵיהּ.  יח,ח וּנְסֵיב שְׁמַן וַחֲלַב וּבַר תּוֹרֵי דַּעֲבַד וִיהַב קֳדָמֵיהוֹן וְהוּא מְשַׁמֵּישׁ עִלָּוֵיהוֹן תְּחוֹת אִילָנָא וַאֲכַלוּ.  יח,ט וַאֲמַרוּ לֵיהּ אָן שָׂרָה אִתְּתָךְ וַאֲמַר הָא בְמַשְׁכְּנָא.  יח,י וַאֲמַר מְתָב אֲתוּב לְוָתָךְ כְּעִדָּן דְּאַתּוּן קַיָּמִין וְהָא בְרָא לְשָׂרָה אִתְּתָךְ וְשָׂרָה שְׁמַעַת בִּתְרַע מַשְׁכְּנָא וְהוּא אֲחוֹרוֹהִי.  יח,יא וְאַבְרָהָם וְשָׂרָה סִיבוּ עָאלוּ בְּיוֹמִין פְּסַק מִלְּמִהְוֵי לְשָׂרָה אוֹרַח כִּנְשַׁיָּא.  יח,יב וְחַיֵּיכַת שָׂרָה בִּמְעַהָא לְמֵימַר:  בָּתַר דְּסֵיבִית תְּהֵי לִי עוּלֵימוּ וְרִבּוֹנִי סִיב.  יח,יג וַאֲמַר יְיָ לְאַבְרָהָם:  לְמָא דְנָן חַיֵּיכַת שָׂרָה לְמֵימַר הַבְּקֻשְׁטָא אוֹלֵיד וַאֲנָא סֵיבִית.  יח,יד הֲיִתְכַּסַּא מִן קֳדָם יְיָ פִּתְגָמָא לִזְמַן אֲתוּב לְוָתָךְ כְּעִדָּן דְּאַתּוּן קַיָּמִין וּלְשָׂרָה בַר.  יח,טו וְכַדֵּיבַת שָׂרָה לְמֵימַר לָא חַיֵּיכִית אֲרֵי דְּחֵילַת וַאֲמַר לָא בְּרַם חַיֵּיכְתְּ.  יח,טז וְקָמוּ מִתַּמָּן גֻּבְרַיָּא וְאִסְתְּכִיאוּ עַל אַפֵּי סְדוֹם וְאַבְרָהָם אָזֵיל עִמְּהוֹן לְאַלְווֹאֵיהוֹן.  יח,יז וַייָ אֲמַר:  הַמְכַסֵּי אֲנָא מֵאַבְרָהָם דַּאֲנָא עָבֵיד.  יח,יח וְאַבְרָהָם מִהְוָה יִהְוֵי לְעַם סַגִּי וְתַקִּיף וְיִתְבָּרְכוּן בְּדִילֵיהּ כֹּל עַמְמֵי אַרְעָא.  יח,יט אֲרֵי גְּלֵי קֳדָמַי בְּדִיל דִּיפַקֵּיד יָת בְּנוֹהִי וְיָת אֲנָשׁ בֵּיתֵיהּ בָּתְרוֹהִי וְיִטְּרוּן אוֹרְחָן דְּתָקְנָן קֳדָם יְיָ לְמֶעֱבַד צְדַקְתָּא וְדִינָא בְּדִיל דְּיַיְתֵי יְיָ עַל אַבְרָהָם יָת דְּמַלֵּיל עֲלוֹהִי.  יח,כ וַאֲמַר יְיָ קְבִילַת סְדוֹם וַעֲמוֹרָה אֲרֵי סְגִיאַת וְחוֹבַתְהוֹן אֲרֵי תְקֵיפַת לַחְדָּא.  יח,כא אֶתְגְּלֵי כְעַן וַאֲדוּן הֲכִקְבִילַתְהוֹן דְּעַאלַת לִקְדָמַי עֲבַדוּ אַעֲבֵיד עִמְּהוֹן גְּמֵירָא אִם לָא תָיְבִין וְאִם תָּיְבִין לָא אֶתְפְּרַע.  יח,כב וְאִתְפְּנִיאוּ מִתַּמָּן גֻּבְרַיָּא וַאֲזַלוּ לִסְדוֹם וְאַבְרָהָם עַד כְּעַן מְשַׁמֵּישׁ בִּצְלוֹ קֳדָם יְיָ.  יח,כג וּקְרֵיב אַבְרָהָם וַאֲמַר:  הֲבִרְגַז תְּשֵׁיצֵי זַכָּאָה עִם חַיָּבָא.  יח,כד מָאִם אִית חַמְשִׁין זַכָּאִין בְּגוֹ קַרְתָּא הֲבִרְגַז תְּשֵׁיצֵי וְלָא תִשְׁבּוֹק לְאַתְרָא בְּדִיל חַמְשִׁין זַכָּאִין דִּבְגַוַּהּ.  יח,כה קֻשְׁטָא אִנּוּן דִּינָךְ מִלְּמֶעֱבַד כְּפִתְגָמָא הָדֵין לְשֵׁיצָאָה זַכָּאָה עִם חַיָּבָא וִיהֵי זַכָּאָה כְּחַיָּבָא קֻשְׁטָא אִנּוּן דִּינָךְ הֲדַיָּן כָּל אַרְעָא בְּרַם יַעֲבֵיד דִּינָא.  יח,כו וַאֲמַר יְיָ אִם אַשְׁכַּח בִּסְדוֹם חַמְשִׁין זַכָּאִין בְּגוֹ קַרְתָּא וְאֶשְׁבּוֹק לְכָל אַתְרָא בְּדִילְהוֹן.  יח,כז וַאֲתֵיב אַבְרָהָם וַאֲמַר:  הָא כְעַן שָׁרִיתִי לְמַלָּלָא קֳדָם יְיָ וַאֲנָא עֲפַר וּקְטַם.  יח,כח מָאִם יַחְסְרוּן חַמְשִׁין זַכָּאִין חַמְשָׁא הַתְחַבֵּיל בְּחַמְשָׁא יָת כָּל קַרְתָּא וַאֲמַר לָא אֲחַבֵּיל אִם אַשְׁכַּח תַּמָּן אַרְבְּעִין וְחַמְשָׁא.  יח,כט וְאוֹסֵיף עוֹד לְמַלָּלָא קֳדָמוֹהִי וַאֲמַר מָאִם יִשְׁתַּכְחוּן תַּמָּן אַרְבְּעִין וַאֲמַר לָא אַעֲבֵיד גְּמֵירָא בְּדִיל אַרְבְּעִין.  יח,ל וַאֲמַר לָא כְעַן יִתְקַף רֻגְזָא דַּייָ וַאֲמַלֵּיל מָאִם יִשְׁתַּכְחוּן תַּמָּן תְּלָתִין וַאֲמַר לָא אַעֲבֵיד גְּמֵירָא אִם אַשְׁכַּח תַּמָּן תְּלָתִין.  יח,לא וַאֲמַר הָא כְעַן אַסְגֵּיתִי לְמַלָּלָא קֳדָם יְיָ מָאִם יִשְׁתַּכְחוּן תַּמָּן עַסְרִין וַאֲמַר לָא אֲחַבֵּיל בְּדִיל עַסְרִין.  יח,לב וַאֲמַר לָא כְעַן יִתְקַף רֻגְזָא דַּייָ וַאֲמַלֵּיל בְּרַם זִמְנָא הָדָא מָאִם יִשְׁתַּכְחוּן תַּמָּן עַסְרָא וַאֲמַר לָא אֲחַבֵּיל בְּדִיל עַסְרָא.  יח,לג וְאִסְתַּלַּק יְקָרָא דַּייָ כַּד שֵׁיצִי לְמַלָּלָא עִם אַבְרָהָם וְאַבְרָהָם תָּב לְאַתְרֵיהּ.  יט,א וְעָאלוּ תְּרֵין מַלְאֲכַיָּא לִסְדוֹם בְּרַמְשָׁא וְלוֹט יָתֵיב בְּתַרְעָא דִּסְדוֹם וַחֲזָא לוֹט וְקָם לְקַדָּמוּתְהוֹן וּסְגֵיד עַל אַפּוֹהִי עַל אַרְעָא.  יט,ב וַאֲמַר בְּבָעוּ כְעַן רִבּוֹנַי זוּרוּ כְעַן לְבֵית עַבְדְּכוֹן וּבִיתוּ וְאַסְחוֹ רַגְלֵיכוֹן וְתַקְדְּמוּן וּתְהָכוּן לְאוֹרַחְכוֹן וַאֲמַרוּ לָא אֱלָהֵין בִּרְחוֹבָא נְבִית.  יט,ג וְאַתְקֵיף בְּהוֹן לַחְדָּא וְזָרוּ לְוָתֵיהּ וְעָאלוּ לְבֵיתֵיהּ וַעֲבַד לְהוֹן מִשְׁתְּיָא וּפַטִּיר אֲפָא לְהוֹן וַאֲכַלוּ.  יט,ד עַד לָא שְׁכִיבוּ וַאֲנָשֵׁי קַרְתָּא אֲנָשֵׁי סְדוֹם אַקִּיפוּ עַל בֵּיתָא מֵעוּלֵימָא וְעַד סָבָא:  כָּל עַמָּא מִסּוֹפֵיהּ.  יט,ה וּקְרוֹ לְלוֹט וַאֲמַרוּ לֵיהּ אָן גֻּבְרַיָּא דַּאֲתוֹ לְוָתָךְ בְּלֵילְיָא אַפֵּיקִנּוּן לְוָתַנָא וְנִדַּע יָתְהוֹן.  יט,ו וּנְפַק לְוָתְהוֹן לוֹט לְתַרְעָא וְדַשָּׁא אֲחַד בָּתְרוֹהִי.  יט,ז וַאֲמַר:  בְּבָעוּ כְעַן אַחַי לָא תַבְאֲשׁוּן.  יט,ח הָא כְעַן לִי תַּרְתֵּין בְּנָן דְּלָא יְדַעוּנִין גְּבַר אַפֵּיק כְּעַן יָתְהוֹן לְוָתְכוֹן וַעֲבִידוּ לְהוֹן כִּדְתָקֵין בְּעֵינֵיכוֹן לְחוֹד לְגֻבְרַיָּא הָאִלֵּין לָא תַעְבְּדוּן מִדָּעַם אֲרֵי עַל כֵּין עָאלוּ בִּטְלַל שָׁרִיתִי.  יט,ט וַאֲמַרוּ קְרַב לְהַלְאָה וַאֲמַרוּ חַד אֲתָא לְאִתּוֹתָבָא וְהָא דָאֵין דִּינָא כְּעַן נַבְאֵישׁ לָךְ מִדִּילְהוֹן וְאַתְקִיפוּ בְּגֻבְרָא בְּלוֹט לַחְדָּא וּקְרִיבוּ לְמִתְבַּר דַּשָּׁא.  יט,י וְאוֹשִׁיטוּ גֻּבְרַיָּא יָת יְדֵיהוֹן וְאַעִילוּ יָת לוֹט לְוָתְהוֹן לְבֵיתָא וְיָת דַּשָּׁא אֲחַדוּ.  יט,יא וְיָת גֻּבְרַיָּא דְּבִתְרַע בֵּיתָא מְחוֹ בְּשַׁבְרִירַיָּא מִזְּעֵירָא וְעַד רַבָּא וּלְאִיאוּ לְאַשְׁכָּחָא תַּרְעָא.  יט,יב וַאֲמַרוּ גֻּבְרַיָּא לְלוֹט עוֹד מָא לָךְ הָכָא חַתְנָא וּבְנָךְ וּבְנָתָךְ וְכֹל דְּלָךְ בְּקַרְתָּא:  אַפֵּיק מִן אַתְרָא.  יט,יג אֲרֵי מְחַבְּלִין אֲנַחְנָא יָת אַתְרָא הָדֵין:  אֲרֵי סְגִיאַת קְבִילַתְהוֹן קֳדָם יְיָ וְשַׁלְּחַנָא יְיָ לְחַבָּלוּתַהּ.  יט,יד וּנְפַק לוֹט וּמַלֵּיל עִם חַתְנוֹהִי נָסְבֵי בְּנָתֵיהּ וַאֲמַר קוּמוּ פוּקוּ מִן אַתְרָא הָדֵין אֲרֵי מְחַבֵּיל יְיָ יָת קַרְתָּא וַהֲוָה כִּמְחַיֵּיךְ בְּעֵינֵי חַתְנוֹהִי.  יט,טו וּכְמִסַּק צַפְרָא הֲוָה וּדְחִיקוּ מַלְאֲכַיָּא בְּלוֹט לְמֵימַר:  קוּם דְּבַר יָת אִתְּתָךְ וְיָת תַּרְתֵּין בְּנָתָךְ דְּאִשְׁתְּכַחָא מְהֵימְנָן עִמָּךְ דִּלְמָא תִלְקֵי בְּחוֹבֵי קַרְתָּא.  יט,טז וְאִתְעַכַּב וְאַתְקִיפוּ גֻּבְרַיָּא בִּידֵיהּ וּבְיַד אִתְּתֵיהּ וּבְיַד תַּרְתֵּין בְּנָתֵיהּ בִּדְחָס יְיָ עֲלוֹהִי וְאַפְּקוּהִי וְאַשְׁרְיוּהִי מִבַּרָא לְקַרְתָּא.  יט,יז וַהֲוָה כַּד אַפֵּיק יָתְהוֹן לְבָרָא וַאֲמַר חוּס עַל נַפְשָׁךְ לָא תִסְתְּכִי לַאֲחוֹרָךְ וְלָא תְקוּם בְּכָל מֵישְׁרָא:  לְטוּרָא אִשְׁתֵּיזַב דִּלְמָא תִלְקֵי.  יט,יח וַאֲמַר לוֹט לְהוֹן:  בְּבָעוּ יְיָ.  יט,יט הָא כְעַן אַשְׁכַּח עַבְדָּךְ רַחֲמִין בְּעֵינָךְ וְאַסְגִּיתָא טֵיבוּתָךְ דַּעֲבַדְתְּ עִמִּי לְקַיָּמָא יָת נַפְשִׁי וַאֲנָא לֵית אֲנָא יָכֵיל לְאִשְׁתֵּיזָבָא לְטוּרָא דִּלְמָא תְעָרְעִנַּנִי בִּשְׁתָּא וַאֲמוּת.  יט,כ הָא כְעַן קַרְתָּא הָדָא קְרִיבָא לְמִעְרַק לְתַמָּן וְהִיא זְעֵירָא אֶשְׁתֵּיזַב כְּעַן לְתַמָּן הֲלָא זְעֵירָא הִיא וְתִתְקַיַּם נַפְשִׁי.  יט,כא וַאֲמַר לֵיהּ הָא נְסֵיבִית אַפָּךְ אַף לְפִתְגָמָא הָדֵין:  בְּדִיל דְּלָא לְמִהְפְּכִי יָת קַרְתָּא דִּבְעֵיתָא עֲלַהּ.  יט,כב אוֹחִי אִשְׁתֵּיזַב לְתַמָּן אֲרֵי לָא אִכּוֹל לְמֶעֱבַד פִּתְגָמָא עַד מֵיתָךְ לְתַמָּן עַל כֵּין קְרָא שְׁמַהּ דְּקַרְתָּא צֹעַר.  יט,כג שִׁמְשָׁא נְפַק עַל אַרְעָא וְלוֹט עָאל לְצֹעַר.  יט,כד וַייָ אַמְטַר עַל סְדוֹם וְעַל עֲמוֹרָה גֻּפְרֵיתָא וְאִישָׁתָא:  מִן קֳדָם יְיָ מִן שְׁמַיָּא.  יט,כה וַהֲפַךְ יָת קִרְוַיָּא הָאִלֵּין וְיָת כָּל מֵישְׁרָא וְיָת כָּל יָתְבֵי קִרְוַיָּא וְצִמְחָהּ דְּאַרְעָא.  יט,כו וְאִסְתְּכִיאַת אִתְּתֵיהּ מִבָּתְרוֹהִי וַהֲוָת קָמָא דְּמִלְחָא.  יט,כז וְאַקְדֵּים אַבְרָהָם בְּצַפְרָא:  לְאַתְרָא דְּשַׁמֵּישׁ תַּמָּן בִּצְלוֹ קֳדָם יְיָ.  יט,כח וְאִסְתְּכִי עַל אַפֵּי סְדוֹם וַעֲמוֹרָה וְעַל כָּל אַפֵּי אֲרַע מֵישְׁרָא וַחֲזָא וְהָא סְלֵיק תַּנְנָא דְּאַרְעָא כְּתַנְנָא דְּאַתּוּנָא.  יט,כט וַהֲוָה בְּחַבָּלוּת יְיָ יָת קִרְוֵי מֵישְׁרָא וּדְכִיר יְיָ יָת אַבְרָהָם וְשַׁלַּח יָת לוֹט מִגּוֹ הֲפֵיכְתָא כַּד הֲפַךְ יָת קִרְוַיָּא דַּהֲוָה יָתֵיב בְּהוֹן לוֹט.  יט,ל וּסְלֵיק לוֹט מִצֹּעַר וִיתֵיב בְּטוּרָא וְתַרְתֵּין בְּנָתֵיהּ עִמֵּיהּ אֲרֵי דְּחֵיל לְמִתַּב בְּצֹעַר וִיתֵיב בִּמְעָרְתָא הוּא וְתַרְתֵּין בְּנָתֵיהּ.  יט,לא וַאֲמַרַת רַבְּתָא לִזְעֵירְתָא אֲבוּנָא סִיב וּגְבַר לֵית בְּאַרְעָא לְמֵיעַל עֲלַנָא כְּאוֹרַח כָּל אַרְעָא.  יט,לב אֵיתַא נַשְׁקֵי יָת אֲבוּנָא חַמְרָא וְנִשְׁכּוֹב עִמֵּיהּ וּנְקַיֵּים מֵאֲבוּנָא בְּנִין.  יט,לג וְאַשְׁקִיאָה יָת אֲבוּהוֹן חַמְרָא בְּלֵילְיָא הוּא וְעַאלַת רַבְּתָא וּשְׁכֵיבַת עִם אֲבוּהָא וְלָא יְדַע בְּמִשְׁכְּבַהּ וּבִמְקִימַהּ.  יט,לד וַהֲוָה בְּיוֹמָא דְּבָתְרוֹהִי וַאֲמַרַת רַבְּתָא לִזְעֵירְתָא הָא שְׁכֵיבִית רַמְשִׁי עִם אַבָּא נַשְׁקֵינֵיהּ חַמְרָא אַף בְּלֵילְיָא וְעוּלִי שְׁכוּבִי עִמֵּיהּ וּנְקַיֵּים מַאֲבוּנָא בְּנִין.  יט,לה וְאַשְׁקִיאָה אַף בְּלֵילְיָא הַהוּא יָת אֲבוּהוֹן חַמְרָא וְקַמַת זְעֵירְתָא וּשְׁכֵיבַת עִמֵּיהּ וְלָא יְדַע בְּמִשְׁכְּבַהּ וּבִמְקִימַהּ.  יט,לו וְעַדִּיאָה תַּרְתֵּין בְּנָת לוֹט מֵאֲבוּהוֹן.  יט,לז וִילֵידַת רַבְּתָא בַּר וּקְרָת שְׁמֵיהּ מוֹאָב:  הוּא אֲבוּהוֹן דְּמוֹאֲבָאֵי עַד יוֹמָא דֵין.  יט,לח וּזְעֵירְתָא אַף הִיא יְלֵידַת בַּר וּקְרָת שְׁמֵיהּ בַּר עַמִּי:  הוּא אֲבוּהוֹן דִּבְנֵי עַמּוֹן עַד יוֹמָא דֵין.  {ס}

כ,א וּנְטַל מִתַּמָּן אַבְרָהָם לַאֲרַע דָּרוֹמָא וִיתֵיב בֵּין רְקַם וּבֵין חַגְרָא וְאִתּוֹתַב בִּגְרָר.  כ,ב וַאֲמַר אַבְרָהָם עַל שָׂרָה אִתְּתֵיהּ אֲחָת הִיא וּשְׁלַח אֲבִימֶלֶךְ מַלְכָּא דִּגְרָר וּדְבַר יָת שָׂרָה.  כ,ג וַאֲתָא מֵימַר מִן קֳדָם יְיָ לְוָת אֲבִימֶלֶךְ בְּחֶלְמָא דְּלֵילְיָא וַאֲמַר לֵיהּ הָאַתְּ מָאֵית עַל עֵיסַק אִתְּתָא דִּדְבַרְתָּא וְהִיא אִתַּת גְּבַר.  כ,ד וַאֲבִימֶלֶךְ לָא קְרֵיב לְוָתַהּ וַאֲמַר יְיָ הֲעַם אַף זַכַּאי תִּקְטוֹל.  כ,ה הֲלָא הוּא אֲמַר לִי אֲחָת הִיא וְהִיא אַף הִיא אֲמַרַת אֲחִי הוּא בְּקַשִּׁיטוּת לִבִּי וּבְזַכָּאוּת יְדַי עֲבַדִית דָּא.  כ,ו וַאֲמַר לֵיהּ יְיָ בְּחֶלְמָא אַף קֳדָמַי גְלֵי אֲרֵי בְּקַשִּׁיטוּת לִבָּךְ עֲבַדְתְּ דָּא וּמְנַעִית אַף אֲנָא יָתָךְ מִלְּמִחְטֵי קֳדָמָי עַל כֵּין לָא שְׁבַקְתָּךְ לְמִקְרַב לְוָתַהּ.  כ,ז וּכְעַן אֲתֵיב אִתַּת גֻּבְרָא אֲרֵי נְבִיָּא הוּא וִיצַלֵּי עֲלָךְ וְתֵיחֵי וְאִם לָיְתָךְ מְתִיב דַּע אֲרֵי מְמָת תְּמוּת אַתְּ וְכָל דְּלָךְ.  כ,ח וְאַקְדֵּים אֲבִימֶלֶךְ בְּצַפְרָא וּקְרָא לְכָל עַבְדּוֹהִי וּמַלֵּיל יָת כָּל פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין קֳדָמֵיהוֹן וּדְחִילוּ גֻּבְרַיָּא לַחְדָּא.  כ,ט וּקְרָא אֲבִימֶלֶךְ לְאַבְרָהָם וַאֲמַר לֵיהּ מָא עֲבַדְתְּ לַנָא וּמָא חֲטֵית לָךְ אֲרֵי אֵיתִיתָא עֲלַי וְעַל מַלְכוּתִי חוֹבָא רַבָּא:  עוּבָדִין דְּלָא כָשְׁרִין לְאִתְעֲבָדָא עֲבַדְתְּ עִמִּי.  כ,י וַאֲמַר אֲבִימֶלֶךְ לְאַבְרָהָם:  מָא חֲזֵיתָא אֲרֵי עֲבַדְתָּא יָת פִּתְגָמָא הָדֵין.  כ,יא וַאֲמַר אַבְרָהָם אֲרֵי אֲמַרִית לְחוֹד לֵית דַּחְלְתָא דַּייָ בְּאַתְרָא הָדֵין וְיִקְטְלוּנַּנִי עַל עֵיסַק אִתְּתִי.  כ,יב וּבְרַם בְּקֻשְׁטָא אֲחָתִי בַּת אַבָּא הִיא בְּרַם לָא בַת אִמָּא וַהֲוָת לִי לְאִתּוּ.  כ,יג וַהֲוָה כַּד טְעוֹ עַמְמַיָּא בָּתַר עוּבָדֵי יְדֵיהוֹן יָתִי קָרֵיב יְיָ לְדַחְלְתֵיהּ מִבֵּית אַבָּא וַאֲמַרִית לַהּ דָּא טֵיבוּתִיךְ דְּתַעְבְּדִין עִמִּי:  לְכָל אֲתַר דִּנְהָךְ לְתַמָּן אֵימַרִי עֲלַי אֲחִי הוּא.  כ,יד וּדְבַר אֲבִימֶלֶךְ עָן וְתוֹרִין וְעַבְדִּין וְאַמְהָן וִיהַב לְאַבְרָהָם וַאֲתֵיב לֵיהּ יָת שָׂרָה אִתְּתֵיהּ.  כ,טו וַאֲמַר אֲבִימֶלֶךְ הָא אַרְעִי קֳדָמָךְ:  בִּדְתָקֵין בְּעֵינָךְ תִּיב.  כ,טז וּלְשָׂרָה אֲמַר הָא יְהַבִית אֶלֶף סִלְעִין דִּכְסַף לַאֲחוּיִיךְ הָא הוּא לִיךְ כְּסוּת דִּיקָר חֲלָף דִּשְׁלַחִית דְּבַרְתִּיךְ וַחֲזֵית יָתִיךְ וְיָת כֹּל דְּעִמִּיךְ וְעַל כֹּל מָא דַאֲמַרְתְּ אִתּוֹכָחְתְּ.  כ,יז וְצַלִּי אַבְרָהָם קֳדָם יְיָ וְאַסִּי יְיָ יָת אֲבִימֶלֶךְ וְיָת אִתְּתֵיהּ וְאַמְהָתֵיהּ וְאִתְרְוַחוּ.  כ,יח אֲרֵי מֵיחָד אֲחַד יְיָ בְּאַפֵּי כָּל פָּתַח וַלְדָא לְבֵית אֲבִימֶלֶךְ עַל עֵיסַק שָׂרָה אִתַּת אַבְרָהָם.  {ס}

כא,א וַייָ דְּכִיר יָת שָׂרָה כְּמָא דַּאֲמַר וַעֲבַד יְיָ לְשָׂרָה כְּמָא דְּמַלֵּיל.  כא,ב וְעַדִּיאַת וִילֵידַת שָׂרָה לְאַבְרָהָם בַּר לְסֵיבְתוֹהִי לְזִמְנָא דְּמַלֵיל יָתֵיהּ יְיָ.  כא,ג וּקְרָא אַבְרָהָם יָת שׁוֹם בְּרֵיהּ דְּאִתְיְלִיד לֵיהּ דִּילֵידַת לֵיהּ שָׂרָה יִצְחָק.  כא,ד וּגְזַר אַבְרָהָם יָת יִצְחָק בְּרֵיהּ בַּר תְּמָנְיָא יוֹמִין כְּמָא דְּפַקֵּיד יָתֵיהּ יְיָ.  כא,ה וְאַבְרָהָם בַּר מְאָה שְׁנִין כַּד אִתְיְלִיד לֵיהּ יָת יִצְחָק בְּרֵיהּ.  כא,ו וַאֲמַרַת שָׂרָה חֶדְוָא עֲבַד לִי יְיָ:  כָּל דְּשָׁמַע יִחְדֵּי לִי.  כא,ז וַאֲמַרַת מְהֵימָן דַּאֲמַר לְאַבְרָהָם וְקַיֵּים דְּתוֹנֵיק בְּנִין שָׂרָה:  אֲרֵי יְלֵידִית בַּר לְסֵיבְתוֹהִי.  כא,ח וּרְבָא רָבְיָא וְאִתְחֲסִיל וַעֲבַד אַבְרָהָם מִשְׁתְּיָא רַבָּא בְּיוֹמָא דְּאִתְחֲסִיל יִצְחָק.  כא,ט וַחֲזָת שָׂרָה יָת בַּר הָגָר מִצְרֵיתָא דִּילֵידַת לְאַבְרָהָם מְחַיֵּיךְ.  כא,י וַאֲמַרַת לְאַבְרָהָם תָּרֵיךְ אַמְתָּא הָדָא וְיָת בְּרַהּ:  אֲרֵי לָא יֵירַת בַּר אַמְתָּא הָדָא עִם בְּרִי עִם יִצְחָק.  כא,יא וּבְאֵישׁ פִּתְגָמָא לַחְדָּא בְּעֵינֵי אַבְרָהָם עַל עֵיסַק בְּרֵיהּ.  כא,יב וַאֲמַר יְיָ לְאַבְרָהָם לָא יִבְאַשׁ בְּעֵינָךְ עַל עוּלֵימָא וְעַל אַמְתָּךְ כֹּל דְּתֵימַר לָךְ שָׂרָה קַבֵּיל מִנַּהּ:  אֲרֵי בְיִצְחָק יִתְקְרוֹן לָךְ בְּנִין.  כא,יג וְאַף יָת בַּר אַמְתָּא לְעַמָּא אֲשַׁוֵּינֵיהּ:  אֲרֵי בְּרָךְ הוּא.  כא,יד וְאַקְדֵּים אַבְרָהָם בְּצַפְרָא וּנְסֵיב לַחְמָא וְרֻקְבָּא דְּמַיָּא וִיהַב לְהָגָר שַׁוִּי עַל כַּתְפַּהּ וְיָת רָבְיָא וְשַׁלְּחַהּ וַאֲזַלַת וּטְעָת בְּמַדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע.  כא,טו וּשְׁלִימוּ מַיָּא מִן רֻקְבָּא וּרְמָת יָת רָבְיָא תְּחוֹת חַד מִן אִילָנַיָּא.  כא,טז וַאֲזַלַת וִיתֵיבַת לַהּ מִקֳּבֵיל אַרְחֵיקַת כְּמֵיגַד בְּקַשְׁתָּא אֲרֵי אֲמַרַת לָא אֶחְזֵי בְּמוֹתֵיהּ דְּרָבְיָא וִיתֵיבַת מִקֳּבֵיל וַאֲרֵימַת יָת קָלַהּ וּבְכָת.  כא,יז וּשְׁמִיעַ קֳדָם יְיָ יָת קָלֵיהּ דְּרָבְיָא וּקְרָא מַלְאֲכָא דַּייָ לְהָגָר מִן שְׁמַיָּא וַאֲמַר לַהּ מָא לִיךְ הָגָר לָא תִדְחֲלִין אֲרֵי שְׁמִיעַ קֳדָם יְיָ קָלֵיהּ דְּרָבְיָא בַּאֲתַר דְּהוּא תַמָּן.  כא,יח קוּמִי טוֹלִי יָת רָבְיָא וְאַתְקִיפִי יָת יְדִיךְ בֵּיהּ:  אֲרֵי לְעַם סַגִּי אֲשַׁוֵּינֵיהּ.  כא,יט וּגְלָא יְיָ יָת עֵינַהָא וַחֲזָת בֵּירָא דְּמַיָּא וַאֲזַלַת וּמְלָת יָת רֻקְבָּא מַיָּא וְאַשְׁקִיאַת יָת רָבְיָא.  כא,כ וַהֲוָה מֵימְרָא דַּייָ בְּסַעֲדֵיהּ דְּרָבְיָא וּרְבָא וִיתֵיב בְּמַדְבְּרָא וַהֲוָה רָבֵי קַשָּׁתָא.  כא,כא וִיתֵיב בְּמַדְבְּרָא דְּפָארָן וּנְסֵיבַת לֵיהּ אִמֵּיהּ אִתְּתָא מֵאַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  {פ}

כא,כב וַהֲוָה בְּעִדָּנָא הַהוּא וַאֲמַר אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכוֹל רַב חֵילֵיהּ לְאַבְרָהָם לְמֵימַר:  מֵימְרָא דַּייָ בְּסַעֲדָךְ בְּכֹל דְּאַתְּ עָבֵיד.  כא,כג וּכְעַן קַיֵּים לִי בְּמֵימְרָא דַּייָ הָכָא דְּלָא תְשַׁקַּר בִּי וּבִבְרִי וּבְבַר בְּרִי כְּטֵיבוּתָא דַּעֲבַדִית עִמָּךְ תַּעֲבֵיד עִמִּי וְעִם אַרְעָא דְּאִתּוֹתַבְתְּ בַּהּ.  כא,כד וַאֲמַר אַבְרָהָם אֲנָא אֲקַיֵּים.  כא,כה וְאוֹכַח אַבְרָהָם יָת אֲבִימֶלֶךְ עַל עֵיסַק בֵּירָא דְּמַיָּא דַּאֲנַסוּ עַבְדֵי אֲבִימֶלֶךְ.  כא,כו וַאֲמַר אֲבִימֶלֶךְ לָא יְדַעִית מַאן עֲבַד יָת פִּתְגָמָא הָדֵין וְאַף אַתְּ לָא חַוֵּית לִי וְאַף אֲנָא לָא שְׁמַעִית אֱלָהֵין יוֹמָא דֵין.  כא,כז וּדְבַר אַבְרָהָם עָן וְתוֹרִין וִיהַב לַאֲבִימֶלֶךְ וּגְזַרוּ תַּרְוֵיהוֹן קְיָם.  כא,כח וַאֲקֵים אַבְרָהָם יָת שְׁבַע חֻרְפָן דְּעָן בִּלְחוֹדֵיהוֹן.  כא,כט וַאֲמַר אֲבִימֶלֶךְ לְאַבְרָהָם:  מָא אִנִּין שְׁבַע חֻרְפָן אִלֵּין דַּאֲקֵימְתָּא בִּלְחוֹדֵיהוֹן.  כא,ל וַאֲמַר אֲרֵי יָת שְׁבַע חֻרְפָן תְּקַבֵּיל מִן יְדִי:  בְּדִיל דִּתְהֵי לִי לְסָהֲדוּ אֲרֵי חֲפַרִית יָת בֵּירָא הָדֵין.  כא,לא עַל כֵּין קְרָא לְאַתְרָא הַהוּא בְּאֵר שָׁבַע:  אֲרֵי תַּמָּן קַיִּימוּ תַּרְוֵיהוֹן.  כא,לב וּגְזַרוּ קְיָם בִּבְאֵר שָׁבַע וְקָם אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכוֹל רַב חֵילֵיהּ וְתָבוּ לַאֲרַע פְּלִשְׁתָּאֵי.  כא,לג וּנְצַב נִצְבָּא בִּבְאֵר שָׁבַע וְצַלִּי תַמָּן בִּשְׁמָא דַּייָ אֱלָהּ עָלְמָא.  כא,לד וְאִתּוֹתַב אַבְרָהָם בַּאֲרַע פְּלִשְׁתָּאֵי יוֹמִין סַגִּיאִין.  {פ}

כב,א וַהֲוָה בָּתַר פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין וַייָ נַסִּי יָת אַבְרָהָם וַאֲמַר לֵיהּ אַבְרָהָם וַאֲמַר הָאֲנָא.  כב,ב וַאֲמַר דְּבַר כְּעַן יָת בְּרָךְ יָת יְחִידָךְ דִּרְחֵימְתָּא יָת יִצְחָק וְאִיזֵיל לָךְ לַאֲרַע פֻּלְחָנָא וְאַסֵּיקְהִי קֳדָמַי תַּמָּן לַעֲלָתָא עַל חַד מִן טוּרַיָּא דְּאֵימַר לָךְ.  כב,ג וְאַקְדֵּים אַבְרָהָם בְּצַפְרָא וְזָרֵיז יָת חֲמָרֵיהּ וּדְבַר יָת תְּרֵין עוּלֵימוֹהִי עִמֵּיהּ וְיָת יִצְחָק בְּרֵיהּ וְצַלַּח אָעֵי לַעֲלָתָא וְקָם וַאֲזַל לְאַתְרָא דַּאֲמַר לֵיהּ יְיָ.  כב,ד בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה וּזְקַף אַבְרָהָם יָת עֵינוֹהִי וַחֲזָא יָת אַתְרָא מֵרַחִיק.  כב,ה וַאֲמַר אַבְרָהָם לְעוּלֵימוֹהִי אוֹרִיכוּ לְכוֹן הָכָא עִם חֲמָרָא וַאֲנָא וְעוּלֵימָא נִתְמְטֵי עַד כָּא וְנִסְגּוֹד וּנְתוּב לְוָתְכוֹן.  כב,ו וּנְסֵיב אַבְרָהָם יָת אָעֵי דַּעֲלָתָא וְשַׁוִּי עַל יִצְחָק בְּרֵיהּ וּנְסֵיב בִּידֵיהּ יָת אִישָׁתָא וְיָת סַכִּינָא וַאֲזַלוּ תַּרְוֵיהוֹן כַּחְדָּא.  כב,ז וַאֲמַר יִצְחָק לְאַבְרָהָם אֲבוּהִי וַאֲמַר אַבָּא וַאֲמַר הָאֲנָא בְּרִי וַאֲמַר הָא אִישָׁתָא וְאָעַיָּא וְאָן אִמְּרָא לַעֲלָתָא.  כב,ח וַאֲמַר אַבְרָהָם קֳדָם יְיָ גְּלֵי אִמְּרָא לַעֲלָתָא בְּרִי וַאֲזַלוּ תַּרְוֵיהוֹן כַּחְדָּא.  כב,ט וַאֲתוֹ לְאַתְרָא דַּאֲמַר לֵיהּ יְיָ וּבְנָא תַמָּן אַבְרָהָם יָת מַדְבְּחָא וְסַדַּר יָת אָעַיָּא וַעֲקַד יָת יִצְחָק בְּרֵיהּ וְשַׁוִּי יָתֵיהּ עַל מַדְבְּחָא עֵיל מִן אָעַיָּא.  כב,י וְאוֹשֵׁיט אַבְרָהָם יָת יְדֵיהּ וּנְסֵיב יָת סַכִּינָא לְמִכַּס יָת בְּרֵיהּ.  כב,יא וּקְרָא לֵיהּ מַלְאֲכָא דַּייָ מִן שְׁמַיָּא וַאֲמַר אַבְרָהָם אַבְרָהָם וַאֲמַר הָאֲנָא.  כב,יב וַאֲמַר לָא תוֹשֵׁיט יְדָךְ בְּעוּלֵימָא וְלָא תַעֲבֵיד לֵיהּ מִדָּעַם:  אֲרֵי כְּעַן יָדַעְנָא אֲרֵי דָּחֲלָא דַּייָ אַתְּ וְלָא מְנַעְתָּא יָת בְּרָךְ יָת יְחִידָךְ מִנִּי.  כב,יג וּזְקַף אַבְרָהָם יָת עֵינוֹהִי בָּתַר אִלֵּין וַחֲזָא וְהָא דִכְרָא אֲחִיד בְּאִילָנָא בְּקַרְנוֹהִי וַאֲזַל אַבְרָהָם וּנְסֵיב יָת דִּכְרָא וְאַסְּקֵיהּ לַעֲלָתָא חֲלָף בְּרֵיהּ.  כב,יד וּפְלַח וְצַלִּי אַבְרָהָם תַּמָּן בְּאַתְרָא הַהוּא אֲמַר קֳדָם יְיָ הָכָא יְהוֹן פָּלְחִין דָּרַיָּא בְּכֵין יִתְאֲמַר בְּיוֹמָא הָדֵין בְּטוּרָא הָדֵין אַבְרָהָם קֳדָם יְיָ פְּלַח.  כב,טו וּקְרָא מַלְאֲכָא דַּייָ לְאַבְרָהָם תִּנְיָנוּת מִן שְׁמַיָּא.  כב,טז וַאֲמַר בְּמֵימְרִי קַיֵּימִית אֲמַר יְיָ:  אֲרֵי חֲלָף דַּעֲבַדְתָּא יָת פִּתְגָמָא הָדֵין וְלָא מְנַעְתָּא יָת בְּרָךְ יָת יְחִידָךְ.  כב,יז אֲרֵי בָּרָכָא אֲבָרְכִנָּךְ וְאַסְגָּאָה אַסְגֵּי יָת בְּנָךְ כְּכוֹכְבֵי שְׁמַיָּא וּכְחָלָא דְּעַל כֵּיף יַמָּא וְיֵירְתוּן בְּנָךְ יָת קִרְוֵי סָנְאֵיהוֹן.  כב,יח וְיִתְבָּרְכוּן בְּדִיל בְּנָךְ כֹּל עַמְמֵי אַרְעָא חֲלָף דְּקַבֵּילְתָּא לְמֵימְרִי.  כב,יט וְתָב אַבְרָהָם לְוָת עוּלֵימוֹהִי וְקָמוּ וַאֲזַלוּ כַּחְדָּא לִבְאֵר שָׁבַע וִיתֵיב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע.  {פ}

כב,כ וַהֲוָה בָּתַר פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין וְאִתְחַוַּא לְאַבְרָהָם לְמֵימַר:  הָא יְלֵידַת מִלְכָּה אַף הִיא בְּנִין לְנָחוֹר אֲחוּךְ.  כב,כא יָת עוּץ בֻּכְרֵיהּ וְיָת בּוּז אֲחוּהִי וְיָת קְמוּאֵל אֲבוּהִי דַּאֲרָם.  כב,כב וְיָת כֶּשֶׂד וְיָת חֲזוֹ וְיָת פִּלְדָּשׁ וְיָת יִדְלָף וְיָת בְּתוּאֵל.  כב,כג וּבְתוּאֵל אוֹלֵיד יָת רִבְקָה תְּמָנְיָא אִלֵּין יְלֵידַת מִלְכָּה לְנָחוֹר אֲחוּהִי דְּאַבְרָהָם.  כב,כד וּלְחֵינְתֵיהּ וּשְׁמַהּ רְאוּמָה וִילֵידַת אַף הִיא יָת טֶבַח וְיָת גַּחַם וְיָת תַּחַשׁ וְיָת מַעֲכָה.  {פ}

כג,א וַהֲווֹ חַיֵּי שָׂרָה מְאָה וְעַסְרִין וּשְׁבַע שְׁנִין שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה.  כג,ב וּמֵיתַת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִיא חֶבְרוֹן בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן וַאֲתָא אַבְרָהָם לְמִסְפְּדַהּ דְּשָׂרָה וּלְמִבְכַּהּ.  כג,ג וְקָם אַבְרָהָם מֵעַל אַפֵּי מִיתֵיהּ וּמַלֵּיל עִם בְּנֵי חִתָּאָה לְמֵימַר.  כג,ד דַּיָּר וְתוֹתָב אֲנָא עִמְּכוֹן הַבוּ לִי אַחְסָנַת קְבוּרָא עִמְּכוֹן וְאֶקְבַּר מִיתִי מִן קֳדָמָי.  כג,ה וַאֲתִיבוּ בְנֵי חִתָּאָה יָת אַבְרָהָם לְמֵימַר לֵיהּ.  כג,ו קַבֵּיל מִנַּנָא רִבּוֹנַנָא רַב קֳדָם יְיָ אַתְּ בֵּינַנָא בִּשְׁפַר קִבְרַנָא קְבַר יָת מִיתָךְ אֲנָשׁ מִנַּנָא יָת קִבְרֵיהּ לָא יִמְנַע מִנָּךְ מִלְּמִקְבַּר מִיתָךְ.  כג,ז וְקָם אַבְרָהָם וּסְגֵיד לְעַמָּא דְּאַרְעָא לִבְנֵי חִתָּאָה.  כג,ח וּמַלֵּיל עִמְּהוֹן לְמֵימַר:  אִם אִית רַעֲוָא נַפְשְׁכוֹן לְמִקְבַּר יָת מִיתִי מִן קֳדָמַי קַבִּילוּ מִנִּי וּבְעוֹ לִי מִן עֶפְרוֹן בַּר צֹחַר.  כג,ט וְיִתֵּין לִי יָת מְעָרַת כָּפֵילְתָּא דְּלֵיהּ דְּבִסְטַר חַקְלֵיהּ:  בִּכְסַף שְׁלִים יִתְּנַהּ לִי בֵּינֵיכוֹן לְאַחְסָנַת קְבוּרָא.  כג,י וְעֶפְרוֹן יָתֵיב בְּגוֹ בְּנֵי חִתָּאָה וַאֲתֵיב עֶפְרוֹן חִתָּאָה יָת אַבְרָהָם קֳדָם בְּנֵי חִתָּאָה לְכֹל עָלֵי תְּרַע קַרְתֵּיהּ לְמֵימַר.  כג,יא לָא רִבּוֹנִי קַבֵּיל מִנִּי חַקְלָא יְהַבִית לָךְ וּמְעָרְתָא דְּבֵיהּ לָךְ יְהַבְתַּהּ לְעֵינֵי בְנֵי עַמִּי יְהַבְתַּהּ לָךְ קְבַר מִיתָךְ.  כג,יב וּסְגֵיד אַבְרָהָם קֳדָם עַמָּא דְּאַרְעָא.  כג,יג וּמַלֵּיל עִם עֶפְרוֹן קֳדָם עַמָּא דְּאַרְעָא לְמֵימַר בְּרַם אִם עֲבַדְתְּ לִי טֵיבוּ קַבֵּיל מִנִּי:  אֶתֵּין כַּסְפָּא דְּמֵי חַקְלָא סַב מִנִּי וְאֶקְבַּר יָת מִיתִי תַּמָּן.  כג,יד וַאֲתֵיב עֶפְרוֹן יָת אַבְרָהָם לְמֵימַר לֵיהּ.  כג,טו רִבּוֹנִי קַבֵּיל מִנִּי אֲרַע שָׁוְיָא אַרְבַּע מְאָה סִלְעִין דִּכְסַף בֵּינָא וּבֵינָךְ מָא הִיא וְיָת מִיתָךְ קְבַר.  כג,טז וְקַבֵּיל אַבְרָהָם מִן עֶפְרוֹן וּתְקַל אַבְרָהָם לְעֶפְרוֹן יָת כַּסְפָּא דְּמַלֵּיל קֳדָם בְּנֵי חִתָּאָה אַרְבַּע מְאָה סִלְעִין דִּכְסַף מִתְקַבַּל סְחוֹרָה בְּכָל מְדִינָה.  כג,יז וְקָם חֲקַל עֶפְרוֹן דִּבְכָפֵילְתָּא דִּקְדָם מַמְרֵא:  חַקְלָא וּמְעָרְתָא דְּבֵיהּ וְכָל אִילָנֵי דִּבְחַקְלָא דִּבְכָל תְּחוּמֵיהּ סְחוֹר סְחוֹר.  כג,יח לְאַבְרָהָם לִזְבִינוֹהִי לְעֵינֵי בְנֵי חִתָּאָה בְּכֹל עָלֵי תְּרַע קַרְתֵּיהּ.  כג,יט וּבָתַר כֵּין קְבַר אַבְרָהָם יָת שָׂרָה אִתְּתֵיהּ בִּמְעָרַת חֲקַל כָּפֵילְתָּא עַל אַפֵּי מַמְרֵא הִיא חֶבְרוֹן:  בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן.  כג,כ וְקָם חַקְלָא וּמְעָרְתָא דְּבֵיהּ לְאַבְרָהָם לְאַחְסָנַת קְבוּרָא:  מִן בְּנֵי חִתָּאָה.  {ס}

כד,א וְאַבְרָהָם סִיב עָאל בְּיוֹמִין וַייָ בָּרֵיךְ יָת אַבְרָהָם בְּכוֹלָא.  כד,ב וַאֲמַר אַבְרָהָם לְעַבְדֵּיהּ סָבָא דְּבֵיתֵיהּ דְּשַׁלִּיט בְּכָל דְּלֵיהּ:  שַׁו כְּעַן יְדָךְ תְּחוֹת יִרְכִּי.  כד,ג וַאֲקַיֵּים עֲלָךְ בְּמֵימְרָא דַּייָ אֱלָהָא דִּשְׁמַיָּא וֵאלָהָא דְּאַרְעָא:  דְּלָא תִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי מִבְּנָת כְּנַעֲנָאֵי דַּאֲנָא יָתֵיב בֵּינֵיהוֹן.  כד,ד אֱלָהֵין לְאַרְעִי וּלְיַלָּדוּתִי תֵּיזֵיל וְתִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי לְיִצְחָק.  כד,ה וַאֲמַר לֵיהּ עַבְדָּא מָאִם לָא תֵיבֵי אִתְּתָא לְמֵיתֵי בָּתְרַי לְאַרְעָא הָדָא הַאָתָבָא אָתִיב יָת בְּרָךְ לְאַרְעָא דִּנְפַקְתָּא מִתַּמָּן.  כד,ו וַאֲמַר לֵיהּ אַבְרָהָם:  אִסְתְּמַר לָךְ דִּלְמָא תָּתִיב יָת בְּרִי לְתַמָּן.  כד,ז יְיָ אֱלָהָא דִּשְׁמַיָּא דְּדַבְרַנִי מִבֵּית אַבָּא וּמֵאֲרַע יַלָּדוּתִי וּדְמַלֵּיל לִי וּדְקַיֵּים לִי לְמֵימַר לִבְנָךְ אֶתֵּין יָת אַרְעָא הָדָא הוּא יִשְׁלַח מַלְאֲכֵיהּ קֳדָמָךְ וְתִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי מִתַּמָּן.  כד,ח וְאִם לָא תֵיבֵי אִתְּתָא לְמֵיתֵי בָּתְרָךְ וּתְהֵי זָכָא מִמּוֹמָתִי דָּא לְחוֹד יָת בְּרִי לָא תָתִיב לְתַמָּן.  כד,ט וְשַׁוִּי עַבְדָּא יָת יְדֵיהּ תְּחוֹת יִרְכָּא דְּאַבְרָהָם רִבּוֹנֵיהּ וְקַיֵּים לֵיהּ עַל פִּתְגָמָא הָדֵין.  כד,י וּדְבַר עַבְדָּא עַסְרָא גַמְלִין מִגַּמְלֵי רִבּוֹנֵיהּ וַאֲזַל וְכָל טוּב רִבּוֹנֵיהּ בִּידֵיהּ וְקָם וַאֲזַל לַאֲרָם דְּעַל פְּרָת לְקַרְתָּא דְנָחוֹר.  כד,יא וְאַשְׁרִי גַמְלַיָּא מִבַּרָא לְקַרְתָּא עִם בֵּירָא דְּמַיָּא לְעִדָּן רַמְשָׁא לְעִדָּן דְּנָפְקָן מָלְיָתָא.  כד,יב וַאֲמַר יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּרִבּוֹנִי אַבְרָהָם זָמֵין כְּעַן קֳדָמַי יוֹמָא דֵין וַעֲבֵיד טִיבוּ עִם רִבּוֹנִי אַבְרָהָם.  כד,יג הָאֲנָא קָאֵים עַל עֵינָא דְּמַיָּא וּבְנָת אֲנָשֵׁי קַרְתָּא נָפְקָן לְמִמְלֵי מַיָּא.  כד,יד וּתְהֵי עוּלֵימְתָא דְּאֵימַר לַהּ אַרְכִּינִי כְעַן קֻלְּתִיךְ וְאֶשְׁתֵּי וְתֵימַר אֵשְׁתְּ וְאַף גַּמְלָךְ אַשְׁקֵי יָתַהּ זָמֵינְתָּא לְעַבְדָּךְ לְיִצְחָק וּבַהּ אֶדַּע אֲרֵי עֲבַדְתְּ טֵיבוּ עִם רִבּוֹנִי.  כד,טו וַהֲוָה הוּא עַד לָא שֵׁיצִי לְמַלָּלָא וְהָא רִבְקָה נְפַקַת דְּאִתְיְלֵידַת לִבְתוּאֵל בַּר מִלְכָּה אִתַּת נָחוֹר אֲחוּהִי דְּאַבְרָהָם וְקֻלְּתַהּ עַל כַּתְפַּהּ.  כד,טז וְעוּלֵימְתָא שַׁפִּירָא לְמִחְזֵי לַחְדָּא בְּתוּלְתָא וּגְבַר לָא יַדְעַהּ וּנְחַתַת לְעֵינָא וּמְלָת קֻלְּתַהּ וּסְלֵיקַת.  כד,יז וּרְהַט עַבְדָּא לְקַדָּמוּתַהּ וַאֲמַר אַשְׁקִינִי כְעַן זְעֵיר מַיָּא מִקֻּלְּתִיךְ.  כד,יח וַאֲמַרַת אֵשְׁתְּ רִבּוֹנִי וְאוֹחִיאַת וַאֲחֵיתַת קֻלְּתַהּ עַל יְדַהּ וְאַשְׁקִיתֵיהּ.  כד,יט וְשֵׁיצִיאַת לְאַשְׁקָיוּתֵיהּ וַאֲמַרַת אַף לְגַמְלָךְ אֶמְלֵי עַד דִּיסַפְּקוּן לְמִשְׁתֵּי.  כד,כ וְאוֹחִיאַת וּנְפַצַת קֻלְּתַהּ לְבֵית שִׁקְיָא וּרְהַטַת עוֹד לְבֵירָא לְמִמְלֵי וּמְלָת לְכָל גַּמְלוֹהִי.  כד,כא וְגֻבְרָא שָׁהֵי בַּהּ מִסְתַּכַּל שָׁתֵיק לְמִדַּע הַאַצְלַח יְיָ אוֹרְחֵיהּ אִם לָא.  כד,כב וַהֲוָה כַּד סְפִיקוּ גַמְלַיָּא לְמִשְׁתֵּי וּנְסֵיב גֻּבְרָא קְדָשָׁא דְּדַהְבָּא תִּקְלָא מַתְקָלֵיהּ וּתְרֵין שֵׁירִין עַל יְדַהָא מַתְקַל עֲסַר סִלְעִין דִּדְהַב מַתְקָלְהוֹן.  כד,כג וַאֲמַר בַּת מַאן אַתְּ חַוַּא כְעַן לִי הַאִית בֵּית אֲבוּיִיךְ אֲתַר כָּשַׁר לַנָא לִמְבָּת.  כד,כד וַאֲמַרַת לֵיהּ בַּת בְּתוּאֵל אֲנָא בַּר מִלְכָּה דִּילֵידַת לְנָחוֹר.  כד,כה וַאֲמַרַת לֵיהּ אַף תִּבְנָא אַף כִּסְּתָא סַגִּי עִמַּנָא אַף אֲתַר כָּשַׁר לִמְבָּת.  כד,כו וּכְרַע גֻּבְרָא וּסְגֵיד קֳדָם יְיָ.  כד,כז וַאֲמַר בְּרִיךְ יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּרִבּוֹנִי אַבְרָהָם דְּלָא מְנַע טֵיבוּתֵיהּ וְקֻשְׁטֵיהּ מִן רִבּוֹנִי אֲנָא בְּאוֹרַח תָּקְנָא דַּבְּרַנִי יְיָ בֵּית אֲחוּהִי דְּרִבּוֹנִי.  כד,כח וּרְהַטַת עוּלֵימְתָא וְחַוִּיאַת לְבֵית אִמַּהּ כְּפִתְגָמַיָּא הָאִלֵּין.  כד,כט וּלְרִבְקָה אֲחָא וּשְׁמֵיהּ לָבָן וּרְהַט לָבָן לְוָת גֻּבְרָא לְבָרָא לְעֵינָא.  כד,ל וַהֲוָה כַּד חֲזָא יָת קְדָשָׁא וְיָת שֵׁירַיָּא עַל יְדֵי אֲחָתֵיהּ וְכַד שְׁמַע יָת פִּתְגָמֵי רִבְקָה אֲחָתֵיהּ לְמֵימַר כְּדֵין מַלֵּיל עִמִּי גֻּבְרָא וַאֲתָא לְוָת גֻּבְרָא וְהָא קָאֵים עִלָּוֵי גַמְלַיָּא עַל עֵינָא.  כד,לא וַאֲמַר עוֹל בְּרִיכָא דַּייָ לְמָא אַתְּ קָאֵים בְּבָרָא וַאֲנָא פַּנֵּיתִי בֵּיתָא וַאֲתַר כָּשַׁר לְגַמְלַיָּא.  כד,לב וְעָאל גֻּבְרָא לְבֵיתָא וּשְׁרָא מִן גַּמְלַיָּא וִיהַב תִּבְנָא וְכִסְּתָא לְגַמְלַיָּא וּמַיָּא לְאַסְחָאָה רַגְלוֹהִי וְרַגְלֵי גֻּבְרַיָּא דְּעִמֵּיהּ.  כד,לג וְשַׁוִּיאוּ קֳדָמוֹהִי לְמֵיכַל וַאֲמַר לָא אֵיכוֹל עַד דַּאֲמַלֵּיל פִּתְגָמָי וַאֲמַר מַלֵּיל.  כד,לד וַאֲמַר:  עַבְדָּא דְּאַבְרָהָם אֲנָא.  כד,לה וַייָ בָּרֵיךְ יָת רִבּוֹנִי לַחְדָּא וּרְבָא וִיהַב לֵיהּ עָן וְתוֹרִין וּכְסַף וּדְהַב וְעַבְדִּין וְאַמְהָן וְגַמְלִין וּחְמָרִין.  כד,לו וִילֵידַת שָׂרָה אִתַּת רִבּוֹנִי בַּר לְרִבּוֹנִי בָּתַר דְּסֵיבַת וִיהַב לֵיהּ יָת כָּל דְּלֵיהּ.  כד,לז וְקַיֵּים עֲלַי רִבּוֹנִי לְמֵימַר:  לָא תִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי מִבְּנָת כְּנַעֲנָאֵי דַּאֲנָא יָתֵיב בַּאֲרַעְהוֹן.  כד,לח אֱלָהֵין לְבֵית אַבָּא תֵּיזֵיל וּלְזַרְעִיתִי וְתִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי.  כד,לט וַאֲמַרִית לְרִבּוֹנִי:  מָאִם לָא תֵיתֵי אִתְּתָא בָּתְרָי.  כד,מ וַאֲמַר לִי:  יְיָ דִּפְלַחִית קֳדָמוֹהִי יִשְׁלַח מַלְאֲכֵיהּ עִמָּךְ וְיַצְלַח אוֹרְחָךְ וְתִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי מִזַּרְעִיתִי וּמִבֵּית אַבָּא.  כד,מא בְּכֵין תְּהֵי זָכָא מִמּוֹמָתִי אֲרֵי תְהָךְ לְזַרְעִיתִי וְאִם לָא יִתְּנוּן לָךְ וּתְהֵי זָכָא מִמּוֹמָתִי.  כד,מב וַאֲתֵיתִי יוֹמָא דֵין לְעֵינָא וַאֲמַרִית יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּרִבּוֹנִי אַבְרָהָם אִם אִית כְּעַן רַעֲוָא קֳדָמָךְ לְאַצְלָחָא אוֹרְחִי דַּאֲנָא אָזֵיל עֲלַהּ.  כד,מג הָא אֲנָא קָאֵים עַל עֵינָא דְּמַיָּא וּתְהֵי עוּלֵימְתָא דְּתִפּוֹק לְמִמְלֵי וְאֵימַר לַהּ אַשְׁקִינִי כְעַן זְעֵיר מַיָּא מִקֻּלְּתִיךְ.  כד,מד וְתֵימַר לִי אַף אַתְּ אֵשְׁתְּ וְאַף לְגַמְלָךְ אֶמְלֵי הִיא אִתְּתָא דְּזָמֵין יְיָ לְבַר רִבּוֹנִי.  כד,מה אֲנָא עַד לָא שֵׁיצִיתִי לְמַלָּלָא בְּלִבִּי וְהָא רִבְקָה נְפַקַת וְקֻלְּתַהּ עַל כַּתְפַּהּ וּנְחַתַת לְעֵינָא וּמְלָת וַאֲמַרִית לַהּ אַשְׁקִינִי כְעַן.  כד,מו וְאוֹחִיאַת וַאֲחֵיתַת קֻלְּתַהּ מִנַּהּ וַאֲמַרַת אֵשְׁתְּ וְאַף גַּמְלָךְ אַשְׁקֵי וּשְׁתִיתִי וְאַף גַּמְלַיָּא אַשְׁקִיאַת.  כד,מז וּשְׁאֵילִית יָתַהּ וַאֲמַרִית בַּת מַאן אַתְּ וַאֲמַרַת בַּת בְּתוּאֵל בַּר נָחוֹר דִּילֵידַת לֵיהּ מִלְכָּה וְשַׁוִּיתִי קְדָשָׁא עַל אַפַּהּ וְשֵׁירַיָּא עַל יְדַהָא.  כד,מח וּכְרַעִית וּסְגֵידִית קֳדָם יְיָ וּבָרֵיכִית יָת יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּרִבּוֹנִי אַבְרָהָם דְּדַבְּרַנִי בְּאוֹרַח קְשׁוֹט לְמִסַּב יָת בַּת אֲחוּהִי דְּרִבּוֹנִי לִבְרֵיהּ.  כד,מט וּכְעַן אִם אִיתֵיכוֹן עָבְדִין טֵיבוּ וּקְשׁוֹט עִם רִבּוֹנִי חַוּוֹ לִי וְאִם לָא חַוּוֹ לִי וְאֶתְפְּנֵי עַל יַמִּינָא אוֹ עַל סְמָאלָא.  כד,נ וַאֲתֵיב לָבָן וּבְתוּאֵל וַאֲמַרוּ מִן קֳדָם יְיָ נְפַק פִּתְגָמָא לֵית אֲנַחְנָא יָכְלִין לְמַלָּלָא עִמָּךְ בִּישׁ אוֹ טָב.  כד,נא הָא רִבְקָה קֳדָמָךְ דְּבַר וְאִיזֵיל וּתְהֵי אִתְּתָא לְבַר רִבּוֹנָךְ כְּמָא דְּמַלֵּיל יְיָ.  כד,נב וַהֲוָה כַּד שְׁמַע עַבְדָּא דְּאַבְרָהָם יָת פִּתְגָמֵיהוֹן וּסְגֵיד עַל אַרְעָא קֳדָם יְיָ.  כד,נג וְאַפֵּיק עַבְדָּא מָנִין דִּכְסַף וּמָנִין דִּדְהַב וּלְבוּשִׁין וִיהַב לְרִבְקָה וּמִגְדָּנִין יְהַב לַאֲחוּהָא וּלְאִמַּהּ.  כד,נד וַאֲכַלוּ וּשְׁתִיאוּ הוּא וְגֻבְרַיָּא דְּעִמֵּיהּ וּבָתוּ וְקָמוּ בְּצַפְרָא וַאֲמַר שַׁלְּחוּנִי לְוָת רִבּוֹנִי.  כד,נה וַאֲמַר אֲחוּהָא וְאִמַּהּ תִּתֵּיב עוּלֵימְתָא עִמַּנָא עִדָּן בְּעִדָּן אוֹ עַסְרָא יַרְחִין בָּתַר כֵּין תֵּיזֵיל.  כד,נו וַאֲמַר לְהוֹן לָא תְאַחֲרוּן יָתִי וַייָ אַצְלַח אוֹרְחִי שַׁלְּחוּנִי וַאֲהָךְ לְוָת רִבּוֹנִי.  כד,נז וַאֲמַרוּ נִקְרֵי לְעוּלֵימְתָא וְנִשְׁמַע מָא דְּהִיא אָמְרָא.  כד,נח וּקְרוֹ לְרִבְקָה וַאֲמַרוּ לַהּ הֲתֵיזְלִין עִם גֻּבְרָא הָדֵין וַאֲמַרַת אֵיזֵיל.  כד,נט וְשַׁלַּחוּ יָת רִבְקָה אֲחָתְהוֹן וְיָת מֵינִקְתַּהּ וְיָת עַבְדָּא דְּאַבְרָהָם וְיָת גֻּבְרוֹהִי.  כד,ס וּבָרִיכוּ יָת רִבְקָה וַאֲמַרוּ לַהּ אֲחָתַנָא אַתְּ הִוַאי לְאַלְפִין וּלְרִבְּוָן וְיֵירְתוּן בְּנַכִי יָת קִרְוֵי סָנְאֵיהוֹן.  כד,סא וְקַמַת רִבְקָה וְעוּלֵימְתַהָא וּרְכִיבָא עַל גַּמְלַיָּא וַאֲזַלָא בָּתַר גֻּבְרָא וּדְבַר עַבְדָּא יָת רִבְקָה וַאֲזַל.  כד,סב וְיִצְחָק עָאל בְּמֵיתוֹהִי מִבֵּירָא דְּמַלְאַךְ קַיָּמָא אִתַּחְזִי עֲלַהּ וְהוּא יָתֵיב בַּאֲרַע דָּרוֹמָא.  כד,סג וּנְפַק יִצְחָק לְצַלָּאָה בְּחַקְלָא לְמִפְנֵי רַמְשָׁא וּזְקַף עֵינוֹהִי וַחֲזָא וְהָא גַמְלַיָּא אָתַן.  כד,סד וּזְקַפַת רִבְקָה יָת עֵינַהָא וַחֲזָת יָת יִצְחָק וְאִתְרְכֵינַת מֵעַל גַּמְלָא.  כד,סה וַאֲמַרַת לְעַבְדָּא מַאן גֻּבְרָא דֵּיכִי דִּמְהַלֵּיךְ בְּחַקְלָא לְקַדָּמוּתַנָא וַאֲמַר עַבְדָּא הוּא רִבּוֹנִי וּנְסֵיבַת עִיפָא וְאִתְכַּסִּיאַת.  כד,סו וְאִשְׁתַּעִי עַבְדָּא לְיִצְחָק יָת כָּל פִּתְגָמַיָּא דַּעֲבַד.  כד,סז וְאַעֲלַהּ יִצְחָק לְמַשְׁכְּנָא וַחֲזָא וְהָא תָקְנִין עוּבָדַהָא כְּעוּבָדֵי שָׂרָה אִמֵּיהּ וּנְסֵיב יָת רִבְקָה וַהֲוָת לֵיהּ לְאִתּוּ וְרִיחֲמַהּ וְאִתְנַחַם יִצְחָק בָּתַר אִמֵּיהּ.  {פ}

כה,א וְאוֹסֵיף אַבְרָהָם וּנְסֵיב אִתְּתָא וּשְׁמַהּ קְטוּרָה.  כה,ב וִילֵידַת לֵיהּ יָת זִמְרָן וְיָת יָקְשָׁן וְיָת מְדָן וְיָת מִדְיָן וְיָת יִשְׁבָּק וְיָת שׁוּחַ.  כה,ג וְיָקְשָׁן אוֹלֵיד יָת שְׁבָא וְיָת דְּדָן וּבְנֵי דְדָן הֲווֹ לְמַשְׁרְיָן וְלִשְׁכוּנִין וְלִנְגָוָן.  כה,ד וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וְעֵפֶר וַחֲנוֹךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל אִלֵּין בְּנֵי קְטוּרָה.  כה,ה וִיהַב אַבְרָהָם יָת כָּל דְּלֵיהּ לְיִצְחָק.  כה,ו וְלִבְנֵי לְחֵינָתָא דִּלְאַבְרָהָם יְהַב אַבְרָהָם מַתְּנָן וְשַׁלְּחִנּוּן מֵעַל יִצְחָק בְּרֵיהּ בְּעוֹד דְּהוּא קַיָּם קִדּוּמָא לַאֲרַע מַדְנְחָא.  כה,ז וְאִלֵּין יוֹמֵי שְׁנֵי חַיֵּי אַבְרָהָם דַּחֲיָא:  מְאָה וְשִׁבְעִין וַחֲמֵישׁ שְׁנִין.  כה,ח וְאִתְנְגִיד וּמִית אַבְרָהָם בְּסֵיבוּ טָבָא סִיב וּסְבַע וְאִתְכְּנִישׁ לְעַמֵּיהּ.  כה,ט וּקְבַרוּ יָתֵיהּ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בְּנוֹהִי בִּמְעָרַת כָּפֵילְתָּא:  בַּחֲקַל עֶפְרוֹן בַּר צֹחַר חִתָּאָה דְּעַל אַפֵּי מַמְרֵא.  כה,י חַקְלָא דִּזְבַן אַבְרָהָם מִן בְּנֵי חִתָּאָה תַּמָּן אִתְקְבַר אַבְרָהָם וְשָׂרָה אִתְּתֵיהּ.  כה,יא וַהֲוָה בָּתַר דְּמִית אַבְרָהָם וּבָרֵיךְ יְיָ יָת יִצְחָק בְּרֵיהּ וִיתֵיב יִצְחָק עִם בֵּירָא דְּמַלְאַךְ קַיָּמָא אִתַּחְזִי עֲלַהּ.  {פ}

כה,יב וְאִלֵּין תּוֹלְדָת יִשְׁמָעֵאל בַּר אַבְרָהָם:  דִּילֵידַת הָגָר מִצְרֵיתָא אַמְתַּהּ דְּשָׂרָה לְאַבְרָהָם.  כה,יג וְאִלֵּין שְׁמָהָת בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל בִּשְׁמָהָתְהוֹן לְתוֹלְדָתְהוֹן:  בֻּכְרֵיהּ דְּיִשְׁמָעֵאל נְבָיוֹת וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם.  כה,יד וּמִשְׁמָע וְדוּמָה וּמַשָּׂא.  כה,טו חֲדַד וְתֵימָא יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה.  כה,טז אִלֵּין אִנּוּן בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וְאִלֵּין שְׁמָהָתְהוֹן בְּפַצְחֵיהוֹן וּבְכַּרְכֵיהוֹן תְּרֵי עֲסַר רַבְרְבִין לְאֻמֵּיהוֹן.  כה,יז וְאִלֵּין שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל מְאָה וּתְלָתִין וּשְׁבַע שְׁנִין וְאִתְנְגִיד וּמִית וְאִתְכְּנִישׁ לְעַמֵּיהּ.  כה,יח וּשְׁרוֹ מֵחֲוִילָה עַד חַגְרָא דְּעַל אַפֵּי מִצְרַיִם מָטֵי לְאַתּוּר עַל אַפֵּי כָל אֲחוֹהִי שְׁרָא.  {פ}

כה,יט וְאִלֵּין תּוֹלְדָת יִצְחָק בַּר אַבְרָהָם:  אַבְרָהָם אוֹלֵיד יָת יִצְחָק.  כה,כ וַהֲוָה יִצְחָק בַּר אַרְבְּעִין שְׁנִין כַּד נְסֵיב יָת רִבְקָה בַּת בְּתוּאֵל אֲרַמָּאָה מִפַּדַן אֲרָם אֲחָתֵיהּ דְּלָבָן אֲרַמָּאָה לֵיהּ לְאִתּוּ.  כה,כא וְצַלִּי יִצְחָק קֳדָם יְיָ לָקֳבֵיל אִתְּתֵיהּ אֲרֵי עַקְרָא הִיא וְקַבֵּיל צְלוֹתֵיהּ יְיָ וְעַדִּיאַת רִבְקָה אִתְּתֵיהּ.  כה,כב וְדָחֲקִין בְּנַיָּא בִּמְעַהָא וַאֲמַרַת אִם כֵּין לְמָא דְנָן אֲנָא וַאֲזַלַת לְמִתְבַּע אֻלְפָן מִן קֳדָם יְיָ.  כה,כג וַאֲמַר יְיָ לַהּ תְּרֵין עַמְמִין בִּמְעַכִי וְתַרְתֵּין מַלְכְוָן מִמְּעַכִי יִתְפָּרְשָׁן וּמַלְכוּ מִמַּלְכוּ תִּתַּקַּף וְרַבָּא יִשְׁתַּעֲבַד לִזְעֵירָא.  כה,כד וּשְׁלִימוּ יוֹמַהָא לְמֵילַד וְהָא תְיוֹמִין בִּמְעַהָא.  כה,כה וּנְפַק קַדְמָאָה סָמוֹק כֻּלֵּיהּ כִּגְלִים דִּסְעַר וּקְרוֹ שְׁמֵיהּ עֵשָׂו.  כה,כו וּבָתַר כֵּין נְפַק אֲחוּהִי וִידֵיהּ אֲחִידָא בְּעִקְבָא דְּעֵשָׂו וּקְרָא שְׁמֵיהּ יַעֲקוֹב וְיִצְחָק בַּר שִׁתִּין שְׁנִין כַּד יְלֵידַת יָתְהוֹן.  כה,כז וּרְבִיאוּ עוּלֵימַיָּא וַהֲוָה עֵשָׂו גְּבַר נְחַשׁ יִרְכָן גְּבַר נָפֵיק חֲקַל וְיַעֲקוֹב גְּבַר שְׁלִים מְשַׁמֵּישׁ בֵּית אֻלְפָנָא.  כה,כח וּרְחֵים יִצְחָק יָת עֵשָׂו אֲרֵי מִצֵּידֵיהּ הֲוָה אָכֵיל וְרִבְקָה רְחֵימַת יָת יַעֲקוֹב.  כה,כט וּבַשֵּׁיל יַעֲקוֹב תַּבְשִׁילָא וְעָאל עֵשָׂו מִן חַקְלָא וְהוּא מְשַׁלְהֵי.  כה,ל וַאֲמַר עֵשָׂו לְיַעֲקוֹב אַטְעֵימְנִי כְעַן מִן סִמּוֹקָא סָמְקָא הָדֵין אֲרֵי מְשַׁלְהֵי אֲנָא עַל כֵּין קְרָא שְׁמֵיהּ אֱדוֹם.  כה,לא וַאֲמַר יַעֲקוֹב:  זַבֵּין כְּיוֹם דִּלְהֵין יָת בְּכֵירוּתָךְ לִי.  כה,לב וַאֲמַר עֵשָׂו הָא אֲנָא אָזֵיל לִמְמָת וּלְמָא דְנָן לִי בְּכֵירוּתָא.  כה,לג וַאֲמַר יַעֲקוֹב קַיֵּים לִי כְּיוֹם דִּלְהֵין וְקַיֵּים לֵיהּ וְזַבֵּין יָת בְּכֵירוּתֵיהּ לְיַעֲקוֹב.  כה,לד וְיַעֲקוֹב יְהַב לְעֵשָׂו לְחֵים וְתַבְשִׁיל דִּטְלוֹפְחִין וַאֲכַל וּשְׁתִי וְקָם וַאֲזַל וְשָׁט עֵשָׂו יָת בְּכֵירוּתָא.  {פ}

כו,א וַהֲוָה כַפְנָא בְּאַרְעָא בָּר מִכַּפְנָא קַדְמָאָה דַּהֲוָה בְּיוֹמֵי אַבְרָהָם וַאֲזַל יִצְחָק לְוָת אֲבִימֶלֶךְ מַלְכָּא דִּפְלִשְׁתָּאֵי לִגְרָר.  כו,ב וְאִתְגְּלִי לֵיהּ יְיָ וַאֲמַר לָא תֵיחוֹת לְמִצְרָיִם:  שְׁרִי בְּאַרְעָא דְּאֵימַר לָךְ.  כו,ג דּוּר בְּאַרְעָא הָדָא וִיהֵי מֵימְרִי בְּסַעֲדָךְ וַאֲבָרְכִנָּךְ:  אֲרֵי לָךְ וְלִבְנָךְ אֶתֵּין יָת כָּל אַרְעָתָא הָאִלֵּין וַאֲקַיֵּם יָת קְיָמָא דְּקַיֵּימִית לְאַבְרָהָם אֲבוּךְ.  כו,ד וְאַסְגֵּי יָת בְּנָךְ כְּכוֹכְבֵי שְׁמַיָּא וְאֶתֵּין לִבְנָךְ יָת כָּל אַרְעָתָא הָאִלֵּין וְיִתְבָּרְכוּן בְּדִיל בְּנָךְ כֹּל עַמְמֵי אַרְעָא.  כו,ה חֲלָף דְּקַבֵּיל אַבְרָהָם לְמֵימְרִי וּנְטַר מַטְּרַת מֵימְרִי פִּקּוֹדַי קְיָמַי וְאוֹרָיָתָי.  כו,ו וִיתֵיב יִצְחָק בִּגְרָר.  כו,ז וּשְׁאִילוּ אֲנָשֵׁי אַתְרָא עַל עֵיסַק אִתְּתֵיהּ וַאֲמַר אֲחָת הִיא:  אֲרֵי דְּחֵיל לְמֵימַר אִתְּתִי דִּלְמָא יִקְטְלוּנַּנִי אֲנָשֵׁי אַתְרָא עַל רִבְקָה אֲרֵי שַׁפִּירַת חֵיזוּ הִיא.  כו,ח וַהֲוָה כַּד סְגִיאוּ לֵיהּ תַּמָּן יוֹמַיָּא וְאִסְתַּכִי אֲבִימֶלֶךְ מַלְכָּא דִּפְלִשְׁתָּאֵי מִן חֲרַכָּא וַחֲזָא וְהָא יִצְחָק מְחַיֵּיךְ עִם רִבְקָה אִתְּתֵיהּ.  כו,ט וּקְרָא אֲבִימֶלֶךְ לְיִצְחָק וַאֲמַר בְּרַם הָא אִתְּתָךְ הִיא וְאֵיכְדֵין אֲמַרְתְּ אֲחָת הִיא וַאֲמַר לֵיהּ יִצְחָק אֲרֵי אֲמַרִית דִּלְמָא אֶתְקְטִיל עֲלַהּ.  כו,י וַאֲמַר אֲבִימֶלֶךְ מָא דָא עֲבַדְתְּ לַנָא כִּזְעֵיר פּוֹן שְׁכֵיב דִּמְיַחַד בְּעַמָּא עִם אִתְּתָךְ וְאֵיתִיתָא עֲלַנָא חוֹבָא.  כו,יא וּפַקֵּיד אֲבִימֶלֶךְ יָת כָּל עַמָּא לְמֵימַר:  דְּיַנְזֵיק לְגֻבְרָא הָדֵין וּלְאִתְּתֵיהּ אִתְקְטָלָא יִתְקְטִיל.  כו,יב וּזְרַע יִצְחָק בְּאַרְעָא הַהִיא וְאַשְׁכַּח בְּשַׁתָּא הַהִיא עַל חַד מְאָה בִּדְשַׁעֲרוּהִי וּבָרְכֵיהּ יְיָ.  כו,יג וּרְבָא גֻּבְרָא וַאֲזַל אָזֵיל סָגֵי וְרָבֵי עַד דִּרְבָא לַחְדָּא.  כו,יד וַהֲווֹ לֵיהּ גֵּיתֵי עָנָא וְגֵיתֵי תוֹרֵי וַעֲבֻדָּה סַגִּי וְקַנִּיאוּ בֵּיהּ פְּלִשְׁתָּאֵי.  כו,טו וְכָל בֵּירֵי דַּחֲפַרוּ עַבְדֵי אֲבוּהִי בְּיוֹמֵי אַבְרָהָם אֲבוּהִי טָמוּנִין פְּלִשְׁתָּאֵי וּמְלוֹנִין עַפְרָא.  כו,טז וַאֲמַר אֲבִימֶלֶךְ לְיִצְחָק:  אִיזֵיל מֵעִמַּנָא אֲרֵי תְּקֵיפְתְּ מִנַּנָא לַחְדָּא.  כו,יז וַאֲזַל מִתַּמָּן יִצְחָק וּשְׁרָא בְּנַחְלָא דִּגְרָר וִיתֵיב תַּמָּן.  כו,יח וְתָב יִצְחָק וַחֲפַר יָת בֵּירֵי דְּמַיָּא דַּחֲפַרוּ בְּיוֹמֵי אַבְרָהָם אֲבוּהִי וְטָמוּנִין פְּלִשְׁתָּאֵי בָּתַר דְּמִית אַבְרָהָם וּקְרָא לְהוֹן שְׁמָהָן כִּשְׁמָהָן דַּהֲוָה קָרֵי לְהוֹן אֲבוּהִי.  כו,יט וַחֲפַרוּ עַבְדֵי יִצְחָק בְּנַחְלָא וְאַשְׁכַּחוּ תַמָּן בֵּיר דְּמַיִין נָבְעִין.  כו,כ וּנְצוֹ רָעֲוָתָא דִּגְרָר עִם רָעֲוָתָא דְּיִצְחָק לְמֵימַר דִּילַנָא מַיָּא וּקְרָא שְׁמַהּ דְּבֵירָא עֵשֶׂק אֲרֵי אִתְעַסַּקוּ עִמֵּיהּ.  כו,כא וַחֲפַרוּ בֵּיר אֻחְרִי וּנְצוֹ אַף עֲלַהּ וּקְרָא שְׁמַהּ שִׂטְנָה.  כו,כב וְאִסְתַּלַּק מִתַּמָּן וַחֲפַר בֵּיר אֻחְרִי וְלָא נְצוֹ עֲלַהּ וּקְרָא שְׁמַהּ רְחוֹבוֹת וַאֲמַר אֲרֵי כְעַן אַפְתִּי יְיָ לַנָא וְנִפּוֹשׁ בְּאַרְעָא.  כו,כג וּסְלֵיק מִתַּמָּן לִבְאֵר שָׁבַע.  כו,כד וְאִתְגְּלִי לֵיהּ יְיָ בְּלֵילְיָא הַהוּא וַאֲמַר אֲנָא אֱלָהֵיהּ דְּאַבְרָהָם אֲבוּךְ לָא תִדְחַל אֲרֵי בְּסַעֲדָךְ מֵימְרִי וַאֲבָרְכִנָּךְ וְאַסְגֵּי יָת בְּנָךְ בְּדִיל אַבְרָהָם עַבְדִּי.  כו,כה וּבְנָא תַמָּן מַדְבְּחָא וְצַלִּי בִּשְׁמָא דַּייָ וּפַרְסֵיהּ תַּמָּן לְמַשְׁכְּנֵיהּ וּכְרוֹ תַמָּן עַבְדֵי יִצְחָק בֵּירָא.  כו,כו וַאֲבִימֶלֶךְ אֲתָא לְוָתֵיהּ מִגְּרָר וְסִיעַת מֵרָחֲמוֹהִי וּפִיכוֹל רַב חֵילֵיהּ.  כו,כז וַאֲמַר לְהוֹן יִצְחָק מָדֵין אֲתֵיתוֹן לְוָתִי וְאַתּוּן סְנֵיתוֹן יָתִי וְשַׁלַּחְתּוּנִי מִלְּוָתְכוֹן.  כו,כח וַאֲמַרוּ מִחְזָא חֲזֵינָא אֲרֵי הֲוָה מֵימְרָא דַּייָ בְּסַעֲדָךְ וַאֲמַרְנָא תִּתְקַיַּם כְּעַן מוֹמָתָא דַּהֲוָת בֵּין אֲבָהָתַנָא בֵּינַנָא וּבֵינָךְ וְנִגְזַר קְיָם עִמָּךְ.  כו,כט אִם תַּעֲבֵיד עִמַּנָא בִּישָׁא כְּמָא דְּלָא אַנְזֵיקְנָךְ וּכְמָא דַּעֲבַדְנָא עִמָּךְ לְחוֹד טָב וְשַׁלַּחְנָךְ בִּשְׁלָם אַתְּ כְּעַן בְּרִיכָא דַּייָ.  כו,ל וַעֲבַד לְהוֹן מִשְׁתְּיָא וַאֲכַלוּ וּשְׁתִיאוּ.  כו,לא וְאַקְדִּימוּ בְּצַפְרָא וְקַיִּימוּ גְּבַר לַאֲחוּהִי וְשַׁלְּחִנּוּן יִצְחָק וַאֲזַלוּ מִלְּוָתֵיהּ בִּשְׁלָם.  כו,לב וַהֲוָה בְּיוֹמָא הַהוּא וַאֲתוֹ עַבְדֵי יִצְחָק וְחַוִּיאוּ לֵיהּ עַל עֵיסַק בֵּירָא דַּחֲפַרוּ וַאֲמַרוּ לֵיהּ אַשְׁכַּחְנָא מַיָּא.  כו,לג וּקְרָא יָתַהּ שִׁבְעָה עַל כֵּין שְׁמַהּ דְּקַרְתָּא בְּאֵר שֶׁבַע עַד יוֹמָא הָדֵין.  {ס}

כו,לד וַהֲוָה עֵשָׂו בַּר אַרְבְּעִין שְׁנִין וּנְסֵיב אִתְּתָא יָת יְהוּדִית בַּת בְּאֵרִי חִתָּאָה וְיָת בָּשְׂמַת בַּת אֵילוֹן חִתָּאָה.  כו,לה וַהֲוַאָה מְסָרְבָן וּמַרְגְּזָן עַל מֵימַר יִצְחָק וְרִבְקָה.  {ס}

כז,א וַהֲוָה כַּד סִיב יִצְחָק וּכְהַיָא עֵינוֹהִי מִלְּמִחְזֵי וּקְרָא יָת עֵשָׂו בְּרֵיהּ רַבָּא וַאֲמַר לֵיהּ בְּרִי וַאֲמַר לֵיהּ הָאֲנָא.  כז,ב וַאֲמַר הָא כְעַן סֵיבִית לֵית אֲנָא יָדַע יוֹם מוֹתִי.  כז,ג וּכְעַן סַב כְּעַן זֵינָךְ סֵיפָךְ וְקַשְׁתָּךְ וּפוֹק לְחַקְלָא וְצוּד לִי צֵידָא.  כז,ד וַעֲבֵיד לִי תַּבְשִׁילִין כְּמָא דִּרְחֵימִית וְאַעֵיל לִי וְאֵיכוֹל:  בְּדִיל דִּתְבָרְכִנָּךְ נַפְשִׁי עַד לָא אֲמוּת.  כז,ה וְרִבְקָה שְׁמַעַת כַּד מַלֵּיל יִצְחָק עִם עֵשָׂו בְּרֵיהּ וַאֲזַל עֵשָׂו לְחַקְלָא לִמְצָד צֵידָא לְאֵיתָאָה.  כז,ו וְרִבְקָה אֲמַרַת לְיַעֲקוֹב בְּרַהּ לְמֵימַר:  הָא שְׁמַעִית מִן אֲבוּךְ מְמַלֵּיל עִם עֵשָׂו אֲחוּךְ לְמֵימַר.  כז,ז אֵיתַא לִי צֵידָא וַעֲבֵיד לִי תַּבְשִׁילִין וְאֵיכוֹל וַאֲבָרְכִנָּךְ קֳדָם יְיָ קֳדָם מוֹתִי.  כז,ח וּכְעַן בְּרִי קַבֵּיל מִנִּי לְמָא דַּאֲנָא מְפַקְּדָא יָתָךְ.  כז,ט אִיזֵיל כְּעַן לְעָנָא וְסַב לִי מִתַּמָּן תְּרֵין גְּדָיֵי עִזִּין טָבִין וְאַעֲבֵיד יָתְהוֹן תַּבְשִׁילִין לַאֲבוּךְ כְּמָא דְּרָחֵים.  כז,י וְתַעֵיל לַאֲבוּךְ וְיֵיכוֹל בְּדִיל דִּיבָרְכִנָּךְ קֳדָם מוֹתֵיהּ.  כז,יא וַאֲמַר יַעֲקוֹב לְרִבְקָה אִמֵּיהּ:  הָא עֵשָׂו אֲחִי גְּבַר סַעֲרָן וַאֲנָא גְּבַר שְׁעִיעַ.  כז,יב מָאִם יְמוּשִׁנַּנִי אַבָּא וְאֵיהֵי בְעֵינוֹהִי כְּמִתְלָעַב וְאַיְתִי עָלַי לְוָטִין וְלָא בִּרְכָן.  כז,יג וַאֲמַרַת לֵיהּ אִמֵּיהּ עֲלַי אִתְאֲמַר בִּנְבוּאָה דְּלָא יֵיתוֹן לְוָטַיָּא עֲלָךְ בְּרִי בְּרַם קַבֵּיל מִנִּי וְאִיזֵיל סַב לִי.  כז,יד וַאֲזַל וּנְסֵיב וְאַיְתִי לְאִמֵּיהּ וַעֲבַדַת אִמֵּיהּ תַּבְשִׁילִין כְּמָא דְּרָחֵים אֲבוּהִי.  כז,טו וּנְסֵיבַת רִבְקָה יָת לְבוּשֵׁי עֵשָׂו בְּרַהּ רַבָּא דָּכְיָתָא דְּעִמַּהּ בְּבֵיתָא וְאַלְבֵּישַׁת יָת יַעֲקוֹב בְּרַהּ זְעֵירָא.  כז,טז וְיָת מַשְׁכֵּי דִּגְדֵי בְנֵי עִזֵּי אַלְבֵּישַׁת עַל יְדוֹהִי וְעַל שְׁעִיעוּת צַוְרֵיהּ.  כז,יז וִיהַבַת יָת תַּבְשִׁילַיָּא וְיָת לַחְמָא דַּעֲבַדַת בִּידָא דְּיַעֲקוֹב בְּרַהּ.  כז,יח וְעָאל לְוָת אֲבוּהִי וַאֲמַר אַבָּא וַאֲמַר הָאֲנָא מַאן אַתְּ בְּרִי.  כז,יט וַאֲמַר יַעֲקוֹב לַאֲבוּהִי אֲנָא עֵשָׂו בֻּכְרָךְ עֲבַדִית כְּמָא דְּמַלֵּילְתָּא עִמִּי קוּם כְּעַן אִסְתְּחַר וֶאֱכוֹל מִצֵּידִי בְּדִיל דִּתְבָרְכִנַּנִי נַפְשָׁךְ.  כז,כ וַאֲמַר יִצְחָק לִבְרֵיהּ מָא דֵין אוֹחִיתָא לְאַשְׁכָּחָא בְּרִי וַאֲמַר אֲרֵי זָמֵין יְיָ אֱלָהָךְ קֳדָמָי.  כז,כא וַאֲמַר יִצְחָק לְיַעֲקוֹב קְרַב כְּעַן וַאֲמוּשִׁנָּךְ בְּרִי:  הֲאַתְּ דֵּין בְּרִי עֵשָׂו אִם לָא.  כז,כב וּקְרֵיב יַעֲקוֹב לְוָת יִצְחָק אֲבוּהִי וּמָשֵׁיהּ וַאֲמַר קָלָא קָלֵיהּ דְּיַעֲקוֹב וִידַיָּא יְדֵי עֵשָׂו.  כז,כג וְלָא אִשְׁתְּמוֹדְעֵיהּ אֲרֵי הֲוַאָה יְדוֹהִי כִּידֵי עֵשָׂו אֲחוּהִי סַעֲרָנְיָן וּבָרְכֵיהּ.  כז,כד וַאֲמַר אַתְּ דֵּין בְּרִי עֵשָׂו וַאֲמַר אֲנָא.  כז,כה וַאֲמַר קָרֵיב לִי וְאֵיכוֹל מִצֵּידָא דִּבְרִי בְּדִיל דִּתְבָרְכִנָּךְ נַפְשִׁי וְקָרֵיב לֵיהּ וַאֲכַל וְאַעֵיל לֵיהּ חַמְרָא וּשְׁתִי.  כז,כו וַאֲמַר לֵיהּ יִצְחָק אֲבוּהִי:  קְרַב כְּעַן וְשַׁק לִי בְּרִי.  כז,כז וּקְרֵיב וְנַשֵּׁיק לֵיהּ וַאֲרִיחַ יָת רֵיחַ לְבוּשׁוֹהִי וּבָרְכֵיהּ וַאֲמַר חֲזִי רֵיחָא דִּבְרִי כְּרֵיחַ חַקְלָא דְּבָרְכֵיהּ יְיָ.  כז,כח וְיִתֵּין לָךְ יְיָ מִטַּלָּא דִּשְׁמַיָּא וּמִטּוּבָא דְּאַרְעָא וְסַגְיוּת עֲבוּר וַחֲמַר.  כז,כט יִפְלְחוּנָּךְ עַמְמִין וְיִשְׁתַּעְבְּדָן לָךְ מַלְכְוָן הֱוִי רָב לַאֲחָךְ וְיִסְגְּדוּן לָךְ בְּנֵי אִמָּךְ לִיטָךְ יְהוֹן לִיטִין וּבְרִיכָךְ יְהוֹן בְּרִיכִין.  כז,ל וַהֲוָה כַּד שֵׁיצִי יִצְחָק לְבָרָכָא יָת יַעֲקוֹב וַהֲוָה בְּרַם מִפָּק נְפַק יַעֲקוֹב מִן קֳדָם יִצְחָק אֲבוּהִי וְעֵשָׂו אֲחוּהִי עָאל מִצֵּידֵיהּ.  כז,לא וַעֲבַד אַף הוּא תַּבְשִׁילִין וְאַעֵיל לַאֲבוּהִי וַאֲמַר לַאֲבוּהִי יְקוּם אַבָּא וְיֵיכוֹל מִצֵּידָא דִּבְרֵיהּ בְּדִיל דִּתְבָרְכִנַּנִי נַפְשָׁךְ.  כז,לב וַאֲמַר לֵיהּ יִצְחָק אֲבוּהִי מַאן אַתְּ וַאֲמַר אֲנָא בְּרָךְ בֻּכְרָךְ עֵשָׂו.  כז,לג וּתְוַהּ יִצְחָק תִּוְהָא רַבָּא עַד לַחְדָּא וַאֲמַר מַאן הוּא דֵּיכִי דְּצָד צֵידָא וְאַעֵיל לִי וַאֲכַלִית מִכּוֹלָא עַד לָא תֵיעוֹל וּבָרֵיכְתֵּיהּ אַף בְּרִיךְ יְהֵי.  כז,לד כַּד שְׁמַע עֵשָׂו יָת פִּתְגָמֵי אֲבוּהִי וּצְוַח צִוְחָא רַבָּא וּמָרִירָא עַד לַחְדָּא וַאֲמַר לַאֲבוּהִי בָּרֵיכְנִי אַף לִי אַבָּא.  כז,לה וַאֲמַר עָאל אֲחוּךְ בְּחָכְמָא וְקַבֵּיל בִּרְכְתָךְ.  כז,לו וַאֲמַר יָאוּת קְרָא שְׁמֵיהּ יַעֲקוֹב וְחַכְמַנִי דְּנָן תַּרְתֵּין זִמְנִין יָת בְּכֵירוּתִי נְסֵיב וְהָא כְעַן קַבֵּיל בִּרְכְתִי וַאֲמַר הֲלָא שְׁבַקְתְּ לִי בִּרְכָא.  כז,לז וַאֲתֵיב יִצְחָק וַאֲמַר לְעֵשָׂו הָא רָב שַׁוִּיתֵיהּ עִלָּוָךְ וְיָת כָּל אֲחוֹהִי יְהַבִית לֵיהּ לְעַבְדִּין וּבַעֲבוּר וּבַחֲמַר סְעַדְתֵּיהּ וְלָךְ כְּעַן מָא אַעֲבֵיד בְּרִי.  כז,לח וַאֲמַר עֵשָׂו לַאֲבוּהִי הֲבִרְכְתָא חֲדָא הִיא לָךְ אַבָּא בָּרֵיכְנִי אַף לִי אַבָּא וַאֲרֵים עֵשָׂו קָלֵיהּ וּבְכָא.  כז,לט וַאֲתֵיב יִצְחָק אֲבוּהִי וַאֲמַר לֵיהּ:  הָא מִטּוּבָא דְּאַרְעָא יְהֵי מוֹתְבָךְ וּמִטַּלָּא דִּשְׁמַיָּא מִלְּעֵילָא.  כז,מ וְעַל חַרְבָּךְ תֵּיחֵי וְיָת אֲחוּךְ תִּפְלַח וִיהֵי כַּד יִעְבְּרוּן בְּנוֹהִי עַל פִּתְגָמֵי אוֹרָיְתָא וְתַעְדֵּי נִירֵיהּ מֵעַל צַוְרָךְ.  כז,מא וּנְטַר עֵשָׂו דְּבָבוּ לְיַעֲקוֹב עַל בִּרְכְתָא דְּבָרְכֵיהּ אֲבוּהִי וַאֲמַר עֵשָׂו בְּלִבֵּיהּ יִקְרְבוּן יוֹמֵי אֶבְלֵיהּ דְּאַבָּא וְאֶקְטוֹל יָת יַעֲקוֹב אֲחִי.  כז,מב וְאִתְחַוַּא לְרִבְקָה יָת פִּתְגָמֵי עֵשָׂו בְּרַהּ רַבָּא וּשְׁלַחַת וּקְרָת לְיַעֲקוֹב בְּרַהּ זְעֵירָא וַאֲמַרַת לֵיהּ הָא עֵשָׂו אֲחוּךְ כָּמֵין לָךְ לְמִקְטְלָךְ.  כז,מג וּכְעַן בְּרִי קַבֵּיל מִנִּי וְקוּם אִיזֵיל לָךְ לְוָת לָבָן אֲחִי לְחָרָן.  כז,מד וְתִתֵּיב עִמֵּיהּ יוֹמִין זְעֵירִין עַד דִּתְתוּב חִמְתָּא דַּאֲחוּךְ.  כז,מה עַד דִּיתוּב רֻגְזָא דַּאֲחוּךְ מִנָּךְ וְיִתְנְשֵׁי יָת דַּעֲבַדְתְּ לֵיהּ וְאֶשְׁלַח וְאֶדְבְּרִנָּךְ מִתַּמָּן לְמָא אֶתְכּוּל אַף תַּרְוֵיכוֹן יוֹמָא חַד.  כז,מו וַאֲמַרַת רִבְקָה לְיִצְחָק עַקִית בְּחַיַּי מִן קֳדָם בְּנָת חִתָּאָה אִם נָסֵיב יַעֲקוֹב אִתְּתָא מִבְּנָת חִתָּאָה כְּאִלֵּין מִבְּנָת אַרְעָא לְמָא לִי חַיִּין.  כח,א וּקְרָא יִצְחָק לְיַעֲקוֹב וּבָרֵיךְ יָתֵיהּ וּפַקְּדֵיהּ וַאֲמַר לֵיהּ לָא תִסַּב אִתְּתָא מִבְּנָת כְּנָעַן.  כח,ב קוּם אִיזֵיל לְפַדַּן דַּאֲרָם לְבֵית בְּתוּאֵל אֲבוּהָא דְּאִמָּךְ וְסַב לָךְ מִתַּמָּן אִתְּתָא מִבְּנָת לָבָן אֲחוּהָא דְּאִמָּךְ.  כח,ג וְאֵל שַׁדַּי יְבָרֵיךְ יָתָךְ וְיַפְּשִׁנָּךְ וְיַסְגֵּינָךְ וּתְהֵי לְכִנְשָׁת שִׁבְטִין.  כח,ד וְיִתֵּין לָךְ יָת בִּרְכְתָא דְּאַבְרָהָם לָךְ וְלִבְנָךְ עִמָּךְ לְמֵירְתָךְ יָת אֲרַע תּוֹתָבוּתָךְ דִּיהַב יְיָ לְאַבְרָהָם.  כח,ה וּשְׁלַח יִצְחָק יָת יַעֲקוֹב וַאֲזַל לְפַדַּן דַּאֲרָם לְוָת לָבָן בַּר בְּתוּאֵל אֲרַמָּאָה אֲחוּהָא דְּרִבְקָה אִמֵּיהּ דְּיַעֲקוֹב וְעֵשָׂו.  כח,ו וַחֲזָא עֵשָׂו אֲרֵי בָרֵיךְ יִצְחָק יָת יַעֲקוֹב וְשַׁלַּח יָתֵיהּ לְפַדַּן דַּאֲרָם לְמִסַּב לֵיהּ מִתַּמָּן אִתְּתָא:  בִּדְבָרֵיךְ יָתֵיהּ וּפַקֵּיד עֲלוֹהִי לְמֵימַר לָא תִסַּב אִתְּתָא מִבְּנָת כְּנָעַן.  כח,ז וְקַבֵּיל יַעֲקוֹב מִן אֲבוּהִי וּמִן אִמֵּיהּ וַאֲזַל לְפַדַּן דַּאֲרָם.  כח,ח וַחֲזָא עֵשָׂו אֲרֵי בִּישָׁן בְּנָת כְּנָעַן בְּעֵינֵי יִצְחָק אֲבוּהִי.  כח,ט וַאֲזַל עֵשָׂו לְוָת יִשְׁמָעֵאל וּנְסֵיב יָת מָחֲלַת בַּת יִשְׁמָעֵאל בַּר אַבְרָהָם אֲחָתֵיהּ דִּנְבָיוֹת עַל נְשׁוֹהִי לֵיהּ לְאִתּוּ.  {ס}

כח,י וּנְפַק יַעֲקוֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַאֲזַל לְחָרָן.  כח,יא וְעָרַע בְּאַתְרָא וּבָת תַּמָּן אֲרֵי עָאל שִׁמְשָׁא וּנְסֵיב מֵאַבְנֵי אַתְרָא וְשַׁוִּי אִיסָדוֹהִי וּשְׁכֵיב בְּאַתְרָא הַהוּא.  כח,יב וַחֲלַם וְהָא סֻלְמָא נְעִיץ בְּאַרְעָא וְרֵישֵׁיהּ מָטֵי עַד צֵית שְׁמַיָּא וְהָא מַלְאֲכַיָּא דַּייָ סָלְקִין וְנָחֲתִין בֵּיהּ.  כח,יג וְהָא יְקָרָא דַּייָ מְעַתַּד עִלָּווֹהִי וַאֲמַר אֲנָא יְיָ אֱלָהֵיהּ דְּאַבְרָהָם אֲבוּךְ וֵאלָהֵיהּ דְּיִצְחָק אַרְעָא דְּאַתְּ שָׁכֵיב עֲלַהּ לָךְ אֶתְּנִנַּהּ וְלִבְנָךְ.  כח,יד וִיהוֹן בְּנָךְ סַגִּיאִין כְּעַפְרָא דְּאַרְעָא וְתִתַּקַּף לְמַעְרְבָא וּלְמַדְנְחָא וּלְצִפּוּנָא וּלְדָרוֹמָא וְיִתְבָּרְכוּן בְּדִילָךְ כָּל זַרְעֲיָת אַרְעָא וּבְדִיל בְּנָךְ.  כח,טו וְהָא מֵימְרִי בְּסַעֲדָךְ וְאַטְּרִנָּךְ בְּכֹל אֲתַר דִּתְהָךְ וַאֲתִיבִנָּךְ לְאַרְעָא הָדָא:  אֲרֵי לָא אֶשְׁבְּקִנָּךְ עַד דְּאַעֲבֵיד יָת דְּמַלֵּילִית לָךְ.  כח,טז וְאִתְּעַר יַעֲקוֹב מִשִּׁינְתֵיהּ וַאֲמַר בְּקֻשְׁטָא יְקָרָא דַּייָ שְׁרִי בְּאַתְרָא הָדֵין וַאֲנָא לָא הֲוֵיתִי יָדַע.  כח,יז וּדְחֵיל וַאֲמַר מָא דְּחִילוּ אַתְרָא הָדֵין:  לֵית דֵּין אֲתַר הִדְיוֹט אֱלָהֵין אֲתַר דְּרַעֲוָא בֵּיהּ מִן קֳדָם יְיָ וְדֵין תְּרַע קֳבֵיל שְׁמַיָּא.  כח,יח וְאַקְדֵּים יַעֲקוֹב בְּצַפְרָא וּנְסֵיב יָת אַבְנָא דְּשַׁוִּי אִיסָדוֹהִי וְשַׁוִּי יָתַהּ קָמָא וַאֲרֵיק מִשְׁחָא עַל רֵישַׁהּ.  כח,יט וּקְרָא יָת שְׁמֵיהּ דְּאַתְרָא הַהוּא בֵּית אֵל וּבְרַם לוּז שְׁמַהּ דְּקַרְתָּא מִלְּקַדְמִין.  כח,כ וְקַיֵּים יַעֲקוֹב קְיָם לְמֵימַר:  אִם יְהֵי מֵימְרָא דַּייָ בְּסַעֲדִי וְיִטְּרִנַּנִי בְּאוֹרְחָא הָדָא דַּאֲנָא אָזֵיל וְיִתֵּין לִי לְחֵים לְמֵיכַל וּכְסוּ לְמִלְבַּשׁ.  כח,כא וַאֲתוּב בִּשְׁלָם לְבֵית אַבָּא וִיהֵי מֵימְרָא דַּייָ לִי לֶאֱלָהּ.  כח,כב וְאַבְנָא הָדָא דְּשַׁוִּיתִי קָמָא תְּהֵי דְּאֵיהֵי פָלַח עֲלַהּ קֳדָם יְיָ וְכֹל דְּתִתֵּין לִי חַד מִן עַסְרָא אַפְרְשִׁנֵּיהּ קֳדָמָךְ.  כט,א וּנְטַל יַעֲקוֹב רַגְלוֹהִי וַאֲזַל לַאֲרַע בְּנֵי מַדְנְחָא.  כט,ב וַחֲזָא וְהָא בֵירָא בְחַקְלָא וְהָא תַמָּן תְּלָתָא עֶדְרִין דְּעָן רְבִיעִין עֲלַהּ אֲרֵי מִן בֵּירָא הַהִיא מַשְׁקַן עֶדְרַיָּא וְאַבְנָא רַבְּתָא עַל פֻּמָּא דְּבֵירָא.  כט,ג וּמִתְכַּנְשִׁין לְתַמָּן כָּל עֶדְרַיָּא וּמְגַנְדְּרִין יָת אַבְנָא מֵעַל פֻּמָּא דְּבֵירָא וּמַשְׁקַן יָת עָנָא וּמְתִיבִין יָת אַבְנָא עַל פֻּמָּא דְּבֵירָא לְאַתְרַהּ.  כט,ד וַאֲמַר לְהוֹן יַעֲקוֹב אַחַי מְנָן אַתּוּן וַאֲמַרוּ מֵחָרָן אֲנַחְנָא.  כט,ה וַאֲמַר לְהוֹן הַיְדַעְתּוּן יָת לָבָן בַּר נָחוֹר וַאֲמַרוּ יָדְעִין.  כט,ו וַאֲמַר לְהוֹן הַשְׁלָם לֵיהּ וַאֲמַרוּ שְׁלָם וְהָא רָחֵל בְּרַתֵּיהּ אָתְיָא עִם עָנָא.  כט,ז וַאֲמַר הָא עוֹד יוֹמָא סַגִּי לָא עִדָּן לְמִכְנַשׁ בְּעִיר אַשְׁקוֹ עָנָא וְאִיזִילוּ רְעוֹ.  כט,ח וַאֲמַרוּ לָא נִכּוֹל עַד דְּיִתְכַּנְשׁוּן כָּל עֶדְרַיָּא וִיגַנְדְּרוּן יָת אַבְנָא מֵעַל פֻּמָּא דְּבֵירָא וְנַשְׁקֵי עָנָא.  כט,ט עַד דְּהוּא מְמַלֵּיל עִמְּהוֹן וְרָחֵל אֲתָת עִם עָנָא דִּלְאֲבוּהָא אֲרֵי רָעִיתָא הִיא.  כט,י וַהֲוָה כַּד חֲזָא יַעֲקוֹב יָת רָחֵל בַּת לָבָן אֲחוּהָא דְּאִמֵּיהּ וְיָת עָנָא דְּלָבָן אֲחוּהָא דְּאִמֵּיהּ וּקְרֵיב יַעֲקוֹב וְגַנְדַּר יָת אַבְנָא מֵעַל פֻּמָּא דְּבֵירָא וְאַשְׁקִי יָת עָנָא דְּלָבָן אֲחוּהָא דְּאִמֵּיהּ.  כט,יא וְנַשֵּׁיק יַעֲקוֹב לְרָחֵל וַאֲרֵים יָת קָלֵיהּ וּבְכָא.  כט,יב וְחַוִּי יַעֲקוֹב לְרָחֵל אֲרֵי בַּר אֲחָת אֲבוּהָא הוּא וַאֲרֵי בַּר רִבְקָה הוּא וּרְהַטַת וְחַוִּיאַת לַאֲבוּהָא.  כט,יג וַהֲוָה כַּד שְׁמַע לָבָן יָת שֵׁימַע יַעֲקוֹב בַּר אֲחָתֵיהּ וּרְהַט לְקַדָּמוּתֵיהּ וְגָפֵיף לֵיהּ וְנַשֵּׁיק לֵיהּ וְאַעֲלֵיהּ לְבֵיתֵיהּ וְאִשְׁתַּעִי לְלָבָן יָת כָּל פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין.  כט,יד וַאֲמַר לֵיהּ לָבָן בְּרַם קָרִיבִי וּבִסְרִי אַתְּ וִיתֵיב עִמֵּיהּ יְרַח יוֹמִין.  כט,טו וַאֲמַר לָבָן לְיַעֲקוֹב הֲמִדַּאֲחִי אַתְּ וְתִפְלְחִנַּנִי מַגָּן חַו לִי מָא אַגְרָךְ.  כט,טז וּלְלָבָן תַּרְתֵּין בְּנָן:  שׁוֹם רַבְּתָא לֵאָה וְשׁוֹם זְעֵירְתָא רָחֵל.  כט,יז וְעֵינֵי לֵאָה יָאֲיָן וְרָחֵל הֲוָת שַׁפִּירָא בְּרֵיוָא וְיָאֲיָא בְּחֶזְוָא.  כט,יח וּרְחֵים יַעֲקוֹב יָת רָחֵל וַאֲמַר אֶפְלְחִנָּךְ שְׁבַע שְׁנִין בְּרָחֵל בְּרַתָּךְ זְעֵירְתָא.  כט,יט וַאֲמַר לָבָן טָב דְּאֶתֵּין יָתַהּ לָךְ מִדְּאֶתֵּין יָתַהּ לִגְבַר אָחֳרָן תִּיב עִמִּי.  כט,כ וּפְלַח יַעֲקוֹב בְּרָחֵל שְׁבַע שְׁנִין וַהֲווֹ בְּעֵינוֹהִי כְּיוֹמִין זְעֵירִין בִּדְרָחֵים יָתַהּ.  כט,כא וַאֲמַר יַעֲקוֹב לְלָבָן הַב יָת אִתְּתִי אֲרֵי שְׁלִימוּ יוֹמֵי פֻּלְחָנִי וְאֵיעוֹל לְוָתַהּ.  כט,כב וּכְנַשׁ לָבָן יָת כָּל אֲנָשֵׁי אַתְרָא וַעֲבַד מִשְׁתְּיָא.  כט,כג וַהֲוָה בְרַמְשָׁא וּדְבַר יָת לֵאָה בְּרַתֵּיהּ וְאַעֵיל יָתַהּ לְוָתֵיהּ וְעָאל לְוָתַהּ.  כט,כד וִיהַב לָבָן לַהּ יָת זִלְפָּה אַמְתֵּיהּ לְלֵאָה בְרַתֵּיהּ לְאַמְהוּ.  כט,כה וַהֲוָה בְּצַפְרָא וְהָא הִיא לֵאָה וַאֲמַר לְלָבָן מָא דָא עֲבַדְתְּ לִי הֲלָא בְרָחֵל פְּלַחִית עִמָּךְ וּלְמָא שַׁקַּרְתְּ בִּי.  כט,כו וַאֲמַר לָבָן לָא מִתְעֲבֵיד כֵּין בְּאַתְרַנָא לְמִתַּן זְעֵירְתָא קֳדָם רַבְּתָא.  כט,כז אַשְׁלֵים שְׁבוּעֲתָא דְּדָא וְנִתֵּין לָךְ אַף יָת דָּא בְּפֻלְחָנָא דְּתִפְלַח עִמִּי עוֹד שְׁבַע שְׁנִין אָחֳרָנְיָן.  כט,כח וַעֲבַד יַעֲקוֹב כֵּין וְאַשְׁלֵים שְׁבוּעֲתָא דְּדָא וִיהַב לֵיהּ יָת רָחֵל בְּרַתֵּיהּ לֵיהּ לְאִתּוּ.  כט,כט וִיהַב לָבָן לְרָחֵל בְּרַתֵּיהּ יָת בִּלְהָה אַמְתֵּיהּ לַהּ לְאַמְהוּ.  כט,ל וְעָאל אַף לְוָת רָחֵל וּרְחֵים אַף יָת רָחֵל מִלֵּאָה וּפְלַח עִמֵּיהּ עוֹד שְׁבַע שְׁנִין אָחֳרָנְיָן.  כט,לא וַחֲזָא יְיָ אֲרֵי סְנוּאֲתָא לֵאָה וִיהַב לַהּ עִדּוּי וְרָחֵל עַקְרָא.  כט,לב וְעַדִּיאַת לֵאָה וִילֵידַת בַּר וּקְרָת שְׁמֵיהּ רְאוּבֵן:  אֲרֵי אֲמַרַת אֲרֵי גְלֵי קֳדָם יְיָ עֻלְבָּנִי אֲרֵי כְעַן יִרְחֲמִנַּנִי בַּעְלִי.  כט,לג וְעַדִּיאַת עוֹד וִילֵידַת בַּר וַאֲמַרַת אֲרֵי שְׁמִיעַ קֳדָם יְיָ אֲרֵי סְנוּאֲתָא אֲנָא וִיהַב לִי אַף יָת דֵּין וּקְרָת שְׁמֵיהּ שִׁמְעוֹן.  כט,לד וְעַדִּיאַת עוֹד וִילֵידַת בַּר וַאֲמַרַת הָדָא זִמְנָא יִתְחַבַּר לִי בַּעְלִי אֲרֵי יְלֵידִית לֵיהּ תְּלָתָא בְנִין עַל כֵּין קְרָא שְׁמֵיהּ לֵוִי.  כט,לה וְעַדִּיאַת עוֹד וִילֵידַת בַּר וַאֲמַרַת הָדָא זִמְנָא אוֹדֵי קֳדָם יְיָ עַל כֵּין קְרָת שְׁמֵיהּ יְהוּדָה וְקַמַת מִלְּמֵילַד.  ל,א וַחֲזָת רָחֵל אֲרֵי לָא יְלֵידַת לְיַעֲקוֹב וְקַנִּיאַת רָחֵל בַּאֲחָתַהּ וַאֲמַרַת לְיַעֲקוֹב הַב לִי בְנִין וְאִם לָא מָיְתָא אֲנָא.  ל,ב וּתְקֵיף רֻגְזָא דְּיַעֲקוֹב בְּרָחֵל וַאֲמַר הֲמִנִּי אַתְּ בָּעְיָא הֲלָא מִן קֳדָם יְיָ תִּבְעַן דִּמְנַע מִנִּיךְ וַלְדָּא דִּמְעֵי.  ל,ג וַאֲמַרת הָא אַמְתִּי בִלְהָה עוֹל לְוָתַהּ תְּלִיד וַאֲנָא אֲרַבֵּי וְאֶתְבְּנֵי אַף אֲנָא מִנַּהּ.  ל,ד וִיהַבַת לֵיהּ יָת בִּלְהָה אַמְתַּהּ לְאִתּוּ וְעָאל לְוָתַהּ יַעֲקוֹב.  ל,ה וְעַדִּיאַת בִּלְהָה וִילֵידַת לְיַעֲקוֹב בַּר.  ל,ו וַאֲמַרַת רָחֵל דָּנַנִּי יְיָ וְאַף קַבֵּיל צְלוֹתִי וִיהַב לִי בַּר עַל כֵּין קְרָת שְׁמֵיהּ דָּן.  ל,ז וְעַדִּיאַת עוֹד וִילֵידַת בִּלְהָה אַמְתַּהּ דְּרָחֵל:  בַּר תִּנְיָן לְיַעֲקוֹב.  ל,ח וַאֲמַרַת רָחֵל קַבֵּיל בָּעוּתִי יְיָ בְּאִתְחַנָּנוּתִי בִּצְלוֹתִי חַמֵּידִית דִּיהֵי לִי וְלַד כַּאֲחָתִי אַף אִתְיְהִיב לִי וּקְרָת שְׁמֵיהּ נַפְתָּלִי.  ל,ט וַחֲזָת לֵאָה אֲרֵי קַמַת מִלְּמֵילַד וּדְבַרַת יָת זִלְפָּה אַמְתַּהּ וִיהַבַת יָתַהּ לְיַעֲקוֹב לְאִתּוּ.  ל,י וִילֵידַת זִלְפָּה אַמְתַּהּ דְּלֵאָה לְיַעֲקוֹב בַּר.  ל,יא וַאֲמַרַת לֵאָה אֲתָא גָד וּקְרָת יָת שְׁמֵיהּ גָּד.  ל,יב וִילֵידַת זִלְפָּה אַמְתַּהּ דְּלֵאָה בַּר תִּנְיָן לְיַעֲקוֹב.  ל,יג וַאֲמַרַת לֵאָה תֻּשְׁבְּחָא הֲוָת לִי אֲרֵי בְּכֵין יְשַׁבְּחוּנַּנִי נְשַׁיָּא וּקְרָת יָת שְׁמֵיהּ אָשֵׁר.  ל,יד וַאֲזַל רְאוּבֵן בְּיוֹמֵי חֲצַד חִטִּין וְאַשְׁכַּח יַבְרוּחִין בְּחַקְלָא וְאַיְתִי יָתְהוֹן לְלֵאָה אִמֵּיהּ וַאֲמַרַת רָחֵל לְלֵאָה הֲבִי כְעַן לִי מִיַּבְרוּחֵי דִּבְרִיךְ.  ל,טו וַאֲמַרַת לַהּ הַזְעֵיר דִּדְבַרְתְּ יָת בַּעְלִי וּלְמִסַּב אַף יָת יַבְרוּחֵי דִּבְרִי וַאֲמַרַת רָחֵל בְּכֵין יִשְׁכּוֹב עִמִּיךְ בְּלֵילְיָא חֲלָף יַבְרוּחֵי דִּבְרִיךְ.  ל,טז וְעָאל יַעֲקוֹב מִן חַקְלָא בְּרַמְשָׁא וּנְפַקַת לֵאָה לְקַדָּמוּתֵיהּ וַאֲמַרַת לְוָתִי תֵיעוֹל אֲרֵי מֵיגָר אֲגַרְתָּךְ בְּיַבְרוּחֵי דִּבְרִי וּשְׁכֵיב עִמַּהּ בְּלֵילְיָא הוּא.  ל,יז וְקַבֵּיל יְיָ צְלוֹתַהּ דְּלֵאָה וְעַדִּיאַת וִילֵידַת לְיַעֲקוֹב בַּר חֲמִישָׁאי.  ל,יח וַאֲמַרַת לֵאָה יְהַב יְיָ אַגְרִי דִּיהַבִית אַמְתִּי לְבַעְלִי וּקְרָת שְׁמֵיהּ יִשָּׂשכָר.  ל,יט וְעַדִּיאַת עוֹד לֵאָה וִילֵידַת בַּר שְׁתִיתַאי לְיַעֲקוֹב.  ל,כ וַאֲמַרַת לֵאָה יְהַב יְיָ יָתֵיהּ לִי חוּלָק טָב הָדָא זִמְנָא יְהֵי מְדוֹרֵיהּ דְּבַעְלִי לְוָתִי אֲרֵי יְלֵידִית לֵיהּ שִׁתָּא בְנִין וּקְרָת יָת שְׁמֵיהּ זְבוּלוּן.  ל,כא וּבָתַר כֵּין יְלֵידַת בְּרַתָּא וּקְרָת יָת שְׁמַהּ דִּינָה.  ל,כב וְעָאל דֻּכְרָנַהּ דְּרָחֵל קֳדָם יְיָ וְקַבֵּיל צְלוֹתַהּ יְיָ וִיהַב לַהּ עִדּוּי.  ל,כג וְעַדִּיאַת וִילֵידַת בַּר וַאֲמַרַת כְּנַשׁ יְיָ יָת חִסּוּדָי.  ל,כד וּקְרָת יָת שְׁמֵיהּ יוֹסֵף לְמֵימַר:  יוֹסֵיף יְיָ לִי בַּר אָחֳרָן.  ל,כה וַהֲוָה כַּד יְלֵידַת רָחֵל יָת יוֹסֵף וַאֲמַר יַעֲקוֹב לְלָבָן שַׁלְּחַנִי וַאֲהָךְ לְאַתְרִי וּלְאַרְעִי.  ל,כו הַב יָת נְשַׁי וְיָת בְּנַי דִּפְלַחִית יָתָךְ בְּהוֹן וְאֵיזֵיל:  אֲרֵי אַתְּ יְדַעְתְּ יָת פֻּלְחָנִי דִפְלַחְתָּךְ.  ל,כז וַאֲמַר לֵיהּ לָבָן אִם כְּעַן אַשְׁכַּחִית רַחֲמִין בְּעֵינָךְ נַסִּיתִי וּבָרְכַנִי יְיָ בְּדִילָךְ.  ל,כח וַאֲמַר:  פָּרֵישׁ אַגְרָךְ עֲלַי וְאֶתֵּין.  ל,כט וַאֲמַר לֵיהּ אַתְּ יְדַעְתְּ יָת דִּפְלַחְתָּךְ וְיָת דַּהֲוָה בְּעִירָךְ עִמִּי.  ל,ל אֲרֵי זְעֵיר דַּהֲוָה לָךְ קֳדָמַי וּתְקֵיף לִסְגֵּי וּבָרֵיךְ יְיָ יָתָךְ בְּדִילִי וּכְעַן אִמַּתִּי אַעֲבֵיד אַף אֲנָא לְבֵיתִי.  ל,לא וַאֲמַר מָא אֶתֵּין לָךְ וַאֲמַר יַעֲקוֹב לָא תִתֵּין לִי מִדָּעַם אִם תַּעֲבֵיד לִי פִּתְגָמָא הָדֵין אֲתוּב אֶרְעֵי עָנָךְ אֶטַּר.  ל,לב אֶעְבַּר בְּכָל עָנָךְ יוֹמָא דֵין אַעְדִּי מִתַּמָּן כָּל אִמַּר נְמוֹר וּרְקוֹעַ וְכָל אִמַּר שְׁחוֹם בְּאִמְּרַיָּא וּנְמוֹר וּרְקוֹעַ בְּעִזַּיָּא וִיהֵי אַגְרִי.  ל,לג וְתַסְהֵיד עֲלַי זְכוּתִי בְּיוֹם מְחַר אֲרֵי תֵיעוֹל עַל אַגְרִי קֳדָמָךְ:  כֹּל דְּלָיְתוֹהִי נְמוֹר וּרְקוֹעַ בְּעִזַּיָּא וּשְׁחוֹם בְּאִמְּרַיָּא גָּנוֹבָא הוּא עִמִּי.  ל,לד וַאֲמַר לָבָן בְּרַם:  לְוֵי יְהֵי כְפִתְגָמָךְ.  ל,לה וְאַעְדִּי בְּיוֹמָא הַהוּא יָת תֵּישַׁיָּא רְגוֹלַיָּא וּרְקוֹעַיָּא וְיָת כָּל עִזַּיָּא נְמוֹרָתָא וּרְקוֹעָתָא כֹּל דְּחִיוָר בֵּיהּ וְכָל דִּשְׁחוֹם בְּאִמְּרַיָּא וִיהַב בְּיַד בְּנוֹהִי.  ל,לו וְשַׁוִּי מַהְלַךְ תְּלָתָא יוֹמִין בֵּינוֹהִי וּבֵין יַעֲקוֹב וְיַעֲקוֹב רָעֵי יָת עָנָא דְּלָבָן דְּאִשְׁתְּאַרָא.  ל,לז וּנְסֵיב לֵיהּ יַעֲקוֹב חֻטְרִין דִּלְבַן רַטִּיבִין וּדְלוּז וְדִדְלוּב וְקַלֵּיף בְּהוֹן קַלְפִין חִיוָרִין קִלּוּף חִיוָר דְּעַל חֻטְרַיָּא.  ל,לח וְדַעֵיץ יָת חֻטְרַיָּא דְּקַלֵּיף בְּרָטַיָּא אֲתַר בֵּית שִׁקְיָא דְּמַיָּא אֲתַר דְּאָתְיָן עָנָא לְמִשְׁתֵּי לְקִבְלְהוֹן דְּעָנָא וּמִתְיַחֲמָן בְּמֵיתֵיהוֹן לְמִשְׁתֵּי.  ל,לט וְאִתְיַחֲמָא עָנָא בְּחֻטְרַיָּא וִילִידָן עָנָא רְגוֹלִין נְמוֹרִין וּרְקוֹעִין.  ל,מ וְאִמְּרַיָּא אַפְרֵישׁ יַעֲקוֹב וִיהַב בְּרֵישׁ עָנָא כָּל דִּרְגוֹל וְכָל דִּשְׁחוֹם בְּעָנָא דְּלָבָן וְשַׁוִּי לֵיהּ עֶדְרִין בִּלְחוֹדוֹהִי וְלָא עָרֵיבִנּוּן עִם עָנָא דְּלָבָן.  ל,מא וְהָוֵי בְּכָל עִדָּן דְּמִתְיַחֲמָן עָנָא מְבַכְּרָתָא וּמְשַׁוֵּי יַעֲקוֹב יָת חֻטְרַיָּא לְעֵינֵי עָנָא בְּרָטַיָּא לְיַחָמוּתְהוֹן בְּחֻטְרַיָּא.  ל,מב וּבְלַקִּישׁוּת עָנָא לָא מְשַׁוֵּי וְהָוַן לַקִּישַׁיָּא לְלָבָן וּבַכִּירַיָּא לְיַעֲקוֹב.  ל,מג וּתְקֵיף גֻּבְרָא לַחְדָּא לַחְדָּא וַהֲווֹ לֵיהּ עָן סַגִּיאָן וְאַמְהָן וְעַבְדִּין וְגַמְלִין וּחְמָרִין.  לא,א וּשְׁמַע יָת פִּתְגָמֵי בְּנֵי לָבָן דְּאָמְרִין נְסֵיב יַעֲקוֹב יָת כָּל דִּלְאֲבוּנָא וּמִדִּלְאֲבוּנָא קְנָא יָת כָּל נִכְסַיָּא הָאִלֵּין.  לא,ב וַחֲזָא יַעֲקוֹב יָת סְבַר אַפֵּי לָבָן וְהָא לֵיתִנּוּן עִמֵּיהּ כְּמֵאֶתְמָלִי וּמִדְּקַמּוֹהִי.  לא,ג וַאֲמַר יְיָ לְיַעֲקוֹב תּוּב לַאֲרַע אֲבָהָתָךְ וּלְיַלָּדוּתָךְ וִיהֵי מֵימְרִי בְּסַעֲדָךְ.  לא,ד וּשְׁלַח יַעֲקוֹב וּקְרָא לְרָחֵל וּלְלֵאָה לְחַקְלָא לְוָת עָנֵיהּ.  לא,ה וַאֲמַר לְהוֹן חָזֵי אֲנָא יָת סְבַר אַפֵּי אֲבוּכוֹן אֲרֵי לֵיתִנּוּן עִמִּי כְּמֵאֶתְמָלִי וּמִדְּקַמּוֹהִי וֵאלָהֵיהּ דְּאַבָּא הֲוָה בְּסַעֲדִי.  לא,ו וְאַתִּין יְדַעְתִּין:  אֲרֵי בְּכָל חֵילִי פְּלַחִית יָת אֲבוּכוֹן.  לא,ז וַאֲבוּכוֹן שַׁקַּר בִּי וְאַשְׁנִי יָת אַגְרִי עֲסַר זִמְנִין וְלָא שַׁבְקֵיהּ יְיָ לְאַבְאָשָׁא עִמִּי.  לא,ח אִם כְּדֵין הֲוָה אָמַר נְמוֹרִין יְהֵי אַגְרָךְ וִילִידָן כָּל עָנָא נְמוֹרִין וְאִם כְּדֵין הֲוָה אָמַר רְגוֹלִין יְהֵי אַגְרָךְ וִילִידָן כָּל עָנָא רְגוֹלִין.  לא,ט וְאַפְרֵישׁ יְיָ מִן בְּעִירָא דַּאֲבוּכוֹן וִיהַב לִי.  לא,י וַהֲוָה בְּעִדָּן דְּאִתְיַחֲמָא עָנָא וּזְקַפִית עֵינַי וַחֲזֵית בְּחֶלְמָא וְהָא תֵישַׁיָּא דְּסָלְקִין עַל עָנָא רְגוֹלִין נְמוֹרִין וּפַצִּיחִין.  לא,יא וַאֲמַר לִי מַלְאֲכָא דַּייָ בְּחֶלְמָא יַעֲקוֹב וַאֲמַרִית הָאֲנָא.  לא,יב וַאֲמַר זְקוֹף כְּעַן עֵינָךְ וַחְזִי כָּל תֵּישַׁיָּא דְּסָלְקִין עַל עָנָא רְגוֹלִין נְמוֹרִין וּפַצִּיחִין:  אֲרֵי גְּלֵי קֳדָמַי יָת כָּל דְּלָבָן עָבֵיד לָךְ.  לא,יג אֲנָא אֱלָהָא דְּאִתְגְּלִיתִי עֲלָךְ בְּבֵית אֵל דִּמְשַׁחְתָּא תַמָּן קָמָא דְּקַיֵּימְתָּא קֳדָמַי תַּמָּן קְיָם כְּעַן קוּם פּוֹק מִן אַרְעָא הָדָא וְתוּב לַאֲרַע יַלָּדוּתָךְ.  לא,יד וַאֲתֵיבַת רָחֵל וְלֵאָה וַאֲמַרָא לֵיהּ:  הַעוֹד לַנָא חוּלָק וְאַחְסָנָא בְּבֵית אֲבוּנָא.  לא,טו הֲלָא נֻכְרָאָן אִתְחֲשַׁבְנָא לֵיהּ אֲרֵי זַבְּנַנָא וַאֲכַל אַף מֵיכָל יָת כַּסְפַּנָא.  לא,טז אֲרֵי כָל עֻתְרָא דְּאַפְרֵישׁ יְיָ מֵאֲבוּנָא דִּילַנָא הוּא וְדִבְנַנָא וּכְעַן כֹּל דַּאֲמַר יְיָ לָךְ עֲבֵיד.  לא,יז וְקָם יַעֲקוֹב וּנְטַל יָת בְּנוֹהִי וְיָת נְשׁוֹהִי עַל גַּמְלַיָּא.  לא,יח וְדַבַּר יָת כָּל גֵּיתוֹהִי וְיָת כָּל קִנְיָנֵיהּ דִּקְנָא גֵּיתוֹהִי וְקִנְיָנֵיהּ דִּקְנָא בְּפַדַּן אֲרָם:  לְמֵיתֵי לְוָת יִצְחָק אֲבוּהִי לְאַרְעָא דִּכְנָעַן.  לא,יט וְלָבָן אֲזַל לְמִגַּז יָת עָנֵיהּ וּנְסֵיבַת רָחֵל יָת צַלְמָנַיָּא דִּלְאֲבוּהָא.  לא,כ וְכַסִּי יַעֲקוֹב מִן לָבָן אֲרַמָּאָה עַל דְּלָא חַוִּי לֵיהּ אֲרֵי אָזֵיל הוּא.  לא,כא וַאֲזַל הוּא וְכָל דְּלֵיהּ וְקָם וַעֲבַר יָת פְּרָת וְשַׁוִּי יָת אַפּוֹהִי לְטוּרָא דְּגִלְעָד.  לא,כב וְאִתְחַוַּא לְלָבָן בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה:  אֲרֵי אֲזַל יַעֲקוֹב.  לא,כג וּדְבַר יָת אֲחוֹהִי עִמֵּיהּ וּרְדַף בָּתְרוֹהִי מַהְלַךְ שִׁבְעָא יוֹמִין וְאַדְבֵּיק יָתֵיהּ בְּטוּרָא דְּגִלְעָד.  לא,כד וַאֲתָא מֵימַר מִן קֳדָם יְיָ לְוָת לָבָן אֲרַמָּאָה בְּחֶלְמָא דְּלֵילְיָא וַאֲמַר לֵיהּ אִסְתְּמַר לָךְ דִּלְמָא תְמַלֵּיל עִם יַעֲקוֹב מִטָּב עַד בִּישׁ.  לא,כה וְאַדְבֵּיק לָבָן יָת יַעֲקוֹב וְיַעֲקוֹב פְּרַס יָת מַשְׁכְּנֵיהּ בְּטוּרָא וְלָבָן אַשְׁרִי יָת אֲחוֹהִי בְּטוּרָא דְּגִלְעָד.  לא,כו וַאֲמַר לָבָן לְיַעֲקוֹב מָא עֲבַדְתָּא וְכַסִּיתָא מִנִּי וְדַבַּרְתְּ יָת בְּנָתַי כְּשִׁבְיָת חֲרַב.  לא,כז לְמָא אִטְּמַרְתָּא לְמֵיזַל וְכַסִּיתָא מִנִּי וְלָא חַוֵּית לִי וְשַׁלַּחְתָּךְ פּוֹן בְּחֶדְוָא וּבְתֻשְׁבְּחָן בְּתֻפִּין וּבְכִנָּרִין.  לא,כח וְלָא שְׁבַקְתַּנִי לְנַשָּׁקָא לִבְנַי וְלִבְנָתָי כְּעַן אַסְכֵּילְתָּא לְמֶעֱבַד.  לא,כט אִית חֵילָא בִידִי לְמֶעֱבַד עִמְּכוֹן בִּישָׁא וֵאלָהָא דַּאֲבוּכוֹן בְּרַמְשָׁא אֲמַר לִי לְמֵימַר אִסְתְּמַר לָךְ מִלְּמַלָּלָא עִם יַעֲקוֹב מִטָּב עַד בִּישׁ.  לא,ל וּכְעַן מֵיזָל אֲזַלְתָּא אֲרֵי חַמָּדָא חַמֵּידְתָּא לְבֵית אֲבוּךְ לְמָא נְסֵיבְתָּא יָת דַּחְלָתִי.  לא,לא וַאֲתֵיב יַעֲקוֹב וַאֲמַר לְלָבָן:  אֲרֵי דְּחֵילִית אֲרֵי אֲמַרִית דִּלְמָא תֵינוֹס יָת בְּנָתָךְ מִנִּי.  לא,לב אֲתַר דְּתַשְׁכַּח יָת דַּחְלָתָךְ לָא יִתְקַיַּם קֳדָם אֲחַנָא אִשְׁתְּמוֹדַע לָךְ מָא דְּעִמִּי וְסַב לָךְ וְלָא יְדַע יַעֲקוֹב אֲרֵי רָחֵל נְסֵיבַתְנוּן.  לא,לג וְעָאל לָבָן בְּמַשְׁכְּנָא דְּיַעֲקוֹב וּבְמַשְׁכְּנָא דְּלֵאָה וּבְמַשְׁכְּנָא דְּתַרְתֵּין לְחֵינָתָא וְלָא אַשְׁכַּח וּנְפַק מִמַּשְׁכְּנָא דְּלֵאָה וְעָאל בְּמַשְׁכְּנָא דְּרָחֵל.  לא,לד וְרָחֵל נְסֵיבַת יָת צַלְמָנַיָּא וְשַׁוִּיאַתְנוּן בַּעֲבִיטָא דְּגַמְלָא וִיתֵיבַת עֲלֵיהוֹן וּמַשֵּׁישׁ לָבָן יָת כָּל מַשְׁכְּנָא וְלָא אַשְׁכַּח.  לא,לה וַאֲמַרַת לַאֲבוּהָא לָא יִתְקַף בְּעֵינֵי רִבּוֹנִי אֲרֵי לָא אִכּוֹל לִמְקָם מִן קֳדָמָךְ אֲרֵי אוֹרַח נְשִׁין לִי וּבְלַשׁ וְלָא אַשְׁכַּח יָת צַלְמָנַיָּא.  לא,לו וּתְקֵיף לְיַעֲקוֹב וּנְצָא עִם לָבָן וַאֲתֵיב יַעֲקוֹב וַאֲמַר לְלָבָן מָא חוֹבִי מָא סֻרְחָנִי אֲרֵי רְדַפְתָּא בָּתְרָי.  לא,לז אֲרֵי מַשֵּׁישְׁתָּא יָת כָּל מָנַי מָא אַשְׁכַּחְתָּא מִכֹּל מָנֵי בֵיתָךְ שַׁו הָכָא קֳדָם אֲחַי וַאֲחָךְ וְיוֹכְחוּן בֵּין תַּרְוַנָא.  לא,לח דְּנָן עַסְרִין שְׁנִין אֲנָא עִמָּךְ רַחְלָךְ וְעִזָּךְ לָא אַתְכִּילוּ וְדִכְרֵי עָנָךְ לָא אֲכַלִית.  לא,לט דִּתְבִירָא לָא אֵיתִיתִי לָךְ דַּהֲוָת שָׁגְיָא מִמִּנְיָנָא מִנִּי אַתְּ בָּעֵי לַהּ נְטַרִית בִּימָמָא וּנְטַרִית בְּלֵילְיָא.  לא,מ הֲוֵיתִי בִּימָמָא אַכְלַנִי שַׁרְבָּא וּגְלִידָא נְחַת עֲלַי בְּלֵילְיָא וְנַדַת שִׁינְתִי מֵעֵינָי.  לא,מא דְּנָן לִי עַסְרִין שְׁנִין בְּבֵיתָךְ פְּלַחְתָּךְ אַרְבַּע עַסְרֵי שְׁנִין בְּתַרְתֵּין בְּנָתָךְ וְשֵׁית שְׁנִין בְּעָנָךְ וְאַשְׁנִיתָא יָת אַגְרִי עֲסַר זִמְנִין.  לא,מב אִלּוּ לָא פוֹן אֱלָהֵיהּ דְּאַבָּא אֱלָהֵיהּ דְּאַבְרָהָם וּדְדָחֵיל לֵיהּ יִצְחָק הֲוָה בְּסַעֲדִי אֲרֵי כְעַן רֵיקָן שַׁלַּחְתָּנִי יָת עַמְלִי וְיָת לֵיאוּת יְדַי גְּלֵי קֳדָם יְיָ וְאוֹכַח בְּרַמְשָׁא.  לא,מג וַאֲתֵיב לָבָן וַאֲמַר לְיַעֲקוֹב בְּנָתָא בְּנָתַי וּבְנַיָּא בְּנַי וְעָנָא עָנִי וְכֹל דְּאַתְּ חָזֵי דִּילִי הוּא וְלִבְנָתַי מָא אַעֲבֵיד לְאִלֵּין יוֹמָא דֵין אוֹ לִבְנֵיהוֹן דִּילִידָא.  לא,מד וּכְעֲן אֵיתַא נִגְזַר קְיָם אֲנָא וְאַתְּ וִיהֵי לְסָהִיד בֵּינָא וּבֵינָךְ.  לא,מה וּנְסֵיב יַעֲקוֹב אַבְנָא וְזַקְפַהּ קָמָא.  לא,מו וַאֲמַר יַעֲקוֹב לַאֲחוֹהִי לְקוּטוּ אַבְנִין וּנְסִיבוּ אַבְנִין וַעֲבַדוּ דְּגוֹרָא וַאֲכַלוּ תַמָּן עַל דְּגוֹרָא.  לא,מז וּקְרָא לֵיהּ לָבָן יְגַר סָהֲדוּתָא וְיַעֲקוֹב קְרָא לֵיהּ גַּלְעֵד.  לא,מח וַאֲמַר לָבָן דְּגוֹרָא הָדֵין סָהִיד בֵּינָא וּבֵינָךְ יוֹמָא דֵין עַל כֵּין קְרָא שְׁמֵיהּ גַּלְעֵד.  לא,מט וְסָכוּתָא דַּאֲמַר יִיסַךְ מֵימְרָא דַּייָ בֵּינָא וּבֵינָךְ:  אֲרֵי נִתְכַּסֵּי גְּבַר מֵחַבְרֵיהּ.  לא,נ אִם תְּעַנֵּי יָת בְּנָתַי וְאִם תִּסַּב נְשִׁין עַל בְּנָתַי לֵית אֲנָשׁ עִמַּנָא חֲזִי מֵימְרָא דַּייָ סָהִיד בֵּינָא וּבֵינָךְ.  לא,נא וַאֲמַר לָבָן לְיַעֲקוֹב:  הָא דְּגוֹרָא הָדֵין וְהָא קָמְתָא דַּאֲקֵימִית בֵּינָא וּבֵינָךְ.  לא,נב סָהִיד דְּגוֹרָא הָדֵין וְסָהֲדָא קָמְתָא:  אִם אֲנָא לָא אֶעְבַּר לְוָתָךְ יָת דְּגוֹרָא הָדֵין וְאִם אַתְּ לָא תִעְבַּר לְוָתִי יָת דְּגוֹרָא הָדֵין וְיָת קָמְתָא הָדָא לְבִישׁוּ.  לא,נג אֱלָהֵיהּ דְּאַבְרָהָם וֵאלָהֵיהּ דְּנָחוֹר יְדִינוּן בֵּינַנָא אֱלָהָא דַּאֲבוּהוֹן וְקַיֵּים יַעֲקוֹב בִּדְדָחֵיל לֵיהּ אֲבוּהִי יִצְחָק.  לא,נד וּנְכַס יַעֲקוֹב נִכְסְתָא בְּטוּרָא וּקְרָא לַאֲחוֹהִי לְמֵיכַל לַחְמָא וַאֲכַלוּ לַחְמָא וּבָתוּ בְּטוּרָא.  לב,א וְאַקְדֵּים לָבָן בְּצַפְרָא וְנַשֵּׁיק לִבְנוֹהִי וְלִבְנָתֵיהּ וּבָרֵיךְ יָתְהוֹן וַאֲזַל וְתָב לָבָן לְאַתְרֵיהּ.  לב,ב וְיַעֲקוֹב אֲזַל לְאוֹרְחֵיהּ וְעָרַעוּ בֵיהּ מַלְאֲכַיָּא דַּייָ.  לב,ג וַאֲמַר יַעֲקוֹב כַּד חֲזָנוּן מַשְׁרִי מִן קֳדָם יְיָ דָּא וּקְרָא שְׁמֵיהּ דְּאַתְרָא הַהוּא מַחֲנָיִם.  {פ}

לב,ד וּשְׁלַח יַעֲקוֹב אִזְגַּדִּין קֳדָמוֹהִי לְוָת עֵשָׂו אֲחוּהִי לְאַרְעָא דְּשֵׂעִיר לְחַקְלֵי אֱדוֹם.  לב,ה וּפַקֵּיד יָתְהוֹן לְמֵימַר כְּדֵין תֵּימְרוּן לְרִבּוֹנִי לְעֵשָׂו:  כִּדְנָן אֲמַר עַבְדָּךְ יַעֲקוֹב עִם לָבָן דַּרִית וְאוֹחַרִית עַד כְּעַן.  לב,ו וַהֲווֹ לִי תּוֹרִין וּחְמָרִין עָן וְעַבְדִּין וְאַמְהָן וּשְׁלַחִית לְחַוָּאָה לְרִבּוֹנִי לְאַשְׁכָּחָא רַחֲמִין בְּעֵינָךְ.  לב,ז וְתָבוּ אִזְגַּדַּיָּא לְוָת יַעֲקוֹב לְמֵימַר:  אֲתֵינָא לְוָת אֲחוּךְ לְוָת עֵשָׂו וְאַף אָתֵי לְקַדָּמוּתָךְ וְאַרְבַּע מְאָה גֻּבְרָא עִמֵּיהּ.  לב,ח וּדְחֵיל יַעֲקוֹב לַחְדָּא וְעַקַת לֵיהּ וּפַלֵּיג יָת עַמָּא דְּעִמֵּיהּ וְיָת עָנָא וְיָת תּוֹרֵי וְגַמְלַיָּא לְתַרְתֵּין מַשְׁרְיָן.  לב,ט וַאֲמַר אִם יֵיתֵי עֵשָׂו לְמַשְׁרִיתָא חֲדָא וְיִמְחֵינַהּ וּתְהֵי מַשְׁרִיתָא דְּתִשְׁתְּאַר לְשֵׁיזָבָא.  לב,י וַאֲמַר יַעֲקוֹב אֱלָהֵיהּ דְּאַבָּא אַבְרָהָם וֵאלָהֵיהּ דְּאַבָּא יִצְחָק:  יְיָ דַּאֲמַר לִי תּוּב לְאַרְעָךְ וּלְיַלָּדוּתָךְ וְאוֹטֵיב עִמָּךְ.  לב,יא זְעֵירָן זָכְוָתִי מִכֹּל חִסְדִּין וּמִכָּל טָבְוָן דַּעֲבַדְתְּ עִם עַבְדָּךְ:  אֲרֵי יְחִידַאי עֲבַרִית יָת יַרְדְּנָא הָדֵין וּכְעַן הֲוֵיתִי לְתַרְתֵּין מַשְׁרְיָן.  לב,יב שֵׁיזֵיבְנִי כְעַן מִיְּדָא דַּאֲחִי מִיְּדָא דְּעֵשָׂו:  אֲרֵי דָּחֵיל אֲנָא מִנֵּיהּ דִּלְמָא יֵיתֵי וְיִמְחֵינַנִי אִמָּא עַל בְּנַיָּא.  לב,יג וְאַתְּ אֲמַרְתְּ אוֹטָבָא אוֹטֵיב עִמָּךְ וַאֲשַׁוֵּי יָת בְּנָךְ סַגִּיאִין כְּחָלָא דְּיַמָּא דְּלָא יִתְמְנוֹן מִסְּגֵי.  לב,יד וּבָת תַּמָּן בְּלֵילְיָא הַהוּא וּנְסֵיב מִן דְּאַיְתִי בִּידֵיהּ תִּקְרֻבְתָּא לְעֵשָׂו אֲחוּהִי.  לב,טו עִזֵּי מָאתַן וְתֵישַׁיָּא עַסְרִין רַחְלֵי מָאתַן וְדִכְרֵי עַסְרִין.  לב,טז גַּמְלֵי מֵינְקָתָא וּבְנֵיהוֹן תְּלָתִין תּוֹרָתָא אַרְבְּעִין וְתוֹרֵי עַסְרָא אֲתָנָן עַסְרִין וְעִלֵּי עַסְרָא.  לב,יז וִיהַב בְּיַד עַבְדּוֹהִי עֶדְרָא עֶדְרָא בִּלְחוֹדוֹהִי וַאֲמַר לְעַבְדּוֹהִי עֵיבַרוּ קֳדָמַי וְרַוְחָא תְשַׁוּוֹן בֵּין עֶדְרָא וּבֵין עֶדְרָא.  לב,יח וּפַקֵּיד יָת קַדְמָאָה לְמֵימַר:  אֲרֵי יְעָרְעִנָּךְ עֵשָׂו אֲחִי וְיִשְׁאֲלִנָּךְ לְמֵימַר דְּמַאן אַתְּ וּלְאָן אַתְּ אָזֵיל וּדְמַאן אִלֵּין דִּקְדָמָךְ.  לב,יט וְתֵימַר דְּעַבְדָּךְ דְּיַעֲקוֹב תִּקְרֻבְתָּא הִיא דִּמְשַׁלְחָא לְרִבּוֹנִי לְעֵשָׂו וְהָא אַף הוּא אָתֵי בָּתְרַנָא.  לב,כ וּפַקֵּיד אַף יָת תִּנְיָנָא אַף יָת תְּלִיתָאָה אַף יָת כָּל דְּאָזְלִין בָּתַר עֶדְרַיָּא לְמֵימַר:  כְּפִתְגָמָא הָדֵין תְּמַלְּלוּן עִם עֵשָׂו כַּד תַּשְׁכְּחוּן יָתֵיהּ.  לב,כא וְתֵימְרוּן אַף הָא עַבְדָּךְ יַעֲקוֹב אָתֵי בָּתְרַנָא:  אֲרֵי אֲמַר אֲנִיחִנֵּיהּ לְרֻגְזֵיהּ בְּתִקְרֻבְתָּא דְּאָזְלָא קֳדָמַי וּבָתַר כֵּין אֶחְזֵי אַפּוֹהִי מָאִם יִסַּב אַפָּי.  לב,כב וַעֲבַרַת תִּקְרֻבְתָּא עַל אַפּוֹהִי וְהוּא בָּת בְּלֵילְיָא הַהוּא בְּמַשְׁרִיתָא.  לב,כג וְקָם בְּלֵילְיָא הוּא וּדְבַר יָת תַּרְתֵּין נְשׁוֹהִי וְיָת תַּרְתֵּין לְחֵינָתֵיהּ וְיָת חַד עֲסַר בְּנוֹהִי וַעֲבַר יָת מַעֲבַר יֻבְקָא.  לב,כד וּדְבַרִנּוּן וְאַעְבְּרִנּוּן יָת נַחְלָא וְאַעְבַּר יָת דְּלֵיהּ.  לב,כה וְאִשְׁתְּאַר יַעֲקוֹב בִּלְחוֹדוֹהִי וְאִשְׁתַּדַּל גֻּבְרָא עִמֵּיהּ עַד דִּסְלֵיק צַפְרָא.  לב,כו וַחֲזָא אֲרֵי לָא יְכֵיל לֵיהּ וּקְרֵיב בִּפְתֵי יִרְכֵּיהּ וְזָע פְּתֵי יִרְכָּא דְּיַעֲקוֹב בְּאִשְׁתַּדָּלוּתֵיהּ עִמֵּיהּ.  לב,כז וַאֲמַר שַׁלְּחַנִי אֲרֵי סְלֵיק צַפְרָא וַאֲמַר לָא אֲשַׁלְּחִנָּךְ אֱלָהֵין בָּרֵיכְתָּנִי.  לב,כח וַאֲמַר לֵיהּ מַאן שְׁמָךְ וַאֲמַר יַעֲקוֹב.  לב,כט וַאֲמַר לָא יַעֲקוֹב יִתְאֲמַר עוֹד שְׁמָךְ אֱלָהֵין יִשְׂרָאֵל:  אֲרֵי רָב אַתְּ קֳדָם יְיָ וְעִם גֻּבְרַיָּא וִיכֵילְתָּא.  לב,ל וּשְׁאֵיל יַעֲקוֹב וַאֲמַר חַו כְּעַן שְׁמָךְ וַאֲמַר לְמָא דְנָן אַתְּ שָׁאֵיל לִשְׁמִי וּבָרֵיךְ יָתֵיהּ תַּמָּן.  לב,לא וּקְרָא יַעֲקוֹב שְׁמֵיהּ דְּאַתְרָא פְּנִיאֵל:  אֲרֵי חֲזֵיתִי מַלְאֲכָא דַּייָ אַפִּין בְּאַפִּין וְאִשְׁתֵּיזַבַת נַפְשִׁי.  לב,לב וּדְנַח לֵיהּ שִׁמְשָׁא כַּד עֲבַר יָת פְּנוּאֵל וְהוּא מַטְלַע עַל יִרְכֵּיהּ.  לב,לג עַל כֵּין לָא אָכְלִין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יָת גִּידָא נַשְׁיָא דְּעַל פְּתֵי יִרְכָּא עַד יוֹמָא הָדֵין:  אֲרֵי קְרֵיב בִּפְתֵי יִרְכָּא דְּיַעֲקוֹב בְּגִידָא נַשְׁיָא.  לג,א וּזְקַף יַעֲקוֹב עֵינוֹהִי וַחֲזָא וְהָא עֵשָׂו אָתֵי וְעִמֵּיהּ אַרְבַּע מְאָה גֻּבְרָא וּפַלֵּיג יָת בְּנַיָּא עַל לֵאָה וְעַל רָחֵל וְעַל תַּרְתֵּין לְחֵינָתָא.  לג,ב וְשַׁוִּי יָת לְחֵינָתָא וְיָת בְּנֵיהוֹן קַדְמוּתָא וְיָת לֵאָה וּבְנַהָא בָּתְרָאִין וְיָת רָחֵל וְיָת יוֹסֵף בָּתְרָאִין.  לג,ג וְהוּא עֲבַר קֳדָמֵיהוֹן וּסְגֵיד עַל אַרְעָא שְׁבַע זִמְנִין עַד מִקְרְבֵיהּ לְוָת אֲחוּהִי.  לג,ד וּרְהַט עֵשָׂו לְקַדָּמוּתֵיהּ וְגַפְּפֵיהּ וּנְפַל עַל צַוְרֵיהּ וְנַשְּׁקֵיהּ וּבְכוֹ.  לג,ה וּזְקַף יָת עֵינוֹהִי וַחֲזָא יָת נְשַׁיָּא וְיָת בְּנַיָּא וַאֲמַר מַאן אִלֵּין לָךְ וַאֲמַר בְּנַיָּא דְּחָן יְיָ יָת עַבְדָּךְ.  לג,ו וּקְרִיבָא לְחֵינָתָא אִנִּין וּבְנֵיהוֹן וּסְגִידָא.  לג,ז וּקְרֵיבַת אַף לֵאָה וּבְנַהָא וּסְגִידוּ וּבָתַר כֵּין קְרֵיב יוֹסֵף וְרָחֵל וּסְגִידוּ.  לג,ח וַאֲמַר מָא לָךְ כָּל מַשְׁרִיתָא הָדָא דְּעָרַעִית וַאֲמַר לְאַשְׁכָּחָא רַחֲמִין בְּעֵינֵי רִבּוֹנִי.  לג,ט וַאֲמַר עֵשָׂו אִית לִי סַגִּי אֲחִי אַצְלַח בְּדִילָךְ.  לג,י וַאֲמַר יַעֲקוֹב בְּבָעוּ אִם כְּעַן אַשְׁכַּחִית רַחֲמִין בְּעֵינָךְ וּתְקַבֵּיל תִּקְרֻבְתִּי מִן יְדִי:  אֲרֵי עַל כֵּין חֲזֵיתִנּוּן לְאַפָּךְ כְּחֵיזוּ אַפֵּי רַבְרְבַיָּא וְאִתְרְעִית לִי.  לג,יא קַבֵּיל כְּעַן יָת תִּקְרֻבְתִּי דְּאִתֵּיתִיאַת לָךְ אֲרֵי רָחֵים עֲלַי יְיָ וַאֲרֵי אִית לִי כוֹלָא וְאַתְקֵיף בֵּיהּ וְקַבֵּיל.  לג,יב וַאֲמַר נִטּוֹל וּנְהָךְ וַאֲהָךְ לְקִבְלָךְ.  לג,יג וַאֲמַר לֵיהּ רִבּוֹנִי יָדַע אֲרֵי יָנְקַיָּא רַכִּיכִין וְעָנָא וְתוֹרֵי מֵינְקָתָא עֲלָי אִם אֶדְחוֹקִנּוּן יוֹמָא חַד וִימוּתוּן כָּל עָנָא.  לג,יד יִעְבַּר כְּעַן רִבּוֹנִי קֳדָם עַבְדֵּיהּ וַאֲנָא אֲדַבַּר בִּנְיָח לְרֶגֶל עֲבִידְתָא דִּקְדָמַי וּלְרֶגֶל יָנְקַיָּא עַד דְּאֵיתֵי לְוָת רִבּוֹנִי לְשֵׂעִיר.  לג,טו וַאֲמַר עֵשָׂו אֶשְׁבּוֹק כְּעַן עִמָּךְ מִן עַמָּא דְּעִמִּי וַאֲמַר לְמָא דְנָן אַשְׁכַּח רַחֲמִין בְּעֵינֵי רִבּוֹנִי.  לג,טז וְתָב בְּיוֹמָא הַהוּא עֵשָׂו לְאוֹרְחֵיהּ לְשֵׂעִיר.  לג,יז וְיַעֲקוֹב נְטַל לְסֻכּוֹת וּבְנָא לֵיהּ בֵּיתָא וְלִבְעִירֵיהּ עֲבַד מְטַלָּן עַל כֵּין קְרָא שְׁמֵיהּ דְּאַתְרָא סֻכּוֹת.  {ס}

לג,יח וַאֲתָא יַעֲקוֹב שְׁלִים לְקַרְתָּא דִּשְׁכֶם דִּבְאַרְעָא דִּכְנַעַן בְּמֵיתוֹהִי מִפַּדַּן אֲרָם וּשְׁרָא לָקֳבֵיל קַרְתָּא.  לג,יט וּזְבַן יָת אַחְסָנַת חַקְלָא דְּפַרְסֵיהּ תַּמָּן לְמַשְׁכְּנֵיהּ מִיַּד בְּנֵי חֲמוֹר אֲבוּהִי דִּשְׁכֶם בִּמְאָה חֻרְפָן.  לג,כ וַאֲקֵים תַּמָּן מַדְבְּחָא וּפְלַח עֲלוֹהִי קֳדָם אֵל אֱלָהָא דְּיִשְׂרָאֵל.  {ס}

לד,א וּנְפַקַת דִּינָה בַּת לֵאָה דִּילֵידַת לְיַעֲקוֹב לְמִחְזֵי בִּבְנָת אַרְעָא.  לד,ב וַחֲזָא יָתַהּ שְׁכֶם בַּר חֲמוֹר חִוָּאָה רַבָּא דְּאַרְעָא וּדְבַר יָתַהּ וּשְׁכֵיב יָתַהּ וְעַנְּיַהּ.  לד,ג וְאִתְרְעִיאַת נַפְשֵׁיהּ בְּדִינָה בַּת יַעֲקוֹב וּרְחֵים יָת עוּלֵימְתָא וּמַלִּי עַל לִבַּהּ דְּעוּלֵימְתָא.  לד,ד וַאֲמַר שְׁכֶם לַחֲמוֹר אֲבוּהִי לְמֵימַר:  סַב לִי יָת עוּלֵימְתָא הָדָא לְאִתּוּ.  לד,ה וְיַעֲקוֹב שְׁמַע אֲרֵי סַאֵיב יָת דִּינָה בְרַתֵּיהּ וּבְנוֹהִי הֲווֹ עִם גֵּיתוֹהִי בְּחַקְלָא וּשְׁתֵיק יַעֲקוֹב עַד מֵיתֵיהוֹן.  לד,ו וּנְפַק חֲמוֹר אֲבוּהִי דִּשְׁכֶם לְוָת יַעֲקוֹב לְמַלָּלָא עִמֵּיהּ.  לד,ז וּבְנֵי יַעֲקוֹב עָאלוּ מִן חַקְלָא כַּד שְׁמַעוּ וְאִתְנְסִיסוּ גֻּבְרַיָּא וּתְקֵיף לְהוֹן לַחְדָּא:  אֲרֵי קְלָנָא עֲבַד בְּיִשְׂרָאֵל לְמִשְׁכַּב יָת בַּת יַעֲקוֹב וְכֵין לָא כָשַׁר דְּיִתְעֲבֵיד.  לד,ח וּמַלֵּיל חֲמוֹר עִמְּהוֹן לְמֵימַר:  שְׁכֶם בְּרִי אִתְרְעִיאַת נַפְשֵׁיהּ בִּבְרַתְּכוֹן הַבוּ כְעַן יָתַהּ לֵיהּ לְאִתּוּ.  לד,ט וְאִתְחַתַּנוּ בַּנָא:  בְּנָתְכוֹן תִּתְּנוּן לַנָא וְיָת בְּנָתַנָא תִּסְּבוּן לְכוֹן.  לד,י וְעִמַּנָא תִּתְּבוּן וְאַרְעָא תְּהֵי קֳדָמֵיכוֹן תִּיבוּ וַעֲבִידוּ בַהּ סְחוֹרְתָא וְאַחְסִינוּ בַּהּ.  לד,יא וַאֲמַר שְׁכֶם לַאֲבוּהָא וּלְאַחַהָא אַשְׁכַּח רַחֲמִין בְּעֵינֵיכוֹן וּדְתֵימְרוּן לִי אֶתֵּין.  לד,יב אַסְגּוֹ עֲלַי לַחְדָּא מֻהְרִין וּמַתְּנָן וְאֶתֵּין כְּמָא דְּתֵימְרוּן לִי וְהַבוּ לִי יָת עוּלֵימְתָא לְאִתּוּ.  לד,יג וַאֲתִיבוּ בְנֵי יַעֲקוֹב יָת שְׁכֶם וְיָת חֲמוֹר אֲבוּהִי בְּחָכְמָא וּמַלִּילוּ:  דְּסַאֵיב יָת דִּינָה אֲחָתְהוֹן.  לד,יד וַאֲמַרוּ לְהוֹן לָא נִכּוֹל לְמֶעֱבַד פִּתְגָמָא הָדֵין לְמִתַּן יָת אֲחָתַנָא לִגְבַר דְּלֵיהּ עָרְלָה:  אֲרֵי חִסּוּדָא הִיא לַנָא.  לד,טו בְּרַם בְּדָא נִטְּפַס לְכוֹן:  אִם תְּהוֹן כְּוָתַנָא לְמִגְזַר לְכוֹן כָּל דְּכוּרָא.  לד,טז וְנִתֵּין יָת בְּנָתַנָא לְכוֹן וְיָת בְּנָתְכוֹן נִסַּב לַנָא וְנִתֵּיב עִמְּכוֹן וּנְהֵי לְעַמָּא חַד.  לד,יז וְאִם לָא תְקַבְּלוּן מִנַּנָא לְמִגְזַר וְנִדְבַּר יָת בְּרַתַּנָא וְנֵיזֵיל.  לד,יח וּשְׁפַרוּ פִתְגָמֵיהוֹן בְּעֵינֵי חֲמוֹר וּבְעֵינֵי שְׁכֶם בַּר חֲמוֹר.  לד,יט וְלָא אוֹחַר עוּלֵימָא לְמֶעֱבַד פִּתְגָמָא אֲרֵי אִתְרְעִי בְּבַת יַעֲקוֹב וְהוּא יַקִּיר מִכֹּל בֵּית אֲבוּהִי.  לד,כ וַאֲתָא חֲמוֹר וּשְׁכֶם בְּרֵיהּ לִתְרַע קַרְתְּהוֹן וּמַלִּילוּ עִם אֲנָשֵׁי קַרְתְּהוֹן לְמֵימַר.  לד,כא גֻּבְרַיָּא הָאִלֵּין שְׁלָם אִנּוּן עִמַּנָא וְיִתְּבוּן בְּאַרְעָא וְיַעְבְּדוּן בַּהּ סְחוֹרְתָא וְאַרְעָא הָא פַתְיוּת יְדִין קֳדָמֵיהוֹן יָת בְּנָתְהוֹן נִסַּב לַנָא לִנְשִׁין וְיָת בְּנָתַנָא נִתֵּין לְהוֹן.  לד,כב בְּרַם בְּדָא יִטַּפְסוּן לַנָא גֻּבְרַיָּא לְמִתַּב עִמַּנָא לְמִהְוֵי לְעַמָּא חַד:  בְּמִגְזַר לַנָא כָּל דְּכוּרָא כְּמָא דְּאִנּוּן גְּזִירִין.  לד,כג גֵּיתֵיהוֹן וְקִנְיָנְהוֹן וְכָל בְּעִירְהוֹן הֲלָא דִּילַנָא אִנּוּן בְּרַם נִטְּפַס לְהוֹן וְיִתְּבוּן עִמַּנָא.  לד,כד וְקַבִּילוּ מִן חֲמוֹר וּמִן שְׁכֶם בְּרֵיהּ כָּל נָפְקֵי תְּרַע קַרְתֵּיהּ וּגְזַרוּ כָּל דְּכוּרָא כָּל נָפְקֵי תְּרַע קַרְתֵּיהּ.  לד,כה וַהֲוָה בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה כַּד תְּקִיפוּ עֲלֵיהוֹן כֵּיבֵיהוֹן וּנְסִיבוּ תְּרֵין בְּנֵי יַעֲקוֹב שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי דִינָה גְּבַר חַרְבֵּיהּ וְעָאלוּ עַל קַרְתָּא דְּיָתְבָא לְרֻחְצָן וּקְטַלוּ כָּל דְּכוּרָא.  לד,כו וְיָת חֲמוֹר וְיָת שְׁכֶם בְּרֵיהּ קְטַלוּ לְפִתְגָם דְּחָרֶב וּדְבַרוּ יָת דִּינָה מִבֵּית שְׁכֶם וּנְפַקוּ.  לד,כז בְּנֵי יַעֲקוֹב עָאלוּ לְחַלָּצָא קְטִילַיָּא וּבַזוּ קַרְתָּא דְּסַאִיבוּ אֲחָתְהוֹן.  לד,כח יָת עָנְהוֹן וְיָת תּוֹרֵיהוֹן וְיָת חֲמָרֵיהוֹן וְיָת דִּבְקַרְתָּא וְיָת דִּבְחַקְלָא בַּזוּ.  לד,כט וְיָת כָּל נִכְסֵיהוֹן וְיָת כָּל טַפְלְהוֹן וְיָת נְשֵׁיהוֹן שְׁבוֹ וּבַזוּ וְיָת כָּל דִּבְבֵּיתָא.  לד,ל וַאֲמַר יַעֲקוֹב לְשִׁמְעוֹן וּלְלֵוִי עֲכַרְתּוּן יָתִי לְמִתַּן דְּבָבוּ בֵּינָא וּבֵין יָתֵיב אַרְעָא בִּכְנַעֲנָאָה וּבִפְרִזָּאָה וַאֲנָא עַם דְּמִנְיָן וְיִתְכַּנְשׁוּן עֲלַי וְיִמְחוֹנַנִי וְאֶשְׁתֵּיצֵי אֲנָא וַאֲנָשׁ בֵּיתִי.  לד,לא וַאֲמַרוּ:  הַכְּנָפְקַת בָּרָא יִתְעֲבֵיד לַאֲחָתַנָא.  {פ}

לה,א וַאֲמַר יְיָ לְיַעֲקוֹב קוּם סַק לְבֵית אֵל וְתִיב תַּמָּן וַעֲבֵיד תַּמָּן מַדְבַּח לְאֵל דְּאִתְגְּלִי לָךְ בְּמִעְרְקָךְ מִן קֳדָם עֵשָׂו אֲחוּךְ.  לה,ב וַאֲמַר יַעֲקוֹב לַאֲנָשׁ בֵּיתֵיהּ וּלְכָל דְּעִמֵּיהּ:  אַעְדּוֹ יָת טָעֲוָת עַמְמַיָּא דְּבֵינֵיכוֹן וְאִדַּכּוֹ וְשַׁנּוֹ כְּסוּתְכוֹן.  לה,ג וּנְקוּם וְנִסַּק לְבֵית אֵל וְאַעֲבֵיד תַּמָּן מַדְבַּח לְאֵל דְּקַבֵּיל צְלוֹתִי בְּיוֹמָא דְּעָקְתִי וַהֲוָה מֵימְרֵיהּ בְּסַעֲדִי בְּאוֹרְחָא דַּאֲזַלִית.  לה,ד וִיהַבוּ לְיַעֲקוֹב יָת כָּל טָעֲוָת עַמְמַיָּא דִּבְיַדְהוֹן וְיָת קְדָשַׁיָּא דִּבְאֻדְנֵיהוֹן וְטַמַּר יָתְהוֹן יַעֲקוֹב תְּחוֹת בֻּטְמָא דְּעִם שְׁכֶם.  לה,ה וּנְטַלוּ וַהֲוָת דַּחְלָא מִן קֳדָם יְיָ עַל עַמְמַיָּא דִּבְקִרְוֵי סַחְרָנֵיהוֹן וְלָא רְדַפוּ בָּתַר בְּנֵי יַעֲקוֹב.  לה,ו וַאֲתָא יַעֲקוֹב לְלוּז דִּבְאַרְעָא דִּכְנַעַן הִיא בֵּית אֵל:  הוּא וְכָל עַמָּא דְּעִמֵּיהּ.  לה,ז וּבְנָא תַמָּן מַדְבְּחָא וּקְרָא לְאַתְרָא אֵל בֵּית אֵל:  אֲרֵי תַמָּן אִתְגְּלִי לֵיהּ יְיָ בְּמִעְרְקֵיהּ מִן קֳדָם אֲחוּהִי.  לה,ח וּמֵיתַת דְּבוֹרָה מֵינִקְתַּהּ דְּרִבְקָה וְאִתְקְבַרַת מִלְּרַע לְבֵית אֵל בְּשִׁפּוֹלֵי מֵישְׁרָא וּקְרָא שְׁמֵיהּ מֵישַׁר בְּכִיתָא.  {פ}

לה,ט וְאִתְגְּלִי יְיָ לְיַעֲקוֹב עוֹד בְּמֵיתֵוֹהִי מִפַּדַּן אֲרָם וּבָרֵיךְ יָתֵיהּ.  לה,י וַאֲמַר לֵיהּ יְיָ שְׁמָךְ יַעֲקוֹב:  לָא יִתְקְרֵי שְׁמָךְ עוֹד יַעֲקוֹב אֱלָהֵין יִשְׂרָאֵל יְהֵי שְׁמָךְ וּקְרָא יָת שְׁמֵיהּ יִשְׂרָאֵל.  לה,יא וַאֲמַר לֵיהּ יְיָ אֲנָא אֵל שַׁדַּי פּוּשׁ וּסְגִי עַם וְכִנְשָׁת שִׁבְטִין יְהוֹן מִנָּךְ וּמַלְכִין דְּשָׁלְטִין בְּעַמְמַיָּא מִנָּךְ יִפְּקוּן.  לה,יב וְיָת אַרְעָא דִּיהַבִית לְאַבְרָהָם וּלְיִצְחָק לָךְ אֶתְּנִנַּהּ וְלִבְנָךְ בָּתְרָךְ אֶתֵּין יָת אַרְעָא.  לה,יג וְאִסְתַּלַּק מֵעִלָּווֹהִי יְקָרָא דַּייָ בְּאַתְרָא דְּמַלֵּיל עִמֵּיהּ.  לה,יד וַאֲקֵים יַעֲקוֹב קָמְתָא בְּאַתְרָא דְּמַלֵּיל עִמֵּיהּ קָמַת אַבְנָא וְנַסֵּיךְ עֲלַהּ נִסְכִּין וַאֲרֵיק עֲלַהּ מִשְׁחָא.  לה,טו וּקְרָא יַעֲקוֹב יָת שְׁמֵיהּ דְּאַתְרָא דְּמַלֵּיל עִמֵּיהּ תַּמָּן יְיָ בֵּית אֵל.  לה,טז וּנְטַלוּ מִבֵּית אֵל וַהֲוָה עוֹד כְּרוֹב אַרְעָא לְמֵיעַל לְאֶפְרָת וִילֵידַת רָחֵל וְקַשִּׁיאַת בְּמֵילְדַהּ.  לה,יז וַהֲוָה בְקַשָּׁיוּתַהּ בְּמֵילְדַהּ וַאֲמַרַת לַהּ חָיְתָא לָא תִדְחֲלִין אֲרֵי אַף דֵּין לִיךְ בַּר.  לה,יח וַהֲוָה בְּמִפַּק נַפְשַׁהּ אֲרֵי מָיְתָא וּקְרָת שְׁמֵיהּ בַּר דְּוָיִי וַאֲבוּהִי קְרָא לֵיהּ בִּנְיָמִין.  לה,יט וּמֵיתַת רָחֵל וְאִתְקְבַרַת בְּאוֹרַח אֶפְרָת הִיא בֵּית לָחֶם.  לה,כ וַאֲקֵים יַעֲקוֹב קָמְתָא עַל קְבוּרְתַהּ הִיא קָמַת קְבוּרְתָא דְּרָחֵל עַד יוֹמָא דֵין.  לה,כא וּנְטַל יִשְׂרָאֵל וּפַרְסֵיהּ לְמַשְׁכְּנֵיהּ מֵהָלְאָה לְמִגְדְּלָא דְּעֵדֶר.  לה,כב וַהֲוָה כַּד שְׁרָא יִשְׂרָאֵל בְּאַרְעָא הַהִיא וַאֲזַל רְאוּבֵן וּשְׁכֵיב יָת בִּלְהָה לְחֵינְתָא דַּאֲבוּהִי וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל  {פ}
 
וַהֲווֹ בְנֵי יַעֲקוֹב תְּרֵי עֲסַר.  לה,כג בְּנֵי לֵאָה בֻּכְרֵיהּ דְּיַעֲקוֹב רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן וְלֵוִי וִיהוּדָה וְיִשָּׂשכָר וּזְבוּלוּן.  לה,כד בְּנֵי רָחֵל יוֹסֵף וּבִנְיָמִין.  לה,כה וּבְנֵי בִלְהָה אַמְתַּהּ דְּרָחֵל דָּן וְנַפְתָּלִי.  לה,כו וּבְנֵי זִלְפָּה אַמְתַּהּ דְּלֵאָה גָּד וְאָשֵׁר אִלֵּין בְּנֵי יַעֲקוֹב דְּאִתְיְלִידוּ לֵיהּ בְּפַדַּן אֲרָם.  לה,כז וַאֲתָא יַעֲקוֹב לְוָת יִצְחָק אֲבוּהִי לְמַמְרֵא קִרְיַת אַרְבַּע הִיא חֶבְרוֹן דְּדָר תַּמָּן אַבְרָהָם וְיִצְחָק.  לה,כח וַהֲווֹ יוֹמֵי יִצְחָק מְאָה וּתְמָנַן שְׁנִין.  לה,כט וְאִתְנְגִיד יִצְחָק וּמִית וְאִתְכְּנִישׁ לְעַמֵּיהּ סִיב וּסְבַע יוֹמִין וּקְבַרוּ יָתֵיהּ עֵשָׂו וְיַעֲקוֹב בְּנוֹהִי.  {פ}

לו,א וְאִלֵּין תּוֹלְדָת עֵשָׂו הוּא אֱדוֹם.  לו,ב עֵשָׂו נְסֵיב יָת נְשׁוֹהִי מִבְּנָת כְּנָעַן:  יָת עָדָה בַּת אֵילוֹן חִתָּאָה וְיָת אָהֳלִיבָמָה בַּת עֲנָה בַּת צִבְעוֹן חִוָּאָה.  לו,ג וְיָת בָּשְׂמַת בַּת יִשְׁמָעֵאל אֲחָתֵיהּ דִּנְבָיוֹת.  לו,ד וִילֵידַת עָדָה לְעֵשָׂו יָת אֱלִיפָז וּבָשְׂמַת יְלֵידַת יָת רְעוּאֵל.  לו,ה וְאָהֳלִיבָמָה יְלֵידַת יָת יְעוּשׁ וְיָת יַעְלָם וְיָת קֹרַח אִלֵּין בְּנֵי עֵשָׂו דְּאִתְיְלִידוּ לֵיהּ בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן.  לו,ו וּדְבַר עֵשָׂו יָת נְשׁוֹהִי וְיָת בְּנוֹהִי וְיָת בְּנָתֵיהּ וְיָת כָּל נַפְשָׁת בֵּיתֵיהּ וְיָת גֵּיתוֹהִי וְיָת כָּל בְּעִירֵיהּ וְיָת כָּל קִנְיָנֵיהּ דִּקְנָא בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן וַאֲזַל לַאֲרַע אֻחְרִי מִן קֳדָם יַעֲקוֹב אֲחוּהִי.  לו,ז אֲרֵי הֲוָה קִנְיָנְהוֹן סַגִּי מִלְּמִתַּב כַּחְדָּא וְלָא יְכֵילַת אֲרַע תּוֹתָבוּתְהוֹן לְסוֹבָרָא יָתְהוֹן מִן קֳדָם גֵּיתֵיהוֹן.  לו,ח וִיתֵיב עֵשָׂו בְּטוּרָא דְּשֵׂעִיר עֵשָׂו הוּא אֱדוֹם.  לו,ט וְאִלֵּין תּוֹלְדָת עֵשָׂו אֲבוּהוֹן דֶּאֱדוֹמָאֵי בְּטוּרָא דְּשֵׂעִיר.  לו,י אִלֵּין שְׁמָהָת בְּנֵי עֵשָׂו:  אֱלִיפַז בַּר עָדָה אִתַּת עֵשָׂו רְעוּאֵל בַּר בָּשְׂמַת אִתַּת עֵשָׂו.  לו,יא וַהֲווֹ בְּנֵי אֱלִיפַז תֵּימָן אוֹמָר צְפוֹ וְגַעְתָּם וּקְנַז.  לו,יב וְתִמְנַע הֲוָת לְחֵינְתָא לֶאֱלִיפַז בַּר עֵשָׂו וִילֵידַת לֶאֱלִיפַז יָת עֲמָלֵק אִלֵּין בְּנֵי עָדָה אִתַּת עֵשָׂו.  לו,יג וְאִלֵּין בְּנֵי רְעוּאֵל נַחַת וָזֶרַח שַׁמָּה וּמִזָּה אִלֵּין הֲווֹ בְּנֵי בָשְׂמַת אִתַּת עֵשָׂו.  לו,יד וְאִלֵּין הֲווֹ בְּנֵי אָהֳלִיבָמָה בַת עֲנָה בַּת צִבְעוֹן אִתַּת עֵשָׂו וִילֵידַת לְעֵשָׂו יָת יְעוּשׁ וְיָת יַעְלָם וְיָת קֹרַח.  לו,טו אִלֵּין רַבְרְבֵי בְנֵי עֵשָׂו:  בְּנֵי אֱלִיפַז בֻּכְרֵיהּ דְּעֵשָׂו רַבָּא תֵימָן רַבָּא אוֹמָר רַבָּא צְפוֹ רַבָּא קְנַז.  לו,טז רַבָּא קֹרַח רַבָּא גַעְתָּם רַבָּא עֲמָלֵק אִלֵּין רַבְרְבֵי אֱלִיפַז בְּאַרְעָא דֶּאֱדוֹם אִלֵּין בְּנֵי עָדָה.  לו,יז וְאִלֵּין בְּנֵי רְעוּאֵל בַּר עֵשָׂו רַבָּא נַחַת רַבָּא זֶרַח רַבָּא שַׁמָּה רַבָּא מִזָּה אִלֵּין רַבְרְבֵי רְעוּאֵל בְּאַרְעָא דֶּאֱדוֹם אִלֵּין בְּנֵי בָשְׂמַת אִתַּת עֵשָׂו.  לו,יח וְאִלֵּין בְּנֵי אָהֳלִיבָמָה אִתַּת עֵשָׂו רַבָּא יְעוּשׁ רַבָּא יַעְלָם רַבָּא קֹרַח אִלֵּין רַבְרְבֵי אָהֳלִיבָמָה בַּת עֲנָה אִתַּת עֵשָׂו.  לו,יט אִלֵּין בְּנֵי עֵשָׂו וְאִלֵּין רַבְרְבָנֵיהוֹן הוּא אֱדוֹם.  {ס}

לו,כ אִלֵּין בְּנֵי שֵׂעִיר חוֹרָאֵי יָתְבֵי אַרְעָא:  לוֹטָן וְשׁוֹבָל וְצִבְעוֹן וַעֲנָה.  לו,כא וְדִישׁוֹן וְאֵצֶר וְדִישָׁן אִלֵּין רַבְרְבֵי חוֹרָאֵי בְּנֵי שֵׂעִיר בְּאַרְעָא דֶּאֱדוֹם.  לו,כב וַהֲווֹ בְנֵי לוֹטָן חוֹרִי וְהֵימָם וַאֲחָתֵיהּ דְּלוֹטָן תִּמְנָע.  לו,כג וְאִלֵּין בְּנֵי שׁוֹבָל עַלְוָן וּמָנַחַת וְעֵיבָל שְׁפוֹ וְאוֹנָם.  לו,כד וְאִלֵּין בְּנֵי צִבְעוֹן וְאַיָּה וַעֲנָה הוּא עֲנָה דְּאַשְׁכַּח יָת גִּבָּרַיָּא בְּמַדְבְּרָא כַּד הֲוָה רָעֵי יָת חֲמָרַיָּא לְצִבְעוֹן אֲבוּהִי.  לו,כה וְאִלֵּין בְּנֵי עֲנָה דִּישׁוֹן וְאָהֳלִיבָמָה בַּת עֲנָה.  לו,כו וְאִלֵּין בְּנֵי דִישָׁן חֶמְדָּן וְאֶשְׁבָּן וְיִתְרָן וּכְרָן.  לו,כז אִלֵּין בְּנֵי אֵצֶר בִּלְהָן וְזַעֲוָן וַעֲקָן.  לו,כח אִלֵּין בְּנֵי דִישָׁן עוּץ וַאֲרָן.  לו,כט אִלֵּין רַבְרְבֵי חוֹרָאֵי:  רַבָּא לוֹטָן רַבָּא שׁוֹבָל רַבָּא צִבְעוֹן רַבָּא עֲנָה.  לו,ל רַבָּא דִישׁוֹן רַבָּא אֵצֶר רַבָּא דִישָׁן אִלֵּין רַבְרְבֵי חוֹרָאֵי לְרַבְרְבָנֵיהוֹן בְּאַרְעָא דְּשֵׂעִיר.  {פ}

לו,לא וְאִלֵּין מַלְכַיָּא דִּמְלַכוּ בְּאַרְעָא דֶּאֱדוֹם קֳדָם דְּיִמְלוֹךְ מַלְכָּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל.  לו,לב וּמְלַךְ בֶּאֱדוֹם בֶּלַע בַּר בְּעוֹר וְשׁוֹם קַרְתֵּיהּ דִּנְהָבָה.  לו,לג וּמִית בָּלַע וּמְלַךְ תְּחוֹתוֹהִי יוֹבָב בַּר זֶרַח מִבָּצְרָה.  לו,לד וּמִית יוֹבָב וּמְלַךְ תְּחוֹתוֹהִי חוּשָׁם מֵאֲרַע דָּרוֹמָא.  לו,לה וּמִית חוּשָׁם וּמְלַךְ תְּחוֹתוֹהִי הֲדַד בַּר בְּדַד דְּקַטֵּיל יָת מִדְיַנָאֵי בְּחַקְלֵי מוֹאָב וְשׁוֹם קַרְתֵּיהּ עֲוִית.  לו,לו וּמִית הֲדָד וּמְלַךְ תְּחוֹתוֹהִי שַׂמְלָה מִמַּשְׂרֵקָה.  לו,לז וּמִית שַׂמְלָה וּמְלַךְ תְּחוֹתוֹהִי שָׁאוּל מֵרְחוֹבוֹת דְּעַל פְּרָת.  לו,לח וּמִית שָׁאוּל וּמְלַךְ תְּחוֹתוֹהִי בַּעַל חָנָן בַּר עַכְבּוֹר.  לו,לט וּמִית בַּעַל חָנָן בַּר עַכְבּוֹר וּמְלַךְ תְּחוֹתוֹהִי הֲדַר וְשׁוֹם קַרְתֵּיהּ פָּעוּ וְשׁוֹם אִתְּתֵיהּ מְהֵיטַבְאֵל בַּת מַטְרֵד בַּת מְצָרֵיף דַּהְבָּא.  לו,מ וְאִלֵּין שְׁמָהָת רַבְרְבֵי עֵשָׂו לְזַרְעֲיָתְהוֹן לְאַתְרֵיהוֹן בִּשְׁמָהָתְהוֹן:  רַבָּא תִמְנָע רַבָּא עַלְוָה רַבָּא יְתֵת.  לו,מא רַבָּא אָהֳלִיבָמָה רַבָּא אֵלָה רַבָּא פִינוֹן.  לו,מב רַבָּא קְנַז רַבָּא תֵימָן רַבָּא מִבְצָר.  לו,מג רַבָּא מַגְדִּיאֵל רַבָּא עִירָם אִלֵּין רַבְרְבֵי אֱדוֹם לְמוֹתְבָנֵיהוֹן בַּאֲרַע אַחְסָנַתְהוֹן הוּא עֵשָׂו אֲבוּהוֹן דֶּאֱדוֹמָאֵי.  {פ}

לז,א וִיתֵיב יַעֲקוֹב בַּאֲרַע תּוֹתָבוּת אֲבוּהִי בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן.  לז,ב אִלֵּין תּוֹלְדָת יַעֲקוֹב יוֹסֵף בַּר שְׁבַע עַסְרֵי שְׁנִין הֲוָה רָעֵי עִם אֲחוֹהִי בְּעָנָא וְהוּא רָבֵי עִם בְּנֵי בִלְהָה וְעִם בְּנֵי זִלְפָּה נְשֵׁי אֲבוּהִי וְאַיְתִי יוֹסֵף יָת טִבְּהוֹן בִּישָׁא לַאֲבוּהוֹן.  לז,ג וְיִשְׂרָאֵל רְחֵים יָת יוֹסֵף מִכָּל בְּנוֹהִי אֲרֵי בַר חַכִּים הוּא לֵיהּ וַעֲבַד לֵיהּ כִּתּוּנָא דְּפַסֵּי.  לז,ד וַחֲזוֹ אֲחוֹהִי אֲרֵי יָתֵיהּ רְחֵים אֲבוּהוֹן מִכָּל אֲחוֹהִי וּסְנוֹ יָתֵיהּ וְלָא צָבַן לְמַלָּלָא עִמֵּיהּ שְׁלָם.  לז,ה וַחֲלַם יוֹסֵף חֶלְמָא וְחַוִּי לַאֲחוֹהִי וְאוֹסִיפוּ עוֹד סְנוֹ יָתֵיהּ.  לז,ו וַאֲמַר לְהוֹן:  שְׁמַעוּ כְעַן חֶלְמָא הָדֵין דַּחֲלַמִית.  לז,ז וְהָא אֲנַחְנָא מְאַסְּרִין אֲסָרָן בְּגוֹ חַקְלָא וְהָא קַמַת אֲסָרְתִי וְאַף אִזְדְּקֵיפַת וְהָא מִסְתַּחֲרָן אֲסָרָתְכוֹן וְסָגְדָן לַאֲסָרְתִי.  לז,ח וַאֲמַרוּ לֵיהּ אֲחוֹהִי הֲמַלְכוּ אַתְּ מְדַמֵּי לְמִמְלַךְ עֲלַנָא אוֹ שֻׁלְטָן אַתְּ סְבִיר לְמִשְׁלַט בַּנָא וְאוֹסִיפוּ עוֹד סְנוֹ יָתֵיהּ עַל חֶלְמוֹהִי וְעַל פִּתְגָמוֹהִי.  לז,ט וַחֲלַם עוֹד חֶלְמָא אֻחְרָנָא וְאִשְׁתַּעִי יָתֵיהּ לְאֲחוֹהִי וַאֲמַר הָא חֲלַמִית חֶלְמָא עוֹד וְהָא שִׁמְשָׁא וְסֵיהֲרָא וְחַד עֲסַר כּוֹכְבַיָּא סָגְדִין לִי.  לז,י וְאִשְׁתַּעִי לַאֲבוּהִי וְלַאֲחוֹהִי וּנְזַף בֵּיהּ אֲבוּהִי וַאֲמַר לֵיהּ מָא חֶלְמָא הָדֵין דַּחֲלַמְתָּא:  הֲמֵיתָא נֵיתֵי אֲנָא וְאִמָּךְ וַאֲחָךְ לְמִסְגַּד לָךְ עַל אַרְעָא.  לז,יא וְקַנִּיאוּ בֵיהּ אֲחוֹהִי וַאֲבוּהִי נְטַר יָת פִּתְגָמָא.  לז,יב וַאֲזַלוּ אֲחוֹהִי לְמִרְעֵי יָת עָנָא דַּאֲבוּהוֹן בִּשְׁכֶם.  לז,יג וַאֲמַר יִשְׂרָאֵל לְיוֹסֵף הֲלָא אֲחָךְ רָעַן בִּשְׁכֶם אֵיתַא וְאַשְׁלְחִנָּךְ לְוָתְהוֹן וַאֲמַר לֵיהּ הָאֲנָא.  לז,יד וַאֲמַר לֵיהּ אִיזֵיל כְּעַן חֲזִי יָת שְׁלָם אֲחָךְ וְיָת שְׁלָם עָנָא וַאֲתֵיבְנִי פִּתְגָמָא וְשַׁלְחֵיהּ מִמֵּישַׁר חֶבְרוֹן וַאֲתָא לִשְׁכֶם.  לז,טו וְאַשְׁכְּחֵיהּ גֻּבְרָא וְהָא טָעֵי בְּחַקְלָא וְשַׁאֲלֵיהּ גֻּבְרָא לְמֵימַר מָא אַתְּ בָּעֵי.  לז,טז וַאֲמַר יָת אַחַי אֲנָא בָּעֵי חַו כְּעַן לִי אֵיכָא אִנּוּן רָעַן.  לז,יז וַאֲמַר גֻּבְרָא נְטַלוּ מִכָּא אֲרֵי שְׁמַעִית דְּאָמְרִין נֵיזֵיל לְדוֹתָן וַאֲזַל יוֹסֵף בָּתַר אֲחוֹהִי וְאַשְׁכְּחִנּוּן בְּדוֹתָן.  לז,יח וַחֲזוֹ יָתֵיהּ מֵרַחִיק וְעַד לָא קְרֵיב לְוָתְהוֹן וְחַשִּׁיבוּ עֲלוֹהִי לְמִקְטְלֵיהּ.  לז,יט וַאֲמַרוּ גְּבַר לַאֲחוּהִי:  הָא מָרֵי חֶלְמַיָּא דֵיכִי אָתֵי.  לז,כ וּכְעַן אֵיתוֹ וְנִקְטְלִנֵּיהּ וְנִרְמֵינֵיהּ בְּחַד מִן גֻּבַּיָּא וְנֵימַר חַיְתָא בִּשְׁתָּא אֲכַלְתֵּיהּ וְנִחְזֵי מָא יְהֵי בְּסוֹף חֶלְמוֹהִי.  לז,כא וּשְׁמַע רְאוּבֵן וְשֵׁיזְבֵיהּ מִיַּדְהוֹן וַאֲמַר לָא נִקְטְלִנֵּיהּ נְפַשׁ.  לז,כב וַאֲמַר לְהוֹן רְאוּבֵן לָא תֵישְׁדוּן דַּם רְמוֹ יָתֵיהּ לְגֻבָּא הָדֵין דִּבְמַדְבְּרָא וְיָד לָא תֵישְׁטוּן בֵּיהּ:  בְּדִיל לְשֵׁיזָבָא יָתֵיהּ מִיַּדְהוֹן לְאָתָבוּתֵיהּ לְוָת אֲבוּהִי.  לז,כג וַהֲוָה כַּד אֲתָא יוֹסֵף לְוָת אֲחוֹהִי וְאַשְׁלַחוּ יָת יוֹסֵף יָת כִּתּוּנֵיהּ יָת כִּתּוּנָא דְּפַסֵּי דַּעֲלוֹהִי.  לז,כד וְנַסְבּוּהִי וּרְמוֹ יָתֵיהּ לְגֻבָּא וְגֻבָּא רֵיקָן לֵית בֵּיהּ מַיָּא.  לז,כה וְאַסְחַרוּ לְמֵיכַל לַחְמָא וּזְקַפוּ עֵינֵיהוֹן וַחֲזוֹ וְהָא שְׁיָרַת עַרְבָּאֵי אָתְיָא מִגִּלְעָד וְגַמְלֵיהוֹן טְעִינִין שְׁעַף וּקְטַף וּלְטוֹם אָזְלִין לְאַחָתָא לְמִצְרָיִם.  לז,כו וַאֲמַר יְהוּדָה לַאֲחוֹהִי:  מָא מָמוֹן נִתְהֲנֵי לַנָא אֲרֵי נִקְטוֹל יָת אֲחוּנָא וּנְכַסֵּי עַל דְּמֵיהּ.  לז,כז אֵיתוֹ וּנְזַבְּנִנֵּיהּ לְעַרְבָּאֵי וִידַנָא לָא תְהֵי בֵיהּ אֲרֵי אֲחוּנָא בִסְרַנָא הוּא וְקַבִּילוּ מִנֵּיהּ אֲחוֹהִי.  לז,כח וַעֲבַרוּ גֻּבְרֵי מִדְיַנָאֵי תַּגָּרֵי וּנְגַדוּ וַאֲסִיקוּ יָת יוֹסֵף מִן גֻּבָּא וְזַבִּינוּ יָת יוֹסֵף לְעַרְבָּאֵי בְּעַסְרִין כְּסַף וְאֵיתִיאוּ יָת יוֹסֵף לְמִצְרָיִם.  לז,כט וְתָב רְאוּבֵן לְגֻבָּא וְהָא לֵית יוֹסֵף בְּגֻבָּא וּבַזַּע יָת לְבוּשׁוֹהִי.  לז,ל וְתָב לְוָת אֲחוֹהִי וַאֲמַר:  עוּלֵימָא לָיְתוֹהִי וַאֲנָא לְאָן אֲנָא אָתֵי.  לז,לא וּנְסִיבוּ יָת כִּתּוּנָא דְּיוֹסֵף וּנְכַסוּ צְפִיר בַּר עִזֵּי וּטְבַלוּ יָת כִּתּוּנָא בִּדְמָא.  לז,לב וְשַׁלַּחוּ יָת כִּתּוּנָא דְּפַסֵּי וְאֵיתִיאוּ לַאֲבוּהוֹן וַאֲמַרוּ דָּא אַשְׁכַּחְנָא:  אִשְׁתְּמוֹדַע כְּעַן הֲכִתּוּנָא דִּבְרָךְ הִיא אִם לָא.  לז,לג וְאִשְׁתְּמוֹדְעַהּ וַאֲמַר כִּתּוּנָא דִּבְרִי חַיְתָא בִּשְׁתָּא אֲכַלְתֵּיהּ מִקְטָל קְטִיל יוֹסֵף.  לז,לד וּבַזַּע יַעֲקוֹב לְבוּשׁוֹהִי וַאֲסַר שַׂקָּא בְחַרְצֵיהּ וְאִתְאַבַּל עַל בְּרֵיהּ יוֹמִין סַגִּיאִין.  לז,לה וְקָמוּ כָל בְּנוֹהִי וְכָל בְּנָתֵיהּ לְנַחָמוּתֵיהּ וְסָרֵיב לְקַבָּלָא תַּנְחוּמִין וַאֲמַר אֲרֵי אֵיחוֹת לְוָת בְּרִי כִּד אֲבֵילְנָא לִשְׁאוֹל וּבְכָא יָתֵיהּ אֲבוּהִי.  לז,לו וּמִדְיַנָאֵי זַבִּינוּ יָתֵיהּ לְמִצְרָיִם:  לְפוֹטִיפַר רַבָּא דְּפַרְעֹה רַב קָטוֹלַיָּא.  {פ}

לח,א וַהֲוָה בְּעִדָּנָא הַהוּא וּנְחַת יְהוּדָה מִלְּוָת אֲחוֹהִי וּסְטָא לְוָת גֻּבְרָא עֲדֻלְמָאָה וּשְׁמֵיהּ חִירָה.  לח,ב וַחֲזָא תַמָּן יְהוּדָה בַּת גְּבַר תַּגָּר וּשְׁמֵיהּ שׁוּעַ וְנַסְבַּהּ וְעָאל לְוָתַהּ.  לח,ג וְעַדִּיאַת וִילֵידַת בַּר וּקְרָא יָת שְׁמֵיהּ עֵר.  לח,ד וְעַדִּיאַת עוֹד וִילֵידַת בַּר וּקְרָת יָת שְׁמֵיהּ אוֹנָן.  לח,ה וְאוֹסֵיפַת עוֹד וִילֵידַת בַּר וּקְרָת יָת שְׁמֵיהּ שֵׁלָה וַהֲוָה בִכְזִיב כַּד יְלֵידַת יָתֵיהּ.  לח,ו וּנְסֵיב יְהוּדָה אִתְּתָא לְעֵר בֻּכְרֵיהּ וּשְׁמַהּ תָּמָר.  לח,ז וַהֲוָה עֵר בֻּכְרֵיהּ דִּיהוּדָה בִּישׁ קֳדָם יְיָ וַאֲמִיתֵיהּ יְיָ.  לח,ח וַאֲמַר יְהוּדָה לְאוֹנָן עוֹל לְוָת אִתַּת אֲחוּךְ וְיַבֵּים יָתַהּ וַאֲקֵים זַרְעָא לַאֲחוּךְ.  לח,ט וִידַע אוֹנָן אֲרֵי לָא עַל שְׁמֵיהּ מִתְקְרֵי זַרְעָא וְהָוֵי כַּד עָלֵיל לְוָת אִתַּת אֲחוּהִי וּמְחַבֵּיל אוֹרְחֵיהּ עַל אַרְעָא בְּדִיל דְּלָא לְקַיָּמָא זַרְעָא לַאֲחוּהִי.  לח,י וּבְאֵישׁ קֳדָם יְיָ דַּעֲבַד וַאֲמִית אַף יָתֵיהּ.  לח,יא וַאֲמַר יְהוּדָה לְתָמָר כַּלְּתֵיהּ תִּיבִי אַרְמְלָא בֵּית אֲבוּיִיךְ עַד דְּיִרְבֵּי שֵׁלָה בְרִי אֲרֵי אֲמַר דִּלְמָא יְמוּת אַף הוּא כַּאֲחוֹהִי וַאֲזַלַת תָּמָר וִיתֵיבַת בֵּית אֲבוּהָא.  לח,יב וּסְגִיאוּ יוֹמַיָּא וּמֵיתַת בַּת שׁוּעַ אִתַּת יְהוּדָה וְאִתְנַחַם יְהוּדָה וּסְלֵיק עַל גָּזְזֵי עָנֵיהּ הוּא וְחִירָה רָחֲמֵיהּ עֲדֻלְמָאָה לְתִמְנָת.  לח,יג וְאִתְחַוַּא לְתָמָר לְמֵימַר:  הָא חֲמוּיִיךְ סָלֵיק לְתִמְנָת לְמִגַּז עָנֵיהּ.  לח,יד וְאַעְדִּיאַת לְבוּשֵׁי אַרְמְלוּתַהּ מִנַּהּ וְאִתְכַּסִּיאַת בְּעִיפָא וְאִתַּקַּנַת וִיתֵיבַת בְּפָרָשׁוּת עֵינַיִם דְּעַל אוֹרַח תִּמְנָת:  אֲרֵי חֲזָת אֲרֵי רְבָא שֵׁלָה וְהִיא לָא אִתְיְהֵיבַת לֵיהּ לְאִתּוּ.  לח,טו וַחֲזַהּ יְהוּדָה וְחַשְׁבַּהּ כְּנָפְקַת בָּרָא:  אֲרֵי כַסִּיאַת אַפַּהָא.  לח,טז וּסְטָא לְוָתַהּ לְאוֹרְחָא וַאֲמַר הַבִי כְעַן אֵיעוֹל לְוָתִיךְ אֲרֵי לָא יְדַע אֲרֵי כַלְּתֵיהּ הִיא וַאֲמַרַת מָא תִתֵּין לִי אֲרֵי תֵיעוֹל לְוָתִי.  לח,יז וַאֲמַר אֲנָא אֲשַׁדַּר גַּדְיָא בַּר עִזֵּי מִן עָנָא וַאֲמַרַת אִם תִּתֵּין מַשְׁכּוֹנָא עַד דְּתִשְׁלַח.  לח,יח וַאֲמַר מָא מַשְׁכּוֹנָא דְּאֶתֵּין לִיךְ וַאֲמַרַת עִזְקְתָךְ וְשׁוֹשִׁפָּךְ וְחֻטְרָךְ דְּבִידָךְ וִיהַב לַהּ וְעָאל לְוָתַהּ וְעַדִּיאַת לֵיהּ.  לח,יט וְקַמַת וַאֲזַלַת וְאַעְדִּיאַת עִיפַהּ מִנַּהּ וּלְבֵישַׁת לְבוּשֵׁי אַרְמְלוּתַהּ.  לח,כ וְשַׁדַּר יְהוּדָה יָת גַּדְיָא בַּר עִזֵּי בְּיַד רָחֲמֵיהּ עֲדֻלְמָאָה לְמִסַּב מַשְׁכּוֹנָא מִיְּדָא דְּאִתְּתָא וְלָא אַשְׁכְּחַהּ.  לח,כא וּשְׁאֵיל יָת אֲנָשֵׁי אַתְרַהּ לְמֵימַר אָן מְקַדַּשְׁתָּא דְּהִיא בְעֵינַיִם עַל אוֹרְחָא וַאֲמַרוּ לֵית הָכָא מְקַדַּשְׁתָּא.  לח,כב וְתָב לְוָת יְהוּדָה וַאֲמַר לָא אַשְׁכַּחְתַּהּ וְאַף אֲנָשֵׁי אַתְרָא אֲמַרוּ לֵית הָכָא מְקַדַּשְׁתָּא.  לח,כג וַאֲמַר יְהוּדָה תִּסַּב לַהּ דִּלְמָא נְהֵי חוֹךְ הָא שַׁדַּרִית גַּדְיָא הָדֵין וְאַתְּ לָא אַשְׁכַּחְתַּהּ.  לח,כד וַהֲוָה כְּתַלָּתוּת יַרְחַיָּא וְאִתְחַוַּא לִיהוּדָה לְמֵימַר זַנִּיאַת תָּמָר כַּלְּתָךְ וְאַף הָא מְעַדְּיָא מִזְּנוּתַהּ וַאֲמַר יְהוּדָה אַפְּקוּהָא וְתִתּוֹקַד.  לח,כה הִיא מִתַּפְקָא וְהִיא שְׁלַחַת לַחֲמוּהָא לְמֵימַר לִגְבַר דְּאִלֵּין דִּילֵיהּ מִנֵּיהּ אֲנָא מְעַדְּיָא וַאֲמַרַת אִשְׁתְּמוֹדַע כְּעַן דְּמַאן עִזְקְתָא וְשׁוֹשִׁפַּיָּא וְחֻטְרָא הָאִלֵּין.  לח,כו וְאִשְׁתְּמוֹדַע יְהוּדָה וַאֲמַר זַכָּאָה מִנִּי מְעַדְּיָא אֲרֵי עַל כֵּין לָא יְהַבְתַּהּ לְשֵׁלָה בְרִי וְלָא אוֹסֵיף עוֹד לְמִדְּעַהּ.  לח,כז וַהֲוָה בְּעִדָּן מֵילְדַהּ וְהָא תְיוֹמִין בִּמְעַהָא.  לח,כח וַהֲוָה בְּמֵילְדַהּ וִיהַב יְדָא וּנְסֵיבַת חָיְתָא וּקְטַרַת עַל יְדֵיהּ זְהוֹרִיתָא לְמֵימַר דֵּין נְפַק קַדְמוּתָא.  לח,כט וַהֲוָה כַּד אֲתֵיב יְדֵיהּ וְהָא נְפַק אֲחוּהִי וַאֲמַרַת מָא תְקוֹף סַגִּי עֲלָךְ לְמִתְקַף וּקְרָא שְׁמֵיהּ פָּרֶץ.  לח,ל וּבָתַר כֵּין נְפַק אֲחוּהִי דְּעַל יְדֵיהּ זְהוֹרִיתָא וּקְרָא שְׁמֵיהּ זָרַח.  {ס}

לט,א וְיוֹסֵף אִתָּחַת לְמִצְרָיִם וְזַבְנֵיהּ פּוֹטִיפַר רַבָּא דְּפַרְעֹה רַב קָטוֹלַיָּא גֻּבְרָא מִצְרָאָה מִיְּדָא דְּעַרְבָּאֵי דְּאַחֲתוּהִי לְתַמָּן.  לט,ב וַהֲוָה מֵימְרָא דַּייָ בְּסַעֲדֵיהּ דְּיוֹסֵף וַהֲוָה גְּבַר מַצְלַח וַהֲוָה בְּבֵית רִבּוֹנֵיהּ מִצְרָאָה.  לט,ג וַחֲזָא רִבּוֹנֵיהּ אֲרֵי מֵימְרָא דַּייָ בְּסַעֲדֵיהּ וְכֹל דְּהוּא עָבֵיד יְיָ מַצְלַח בִּידֵיהּ.  לט,ד וְאַשְׁכַּח יוֹסֵף רַחֲמִין בְּעֵינוֹהִי וְשַׁמֵּישׁ יָתֵיהּ וּמַנְּיֵיהּ עַל בֵּיתֵיהּ וְכָל דְּאִית לֵיהּ מְסַר בִּידֵיהּ.  לט,ה וַהֲוָה מֵעִדָּן דְּמַנִּי יָתֵיהּ בְּבֵיתֵיהּ וְעַל כָּל דְּאִית לֵיהּ וּבָרֵיךְ יְיָ יָת בֵּית מִצְרָאָה בְּדִיל יוֹסֵף וַהֲוָה בִּרְכְתָא דַּייָ בְּכָל דְּאִית לֵיהּ בְּבֵיתָא וּבְחַקְלָא.  לט,ו וּשְׁבַק כָּל דְּלֵיהּ בִּידָא דְּיוֹסֵף וְלָא יְדַע עִמֵּיהּ מִדָּעַם אֱלָהֵין לַחְמָא דְּהוּא אָכֵיל וַהֲוָה יוֹסֵף שַׁפִּיר בְּרֵיוָא וְיָאֵי בְּחֶזְוָא.  לט,ז וַהֲוָה בָּתַר פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין וּזְקַפַת אִתַּת רִבּוֹנֵיהּ יָת עֵינַהָא בְּיוֹסֵף וַאֲמַרַת שְׁכוֹב עִמִּי.  לט,ח וְסָרֵיב וַאֲמַר לְאִתַּת רִבּוֹנֵיהּ הָא רִבּוֹנִי לָא יְדַע עִמִּי מָא בְּבֵיתָא וְכֹל דְּאִית לֵיהּ מְסַר בִּידִי.  לט,ט לֵית דְּרָב בְּבֵיתָא הָדֵין מִנִּי וְלָא מְנַע מִנִּי מִדָּעַם אֱלָהֵין יָתִיךְ בְּדִיל דְּאַתְּ אִתְּתֵיהּ וְאֵיכְדֵין אַעֲבֵיד בִּשְׁתָּא רַבְּתָא הָדָא וַאֲחוּב קֳדָם יְיָ.  לט,י וַהֲוַה כַּד מַלֵּילַת עִם יוֹסֵף יוֹם יוֹם וְלָא קַבֵּיל מִנַּהּ לְמִשְׁכַּב לְוָתַהּ לְמִהְוֵי עִמַּהּ.  לט,יא וַהֲוָה כְּיוֹמָא הָדֵין וְעָאל לְבֵיתָא לְמִבְדַק בִּכְתָבֵי חֻשְׁבָּנֵיהּ וְלֵית אֲנָשׁ מֵאֲנָשֵׁי בֵיתָא תַּמָּן בְּבֵיתָא.  לט,יב וַאֲחַדְתֵּיהּ בִּלְבוּשֵׁיהּ לְמֵימַר שְׁכוֹב עִמִּי וְשַׁבְקֵיהּ לִלְבוּשֵׁיהּ בִּידַהּ וַעֲרַק וּנְפַק לְשׁוּקָא.  לט,יג וַהֲוָה כַּד חֲזָת אֲרֵי שַׁבְקֵיהּ לִלְבוּשֵׁיהּ בִּידַהּ וַעֲרַק לְשׁוּקָא.  לט,יד וּקְרָת לַאֲנָשֵׁי בֵיתַהּ וַאֲמַרַת לְהוֹן לְמֵימַר חֲזוֹ אַיְתִי לַנָא גֻּבְרָא עִבְרָאָה לְחַיָּכָא בַנָא:  עָאל לְוָתִי לְמִשְׁכַּב עִמִּי וּקְרֵית בְּקָלָא רָמָא.  לט,טו וַהֲוָה כַּד שְׁמַע אֲרֵי אֲרֵימִית קָלִי וּקְרֵית וְשַׁבְקֵיהּ לִלְבוּשֵׁיהּ לְוָתִי וַעֲרַק וּנְפַק לְשׁוּקָא.  לט,טז וַאֲחֵיתְתֵּיהּ לִלְבוּשֵׁיהּ לְוָתַהּ עַד דְּעָאל רִבּוֹנֵיהּ לְבֵיתֵיהּ.  לט,יז וּמַלֵּילַת עִמֵּיהּ כְּפִתְגָמַיָּא הָאִלֵּין לְמֵימַר:  עָאל לְוָתִי עַבְדָּא עִבְרָאָה דְּאֵיתִיתָא לַנָא לְחַיָּכָא בִי.  לט,יח וַהֲוָה כַּד אֲרֵימִית קָלִי וּקְרֵית וְשַׁבְקֵיהּ לִלְבוּשֵׁיהּ לְוָתִי וַעֲרַק לְשׁוּקָא.  לט,יט וַהֲוָה כַּד שְׁמַע רִבּוֹנֵיהּ יָת פִּתְגָמֵי אִתְּתֵיהּ דְּמַלֵּילַת עִמֵּיהּ לְמֵימַר כְּפִתְגָמַיָּא הָאִלֵּין עֲבַד לִי עַבְדָּךְ וּתְקֵיף רֻגְזֵיהּ.  לט,כ וּדְבַר רִבּוֹנֵיהּ דְּיוֹסֵף יָתֵיהּ וְיַהְבֵּיהּ בְּבֵית אֲסִירֵי אַתְרָא דַּאֲסִירֵי מַלְכָּא אֲסִירִין וַהֲוָה תַמָּן בְּבֵית אֲסִירֵי.  לט,כא וַהֲוָה מֵימְרָא דַּייָ בְּסַעֲדֵיהּ דְּיוֹסֵף וּנְגַד לֵיהּ חִסְדָּא וְיַהְבֵּיהּ לְרַחֲמִין בְּעֵינֵי רַב בֵּית אֲסִירֵי.  לט,כב וִיהַב רַב בֵּית אֲסִירֵי בִּידָא דְּיוֹסֵף יָת כָּל אֲסִירַיָּא דִּבְבֵּית אֲסִירֵי וְיָת כָּל דְּעָבְדִין תַּמָּן מִמֵּימְרֵיהּ הֲוָה מִתְעֲבֵיד.  לט,כג לֵית רַב בֵּית אֲסִירֵי חָזֵי יָת כָּל סֻרְחָן בִּידֵיהּ בִּדְמֵימְרָא דַּייָ בְּסַעֲדֵיהּ וּדְהוּא עָבֵיד יְיָ מַצְלַח.  {פ}

מ,א וַהֲוָה בָּתַר פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין סְרַחוּ שָׁקְיָא דְּמַלְכָּא דְּמִצְרַיִם וְנַחְתּוֹמָא לְרִבּוֹנְהוֹן לְמַלְכָּא דְּמִצְרָיִם.  מ,ב וּרְגֵיז פַּרְעֹה עַל תְּרֵין רַבְרְבָנוֹהִי עַל רַב שָׁקֵי וְעַל רַב נַחְתּוֹמֵי.  מ,ג וִיהַב יָתְהוֹן בְּמַטְּרַת בֵּית רַב קָטוֹלַיָּא בְּבֵית אֲסִירֵי:  אַתְרָא דְּיוֹסֵף אֲסִיר תַּמָּן.  מ,ד וּמַנִּי רַב קָטוֹלַיָּא יָת יוֹסֵף עִמְּהוֹן וְשַׁמֵּישׁ יָתְהוֹן וַהֲווֹ יוֹמִין בְּמַטְּרָא.  מ,ה וַחֲלַמוּ חֶלְמָא תַּרְוֵיהוֹן גְּבַר חֶלְמֵיהּ בְּלֵילְיָא חַד גְּבַר כְּפֻשְׁרַן חֶלְמֵיהּ:  שָׁקְיָא וְנַחְתּוֹמָא דִּלְמַלְכָּא דְּמִצְרַיִם דַּאֲסִירִין בְּבֵית אֲסִירֵי.  מ,ו וַאֲתָא לְוָתְהוֹן יוֹסֵף בְּצַפְרָא וַחֲזָא יָתְהוֹן וְהָא אִנּוּן נְסִיסִין.  מ,ז וּשְׁאֵיל יָת רַבְרְבֵי פַרְעֹה דְּעִמֵּיהּ בְּמַטְּרַת בֵּית רִבּוֹנֵיהּ לְמֵימַר:  מָדֵין אַפֵּיכוֹן בִּישִׁין יוֹמָא דֵין.  מ,ח וַאֲמַרוּ לֵיהּ חֶלְמָא חֲלַמְנָא וּפָשַׁר לֵית לֵיהּ וַאֲמַר לְהוֹן יוֹסֵף הֲלָא מִן קֳדָם יְיָ פֻּשְׁרַן חֶלְמַיָּא אִשְׁתַּעוֹ כְעַן לִי.  מ,ט וְאִשְׁתַּעִי רַב שָׁקֵי יָת חֶלְמֵיהּ לְיוֹסֵף וַאֲמַר לֵיהּ בְּחֶלְמִי וְהָא גֻפְנָא קֳדָמָי.  מ,י וּבְגֻפְנָא תְּלָתָא שִׁבְשִׁין וְהִיא כַּד אַפְרַחַת אַפֵּיקַת לַבְלַבִּין אֲנֵיצַת נֵץ בְּשִׁילוּ אֶתְכָּלַהָא הֲווֹ עִנְבִּין.  מ,יא וְכָסָא דְּפַרְעֹה בִּידִי וּנְסֵיבִית יָת עִנְבַּיָּא וַעֲצַרִית יָתְהוֹן לְכָסָא דְּפַרְעֹה וִיהַבִית יָת כָּסָא עַל יְדָא דְּפַרְעֹה.  מ,יב וַאֲמַר לֵיהּ יוֹסֵף דֵּין פֻּשְׁרָנֵיהּ:  תְּלָתָא שִׁבְשִׁין תְּלָתָא יוֹמִין אִנּוּן.  מ,יג בְּסוֹף תְּלָתָא יוֹמִין יִדְכְרִנָּךְ פַּרְעֹה וְיָתִיבִנָּךְ עַל שִׁמּוּשָׁךְ וְתִתֵּין כָּסָא דְּפַרְעֹה בִּידֵיהּ כְּהִלְכְּתָא קַדְמֵיתָא דַּהֲוֵיתָא מַשְׁקֵי לֵיהּ.  מ,יד אֱלָהֵין תִּדְכְרִנַּנִי עִמָּךְ כַּד יִיטַב לָךְ וְתַעֲבֵיד כְּעַן עִמִּי טֵיבוּ וְתִדְכַר עֲלַי קֳדָם פַּרְעֹה וְתַפְּקִנַּנִי מִן בֵּית אֲסִירֵי הָדֵין.  מ,טו אֲרֵי מִגְנָב גְּנִיבְנָא מֵאֲרַע עִבְרָאֵי וְאַף הָכָא לָא עֲבַדִית מִדָּעַם אֲרֵי מַנִּיאוּ יָתִי בְּבֵית אֲסִירֵי.  מ,טז וַחֲזָא רַב נַחְתּוֹמֵי אֲרֵי יָאוּת פַּשַּׁר וַאֲמַר לְיוֹסֵף אַף אֲנָא בְּחֶלְמִי וְהָא תְּלָתָא סַלִּין דְּחֵירוּ עַל רֵישִׁי.  מ,יז וּבְסַלָּא עִלָּאָה מִכֹּל מֵיכְלָא דְּפַרְעֹה עוֹבָד נַחְתּוֹם וְעוֹפָא אָכֵיל יָתְהוֹן מִן סַלָּא מֵעִלָּוֵי רֵישִׁי.  מ,יח וַאֲתֵיב יוֹסֵף וַאֲמַר דֵּין פֻּשְׁרָנֵיהּ:  תְּלָתָא סַלִּין תְּלָתָא יוֹמִין אִנּוּן.  מ,יט בְּסוֹף תְּלָתָא יוֹמִין יַעְדֵּי פַרְעֹה יָת רֵישָׁךְ מִנָּךְ וְיִצְלוֹב יָתָךְ עַל צְלִיבָא וְיֵיכוֹל עוֹפָא יָת בִּסְרָךְ מִנָּךְ.  מ,כ וַהֲוָה בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה יוֹם בֵּית וַלְדָּא דְּפַרְעֹה וַעֲבַד מִשְׁתְּיָא לְכָל עַבְדּוֹהִי וְאִדְּכַר יָת רֵישׁ רַב שָׁקֵי וְיָת רֵישׁ רַב נַחְתּוֹמֵי בְּגוֹ עַבְדּוֹהִי.  מ,כא וַאֲתֵיב יָת רַב שָׁקֵי עַל שַׁקְיוּתֵיהּ וִיהַב כָּסָא עַל יְדָא דְּפַרְעֹה.  מ,כב וְיָת רַב נַחְתּוֹמֵי צְלַב:  כְּמָא דְּפַשַּׁר לְהוֹן יוֹסֵף.  מ,כג וְלָא אִדְּכַר רַב שָׁקֵי יָת יוֹסֵף וְאַנְשְׁיֵיהּ.  {פ}

מא,א וַהֲוָה מִסּוֹף תַּרְתֵּין שְׁנִין וּפַרְעֹה חָלֵים וְהָא קָאֵים עַל נַהְרָא.  מא,ב וְהָא מִן נַהְרָא סָלְקָן שְׁבַע תּוֹרָן שַׁפִּירָן לְמִחְזֵי וּפַטִּימָן בְּסַר וְרָעֲיָן בְּאַחְוָא.  מא,ג וְהָא שְׁבַע תּוֹרָן אָחֳרָנְיָן סְלִיקָא בָתְרֵיהוֹן מִן נַהְרָא בִּישָׁן לְמִחְזֵי וְחַסִּירָן בְּסַר וְקַמָא לְקִבְלְהוֹן דְּתוֹרָתָא עַל כֵּיף נַהְרָא.  מא,ד וַאֲכַלָא תוֹרָתָא דְּבִישָׁן לְמִחְזֵי וְחַסִּירָן בְּסַר יָת שְׁבַע תּוֹרָתָא דְּשַׁפִּירָן לְמִחְזֵי וּפַטִּימָתָא וְאִתְּעַר פַּרְעֹה.  מא,ה וּדְמוּךְ וַחֲלַם תִּנְיָנוּת וְהָא שְׁבַע שֻׁבְלִין סָלְקָן בְּקַנְיָא חַד פַּטִּימָן וְטָבָן.  מא,ו וְהָא שְׁבַע שֻׁבְלִין לָקְיָן וּשְׁקִיפָן קִדּוּם צָמְחָן בָּתְרֵיהוֹן.  מא,ז וּבְלַעָא שֻׁבְלַיָּא לָקְיָתָא יָת שְׁבַע שֻׁבְלַיָּא פַּטִּימָתָא וּמַלְיָתָא וְאִתְּעַר פַּרְעֹה וְהָא חֶלְמָא.  מא,ח וַהֲוָה בְּצַפְרָא וּמִטָּרְפָא רוּחֵיהּ וּשְׁלַח וּקְרָא יָת כָּל חָרָשֵׁי מִצְרַיִם וְיָת כָּל חַכִּימַהָא וְאִשְׁתַּעִי פַרְעֹה לְהוֹן יָת חֶלְמֵיהּ וְלֵית דְּפָשַׁר יָתְהוֹן לְפַרְעֹה.  מא,ט וּמַלֵּיל רַב שָׁקֵי עִם פַּרְעֹה לְמֵימַר:  יָת סֻרְחָנִי אֲנָא מַדְכַּר יוֹמָא דֵין.  מא,י פַּרְעֹה רְגֵיז עַל עַבְדּוֹהִי וִיהַב יָתִי בְּמַטְּרַת בֵּית רַב קָטוֹלַיָּא יָתִי וְיָת רַב נַחְתּוֹמֵי.  מא,יא וַחֲלַמְנָא חֶלְמָא בְּלֵילְיָא חַד אֲנָא וְהוּא:  גְּבַר כְּפֻשְׁרַן חֶלְמֵיהּ חֲלַמְנָא.  מא,יב וְתַמָּן עִמַּנָא עוֹלֵים עִבְרַאי עַבְדָּא לְרַב קָטוֹלַיָּא וְאִשְׁתַּעִינָא לֵיהּ וּפַשַּׁר לַנָא יָת חֶלְמַנָא:  גְּבַר כְּחֶלְמֵיהּ פַּשַּׁר.  מא,יג וַהֲוָה כְּמָא דְּפַשַּׁר לַנָא כֵּין הֲוָה:  יָתִי אֲתֵיב עַל שִׁמּוּשִׁי וְיָתֵיהּ צְלַב.  מא,יד וּשְׁלַח פַּרְעֹה וּקְרָא יָת יוֹסֵף וְאַרְהֲטוּהִי מִן בֵּית אֲסִירֵי וְסַפַּר וְשַׁנִּי כְסוּתֵיהּ וְעָאל לְוָת פַּרְעֹה.  מא,טו וַאֲמַר פַּרְעֹה לְיוֹסֵף חֶלְמָא חֲלַמִית וּפָשַׁר לֵית לֵיהּ וַאֲנָא שְׁמַעִית עֲלָךְ לְמֵימַר דְּאַתְּ שָׁמַע חֶלְמָא וּמְפַשַּׁר לֵיהּ.  מא,טז וַאֲתֵיב יוֹסֵף יָת פַּרְעֹה לְמֵימַר לָא מִן חָכְמְתִי:  אֱלָהֵין מִן קֳדָם יְיָ יִתָּתַב שְׁלָמָא דְּפַרְעֹה.  מא,יז וּמַלֵּיל פַּרְעֹה עִם יוֹסֵף:  בְּחֶלְמִי הָאֲנָא קָאֵים עַל כֵּיף נַהְרָא.  מא,יח וְהָא מִן נַהְרָא סָלְקָן שְׁבַע תּוֹרָן פַּטִּימָן בְּסַר וְשַׁפִּירָן לְמִחְזֵי וְרָעֲיָן בְּאַחְוָא.  מא,יט וְהָא שְׁבַע תּוֹרָן אָחֳרָנְיָן סְלִיקָא בָתְרֵיהוֹן חַסִּיכָן וּבִישָׁן לְמִחְזֵי לַחְדָּא וְחַסִּירָן בְּסַר:  לָא חֲזֵיתִי דִּכְוָתְהוֹן בְּכָל אַרְעָא דְּמִצְרַיִם לְבִישׁוּ.  מא,כ וַאֲכַלָא תּוֹרָתָא חַסִּיכָתָא וּבִישָׁתָא יָת שְׁבַע תּוֹרָתָא קַדְמַיָתָא פַּטִּימָתָא.  מא,כא וְעַאלָא לִמְעֵיהוֹן וְלָא אִתְיְדַע אֲרֵי עַאלָא לִמְעֵיהוֹן וּמִחְזֵיהוֹן בִּישׁ כִּד בְּקַדְמֵיתָא וְאִתְּעַרִית.  מא,כב וַחֲזֵית בְּחֶלְמִי וְהָא שְׁבַע שֻׁבְלִין סָלְקָן בְּקַנְיָא חַד מַלְיָן וְטָבָן.  מא,כג וְהָא שְׁבַע שֻׁבְלִין נָצַן לָקְיָן שְׁקִיפָן קִדּוּם צָמְחָן בָּתְרֵיהוֹן.  מא,כד וּבְלַעָא שֻׁבְלַיָּא לָקְיָתָא יָת שְׁבַע שֻׁבְלַיָּא טָבָתָא וַאֲמַרִית לְחָרָשַׁיָּא וְלֵית דִּמְחַוֵּי לִי.  מא,כה וַאֲמַר יוֹסֵף לְפַרְעֹה חֶלְמָא דְּפַרְעֹה חַד הוּא:  יָת דַּייָ עֲתִיד לְמֶעֱבַד חַוִּי לְפַרְעֹה.  מא,כו שְׁבַע תּוֹרָתָא טָבָתָא שְׁבַע שְׁנַיָּא אִנִּין וּשְׁבַע שֻׁבְלַיָּא טָבָתָא שְׁבַע שְׁנַיָּא אִנִּין:  חֶלְמָא חַד הוּא.  מא,כז וּשְׁבַע תּוֹרָתָא חַסִּיכָתָא וּבִישָׁתָא דִּסְלִיקָא בָּתְרֵיהוֹן שְׁבַע שְׁנַיָּא אִנִּין וּשְׁבַע שֻׁבְלַיָּא לָקְיָתָא דִּשְׁקִיפָן קִדּוּם יִהְוְיָן שְׁבַע שְׁנֵי כַפְנָא.  מא,כח הוּא פִתְגָמָא דְּמַלֵּילִית עִם פַּרְעֹה:  דַּייָ עֲתִיד לְמֶעֱבַד אַחְזִי יָת פַּרְעֹה.  מא,כט הָא שְׁבַע שְׁנַיָּא אָתְיָן סִבְעָא רַבָּא בְּכָל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,ל וִיקוּמָן שְׁבַע שְׁנֵי כַפְנָא בָּתְרֵיהוֹן וְיִתְנְשֵׁי כָל סִבְעָא בְּאַרְעָא דְּמִצְרָיִם וִישֵׁיצֵי כַפְנָא יָת עַמָּא דְּאַרְעָא.  מא,לא וְלָא יִתְיְדַע סִבְעָא בְּאַרְעָא מִן קֳדָם כַּפְנָא הַהוּא דִּיהֵי בָּתַר כֵּין:  אֲרֵי תַּקִּיף הוּא לַחְדָּא.  מא,לב וְעַל דְּאִתַּנִּי חֶלְמָא לְפַרְעֹה תַּרְתֵּין זִמְנִין אֲרֵי תָקֵין פִּתְגָמָא מִן קֳדָם יְיָ וּמוֹחֵי יְיָ לְמֶעְבְּדֵיהּ.  מא,לג וּכְעַן יִחְזֵי פַרְעֹה גְּבַר סֻכְלְתָן וְחַכִּים וִימַנֵּינֵיהּ עַל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,לד יַעֲבֵיד פַּרְעֹה וִימַנֵּי מְהֵימְנִין עַל אַרְעָא וִיזָרְזוּן יָת אַרְעָא דְּמִצְרַיִם בִּשְׁבַע שְׁנֵי סִבְעָא.  מא,לה וְיִכְנְשׁוּן יָת כָּל עֲבוּר שְׁנַיָּא טָבָתָא דְּאָתְיָן אִלֵּין וְיֵיצְרוּן עֲבוּרָא תְּחוֹת יַד מְהֵימְנֵי פַרְעֹה עֲבוּרָא בְּקִרְוַיָּא וְיִטְּרוּן.  מא,לו וִיהֵי עֲבוּרָא גְּנִיז לְעַמָּא דְּאַרְעָא לִשְׁבַע שְׁנֵי כַפְנָא דְּיִהְוְיָן בְּאַרְעָא דְּמִצְרָיִם וְלָא יִשְׁתֵּיצֵי עַמָּא דְּאַרְעָא בְּכַפְנָא.  מא,לז וּשְׁפַר פִּתְגָמָא בְּעֵינֵי פַרְעֹה וּבְעֵינֵי כָּל עַבְדּוֹהִי.  מא,לח וַאֲמַר פַּרְעֹה לְעַבְדּוֹהִי:  הֲנַשְׁכַּח כְּדֵין גְּבַר דְּרוּחַ נְבוּאָה מִן קֳדָם יְיָ בֵּיהּ.  מא,לט וַאֲמַר פַּרְעֹה לְיוֹסֵף בָּתַר דְּהוֹדַע יְיָ יָתָךְ יָת כָּל דָּא לֵית סֻכְלְתָן וְחַכִּים כְּוָתָךְ.  מא,מ אַתְּ תְּהֵי מְמֻנַּא עַל בֵּיתִי וְעַל מֵימְרָךְ יִתְּזָן כָּל עַמִּי לְחוֹד כֻּרְסֵי מַלְכוּתָא הָדֵין אֵיהֵי יַקִּיר מִנָּךְ.  מא,מא וַאֲמַר פַּרְעֹה לְיוֹסֵף:  חֲזִי דְּמַנִּיתִי יָתָךְ עַל כָּל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,מב וְאַעְדִּי פַרְעֹה יָת עִזְקְתֵיהּ מֵעַל יְדֵיהּ וִיהַב יָתַהּ עַל יְדָא דְּיוֹסֵף וְאַלְבֵּישׁ יָתֵיהּ לְבוּשִׁין דְּבוּץ וְשַׁוִּי מְנִיכָא דְּדַהְבָּא עַל צַוְרֵיהּ.  מא,מג וְאַרְכֵּיב יָתֵיהּ בִּרְתִכָּא תִּנְיֵיתָא דִּילֵיהּ וְאַכְרִיזוּ קֳדָמוֹהִי דֵּין אַבָּא לְמַלְכָּא וּמַנִּי יָתֵיהּ עַל כָּל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,מד וַאֲמַר פַּרְעֹה לְיוֹסֵף אֲנָא פַרְעֹה וּבָר מִמֵּימְרָךְ לָא יְרִים גְּבַר יָת יְדֵיהּ לְמֵיחַד זֵין וְיָת רַגְלֵיהּ לְמִרְכַּב עַל סוּסְיָא בְּכָל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,מה וּקְרָא פַרְעֹה שׁוֹם יוֹסֵף גֻּבְרָא דְּמִטַּמְרָן גָּלְיָן לֵיהּ וִיהַב לֵיהּ יָת אָסְנַת בַּת פּוֹטִי פֶרַע רַבָּא דְּאוֹן לְאִתּוּ וּנְפַק יוֹסֵף שַׁלִּיט עַל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,מו וְיוֹסֵף בַּר תְּלָתִין שְׁנִין כַּד קָם קֳדָם פַּרְעֹה מַלְכָּא דְּמִצְרָיִם וּנְפַק יוֹסֵף מִן קֳדָם פַּרְעֹה וַעֲבַר בְּכָל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,מז וּכְנַשׁוּ דָּיְרֵי אַרְעָא בִּשְׁבַע שְׁנֵי סִבְעָא עֲבוּרָא לְאוֹצְרִין.  מא,מח וּכְנַשׁ יָת כָּל עֲבוּר שְׁבַע שְׁנַיָּא דַּהֲוַאָה בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם וִיהַב עֲבוּרָא בְּקִרְוַיָּא:  עֲבוּר חֲקַל קַרְתָּא דִּבְסַחְרָנַהָא יְהַב בְּגַוַּהּ.  מא,מט וּכְנַשׁ יוֹסֵף עֲבוּרָא כְּחָלָא דְּיַמָּא סַגִּי לַחְדָּא עַד דִּפְסַק מִלְּמִמְנֵי אֲרֵי לֵית מִנְיָן.  מא,נ וּלְיוֹסֵף אִתְיְלִידוּ תְּרֵין בְּנִין עַד לָא עַאלַת שַׁתָּא דְּכַפְנָא דִּילֵידַת לֵיהּ אָסְנַת בַּת פּוֹטִי פֶרַע רַבָּא דְּאוֹן.  מא,נא וּקְרָא יוֹסֵף יָת שׁוֹם בֻּכְרָא מְנַשֶּׁה:  אֲרֵי אַנְשְׁיַנִי יְיָ יָת כָּל עַמְלִי וְיָת כָּל בֵּית אַבָּא.  מא,נב וְיָת שׁוֹם תִּנְיָנָא קְרָא אֶפְרָיִם:  אֲרֵי אַפְּשַׁנִי יְיָ בַּאֲרַע שִׁעְבּוּדִי.  מא,נג וּשְׁלִימָא שְׁבַע שְׁנֵי סִבְעָא דַּהֲוַאָה בְּאַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,נד וְשָׁרִיאָה שְׁבַע שְׁנֵי כַפְנָא לְמֵיתֵי כְּמָא דַּאֲמַר יוֹסֵף וַהֲוָה כַפְנָא בְּכָל אַרְעָתָא וּבְכָל אַרְעָא דְּמִצְרַיִם הֲוָה לַחְמָא.  מא,נה וּכְפֵינַת כָּל אַרְעָא דְּמִצְרַיִם וּצְוַח עַמָּא קֳדָם פַּרְעֹה עַל לַחְמָא וַאֲמַר פַּרְעֹה לְכָל מִצְרָאֵי אִיזִילוּ לְוָת יוֹסֵף דְּיֵימַר לְכוֹן תַּעְבְּדוּן.  מא,נו וְכַפְנָא הֲוָה עַל כָּל אַפֵּי אַרְעָא וּפְתַח יוֹסֵף יָת כָּל אוֹצְרַיָּא דִּבְהוֹן עֲבוּרָא וְזַבֵּין לְמִצְרָאֵי וּתְקֵיף כַּפְנָא בְּאַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מא,נז וְכָל דָּיְרֵי אַרְעָא אֲתוֹ לְמִצְרַיִם לְמִזְבַּן עֲבוּרָא מִן יוֹסֵף:  אֲרֵי תְקֵיף כַּפְנָא בְּכָל אַרְעָא.  מב,א וַחֲזָא יַעֲקוֹב אֲרֵי אִית עֲבוּר מִזְדַּבַּן בְּמִצְרָיִם וַאֲמַר יַעֲקוֹב לִבְנוֹהִי לְמָא תִּתַּחְזוֹן.  מב,ב וַאֲמַר הָא שְׁמַעִית אֲרֵי אִית עֲבוּר מִזְדַּבַּן בְּמִצְרָיִם חוּתוּ לְתַמָּן וּזְבוּנוּ לַנָא מִתַּמָּן וְנֵיחֵי וְלָא נְמוּת.  מב,ג וּנְחַתוּ אֲחֵי יוֹסֵף עַסְרָא לְמִזְבַּן עֲבוּרָא מִמִּצְרָיִם.  מב,ד וְיָת בִּנְיָמִין אֲחוּהִי דְּיוֹסֵף לָא שְׁלַח יַעֲקוֹב עִם אֲחוֹהִי:  אֲרֵי אֲמַר דִּלְמָא יְעָרְעִנֵּיהּ מוֹתָא.  מב,ה וַאֲתוֹ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִזְבַּן עֲבוּרָא בְּגוֹ עָאלַיָּא:  אֲרֵי הֲוָה כַפְנָא בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן.  מב,ו וְיוֹסֵף הוּא דְּשַׁלִּיט עַל אַרְעָא הוּא מְזַבֵּין עֲבוּרָא לְכָל עַמָּא דְּאַרְעָא וַאֲתוֹ אֲחֵי יוֹסֵף וּסְגִידוּ לֵיהּ עַל אַפֵּיהוֹן עַל אַרְעָא.  מב,ז וַחֲזָא יוֹסֵף יָת אֲחוֹהִי וְאִשְׁתְּמוֹדְעִנּוּן וְחַשֵּׁיב מָא דִּימַלֵּיל עִמְּהוֹן וּמַלֵּיל עִמְּהוֹן קַשְׁיָן וַאֲמַר לְהוֹן מְנָן אֲתֵיתוֹן וַאֲמַרוּ מֵאַרְעָא דִּכְנַעַן לְמִזְבַּן עֲבוּרָא.  מב,ח וְאִשְׁתְּמוֹדַע יוֹסֵף יָת אֲחוֹהִי וְאִנּוּן לָא אִשְׁתְּמוֹדְעוּהִי.  מב,ט וְאִדְּכַר יוֹסֵף יָת חֶלְמַיָּא דַּהֲוָה חָלֵים לְהוֹן וַאֲמַר לְהוֹן אַלִּילֵי אַתּוּן לְמִחְזֵי יָת בִּדְקַהּ דְּאַרְעָא אֲתֵיתוֹן.  מב,י וַאֲמַרוּ לֵיהּ לָא רִבּוֹנִי וְעַבְדָּךְ אֲתוֹ לְמִזְבַּן עֲבוּרָא.  מב,יא כֻּלַּנָא בְּנֵי גֻּבְרָא חַד נַחְנָא כֵּיוָנֵי אֲנַחְנָא לָא הֲווֹ עַבְדָּךְ אַלִּילֵי.  מב,יב וַאֲמַר לְהוֹן:  לָא אֱלָהֵין בִּדְקַהּ דְּאַרְעָא אֲתֵיתוֹן לְמִחְזֵי.  מב,יג וַאֲמַרוּ תְּרֵי עֲסַר עַבְדָּךְ אַחִין אֲנַחְנָא בְּנֵי גֻּבְרָא חַד בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן וְהָא זְעֵירָא עִם אֲבוּנָא יוֹמָא דֵין וְחַד לָיְתוֹהִי.  מב,יד וַאֲמַר לְהוֹן יוֹסֵף:  הוּא דְּמַלֵּילִית עִמְּכוֹן לְמֵימַר אַלִּילֵי אַתּוּן.  מב,טו בְּדָא תִּתְבַּחְרוּן:  חַיֵּי פַרְעֹה אִם תִּפְּקוּן מִכָּא אֱלָהֵין בְּמֵיתֵי אֲחוּכוֹן זְעֵירָא הָלְכָא.  מב,טז שְׁלַחוּ מִנְּכוֹן חַד וְיִדְבַּר יָת אֲחוּכוֹן וְאַתּוּן תִּתְאַסְרוּן וְיִתְבַּחְרוּן פִּתְגָמֵיכוֹן הַקְשׁוֹט אַתּוּן אָמְרִין וְאִם לָא חַיֵּי פַרְעֹה אֲרֵי אַלִּילֵי אַתּוּן.  מב,יז וּכְנַשׁ יָתְהוֹן לְבֵית מַטְּרָא תְּלָתָא יוֹמִין.  מב,יח וַאֲמַר לְהוֹן יוֹסֵף בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה דָּא עֲבִידוּ וְאִתְקַיַּמוּ מִן קֳדָם יְיָ אֲנָא דָּחֵיל.  מב,יט אִם כֵּיוָנֵי אַתּוּן אֲחוּכוֹן חַד יִתְאֲסַר בְּבֵית מַטַּרְתְּכוֹן וְאַתּוּן אִיזִילוּ אוֹבִילוּ עֲבוּרָא דְּחַסִּיר בְּבָתֵּיכוֹן.  מב,כ וְיָת אֲחוּכוֹן זְעֵירָא תַּיְתוֹן לְוָתִי וְיִתְהָמְנוּן פִּתְגָמֵיכוֹן וְלָא תְמוּתוּן וַעֲבַדוּ כֵין.  מב,כא וַאֲמַרוּ גְּבַר לַאֲחוּהִי בְּקֻשְׁטָא חַיָּבִין אֲנַחְנָא עַל אֲחוּנָא דַּחֲזֵינָא בְּעָקַת נַפְשֵׁיהּ כַּד הֲוָה מִתְחַנַּן לַנָא וְלָא קַבֵּילְנָא מִנֵּיהּ עַל כֵּין אֲתָת לַנָא עָקְתָא הָדָא.  מב,כב וַאֲתֵיב רְאוּבֵן יָתְהוֹן לְמֵימַר הֲלָא אֲמַרִית לְכוֹן לְמֵימַר לָא תִחְטוֹן בְּעוּלֵימָא וְלָא קַבֵּילְתּוּן וְאַף דְּמֵיהּ הָא מִתְבְּעֵי.  מב,כג וְאִנּוּן לָא יָדְעִין אֲרֵי שָׁמִיעַ יוֹסֵף:  אֲרֵי מְתֻרְגְּמָן הֲוָה בֵּינֵיהוֹן.  מב,כד וְאִסְתְּחַר מִלְּוָתְהוֹן וּבְכָא וְתָב לְוָתְהוֹן וּמַלֵּיל עִמְּהוֹן וּדְבַר מִלְּוָתְהוֹן יָת שִׁמְעוֹן וַאֲסַר יָתֵיהּ לְעֵינֵיהוֹן.  מב,כה וּפַקֵּיד יוֹסֵף וּמְלוֹ יָת מָנֵיהוֹן עֲבוּרָא וּלְאָתָבָא כַּסְפֵּיהוֹן גְּבַר לְסַקֵּיהּ וּלְמִתַּן לְהוֹן זְוָדִין לְאוֹרְחָא וַעֲבַד לְהוֹן כֵּין.  מב,כו וּנְטַלוּ יָת עֲבוּרְהוֹן עַל חֲמָרֵיהוֹן וַאֲזַלוּ מִתַּמָּן.  מב,כז וּפְתַח חַד יָת סַקֵּיהּ לְמִתַּן כִּסְּתָא לִחְמָרֵיהּ בְּבֵית מְבָתָא וַחֲזָא יָת כַּסְפֵּיהּ וְהָא הוּא בְּפֹם טֻעְנֵיהּ.  מב,כח וַאֲמַר לַאֲחוֹהִי אִתָּתַב כַּסְפִּי וְאַף הָא בְּטֻעְנִי וּנְפַק מַדַּע לִבְּהוֹן וּתְוַהוּ גְּבַר בַּאֲחוּהִי לְמֵימַר מָא דָא עֲבַד יְיָ לַנָא.  מב,כט וַאֲתוֹ לְוָת יַעֲקוֹב אֲבוּהוֹן לְאַרְעָא דִּכְנָעַן וְחַוִּיאוּ לֵיהּ יָת כָּל דְּעָרַעָא יָתְהוֹן לְמֵימַר.  מב,ל מַלֵּיל גֻּבְרָא רִבּוֹנַהּ דְּאַרְעָא עִמַּנָא קַשְׁיָן וִיהַב יָתַנָא כִּמְאַלְּלֵי אַרְעָא.  מב,לא וַאֲמַרְנָא לֵיהּ כֵּיוָנֵי אֲנַחְנָא:  לָא הֲוֵינָא אַלִּילֵי.  מב,לב תְּרֵי עֲסַר אֲנַחְנָא אַחִין בְּנֵי אֲבוּנָא חַד לָיְתוֹהִי וּזְעֵירָא יוֹמָא דֵין עִם אֲבוּנָא בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן.  מב,לג וַאֲמַר לַנָא גֻּבְרָא רִבּוֹנַהּ דְּאַרְעָא בְּדָא אֶדַּע אֲרֵי כֵיוָנֵי אַתּוּן:  אֲחוּכוֹן חַד שְׁבוּקוּ לְוָתִי וְיָת עֲבוּרָא דְּחַסִּיר בְּבָתֵּיכוֹן סַבוּ וְאִיזִילוּ.  מב,לד וְאֵיתוֹ יָת אֲחוּכוֹן זְעֵירָא לְוָתִי וְאֶדַּע אֲרֵי לָא אַלִּילֵי אַתּוּן אֲרֵי כֵיוָנֵי אַתּוּן יָת אֲחוּכוֹן אֶתֵּין לְכוֹן וְיָת אַרְעָא תַּעְבְּדוּן בַּהּ סְחוֹרְתָא.  מב,לה וַהֲוָה אִנּוּן מְרִיקִין סַקֵּיהוֹן וְהָא גְבַר צְרָר כַּסְפֵּיהּ בְּסַקֵּיהּ וַחֲזוֹ יָת צְרָרֵי כַסְפֵּיהוֹן אִנּוּן וַאֲבוּהוֹן וּדְחִילוּ.  מב,לו וַאֲמַר לְהוֹן יַעֲקוֹב אֲבוּהוֹן יָתִי אַתְכֵּילְתּוּן:  יוֹסֵף לָיְתוֹהִי וְשִׁמְעוֹן לָא הֲוָה כָא וְיָת בִּנְיָמִין תִּדְבְּרוּן עָלַי הֲוַאָה כֻּלְּהוֹן.  מב,לז וַאֲמַר רְאוּבֵן לַאֲבוּהִי לְמֵימַר יָת תְּרֵין בְּנַי תְּמִית אִם לָא אַיְתֵינֵיהּ לָךְ הַב יָתֵיהּ עַל יְדִי וַאֲנָא אֲתִיבִנֵּיהּ לָךְ.  מב,לח וַאֲמַר לָא יֵיחוֹת בְּרִי עִמְּכוֹן:  אֲרֵי אֲחוּהִי מִית וְהוּא בִּלְחוֹדוֹהִי אִשְׁתְּאַר וִיעָרְעִנֵּיהּ מוֹתָא בְּאוֹרְחָא דִּתְהָכוּן בַּהּ וְתַחֲתוּן יָת סֵיבְתִי בְּדָווֹנָא לִשְׁאוֹל.  מג,א וְכַפְנָא תְּקֵיף בְּאַרְעָא.  מג,ב וַהֲוָה כַּד סְפִיקוּ לְמֵיכַל יָת עֲבוּרָא דְּאֵיתִיאוּ מִמִּצְרָיִם וַאֲמַר לְהוֹן אֲבוּהוֹן תּוּבוּ זְבוּנוּ לַנָא זְעֵיר עֲבוּרָא.  מג,ג וַאֲמַר לֵיהּ יְהוּדָה לְמֵימַר:  אַסְהָדָא אַסְהֵיד בַּנָא גֻּבְרָא לְמֵימַר לָא תִחְזוֹן אַפַּי אֱלָהֵין כַּד אֲחוּכוֹן עִמְּכוֹן.  מג,ד אִם אִיתָךְ מְשַׁלַּח יָת אֲחוּנָא עִמַּנָא נֵיחוֹת וְנִזְבּוֹן לָךְ עֲבוּרָא.  מג,ה וְאִם לָיְתָךְ מְשַׁלַּח לָא נֵיחוֹת:  אֲרֵי גֻּבְרָא אֲמַר לַנָא לָא תִחְזוֹן אַפַּי אֱלָהֵין כַּד אֲחוּכוֹן עִמְּכוֹן.  מג,ו וַאֲמַר יִשְׂרָאֵל לְמָא אַבְאֵישְׁתּוּן לִי לְחַוָּאָה לְגֻבְרָא הַעוֹד לְכוֹן אַחָא.  מג,ז וַאֲמַרוּ שַׁאָלָא שַׁאֵיל גֻּבְרָא לַנָא וּלְיַלָּדוּתַנָא לְמֵימַר הַעַד כְּעַן אֲבוּכוֹן קַיָּם הַאִית לְכוֹן אֲחָא וְחַוִּינָא לֵיהּ עַל מֵימַר פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין הֲמֵידָע הֲוֵינָא יָדְעִין אֲרֵי יֵימַר אַחִיתוּ יָת אֲחוּכוֹן.  מג,ח וַאֲמַר יְהוּדָה לְיִשְׂרָאֵל אֲבוּהִי שְׁלַח עוּלֵימָא עִמִּי וּנְקוּם וְנֵיזֵיל וְנֵיחֵי וְלָא נְמוּת אַף אֲנַחְנָא אַף אַתְּ אַף טַפְלַנָא.  מג,ט אֲנָא מְעָרַבְנָא בֵּיהּ מִן יְדִי תִּבְעֵינֵיהּ:  אִם לָא אַיְתֵינֵיהּ לָךְ וַאֲקִימִנֵּיהּ קֳדָמָךְ וְאֵיהֵי חָטֵי לָךְ כָּל יוֹמַיָּא.  מג,י אֲרֵי אִלּוּ לָא פוֹן בְּדָא אִתְעַכַּבְנָא אֲרֵי כְעַן תַּבְנָא דְּנָן תַּרְתֵּין זִמְנִין.  מג,יא וַאֲמַר לְהוֹן יִשְׂרָאֵל אֲבוּהוֹן אִם כֵּין הוּא דָּא עֲבִידוּ סַבוּ מִדִּמְשֻׁבַּח בְּאַרְעָא בְּמָנֵיכוֹן וַאֲחִיתוּ לְגֻבְרָא תִּקְרֻבְתָּא:  זְעֵיר קְטַף וּזְעֵיר דְּבַשׁ שְׁעַף וּלְטוֹם בֻּטְמִין וְשִׁגְדִּין.  מג,יב וְכַסְפָּא עַל חַד תְּרֵין סַבוּ בְיַדְכוֹן וְיָת כַּסְפָּא דְּאִתָּתַב בְּפֹם טֻעְנֵיכוֹן תָּתִיבוּן בְּיַדְכוֹן דִּלְמָא שָׁלוּ הֲוָת.  מג,יג וְיָת אֲחוּכוֹן דְּבַרוּ וְקוּמוּ תּוּבוּ לְוָת גֻּבְרָא.  מג,יד וְאֵל שַׁדַּי יִתֵּין לְכוֹן רַחֲמִין קֳדָם גֻּבְרָא וְיִפְטַר לְכוֹן יָת אֲחוּכוֹן אֻחְרָנָא וְיָת בִּנְיָמִין וַאֲנָא כְּמָא דִּתְכֵילִית תְּכֵילִית.  מג,טו וּנְסִיבוּ גֻּבְרַיָּא יָת תִּקְרֻבְתָּא הָדָא וְעַל חַד תְּרֵין כַּסְפָּא נְסִיבוּ בְיַדְהוֹן וּדְבַרוּ יָת בִּנְיָמִין וְקָמוּ וּנְחַתוּ לְמִצְרַיִם וְקָמוּ קֳדָם יוֹסֵף.  מג,טז וַחֲזָא יוֹסֵף עִמְּהוֹן יָת בִּנְיָמִין וַאֲמַר לְדִמְמֻנַּא עַל בֵּיתֵיהּ אַעֵיל יָת גֻּבְרַיָּא לְבֵיתָא וְכוֹס נִכְסְתָא וְאַתְקֵין אֲרֵי עִמִּי אָכְלִין גֻּבְרַיָּא בְּשֵׁירוּתָא.  מג,יז וַעֲבַד גֻּבְרָא כְּמָא דַּאֲמַר יוֹסֵף וְאַעֵיל גֻּבְרָא יָת גֻּבְרַיָּא לְבֵית יוֹסֵף.  מג,יח וּדְחִילוּ גֻּבְרַיָּא אֲרֵי אִתָּעֲלוּ לְבֵית יוֹסֵף וַאֲמַרוּ עַל עֵיסַק כַּסְפָּא דְּאִתָּתַב בְּטֻעְנַנָא בְּקַדְמֵיתָא אֲנַחְנָא מִתָּעֲלִין לְאִתְרַבְרָבָא עֲלַנָא וּלְאִסְתַּקָּפָא עֲלַנָא וּלְמִקְנֵי יָתַנָא לְעַבְדִּין וּלְמִדְבַּר יָת חֲמָרַנָא.  מג,יט וּקְרִיבוּ לְוָת גֻּבְרָא דִּמְמֻנַּא עַל בֵּית יוֹסֵף וּמַלִּילוּ עִמֵּיהּ בִּתְרַע בֵּיתָא.  מג,כ וַאֲמַרוּ בְּבָעוּ רִבּוֹנִי מֵיחָת נְחַתְנָא בְּקַדְמֵיתָא לְמִזְבַּן עֲבוּרָא.  מג,כא וַהֲוָה כַּד אֲתֵינָא לְבֵית מְבָתָא וּפְתַחְנָא יָת טֻעְנַנָא וְהָא כְסַף גְּבַר בְּפֹם טֻעְנֵיהּ כַּסְפַּנָא בְּמַתְקָלֵיהּ וַאֲתֵיבְנָא יָתֵיהּ בִּידַנָא.  מג,כב וְכַסְפָּא אֻחְרָנָא אַחֵיתְנָא בִידַנָא לְמִזְבַּן עֲבוּרָא לָא יְדַעְנָא מַאן שַׁוִּי כַּסְפַּנָא בְּטֻעְנַנָא.  מג,כג וַאֲמַר שְׁלָם לְכוֹן לָא תִדְחֲלוּן אֱלָהֲכוֹן וֵאלָהָא דַּאֲבוּכוֹן יְהַב לְכוֹן סִימָן בְּטֻעְנֵיכוֹן כַּסְפְּכוֹן אֲתָא לְוָתִי וְאַפֵּיק לְוָתְהוֹן יָת שִׁמְעוֹן.  מג,כד וְאַעֵיל גֻּבְרָא יָת גֻּבְרַיָּא לְבֵית יוֹסֵף וִיהַב מַיָּא וְאַסְחוֹ רַגְלֵיהוֹן וִיהַב כִּסְּתָא לִחְמָרֵיהוֹן.  מג,כה וְאַתְקִינוּ יָת תִּקְרֻבְתָּא עַד דְּעָאל יוֹסֵף בְּשֵׁירוּתָא:  אֲרֵי שְׁמַעוּ אֲרֵי תַמָּן אָכְלִין לַחְמָא.  מג,כו וְעָאל יוֹסֵף לְבֵיתָא וְאַעִילוּ לֵיהּ יָת תִּקְרֻבְתָּא דִּבְיַדְהוֹן לְבֵיתָא וּסְגִידוּ לֵיהּ עַל אַרְעָא.  מג,כז וּשְׁאֵיל לְהוֹן לִשְׁלָם וַאֲמַר הַשְׁלָם אֲבוּכוֹן סָבָא דַּאֲמַרְתּוּן הַעַד כְּעַן קַיָּם.  מג,כח וַאֲמַרוּ שְׁלָם לְעַבְדָּךְ לַאֲבוּנָא עַד כְּעַן קַיָּם וּכְרַעוּ וּסְגִידוּ.  מג,כט וּזְקַף עֵינוֹהִי וַחֲזָא יָת בִּנְיָמִין אֲחוּהִי בַּר אִמֵּיהּ וַאֲמַר הֲדֵין אֲחוּכוֹן זְעֵירָא דַּאֲמַרְתּוּן לִי וַאֲמַר מִן קֳדָם יְיָ יִתְרַחַם עֲלָךְ בְּרִי.  מג,ל וְאוֹחִי יוֹסֵף אֲרֵי אִתְגּוֹלַלוּ רַחֲמוֹהִי עַל אֲחוּהִי וּבְעָא לְמִבְכֵּי וְעָאל לְאִדְּרוֹן בֵּית מִשְׁכְּבָא וּבְכָא תַמָּן.  מג,לא וְאַסְחִי אַפּוֹהִי וּנְפַק וְאִתְחַסַּן וַאֲמַר שַׁוּוֹ לַחְמָא.  מג,לב וְשַׁוִּיאוּ לֵיהּ בִּלְחוֹדוֹהִי וּלְהוֹן בִּלְחוֹדֵיהוֹן וּלְמִצְרָאֵי דְּאָכְלִין עִמֵּיהּ בִּלְחוֹדֵיהוֹן אֲרֵי לָא יָכְלִין מִצְרָאֵי לְמֵיכַל עִם עִבְרָאֵי לַחְמָא אֲרֵי בְּעִירָא דְּמִצְרָאֵי דָּחֲלִין לֵיהּ עִבְרָאֵי אָכְלִין.  מג,לג וְאַסְחַרוּ קֳדָמוֹהִי רַבָּא כְּרַבְיוּתֵיהּ וּזְעֵירָא כִּזְעֵירוּתֵיהּ וּתְוַהוּ גֻּבְרַיָּא גְּבַר בְּחַבְרֵיהּ.  מג,לד וּנְטַל חוּלָקִין מִן קֳדָמוֹהִי לִקְדָמֵיהוֹן וּסְגִי חוּלָקָא דְּבִנְיָמִין מֵחוּלָקֵי כֻלְּהוֹן חַמְשָׁא חוּלָקִין וּשְׁתִיאוּ וּרְוִיאוּ עִמֵּיהּ.  מד,א וּפַקֵּיד יָת דִּמְמֻנַּא עַל בֵּיתֵיהּ לְמֵימַר מַלִּי יָת טֻעְנֵי גֻּבְרַיָּא עֲבוּרָא כְּמָא דְּיָכְלִין לְמִטְעַן וְשַׁו כְּסַף גְּבַר בְּפֹם טֻעְנֵיהּ.  מד,ב וְיָת כַּלִּידִי כַּלִּידָא דְּכַסְפָּא תְּשַׁוֵּי בְּפֹם טֻעְנָא דִּזְעֵירָא וְיָת כְּסַף זְבִינוֹהִי וַעֲבַד כְּפִתְגָמָא דְּיוֹסֵף דְּמַלֵּיל.  מד,ג צַפְרָא נְהַר וְגֻבְרַיָּא אִתְפְּטַרוּ אִנּוּן וּחְמָרֵיהוֹן.  מד,ד אִנּוּן נְפַקוּ מִן קַרְתָּא לָא אַרְחִיקוּ וְיוֹסֵף אֲמַר לְדִמְמֻנַּא עַל בֵּיתֵיהּ קוּם רְדוֹף בָּתַר גֻּבְרַיָּא וְתַדְבֵּיקִנּוּן וְתֵימַר לְהוֹן לְמָא שַׁלֵּימְתּוּן בִּשְׁתָּא חֲלָף טָבְתָא.  מד,ה הֲלָא דֵין דְּשָׁתֵי רִבּוֹנִי בֵּיהּ וְהוּא בַּדָּקָא מְבַדֵּיק בֵּיהּ אַבְאֵישְׁתּוּן דַּעֲבַדְתּוּן.  מד,ו וְאַדְבֵּיקִנּוּן וּמַלֵּיל עִמְּהוֹן יָת פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין.  מד,ז וַאֲמַרוּ לֵיהּ לְמָא יְמַלֵּיל רִבּוֹנִי כְּפִתְגָמַיָּא הָאִלֵּין חַס לְעַבְדָּךְ מִלְּמֶעֱבַד כְּפִתְגָמָא הָדֵין.  מד,ח הָא כַסְפָּא דְּאַשְׁכַּחְנָא בְּפֹם טֻעְנַנָא אֲתֵיבְנָהִי לָךְ מֵאַרְעָא דִּכְנָעַן וְאֵיכְדֵין נִגְנוֹב מִבֵּית רִבּוֹנָךְ מָנִין דִּכְסַף אוֹ מָנִין דִּדְהַב.  מד,ט דְּיִשְׁתְּכַח עִמֵּיהּ מֵעַבְדָּךְ יִתְקְטִיל וְאַף אֲנַחְנָא נְהֵי לְרִבּוֹנִי לְעַבְדִּין.  מד,י וַאֲמַר אַף כְּעַן כְּפִתְגָמֵיכוֹן כֵּין הוּא:  דְּיִשְׁתְּכַח עִמֵּיהּ יְהֵי לִי עַבְדָּא וְאַתּוּן תְּהוֹן זַכָּאִין.  מד,יא וְאוֹחִיאוּ וְאַחִיתוּ גְּבַר יָת טֻעְנֵיהּ לְאַרְעָא וּפְתַחוּ גְּבַר טֻעְנֵיהּ.  מד,יב וּבְלַשׁ בְּרַבָּא שָׁרִי וּבִזְעֵירָא שֵׁיצִי וְאִשְׁתְּכַח כַּלִּידָא בְּטֻעְנָא דְּבִנְיָמִין.  מד,יג וּבַזַּעוּ לְבוּשֵׁיהוֹן וּרְמוֹ גְּבַר עַל חֲמָרֵיהּ וְתָבוּ לְקַרְתָּא.  מד,יד וְעָאל יְהוּדָה וַאֲחוֹהִי לְבֵית יוֹסֵף וְהוּא עַד כְּעַן תַּמָּן וּנְפַלוּ קֳדָמוֹהִי עַל אַרְעָא.  מד,טו וַאֲמַר לְהוֹן יוֹסֵף מָא עוּבָדָא הָדֵין דַּעֲבַדְתּוּן הֲלָא יְדַעְתּוּן אֲרֵי בַדָּקָא מְבַדֵּיק גֻּבְרָא דִּכְוָתִי.  מד,טז וַאֲמַר יְהוּדָה מָא נֵימַר לְרִבּוֹנִי מָא נְמַלֵּיל וּמָא נִזְכֵּי מִן קֳדָם יְיָ אִשְׁתְּכַח חוֹבָא בְּעַבְדָּךְ הָא אֲנַחְנָא עַבְדִּין לְרִבּוֹנִי אַף אֲנַחְנָא אַף דְּאִשְׁתְּכַח כַּלִּידָא בִּידֵיהּ.  מד,יז וַאֲמַר חַס לִי מִלְּמֶעֱבַד דָּא גֻּבְרָא דְּאִשְׁתְּכַח כַּלִּידָא בִּידֵיהּ הוּא יְהֵי לִי עַבְדָּא וְאַתּוּן סַקוּ לִשְׁלָם לְוָת אֲבוּכוֹן.  {ס}

מד,יח וּקְרֵיב לְוָתֵיהּ יְהוּדָה וַאֲמַר בְּבָעוּ רִבּוֹנִי יְמַלֵּיל כְּעַן עַבְדָּךְ פִּתְגָמָא קֳדָם רִבּוֹנִי וְלָא יִתְקַף רֻגְזָךְ בְּעַבְדָּךְ:  אֲרֵי כְּפַרְעֹה כֵּין אַתְּ.  מד,יט רִבּוֹנִי שַׁאֵיל יָת עַבְדּוֹהִי לְמֵימַר:  הַאִית לְכוֹן אַבָּא אוֹ אֲחָא.  מד,כ וַאֲמַרְנָא לְרִבּוֹנִי אִית לַנָא אַבָּא סָבָא וּבַר סֵיבְתִין זְעֵיר וַאֲחוּהִי מִית וְאִשְׁתְּאַר הוּא בִּלְחוֹדוֹהִי לְאִמֵּיהּ וַאֲבוּהִי רָחֵים לֵיהּ.  מד,כא וַאֲמַרְתְּ לְעַבְדָּךְ אַחֲתוּהִי לְוָתִי וַאֲשַׁוֵּי עֵינִי עֲלוֹהִי.  מד,כב וַאֲמַרְנָא לְרִבּוֹנִי לָא יִכּוֹל עוּלֵימָא לְמִשְׁבַּק יָת אֲבוּהִי:  אִם יִשְׁבּוֹק יָת אֲבוּהִי יְמוּת.  מד,כג וַאֲמַרְתְּ לְעַבְדָּךְ אִם לָא יֵיחוֹת אֲחוּכוֹן זְעֵירָא עִמְּכוֹן לָא תֵיסְפוּן לְמִחְזֵי אַפָּי.  מד,כד וַהֲוָה כַּד סְלֵיקְנָא לְוָת עַבְדָּךְ אַבָּא וְחַוִּינָא לֵיהּ יָת פִּתְגָמֵי רִבּוֹנִי.  מד,כה וַאֲמַר אֲבוּנָא:  תּוּבוּ זְבוּנוּ לַנָא זְעֵיר עֲבוּרָא.  מד,כו וַאֲמַרְנָא לָא נִכּוֹל לְמֵיחַת:  אִם אִית אֲחוּנָא זְעֵירָא עִמַּנָא וְנֵיחוֹת אֲרֵי לָא נִכּוֹל לְמִחְזֵי אַפֵּי גֻּבְרָא וְאַחוּנָא זְעֵירָא לָיְתוֹהִי עִמַּנָא.  מד,כז וַאֲמַר עַבְדָּךְ אַבָּא לַנָא:  אַתּוּן יְדַעְתּוּן אֲרֵי תְּרֵין יְלֵידַת לִי אִתְּתִי.  מד,כח וּנְפַק חַד מִלְּוָתִי וַאֲמַרִית בְּרַם מִקְטָל קְטִיל וְלָא חֲזֵיתֵיהּ עַד כְּעַן.  מד,כט וְתִדְבְּרוּן אַף יָת דֵּין מִן קֳדָמַי וִיעָרְעִנֵּיהּ מוֹתָא וְתַחֲתוּן יָת סֵיבְתִי בְּבִשְׁתָּא לִשְׁאוֹל.  מד,ל וּכְעַן כְּמֵיתַא לְוָת עַבְדָּךְ אַבָּא וְעוּלֵימָא לָיְתוֹהִי עִמַּנָא וְנַפְשֵׁיהּ חַבִּיבָא לֵיהּ כְּנַפְשֵׁיהּ.  מד,לא וִיהֵי כַּד יִחְזֵי אֲרֵי לֵית עוּלֵימָא וִימוּת וְיַחֲתוּן עַבְדָּךְ יָת סֵיבַת עַבְדָּךְ אֲבוּנָא בְּדָווֹנָא לִשְׁאוֹל.  מד,לב אֲרֵי עַבְדָּךְ מְעָרַב בְּעוּלֵימָא מִן אַבָּא לְמֵימַר:  אִם לָא אַיְתֵינֵיהּ לָךְ וְאֵיהֵי חָטֵי לְאַבָּא כָּל יוֹמַיָּא.  מד,לג וּכְעַן יִתֵּיב כְּעַן עַבְדָּךְ תְּחוֹת עוּלֵימָא עַבְדָּא לְרִבּוֹנִי וְעוּלֵימָא יִסַּק עִם אֲחוֹהִי.  מד,לד אֲרֵי אֵיכְדֵין אֶסַּק לְוָת אַבָּא וְעוּלֵימָא לָיְתוֹהִי עִמִּי:  דִּלְמָא אֶחְזֵי בְּבִשְׁתָּא דְּתַשְׁכַּח יָת אַבָּא.  מה,א וְלָא יְכֵיל יוֹסֵף לְאִתְחַסָּנָא לְכֹל דְּקָיְמִין עִלָּווֹהִי וּקְרָא אַפִּיקוּ כָל אֲנָשׁ מֵעִלָּוָי וְלָא קָם אֲנָשׁ עִמֵּיהּ כַּד אִתְיְדַע יוֹסֵף לַאֲחוֹהִי.  מה,ב וִיהַב יָת קָלֵיהּ בִּבְכִיתָא וּשְׁמַעוּ מִצְרָאֵי וּשְׁמַע אֲנָשׁ בֵּית פַּרְעֹה.  מה,ג וַאֲמַר יוֹסֵף לַאֲחוֹהִי אֲנָא יוֹסֵף הַעַד כְּעַן אַבָּא קַיָּם וְלָא יְכִילוּ אַחוֹהִי לְאָתָבָא יָתֵיהּ פִּתְגָּם אֲרֵי אִתְבְּהִילוּ מִן קֳדָמוֹהִי.  מה,ד וַאֲמַר יוֹסֵף לַאֲחוֹהִי קְרוּבוּ כְעַן לְוָתִי וּקְרִיבוּ וַאֲמַר אֲנָא יוֹסֵף אֲחוּכוֹן דְּזַבֵּינְתּוּן יָתִי לְמִצְרָיִם.  מה,ה וּכְעַן לָא תִתְנָסְסוּן וְלָא יִתְקַף בְּעֵינֵיכוֹן אֲרֵי זַבֵּינְתּוּן יָתִי הָלְכָא:  אֲרֵי לְקַיָּמָא שַׁלְחַנִי יְיָ קֳדָמֵיכוֹן.  מה,ו אֲרֵי דְנָן תַּרְתֵּין שְׁנִין כַּפְנָא בְּגוֹ אַרְעָא וְעוֹד חֲמֵישׁ שְׁנִין דְּלֵית זְרוּעָא וּחְצָדָא.  מה,ז וְשַׁלְחַנִי יְיָ קֳדָמֵיכוֹן לְשַׁוָּאָה לְכוֹן שְׁאָרָא בְּאַרְעָא וּלְקַיָּמָא לְכוֹן לְשֵׁיזָבָא רַבָּא.  מה,ח וּכְעַן לָא אַתּוּן שְׁלַחְתּוּן יָתִי הָלְכָא אֱלָהֵין מִן קֳדָם יְיָ וְשַׁוְיַנִי אַבָּא לְפַרְעֹה וְרִבּוֹן לְכָל בֵּיתֵיהּ וְשַׁלִּיט בְּכָל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  מה,ט אוֹחוֹ וְסַקוּ לְוָת אַבָּא וְתֵימְרוּן לֵיהּ כִּדְנָן אֲמַר בְּרָךְ יוֹסֵף שַׁוְיַנִי יְיָ לְרִבּוֹן לְכָל מִצְרָאֵי חוֹת לְוָתִי לָא תִתְעַכַּב.  מה,י וְתִתֵּיב בְּאַרְעָא דְּגֹשֶׁן וּתְהֵי קָרִיב לִי אַתְּ וּבְנָךְ וּבְנֵי בְנָךְ וְעָנָךְ וְתוֹרָךְ וְכָל דְּלָךְ.  מה,יא וַאֲזוּן יָתָךְ תַּמָּן אֲרֵי עוֹד חֲמֵישׁ שְׁנִין כַּפְנָא:  דִּלְמָא תִשְׁתֵּיצֵי אַתְּ וַאֲנָשׁ בֵּיתָךְ וְכָל דְּלָךְ.  מה,יב וְהָא עֵינֵיכוֹן חָזְיָן וְעֵינֵי אֲחִי בִנְיָמִין:  אֲרֵי כְּלִישָׁנְכוֹן אֲנָא מְמַלֵּיל עִמְּכוֹן.  מה,יג וּתְחַוּוֹן לְאַבָּא יָת כָּל יְקָרִי דִּבְמִצְרַיִם וְיָת כָּל דַּחֲזֵיתוֹן וְתוֹחוֹן וְתַחֲתוּן יָת אַבָּא הָלְכָא.  מה,יד וּנְפַל עַל צַוְרָא דְּבִנְיָמִין אֲחוּהִי וּבְכָא וּבִנְיָמִין בְּכָא עַל צַוְרֵיהּ.  מה,טו וְנַשֵּׁיק לְכָל אֲחוֹהִי וּבְכָא עֲלֵיהוֹן וּבָתַר כֵּין מַלִּילוּ אֲחוֹהִי עִמֵּיהּ.  מה,טז וְקָלָא אִשְׁתְּמַע בֵּית פַּרְעֹה לְמֵימַר אֲתוֹ אֲחֵי יוֹסֵף וּשְׁפַר בְּעֵינֵי פַרְעֹה וּבְעֵינֵי עַבְדּוֹהִי.  מה,יז וַאֲמַר פַּרְעֹה לְיוֹסֵף אֵימַר לַאֲחָךְ דָּא עֲבִידוּ:  טְעוּנוּ יָת בְּעִירְכוֹן וְאִיזִילוּ אוֹבִילוּ לְאַרְעָא דִּכְנָעַן.  מה,יח וּדְבַרוּ יָת אֲבוּכוֹן וְיָת אֲנָשׁ בָּתֵּיכוֹן וְאֵיתוֹ לְוָתִי וְאֶתֵּין לְכוֹן יָת טוּב אַרְעָא דְּמִצְרַיִם וְתֵיכְלוּן יָת טוּבָא דְּאַרְעָא.  מה,יט וְאַתְּ מְפֻקַּד דָּא עֲבִידוּ:  סַבוּ לְכוֹן מֵאַרְעָא דְּמִצְרַיִם עֶגְלָן לְטַפְלְכוֹן וְלִנְשֵׁיכוֹן וְתִטְּלוּן יָת אֲבוּכוֹן וְתֵיתוֹן.  מה,כ וְעֵינְכוֹן לָא תְחוּס עַל מָנֵיכוֹן:  אֲרֵי טוּב כָּל אַרְעָא דְּמִצְרַיִם דִּילְכוֹן הוּא.  מה,כא וַעֲבַדוּ כֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וִיהַב לְהוֹן יוֹסֵף עֶגְלָן עַל מֵימְרָא דְּפַרְעֹה וִיהַב לְהוֹן זְוָדִין לְאוֹרְחָא.  מה,כב לְכֻלְּהוֹן יְהַב לִגְבַר אִצְטְלָוָן דִּלְבוּשָׁא וּלְבִנְיָמִין יְהַב תְּלָת מְאָה סִלְעִין דִּכְסַף וְחַמְשָׁא אִצְטְלָוָן דִּלְבוּשָׁא.  מה,כג וְלַאֲבוּהִי שְׁלַח כְּדֵין עַסְרָא חֲמָרִין טְעִינִין מִטּוּב מִצְרָיִם וַעֲסַר אֲתָנָן טְעִינָן עֲבוּר וּלְחֵים וּזְוָדִין לַאֲבוּהִי לְאוֹרְחָא.  מה,כד וְשַׁלַּח יָת אֲחוֹהִי וַאֲזַלוּ וַאֲמַר לְהוֹן לָא תִתְנְצוֹן בְּאוֹרְחָא.  מה,כה וּסְלִיקוּ מִמִּצְרָיִם וַאֲתוֹ לְאַרְעָא דִּכְנַעַן לְוָת יַעֲקוֹב אֲבוּהוֹן.  מה,כו וְחַוִּיאוּ לֵיהּ לְמֵימַר עַד כְּעַן יוֹסֵף קַיָּם וַאֲרֵי הוּא שַׁלִּיט בְּכָל אַרְעָא דְּמִצְרָיִם וַהֲוַאָה מִלַּיָּא פָיְגָן עַל לִבֵּיהּ אֲרֵי לָא הֵימֵין לְהוֹן.  מה,כז וּמַלִּילוּ עִמֵּיהּ יָת כָּל פִּתְגָמֵי יוֹסֵף דְּמַלֵּיל עִמְּהוֹן וַחֲזָא יָת עֶגְלָתָא דִּשְׁלַח יוֹסֵף לְמִטַּל יָתֵיהּ וּשְׁרָת רוּחַ קֻדְשָׁא עַל יַעֲקוֹב אֲבוּהוֹן.  מה,כח וַאֲמַר יִשְׂרָאֵל סַגִּי לִי חֶדְוָא עַד כְּעַן יוֹסֵף בְּרִי קַיָּם אֵיזֵיל וְאֶחְזֵינֵיהּ עַד לָא אֲמוּת.  מו,א וּנְטַל יִשְׂרָאֵל וְכָל דְּלֵיהּ וַאֲתָא לִבְאֵר שָׁבַע וְדַבַּח דִּבְחִין לֵאלָהָא דַּאֲבוּהִי יִצְחָק.  מו,ב וַאֲמַר יְיָ לְיִשְׂרָאֵל בְּחֶזְוָא דְּלֵילְיָא וַאֲמַר יַעֲקוֹב יַעֲקוֹב וַאֲמַר הָאֲנָא.  מו,ג וַאֲמַר אֲנָא אֵל אֱלָהָא דַּאֲבוּךְ לָא תִדְחַל מִלְּמֵיחַת לְמִצְרַיִם אֲרֵי לְעַם סַגִּי אֲשַׁוֵּינָךְ תַּמָּן.  מו,ד אֲנָא אֵיחוֹת עִמָּךְ לְמִצְרַיִם וַאֲנָא אַסְּקִנָּךְ אַף אַסָּקָא וְיוֹסֵף יְשַׁוֵּי יְדוֹהִי עַל עֵינָךְ.  מו,ה וְקָם יַעֲקוֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וּנְטַלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יָת יַעֲקוֹב אֲבוּהוֹן וְיָת טַפְלְהוֹן וְיָת נְשֵׁיהוֹן בְּעֶגְלָתָא דִּשְׁלַח פַּרְעֹה לְמִטַּל יָתֵיהּ.  מו,ו וּדְבַרוּ יָת גֵּיתֵיהוֹן וְיָת קִנְיָנְהוֹן דִּקְנוֹ בְּאַרְעָא דִּכְנַעַן וַאֲתוֹ לְמִצְרָיִם:  יַעֲקוֹב וְכָל בְּנוֹהִי עִמֵּיהּ.  מו,ז בְּנוֹהִי וּבְנֵי בְנוֹהִי עִמֵּיהּ בְּנָתֵיהּ וּבְנָת בְּנוֹהִי וְכָל בְּנוֹהִי אַיְתִי עִמֵּיהּ לְמִצְרָיִם.  {ס}

מו,ח וְאִלֵּין שְׁמָהָת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דְּעָאלוּ לְמִצְרַיִם יַעֲקוֹב וּבְנוֹהִי:  בֻּכְרֵיהּ דְּיַעֲקוֹב רְאוּבֵן.  מו,ט וּבְנֵי רְאוּבֵן חֲנוֹךְ וּפַלּוּא וְחֶצְרוֹן וְכַרְמִי.  מו,י וּבְנֵי שִׁמְעוֹן יְמוּאֵל וְיָמִין וְאֹהַד וְיָכִין וְצֹחַר וְשָׁאוּל בַּר כְּנַעֲנֵיתָא.  מו,יא וּבְנֵי לֵוִי גֵּרְשׁוֹן קְהָת וּמְרָרִי.  מו,יב וּבְנֵי יְהוּדָה עֵר וְאוֹנָן וְשֵׁלָה וָפֶרֶץ וָזָרַח וּמִית עֵר וְאוֹנָן בְּאַרְעָא דִּכְנַעַן וַהֲווֹ בְּנֵי פֶרֶץ חֶצְרוֹן וְחָמוּל.  מו,יג וּבְנֵי יִשָּׂשכָר תּוֹלָע וּפֻוָה וְיוֹב וְשִׁמְרוֹן.  מו,יד וּבְנֵי זְבוּלוּן סֶרֶד וְאֵילוֹן וְיַחְלְאֵל.  מו,טו אִלֵּין בְּנֵי לֵאָה דִּילֵידַת לְיַעֲקוֹב בְּפַדַּן אֲרָם וְיָת דִּינָה בְרַתֵּיהּ:  כָּל נְפַשׁ בְּנוֹהִי וּבְנָתֵיהּ תְּלָתִין וּתְלָת.  מו,טז וּבְנֵי גָד צִפְיוֹן וְחַגִּי שׁוּנִי וְאֶצְבּוֹן עֵרִי וַאֲרוֹדִי וְאַרְאֵלִי.  מו,יז וּבְנֵי אָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶׂרַח אֲחָתְהוֹן וּבְנֵי בְרִיעָה חֶבֶר וּמַלְכִּיאֵל.  מו,יח אִלֵּין בְּנֵי זִלְפָּה דִּיהַב לָבָן לְלֵאָה בְרַתֵּיהּ וִילֵידַת יָת אִלֵּין לְיַעֲקוֹב שֵׁית עַסְרֵי נַפְשָׁן.  מו,יט בְּנֵי רָחֵל אִתַּת יַעֲקוֹב יוֹסֵף וּבִנְיָמִין.  מו,כ וְאִתְיְלֵיד לְיוֹסֵף בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם דִּילֵידַת לֵיהּ אָסְנַת בַּת פּוֹטִי פֶרַע רַבָּא דְּאוֹן יָת מְנַשֶּׁה וְיָת אֶפְרָיִם.  מו,כא וּבְנֵי בִנְיָמִין בֶּלַע וָבֶכֶר וְאַשְׁבֵּל גֵּרָא וְנַעֲמָן אֵחִי וָרֹאשׁ מֻפִּים וְחֻפִּים וָאָרְדְּ.  מו,כב אִלֵּין בְּנֵי רָחֵל דְּאִתְיְלִידוּ לְיַעֲקוֹב כָּל נַפְשָׁתָא אַרְבַּע עַסְרֵי.  מו,כג וּבְנֵי דָן חוּשִׁים.  מו,כד וּבְנֵי נַפְתָּלִי יַחְצְאֵל וְגוּנִי וְיֵצֶר וְשִׁלֵּם.  מו,כה אִלֵּין בְּנֵי בִלְהָה דִּיהַב לָבָן לְרָחֵל בְּרַתֵּיהּ וִילֵידַת יָת אִלֵּין לְיַעֲקוֹב כָּל נַפְשָׁתָא שְׁבַע.  מו,כו כָּל נַפְשָׁתָא דְעַאלָא עִם יַעֲקוֹב לְמִצְרַיִם נָפְקֵי יִרְכֵּיהּ בָּר מִנְּשֵׁי בְנֵי יַעֲקוֹב כָּל נַפְשָׁתָא שִׁתִּין וְשֵׁית.  מו,כז וּבְנֵי יוֹסֵף דְּאִתְיְלִידוּ לֵיהּ בְּמִצְרַיִם נַפְשָׁתָא תַּרְתֵּין:  כָּל נַפְשָׁתָא לְבֵית יַעֲקוֹב דְּעַאלָא לְמִצְרַיִם שִׁבְעִין.  {ס}

מו,כח וְיָת יְהוּדָה שְׁלַח קֳדָמוֹהִי לְוָת יוֹסֵף לְפַנָּאָה קֳדָמוֹהִי לְגֹשֶׁן וַאֲתוֹ לְאַרְעָא דְּגֹשֶׁן.  מו,כט וְטַקֵּיס יוֹסֵף רְתִכּוֹהִי וּסְלֵיק לְקַדָּמוּת יִשְׂרָאֵל אֲבוּהִי לְגֹשֶׁן וְאִתַּחְזֵי לֵיהּ וּנְפַל עַל צַוְרֵיהּ וּבְכָא עַל צַוְרֵיהּ עוֹד.  מו,ל וַאֲמַר יִשְׂרָאֵל לְיוֹסֵף אִלּוּ אֲנָא מָאִית זִמְנָא הָדָא מִנַּחַם אֲנָא בָּתַר דַּחֲזֵיתִנּוּן לְאַפָּךְ אֲרֵי עַד כְּעַן קַיָּם אַתְּ.  מו,לא וַאֲמַר יוֹסֵף לַאֲחוֹהִי וּלְבֵית אֲבוּהִי אֶסַּק וַאֲחַוֵּי לְפַרְעֹה וְאֵימַר לֵיהּ אַחַי וּבֵית אַבָּא דִּבְאַרְעָא דִּכְנַעַן אֲתוֹ לְוָתִי.  מו,לב וְגֻבְרַיָּא רָעַן עָנָא אֲרֵי גֻּבְרֵי מָרֵי גֵּיתֵי הֲווֹ וְעָנְהוֹן וְתוֹרֵיהוֹן וְכָל דִּילְהוֹן אֵיתִיאוּ.  מו,לג וִיהֵי אֲרֵי יִקְרֵי לְכוֹן פַּרְעֹה וְיֵימַר מָא עוּבָדֵיכוֹן.  מו,לד וְתֵימְרוּן גֻּבְרֵי מָרֵי גֵּיתֵי הֲווֹ עַבְדָּךְ מִזְּעוּרַנָא וְעַד כְּעַן אַף אֲנַחְנָא אַף אֲבָהָתַנָא:  בְּדִיל דְּתִתְּבוּן בְּאַרְעָא דְּגֹשֶׁן אֲרֵי מְרַחֲקִין מִצְרָאֵי כָּל רָעֵי עָנָא.  מז,א וַאֲתָא יוֹסֵף וְחַוִּי לְפַרְעֹה וַאֲמַר אַבָּא וְאַחַי וְעָנְהוֹן וְתוֹרֵיהוֹן וְכָל דִּילְהוֹן אֲתוֹ מֵאַרְעָא דִּכְנָעַן וְהָא אִנּוּן בְּאַרְעָא דְּגֹשֶׁן.  מז,ב וּמִקְצָת אֲחוֹהִי דְּבַר חַמְשָׁא גֻּבְרִין וַאֲקֵימִנּוּן קֳדָם פַּרְעֹה.  מז,ג וַאֲמַר פַּרְעֹה לַאֲחוֹהִי מָא עוּבָדֵיכוֹן וַאֲמַרוּ לְפַרְעֹה רָעַן עָנָא עַבְדָּךְ אַף אֲנַחְנָא אַף אֲבָהָתַנָא.  מז,ד וַאֲמַרוּ לְפַרְעֹה לְאִתּוֹתָבָא בְּאַרְעָא אֲתֵינָא אֲרֵי לֵית רִעְיָא לְעָנָא דִּלְעַבְדָּךְ אֲרֵי תְּקֵיף כַּפְנָא בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן וּכְעַן יִתְּבוּן כְּעַן עַבְדָּךְ בְּאַרְעָא דְּגֹשֶׁן.  מז,ה וַאֲמַר פַּרְעֹה לְיוֹסֵף לְמֵימַר:  אֲבוּךְ וַאֲחָךְ אֲתוֹ לְוָתָךְ.  מז,ו אַרְעָא דְּמִצְרַיִם קֳדָמָךְ הִיא בִּדְשַׁפִּיר בְּאַרְעָא אוֹתֵיב יָת אֲבוּךְ וְיָת אֲחָךְ:  יִתְּבוּן בְּאַרְעָא דְּגֹשֶׁן וְאִם יְדַעְתְּ וְאִית בְּהוֹן גֻּבְרִין דְּחֵילָא וּתְמַנֵּינוּן רַבָּנֵי גֵּיתֵי עַל דִּילִי.  מז,ז וְאַיְתִי יוֹסֵף יָת יַעֲקוֹב אֲבוּהִי וַאֲקִימֵיהּ קֳדָם פַּרְעֹה וּבָרֵיךְ יַעֲקוֹב יָת פַּרְעֹה.  מז,ח וַאֲמַר פַּרְעֹה לְיַעֲקוֹב:  כַּמָּה יוֹמֵי שְׁנֵי חַיָּךְ.  מז,ט וַאֲמַר יַעֲקוֹב לְפַרְעֹה יוֹמֵי שְׁנֵי תּוֹתָבוּתִי מְאָה וּתְלָתִין שְׁנִין:  זְעֵירִין וּבִישִׁין הֲווֹ יוֹמֵי שְׁנֵי חַיַּי וְלָא אַדְבִּיקוּ יָת יוֹמֵי שְׁנֵי חַיֵּי אֲבָהָתַי בְּיוֹמֵי תּוֹתָבוּתְהוֹן.  מז,י וּבָרֵיךְ יַעֲקוֹב יָת פַּרְעֹה וּנְפַק מִן קֳדָם פַּרְעֹה.  מז,יא וְאוֹתֵיב יוֹסֵף יָת אֲבוּהִי וְיָת אֲחוֹהִי וִיהַב לְהוֹן אַחְסָנָא בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם בִּדְשַׁפִּיר בְּאַרְעָא בַּאֲרַע רַעְמְסֵס כְּמָא דְּפַקֵּיד פַּרְעֹה.  מז,יב וְזָן יוֹסֵף יָת אֲבוּהִי וְיָת אֲחוֹהִי וְיָת כָּל בֵּית אֲבוּהִי לַחְמָא לְפֹם טַפְלָא.  מז,יג וְלַחְמָא לֵית בְּכָל אַרְעָא אֲרֵי תְּקֵיף כַּפְנָא לַחְדָּא וְאִשְׁתַּלְהִי עַמָּא דְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם וְעַמָּא דְּאַרְעָא דִּכְנַעַן מִן קֳדָם כַּפְנָא.  מז,יד וְלַקֵּיט יוֹסֵף יָת כָּל כַּסְפָּא דְּאִשְׁתְּכַח בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם וּבְאַרְעָא דִּכְנַעַן בַּעֲבוּרָא דְּאִנּוּן זָבְנִין וְאַיְתִי יוֹסֵף יָת כַּסְפָּא לְבֵית פַּרְעֹה.  מז,טו וּשְׁלִים כַּסְפָּא מֵאַרְעָא דְּמִצְרַיִם וּמֵאַרְעָא דִּכְנַעַן וַאֲתוֹ כָּל מִצְרָאֵי לְוָת יוֹסֵף לְמֵימַר הַב לַנָא לַחְמָא וּלְמָא נְמוּת לְקִבְלָךְ:  אֲרֵי שְׁלִים כַּסְפָּא.  מז,טז וַאֲמַר יוֹסֵף הַבוּ גֵּיתֵיכוֹן וְאֶתֵּין לְכוֹן בְּגֵיתֵיכוֹן אִם שְׁלִים כַּסְפָּא.  מז,יז וְאֵיתִיאוּ יָת גֵּיתֵיהוֹן לְוָת יוֹסֵף וִיהַב לְהוֹן יוֹסֵף לַחְמָא בְּסוּסָוָתָא וּבְגֵיתֵי עָנָא וּבְגֵיתֵי תוֹרֵי וּבִחְמָרַיָּא וְזָנִנּוּן בְּלַחְמָא בְּכָל גֵּיתֵיהוֹן בְּשַׁתָּא הַהִיא.  מז,יח וּשְׁלֵימַת שַׁתָּא הַהִיא וַאֲתוֹ לְוָתֵיהּ בְּשַׁתָּא תִּנְיֵיתָא וַאֲמַרוּ לֵיהּ לָא נְכַסֵּי מִן רִבּוֹנִי אֱלָהֵין שְׁלִים כַּסְפָּא וְגֵיתֵי בְּעִירָא לְוָת רִבּוֹנִי:  לָא אִשְׁתְּאַר קֳדָם רִבּוֹנִי אֱלָהֵין גִּוְיָתַנָא וְאַרְעַנָא.  מז,יט לְמָא נְמוּת לְעֵינָךְ אַף אֲנַחְנָא אַף אַרְעַנָא קְנֵי יָתַנָא וְיָת אַרְעַנָא בְּלַחְמָא וּנְהֵי אֲנַחְנָא וְאַרְעַנָא עַבְדִּין לְפַרְעֹה וְהַב בַּר זְרַע וְנֵיחֵי וְלָא נְמוּת וְאַרְעָא לָא תְבוּר.  מז,כ וּקְנָא יוֹסֵף יָת כָּל אַרְעָא דְּמִצְרַיִם לְפַרְעֹה אֲרֵי זַבִּינוּ מִצְרָאֵי גְּבַר חַקְלֵיהּ אֲרֵי תְּקֵיף עֲלֵיהוֹן כַּפְנָא וַהֲוָת אַרְעָא לְפַרְעֹה.  מז,כא וְיָת עַמָּא אַעְבַּר יָתֵיהּ מִקְּרֵי לִקְרֵי:  מִסּוֹף תְּחוּם מִצְרַיִם וְעַד סוֹפֵיהּ.  מז,כב לְחוֹד אֲרַע כֻּמְרַיָּא לָא קְנָא:  אֲרֵי חוּלָקָא לְכֻמְרַיָּא מִן קֳדָם פַּרְעֹה וְאָכְלִין יָת חוּלָקְהוֹן דִּיהַב לְהוֹן פַּרְעֹה עַל כֵּין לָא זַבִּינוּ יָת אֲרַעְהוֹן.  מז,כג וַאֲמַר יוֹסֵף לְעַמָּא הָא קְנֵיתִי יָתְכוֹן יוֹמָא דֵין וְיָת אֲרַעְכוֹן לְפַרְעֹה הָא לְכוֹן בַּר זַרְעָא וְתִזְרְעוּן יָת אַרְעָא.  מז,כד וִיהֵי בְּאֵיעוֹלֵי עֲלַלְתָּא וְתִתְּנוּן חַד מִן חַמְשָׁא לְפַרְעֹה וְאַרְבְּעָא חוּלָקִין יְהֵי לְכוֹן לְבַר זְרַע חַקְלָא וּלְמֵיכַלְכוֹן וְלַאֲנָשׁ בָּתֵּיכוֹן וּלְמֵיכַל לְטַפְלְכוֹן.  מז,כה וַאֲמַרוּ קַיֵּימְתַּנָא נַשְׁכַּח רַחֲמִין בְּעֵינֵי רִבּוֹנִי וּנְהֵי עַבְדִּין לְפַרְעֹה.  מז,כו וְשַׁוִּי יָתַהּ יוֹסֵף לִגְזֵירָא עַד יוֹמָא הָדֵין עַל אַרְעָא דְּמִצְרַיִם דִּיהוֹן יָהֲבִין חַד מִן חַמְשָׁא לְפַרְעֹה:  לְחוֹד אֲרַע כֻּמְרַיָּא בִּלְחוֹדֵיהוֹן לָא הֲוָת לְפַרְעֹה.  מז,כז וִיתֵיב יִשְׂרָאֵל בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם בְּאַרְעָא דְּגֹשֶׁן וְאַחְסִינוּ בַהּ וּנְפִישׁוּ וּסְגִיאוּ לַחְדָּא.  מז,כח וַחֲיָא יַעֲקוֹב בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם שְׁבַע עַסְרֵי שְׁנִין וַהֲוָה יוֹמֵי יַעֲקוֹב שְׁנֵי חַיּוֹהִי מְאָה וְאַרְבְּעִין וּשְׁבַע שְׁנִין.  מז,כט וּקְרִיבוּ יוֹמֵי יִשְׂרָאֵל לִמְמָת וּקְרָא לִבְרֵיהּ לְיוֹסֵף וַאֲמַר לֵיהּ אִם כְּעַן אַשְׁכַּחִית רַחֲמִין בְּעֵינָךְ שַׁו כְּעַן יְדָךְ תְּחוֹת יִרְכִּי וְתַעֲבֵיד עִמִּי טֵיבוּ וּקְשׁוֹט לָא כְעַן תִּקְבְּרִנַּנִי בְּמִצְרָיִם.  מז,ל וְאֶשְׁכּוֹב עִם אֲבָהָתַי וְתִטְּלִנַּנִי מִמִּצְרַיִם וְתִקְבְּרִנַּנִי בִּקְבוּרַתְהוֹן וַאֲמַר אֲנָא אַעֲבֵיד כְּפִתְגָמָךְ.  מז,לא וַאֲמַר קַיֵּים לִי וְקַיֵּים לֵיהּ וּסְגֵיד יִשְׂרָאֵל עַל רֵישׁ עַרְסָא.  {פ}

מח,א וַהֲוָה בָּתַר פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין וַאֲמַר לְיוֹסֵף הָא אֲבוּךְ מְרַע וּדְבַר יָת תְּרֵין בְּנוֹהִי עִמֵּיהּ יָת מְנַשֶּׁה וְיָת אֶפְרָיִם.  מח,ב וְחַוִּי לְיַעֲקוֹב וַאֲמַר הָא בְּרָךְ יוֹסֵף אָתֵי לְוָתָךְ וְאִתַּקַּף יִשְׂרָאֵל וִיתֵיב עַל עַרְסָא.  מח,ג וַאֲמַר יַעֲקוֹב לְיוֹסֵף אֵל שַׁדַּי אִתְגְּלִי לִי בְּלוּז בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן וּבָרֵיךְ יָתִי.  מח,ד וַאֲמַר לִי הָאֲנָא מַפֵּישׁ לָךְ וּמַסְגֵּי לָךְ וְאֶתְּנִנָּךְ לְכִנְשָׁת שִׁבְטִין וְאֶתֵּין יָת אַרְעָא הָדָא לִבְנָךְ בָּתְרָךְ אַחְסָנַת עָלַם.  מח,ה וּכְעַן תְּרֵין בְּנָךְ דְּאִתְיְלִידוּ לָךְ בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם עַד מֵיתַא לְוָתָךְ לְמִצְרַיִם דִּילִי אִנּוּן:  אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן יְהוֹן קֳדָמָי.  מח,ו וּבְנִין דְּתוֹלֵיד בָּתְרֵיהוֹן דִּילָךְ יְהוֹן עַל שׁוֹם אֲחֵיהוֹן יִתְקְרוֹן בְּאַחְסָנַתְהוֹן.  מח,ז וַאֲנָא בְּמֵיתַא מִפַּדָּן מֵיתַת עֲלַי רָחֵל בְּאַרְעָא דִּכְנַעַן בְּאוֹרְחָא בְּעוֹד כְּרוֹב אַרְעָא לְמֵיעַל לְאֶפְרָת וּקְבַרְתַּהּ תַּמָּן בְּאוֹרַח אֶפְרָת הִיא בֵּית לָחֶם.  מח,ח וַחֲזָא יִשְׂרָאֵל יָת בְּנֵי יוֹסֵף וַאֲמַר מַאן אִלֵּין.  מח,ט וַאֲמַר יוֹסֵף לַאֲבוּהִי בְּנַי אִנּוּן דִּיהַב לִי יְיָ הָכָא וַאֲמַר קָרֵיבִנּוּן כְּעַן לְוָתִי וַאֲבָרֵיכִנּוּן.  מח,י וְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל יְקַרָא מִסֵּיבוּ לָא יִכּוֹל לְמִחְזֵי וְקָרֵיב יָתְהוֹן לְוָתֵיהּ וְנַשֵּׁיק לְהוֹן וְגָפֵיף לְהוֹן.  מח,יא וַאֲמַר יִשְׂרָאֵל לְיוֹסֵף מִחְזֵי אַפָּךְ לָא סַבַּרִית וְהָא אַחְזִי יָתִי יְיָ אַף יָת בְּנָךְ.  מח,יב וְאַפֵּיק יוֹסֵף יָתְהוֹן מִן קֳדָמוֹהִי וּסְגֵיד עַל אַפּוֹהִי עַל אַרְעָא.  מח,יג וּדְבַר יוֹסֵף יָת תַּרְוֵיהוֹן יָת אֶפְרַיִם בְּיַמִּינֵיהּ מִסְּמָאלָא דְּיִשְׂרָאֵל וְיָת מְנַשֶּׁה בִּסְמָאלֵיהּ מִיַּמִּינָא דְּיִשְׂרָאֵל וְקָרֵיב לְוָתֵיהּ.  מח,יד וְאוֹשֵׁיט יִשְׂרָאֵל יָת יַמִּינֵיהּ וְשַׁוִּי עַל רֵישָׁא דְּאֶפְרַיִם וְהוּא זְעֵירָא וְיָת סְמָאלֵיהּ עַל רֵישָׁא דִּמְנַשֶּׁה:  אַחְכֵּימִנּוּן לִידוֹהִי אֲרֵי מְנַשֶּׁה בֻּכְרָא.  מח,טו וּבָרֵיךְ יָת יוֹסֵף וַאֲמַר:  יְיָ דִּפְלַחוּ אֲבָהָתַי קֳדָמוֹהִי אַבְרָהָם וְיִצְחָק יְיָ דְּזָן יָתִי מִדְּאִיתַנִי עַד יוֹמָא הָדֵין.  מח,טז מַלְאֲכָא דִּפְרַק יָתִי מִכָּל בִּישָׁא יְבָרֵיךְ יָת עוּלֵימַיָּא וְיִתְקְרֵי בְהוֹן שְׁמִי וְשׁוֹם אֲבָהָתַי אַבְרָהָם וְיִצְחָק וּכְנוּנֵי יַמָּא יִסְגּוֹן בְּגוֹ בְנֵי אֲנָשָׁא עַל אַרְעָא.  מח,יז וַחֲזָא יוֹסֵף אֲרֵי שַׁוִּי אֲבוּהִי יַד יַמִּינֵיהּ עַל רֵישָׁא דְּאֶפְרַיִם וּבְאֵישׁ בְּעֵינוֹהִי וְסַעֲדַהּ לִידָא דַּאֲבוּהִי לְאַעְדָּאָה יָתַהּ מֵעַל רֵישָׁא דְּאֶפְרַיִם לְאָנָחוּתַהּ עַל רֵישָׁא דִּמְנַשֶּׁה.  מח,יח וַאֲמַר יוֹסֵף לַאֲבוּהִי לָא כֵין אַבָּא:  אֲרֵי דֵין בֻּכְרָא שַׁו יַמִּינָךְ עַל רֵישֵׁיהּ.  מח,יט וְסָרֵיב אֲבוּהִי וַאֲמַר יָדַעְנָא בְרִי יָדַעְנָא אַף הוּא יְהֵי לְעַם וְאַף הוּא יִסְגֵּי וּבְרַם אֲחוּהִי זְעֵירָא יִסְגֵּי מִנֵּיהּ וּבְנוֹהִי יְהוֹן שָׁלְטִין בְּעַמְמַיָּא.  מח,כ וּבָרֵיכִנּוּן בְּיוֹמָא הַהוּא לְמֵימַר בָּךְ יְבָרֵיךְ יִשְׂרָאֵל לְמֵימַר יְשַׁוֵּינָךְ יְיָ כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה וְשַׁוִּי יָת אֶפְרַיִם קֳדָם מְנַשֶּׁה.  מח,כא וַאֲמַר יִשְׂרָאֵל לְיוֹסֵף הָאֲנָא מָאִית וִיהֵי מֵימְרָא דַּייָ בְּסַעְדְּכוֹן וְיָתִיב יָתְכוֹן לַאֲרַע אֲבָהָתְכוֹן.  מח,כב וַאֲנָא יְהַבִית לָךְ חוּלָק חַד יַתִּיר עַל אֲחָךְ:  דִּנְסֵיבִית מִיְּדָא דֶּאֱמוֹרָאָה בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתִּי.  {פ}

מט,א וּקְרָא יַעֲקוֹב לִבְנוֹהִי וַאֲמַר אִתְכַּנַּשׁוּ וַאֲחַוֵּי לְכוֹן יָת דִּיעָרַע יָתְכוֹן בְּסוֹף יוֹמַיָּא.  מט,ב אִתְכַּנַּשׁוּ וּשְׁמַעוּ בְּנֵי יַעֲקוֹב וְקַבִּילוּ אֻלְפָן מִן יִשְׂרָאֵל אֲבוּכוֹן.  מט,ג רְאוּבֵן בֻּכְרִי אַתְּ חֵילִי וְרֵישׁ תֻּקְפִי לָךְ הֲוָה חָזֵי לְמִסַּב תְּלָתָא חוּלָקִין בְּכֵירוּתָא כְּהֻנְּתָא וּמַלְכוּתָא.  מט,ד עַל דַּאֲזַלְתְּ לָקֳבֵיל אַפָּךְ הָא כְמַיָּא בְּרַם לָא אַהְנֵיתָא חוּלָק יַתִּיר לָא תִסַּב אֲרֵי סְלֵיקְתָּא בֵּית מִשְׁכְּבֵי אֲבוּךְ בְּכֵין אַחֵילְתָּא לְשִׁיוָיִי בְּרִי סַלֵּיקְתָּא.  {פ}

מט,ה שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִין גֻּבְרִין גִּבָּרִין בַּאֲרַע תּוֹתָבוּתְהוֹן עֲבַדוּ גְבוּרָא.  מט,ו בְּרָזְהוֹן לָא הֲוָת נַפְשִׁי בְּאִתְכַּנּוֹשֵׁיהוֹן לִמְהָךְ לָא נְחַתִית מִן יְקָרִי:  אֲרֵי בְרֻגְזְהוֹן קְטַלוּ קְטוֹל וּבִרְעוּתְהוֹן תָּרַעוּ שׁוּר סָנְאָה.  מט,ז לִיט רֻגְזְהוֹן אֲרֵי תַקִּיף וְחֵימַתְהוֹן אֲרֵי קַשְׁיָא אֲפַלְּגִנּוּן בְּיַעֲקוֹב וַאֲבַדְּרִנּוּן בְּיִשְׂרָאֵל.  {פ}

מט,ח יְהוּדָה אַתְּ אוֹדִיתָא וְלָא בְהֵיתְתָּא בָּךְ יוֹדוֹן אֲחָךְ יְדָךְ תִּתַּקַּף עַל בַּעֲלֵי דְּבָבָךְ יִתַּבְרוּן סָנְאָךְ יְהוֹן מַחְזְרֵי קְדָל קֳדָמָךְ יְהוֹן מַקְדְּמִין לְמִשְׁאַל בִּשְׁלָמָךְ בְּנֵי אֲבוּךְ.  מט,ט שִׁלְטוֹן יְהֵי בְּשֵׁירוּיָא וּבְסוֹפָא יִתְרַבַּא מַלְכָּא מִדְּבֵית יְהוּדָה אֲרֵי מִדִּין קַטְלָא בְּרִי נַפְשָׁךְ סַלֵּיקְתָּא יְנוּחַ יִשְׁרֵי בִּתְקוֹף כְּאַרְיָא וּכְלֵיתָא וְלֵית מַלְכוּ דִּתְזַעְזְעִנֵּיהּ.  מט,י לָא יִעְדֵּי עָבֵיד שֻׁלְטָן מִדְּבֵית יְהוּדָה וְסָפְרָא מִבְּנֵי בְנוֹהִי עַד עָלְמָא עַד דְּיֵיתֵי מְשִׁיחָא דְּדִילֵיהּ הִיא מַלְכוּתָא וְלֵיהּ יִשְׁתַּמְעוּן עַמְמַיָּא.  מט,יא יַסְחַר יִשְׂרָאֵל לְקַרְתֵּיהּ עַמָּא יִבְנוֹן הֵיכְלֵיהּ יְהוֹן צַדִּיקַיָּא סְחוֹר סְחוֹר לֵיהּ וְעָבְדֵי אוֹרָיְתָא בְּאֻלְפָן עִמֵּיהּ יְהֵי אַרְגְּוָן טָב לְבוּשֵׁיהּ וּכְסוּתֵיהּ מֵילָא מֵילָא צְבַע זְהוֹרִי וְצִבְעָנִין.  מט,יב יִסְמְקוּן טוּרוֹהִי בְּכַרְמוֹהִי יְטוּפוּן נַעֲווֹהִי בַּחֲמַר יַחְוְרָן בִּקְעָתֵיהּ בַּעֲבוּר וּבְעֶדְרֵי עָנֵיהּ.  {פ}

מט,יג זְבוּלוּן עַל סְפַר יַמְמַיָּא יִשְׁרֵי וְהוּא יְכַבֵּישׁ מָחוֹזִין בִּסְפִינָן וְטוּב יַמָּא יֵיכוֹל וּתְחוּמֵיהּ יְהֵי מָטֵי עַד צִידוֹן.  {פ}

מט,יד יִשָּׂשכָר עַתִּיר בְּנִכְסִין אַחְסָנְתֵיהּ בֵּין תְּחוּמַיָּא.  מט,טו וַחֲזָא חוּלָקָא אֲרֵי טָב וְיָת אַרְעָא אֲרֵי מַעְבְּדָא פֵירִין וִיכַבֵּישׁ מָחוֹזֵי עַמְמַיָּא וִישֵׁיצֵי יָת דָּיְרֵיהוֹן וּדְיִשְׁתְּאַרוּן בְּהוֹן יְהוֹן לֵיהּ פָּלְחִין וּמַסְּקֵי מִסִּין.  {ס}

מט,טז מִדְּבֵית דָּן יִתְבְּחַר וִיקוּם גֻּבְרָא בְּיוֹמוֹהִי יִתְפְּרֵיק עַמֵּיהּ וּבִשְׁנוֹהִי יְנוּחוּן כַּחְדָּא שִׁבְטַיָּא דְּיִשְׂרָאֵל.  מט,יז יְהֵי גֻּבְרָא דְּיִתְבְּחַר וִיקוּם מִדְּבֵית דָּן אֵימְתֵיהּ תִּתְרְמֵי עַל עַמְמַיָּא וּמַחֲתֵיהּ תִּתַּקַּף בִּפְלִשְׁתָּאֵי כְּחִוֵּי חֻרְמָן יִשְׁרֵי עַל אוֹרְחָא וּכְפִתְנָא יִכְמוֹן עַל שְׁבִילָא יְקַטֵּיל גִּבָּרֵי מַשְׁרְיָת פְּלִשְׁתָּאֵי פָּרָשִׁין עִם רִגְלָאִין יְעַקַּר סוּסָוָן וּרְתִכִּין וִימַגַּר רָכְבֵיהוֹן לְאַחְרָא.  מט,יח לְפֻרְקָנָךְ סַבַּרִית יְיָ.  {ס}

מט,יט דְּבֵית גָּד מַשְׁרְיָת מְזָיְנִין כַּד יִעְבְּרוּן יָת יַרְדְּנָא קֳדָם אֲחֵיהוֹן לִקְרָבָא וּבְנִכְסִין סַגִּיאִין יְתוּבוּן לַאֲרַעְהוֹן.  {ס}

מט,כ דְּאָשֵׁר טָבָא אַרְעֵיהּ וְהִיא מְרַבְּיָא תַּפְנוּקֵי מַלְכִין.  {ס}

מט,כא נַפְתָּלִי בַּאֲרַע טָבָא יִתְרְמֵי עַדְבֵּיהּ וְאַחְסָנְתֵיהּ תְּהֵי מַעְבְּדָא פֵירִין יְהוֹן מוֹדַן וּמְבָרְכִין עֲלֵיהוֹן.  {ס}

מט,כב בְּרִי דְּיִסְגֵּי יוֹסֵף בְּרִי דְּיִתְבָּרַךְ כְּגֹפֶן דִּנְצִיב עַל עֵינָא דְּמַיָּא תְּרֵין שִׁבְטִין יִפְּקוּן מִבְּנוֹהִי יְקַבְּלוּן חוּלָקָא וְאַחְסָנְתָא.  מט,כג וְאִתְמָרַרוּ עִמֵּיהּ וְנַקְמוּהִי וְאַעִיקוּ לֵיהּ גֻּבְרִין גִּבָּרִין בַּעֲלֵי פַלְגוּתֵיהּ.  מט,כד וְתַבַת בְּהוֹן נְבִיּוּתֵיהּ עַל דְּקַיֵּים אוֹרָיְתָא בְּסִתְרָא וְשַׁוִּי תֻּקְפָא רֻחְצָנֵיהּ בְּכֵין אִתְרְמַא דְּהַב עַל דְּרָעוֹהִי אַחְסֵין מַלְכוּתָא וּתְקֵיף דָּא הֲוָת לֵיהּ מִן קֳדָם אֵל תַּקִּיפָא דְּיַעֲקוֹב דִּבְמֵימְרֵיהּ זָן אֲבָהָן וּבְנִין זַרְעָא דְּיִשְׂרָאֵל.  מט,כה מֵימַר אֱלָהָא דַּאֲבוּךְ יְהֵי בְּסַעֲדָךְ וְיָת שַׁדַּי וִיבָרְכִנָּךְ בִּרְכָן דְּנָחֲתָן מִטַּלָּא דִּשְׁמַיָּא מִלְּעֵילָא בִּרְכָן דְּנָגְדָן מִמַּעֲמַקֵּי אַרְעָא מִלְּרַע בִּרְכָתָא דַּאֲבוּךְ וּדְאִמָּךְ.  מט,כו בִּרְכָתָא דַּאֲבוּךְ יִתּוֹסְפָן לָךְ עַל בִּרְכָתָא דְּלִי בָּרִיכוּ אֲבָהָתַי דְּחַמִּידוּ לְהוֹן רַבְרְבַיָּא דְּמִן עָלְמָא יִהְוְיָן כָּל אִלֵּין לְרֵישָׁא דְּיוֹסֵף גֻּבְרָא פְּרִישָׁא דַּאֲחוֹהִי.  {פ}

מט,כז בִּנְיָמִין בְּאַרְעֵיהּ תִּשְׁרֵי שְׁכִינְתָא וּבְאַחְסָנְתֵיהּ יִתְבְּנֵי מַקְדְּשָׁא בְּצַפְרָא וּבְפַנְיָא יְהוֹן מְקָרְבִין כָּהֲנַיָּא קֻרְבָּנָא וּלְעִדָּן רַמְשָׁא יְהוֹן מְפַלְּגִין מוֹתַר חוּלָקְהוֹן מִשְּׁאָר קֻדְשַׁיָּא.  מט,כח כָּל אִלֵּין שִׁבְטַיָּא דְּיִשְׂרָאֵל תְּרֵי עֲסַר וְדָא דְּמַלֵּיל לְהוֹן אֲבוּהוֹן וּבָרֵיךְ יָתְהוֹן גְּבַר כְּבִרְכְתֵיהּ בָּרֵיךְ יָתְהוֹן.  מט,כט וּפַקֵּיד יָתְהוֹן וַאֲמַר לְהוֹן אֲנָא מִתְכְּנֵישׁ לְעַמִּי קְבַרוּ יָתִי לְוָת אֲבָהָתָי:  בִּמְעָרְתָא דְּבַחֲקַל עֶפְרוֹן חִתָּאָה.  מט,ל בִּמְעָרְתָא דְּבַחֲקַל כָּפֵילְתָּא דְּעַל אַפֵּי מַמְרֵא בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן:  דִּזְבַן אַבְרָהָם יָת חַקְלָא מִן עֶפְרוֹן חִתָּאָה לְאַחְסָנַת קְבוּרָא.  מט,לא תַּמָּן קְבַרוּ יָת אַבְרָהָם וְיָת שָׂרָה אִתְּתֵיהּ תַּמָּן קְבַרוּ יָת יִצְחָק וְיָת רִבְקָה אִתְּתֵיהּ וְתַמָּן קְבַרִית יָת לֵאָה.  מט,לב זְבִינֵי חַקְלָא וּמְעָרְתָא דְּבֵיהּ מִן בְּנֵי חִתָּאָה.  מט,לג וְשֵׁיצֵי יַעֲקוֹב לְפַקָּדָא יָת בְּנוֹהִי וּכְנַשׁ רַגְלוֹהִי לְעַרְסָא וְאִתְנְגִיד וְאִתְכְּנִישׁ לְעַמֵּיהּ.  נ,א וּנְפַל יוֹסֵף עַל אַפֵּי אֲבוּהִי וּבְכָא עֲלוֹהִי וְנַשֵּׁיק לֵיהּ.  נ,ב וּפַקֵּיד יוֹסֵף יָת עַבְדּוֹהִי יָת אָסְוָתָא לְמִחְנַט יָת אֲבוּהִי וַחֲנַטוּ אָסְוָתָא יָת יִשְׂרָאֵל.  נ,ג וּשְׁלִימוּ לֵיהּ אַרְבְּעִין יוֹמִין אֲרֵי כֵּין שָׁלְמִין יוֹמֵי חֲנִיטַיָּא וּבְכוֹ יָתֵיהּ מִצְרָאֵי שִׁבְעִין יוֹמִין.  נ,ד וַעֲבַרוּ יוֹמֵי בְכִיתֵיהּ וּמַלֵּיל יוֹסֵף עִם בֵּית פַּרְעֹה לְמֵימַר:  אִם כְּעַן אַשְׁכַּחִית רַחֲמִין בְּעֵינֵיכוֹן מַלִּילוּ כְעַן קֳדָם פַּרְעֹה לְמֵימַר.  נ,ה אַבָּא קַיֵּים עֲלַי לְמֵימַר הָאֲנָא מָאִית בְּקִבְרִי דְּאַתְקֵינִית לִי בְּאַרְעָא דִּכְנַעַן תַּמָּן תִּקְבְּרִנַּנִי וּכְעַן אֶסַּק כְּעַן וְאֶקְבַּר יָת אַבָּא וַאֲתוּב.  נ,ו וַאֲמַר פַּרְעֹה:  סַק וּקְבַר יָת אֲבוּךְ כְּמָא דְּקַיֵּים עֲלָךְ.  נ,ז וּסְלֵיק יוֹסֵף לְמִקְבַּר יָת אֲבוּהִי וּסְלִיקוּ עִמֵּיהּ כָּל עַבְדֵי פַרְעֹה סָבֵי בֵיתֵיהּ וְכֹל סָבֵי אַרְעָא דְּמִצְרָיִם.  נ,ח וְכֹל בֵּית יוֹסֵף וַאֲחוּהִי וּבֵית אֲבוּהִי:  לְחוֹד טַפְלְהוֹן וְעָנְהוֹן וְתוֹרֵיהוֹן שְׁבַקוּ בְּאַרְעָא דְּגֹשֶׁן.  נ,ט וּסְלִיק עִמֵּיהּ אַף רְתִכִּין אַף פָּרָשִׁין וַהֲוָת מַשְׁרִיתָא סַגִּיאָה לַחְדָּא.  נ,י וַאֲתוֹ עַד בֵּית אִדְּרֵי דְּאָטָד דִּבְעִבְרָא דְּיַרְדְּנָא וּסְפַדוּ תַּמָּן מִסְפֵּיד רַב וְתַקִּיף לַחְדָּא וַעֲבַד לַאֲבוּהִי אֶבְלָא שִׁבְעָא יוֹמִין.  נ,יא וַחֲזָא יָתֵיב אֲרַע כְּנַעֲנָאָה יָת אֶבְלָא בְּבֵית אִדְּרֵי דְּאָטָד וַאֲמַרוּ אֵבֶל תַּקִּיף דֵּין לְמִצְרָאֵי עַל כֵּין קְרָא שְׁמַהּ אָבֵיל מִצְרַיִם דִּבְעִבְרָא דְּיַרְדְּנָא.  נ,יב וַעֲבַדוּ בְנוֹהִי לֵיהּ כֵּין כְּמָא דְּפַקֵּידִנּוּן.  נ,יג וּנְטַלוּ יָתֵיהּ בְּנוֹהִי לְאַרְעָא דִּכְנַעַן וּקְבַרוּ יָתֵיהּ בִּמְעָרַת חֲקַל כָּפֵילְתָּא:  דִּזְבַן אַבְרָהָם יָת חַקְלָא לְאַחְסָנַת קְבוּרָא מִן עֶפְרוֹן חִתָּאָה עַל אַפֵּי מַמְרֵא.  נ,יד וְתָב יוֹסֵף לְמִצְרַיִם הוּא וַאֲחוֹהִי וְכָל דִּסְלִיקוּ עִמֵּיהּ לְמִקְבַּר יָת אֲבוּהִי בָּתַר דִּקְבַר יָת אֲבוּהִי.  נ,טו וַחֲזוֹ אֲחֵי יוֹסֵף אֲרֵי מִית אֲבוּהוֹן וַאֲמַרוּ דִּלְמָא יִטַּר לַנָא דְּבָבוּ יוֹסֵף וְאָתָבָא יָתִיב לַנָא יָת כָּל בִּשְׁתָּא דִּגְמַלְנָא יָתֵיהּ.  נ,טז וּפַקִּידוּ לְוָת יוֹסֵף לְמֵימַר:  אֲבוּךְ פַּקֵּיד קֳדָם מוֹתֵיהּ לְמֵימַר.  נ,יז כְּדֵין תֵּימְרוּן לְיוֹסֵף בְּבָעוּ שְׁבוֹק כְּעַן לְחוֹבֵי אֲחָךְ וְלִחְטָאֵיהוֹן אֲרֵי בִּשְׁתָּא גַמְלוּךְ וּכְעַן שְׁבוֹק כְּעַן לְחוֹבֵי עַבְדֵי אֱלָהָא דַּאֲבוּךְ וּבְכָא יוֹסֵף בְּמַלָּלוּתְהוֹן עִמֵּיהּ.  נ,יח וַאֲזַלוּ אַף אֲחוֹהִי וּנְפַלוּ קֳדָמוֹהִי וַאֲמַרוּ הָא אֲנַחְנָא לָךְ לְעַבְדִּין.  נ,יט וַאֲמַר לְהוֹן יוֹסֵף לָא תִדְחֲלוּן:  אֲרֵי דָּחֲלָא דַּייָ אֲנָא.  נ,כ וְאַתּוּן חֲשַׁבְתּוּן עֲלַי בִּישָׁא מִן קֳדָם יְיָ אִתְחֲשֵׁיבַת לְטָבָא בְּדִיל לְמֶעֱבַד כְּיוֹמָא הָדֵין לְקַיָּמָא עַם סַגִּי.  נ,כא וּכְעַן לָא תִדְחֲלוּן אֲנָא אֲזוּן יָתְכוֹן וְיָת טַפְלְכוֹן וְנַחֵים יָתְהוֹן וּמַלֵּיל תַּנְחוּמִין עַל לִבְּהוֹן.  נ,כב וִיתֵיב יוֹסֵף בְּמִצְרַיִם הוּא וּבֵית אֲבוּהִי וַחֲיָא יוֹסֵף מְאָה וַעֲסַר שְׁנִין.  נ,כג וַחֲזָא יוֹסֵף לְאֶפְרַיִם בְּנִין תְּלִיתָאִין אַף בְּנֵי מָכִיר בַּר מְנַשֶּׁה אִתְיְלִידוּ וְרַבִּי יוֹסֵף.  נ,כד וַאֲמַר יוֹסֵף לַאֲחוֹהִי אֲנָא מָאִית וַייָ מִדְכָר דְּכִיר יָתְכוֹן וְיַסֵּיק יָתְכוֹן מִן אַרְעָא הָדָא לְאַרְעָא דְּקַיֵּים לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקוֹב.  נ,כה וְאוֹמִי יוֹסֵף יָת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמֵימַר:  מִדְכָר דְּכִיר יְיָ יָתְכוֹן וְתַסְּקוּן יָת גַּרְמַי מִכָּא.  נ,כו וּמִית יוֹסֵף בַּר מְאָה וַעֲסַר שְׁנִין וַחֲנַטוּ יָתֵיהּ וְשָׂמוּהִי בַאֲרוֹנָא בְּמִצְרָיִם.  {ש}


Index              Poster